Bu Sunum Ders İçindir, İlgilenmeyenler Okumayabilir veya Seyretmeyebilir:

Darwinian, Lamarckian: İntibak: Adaptation

Doğal Ayıklanma: Natural Selection

KapsamlıSağlık: Inclusive Fitness  

Genetik Sağlık: Genetic Fitness

Kaynak Tutucu Potansiyel: Resource Holding Potential

Rölatif Kaynak Tutucu Potansiyel: Relative Resource Holding Potential

Karşılıksız Diğerkâmlık: Non-Reciprocal Altruism

Karşılıklı Diğerkâmlık: Reciprocal Altruism


Bağlanma Sistemi: Attachment system

Baskın Heteroseksüel Sistem: Dominant Heterosexual System

Faza Duyarlı Öğrenme – Kazlar & İnsanlar: Imprinting (Phase Sensitive-Epigenetic Learning) - Gooses & HumansEpigenetik Öğrenme