Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

SONBAHAR VE KIŞ KAPIYI ÇALINCA, NÖROPSİKİYATRİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Maalesef bütün hastalıklar Baharlarda azar.

Allerjikseniz, daha fazla hapşırırsınız; grip kol gezer.

Bipolarsanız, Mani ve Depresyon hortlar.

Multipl Sklerozdan mustaripseniz, plaklar daha şiddetlenir.

Bilhassa Manik Depresif hastaların şu hususlara önemle riayet etmesi gereklidir:

1.      Tiroid preparatlarını mutlaka sabah erkenden, aç karnına ve kahvaltıdan en erken yarım saat (tercihen bir saat) önce içiniz; bu, vücudun doğal ritmidir.

2.      Aynı şey (özellikle aksi belirtilmedikçe) demir içeren preparatlar için de geçerlidir. Hâttâ iki saat sonrasına kadar süt ve süt mamulleri kullanmayınız.

3.      Kafanıza göre doz azaltmayınız veya hekiminizi bu konuda zorlamayınız.

4.      Tremor (titreme) durduk yerde artmaz veya şiddetlenmez. Eğer böyle bir sorun varsa hekiminizle pazarlık yapmayınız ve dozu azaltması için onu zorlamayınız. Bu davranışınız ve eleştirel tutumunuz zaten başlamış ve tırmanmakta olan bir Disforik Mani Epizodunun alameti olabilir.


İsterseniz bize kızınız, küsünüz ama Hakikat ve aklın yolu birdir, tektir.

]

]

Bunu ararken yaptığımız seyahatlerimizden dolayı bizi kınamanızı hoş görmek boynumuzun borcudur ama herkesin her şeyi sürekli olarak sansürlediği bu zamanlarda bizim işimizi yokuşa sürmeyiniz.

]

]

Bundan sonra eğitim videoları çekip yüklemeye de, diğer paylaşımlarımıza da devam edeceğiz.

Makalelerimizi sizi bedavadan bilgilendirmek için yazıyoruz, beğenmiyorsanız okumayınız.

Altı üstü, biz sadece iki kişilik dev bir orduyuz.

Şu yaşımızdan sonra hâlâ manyaklar gibi oraya buraya koşturuyoruz.

Sabah Galatasaray Rotary'deydik (Kerem), Allah bilir, bir de gece yarısına kadar ders vereceğiz.

Sizler rahat koltuklarınızda, yazlıklarınızda filân keyfinize bakarken...

Biz "alırsan acaba nesin" denecek kadar komik bir ücret karşılığında anlatacağız da anlatacağız.

İcabında bu uğurda dilimizi ısıracağız.

]

]

Bâzıları "Şizofreni yok" diyor ya...

]

Üstelik üşümek de yasak!

İcabında bu uğurda gene dilimizi ısıracağız.

Dün gece TORCH'ta çok keyifli ve interaktif bir sohbet, akabinde de muhabbet paylaşımı yaşadık.

Gerçi benim içinde bulunduğum 1974-75 grubundan kimseler yoktu ama ne de olsa artık okullar açıldı ve talebeler beş bir yöne saçıldı.

Artık her şey ekonomiye irca edildiği için, hiç şaşırmadım.

İktisat her şeyimiz ve tek değerler manzûmemiz!

Bu Cuma Evrensel'e gideceğiz, esas orada irşad olacağız.

Çünkü başında kapılar gibi Muhteşem var.

Ama zaruretten dolayı, Neslim hâriçten gazel okuyacak...

Mehmet Kerem Doksat; Neslim Güvendeğer Doksat. Her Zaman!

KÜRDİYE HÂTIRALARI
PİYASAYA YENİ İLÂÇLAR SÜRÜLDÜ, HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLD...

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil