Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

UMARIM BU SEFER ARA VERİLMİŞTİR...

Bir baktım ki, Sayın Tantan kameranın karşısında ve Çiçek'ten gelen çiçek gibi açılmalar var.

Bunlar güzel ayarlar...

Keza, USD'a ince ayar çekilmiş ve faizler de pik yapmış. İnce bantta sık zıplamalarla karakterize birtakım seyir beklense de, apokaliptik senaryolar sanırım (şimdilik) ertelenmiş.

]

]

Hakan Şükür de tam Âraf'ta hâlen...

Peki de, bu kadar gerilen ortamda, yeni kontaminasyonlar ve enfeksiyonlar nasıl olup da önlenecek? Bunlara kim mâni olabilecek?

USD'nin tepesindeki "Her Şeyi Gören Göz" imagosu mu?

Dedik ya, o Ra'dır. Yâni bir kadim Mısır tanrısı. 

Bu "ince ayar" öylesine "agresif" olarak algılanmış ki, domino etkisi denmiş ve bütün cihandaki dengeler sarsılmış; TL'den pek yakında üç sıfır daha atılabilirmiş.

Bu cemaatle Batı'nın ilişkisi ve râbıtası alenen ortaya dökülmüş:


***

Pesküvit esprileri filân ayıp oluyor. Adamcağızı tam kâlbinden vurmuşlar ve orada şehit olmuş.

En medenî şehirde, İzmir'de, sanki ilâhî bir ikaz vuku bulmuş ve elektrik de, doğalgaz da kesilmiş!

Geçen sene Pennsylvania'ya 80 mil uzaktan teğet geçmiştik.

İlk ABG seyahatimizde uğrayacağım Fethullah Bey'e. Asla el almak niyetim yok. Torpil veya nasihat de istemem. Sadece bir sâde kahvesini içip, Neslim'le beraber röportaj yapmak isteriz.

Sorular hazır:

a) Neden hep ağlıyorsunuz?

b) Soyadınız Gülen, acep hiç gülmez misiniz?

c) Performansınızı speedometer ile ölçebilir miyiz?

d) Sözlü sınavda mı, yazılıda mı daha acarsınız?

e) Başka ilâve etmek istedikleriniz var mı?

f) Hâlen pek salgın hâle gelen domuz gribinde sizin bir parmağınız var mı?

g) Kürt mes'elesini kaşıyıp durmaktasınız; nereye varacaksınız?

h) Diyelim ki herkes Kürt oldu, so what? What's up yâni...

i) Bu milleti şu kürre-i arzın her tarafında bulabilirsiniz. Bütün silâhlar kullanılsa, her türlü melânet uygulansa, gene de Türk'ü ve Türklüğü bitiremezsiniz!

Bakın, sizi alenen zehirliyorlar. Şekeriniz, tansiyounuz ve daha her bir şeyiniz tamamen destabilize oldu. Oray Eğin'in "kolonyalı" dediği "Made in Exeter" muhibinizin tayyi-i mekânla size ulaşıp da, ıslak imzalı mektubunuzu devlet ricaline iletmesi sünettullaha aykırıdır, bilmez misiniz? Neden bu kadar ikirciklisiniz? Sonunuzun da şeyhiniz ve mürşidiniz gibi olacağını göremiyor musunuz? Recep Bey'e yöneltilen suçlamalar ve kullanılan üslûp o derecede bayağılaştı ki, ben dahi hicap ediyorum: CNN Türkk'teki canlı yayında, Yaradana sığınarak, açıkça söyledim: Glans penise benzetiyorlar. Olmaz, ayıptır! Perestişkârı olduğu ve hâlen İzmir'deki hava limanında ismi duran Merhum Adnan Menderes dahi bu kadar aşağılanmamıştı. Ve bu millet, onun arkasından hüngür hüngür ağlarken, tek bir mermi dahi atmamıştı.

Ne sanıyorsunuz? Pek muhtemelen kanla sıvanacak olan seçimlerdeki başmimarlık rolünüzden dolayı, cehennem varsa eğer, acaba size ne ceza kesecekler?

Gılman mı, Hûri mi, Nûri mi lâyık görülecek?

Arakanızdan Cüppeliler, züppeliler, Memişler mi gülecek? Bilal Oğlan -eğer sıyırabilirse tabii- hiç adınızı dahi anacak mı sanırsınız?

j) Bakın, ABG nasıl da bütün ajanlarını kendi kaatillerine yargılattırıp rezil, sefil ve sefih hâle getirdikten sonra buruşturup, kese kâğıdı gibi bir tarafa atıyor... Ama onlar da tutuştu: Britanya'da, Majesteleri'nin bütçesinden ilk defa kısıntı yapılacak. Artık deniz tükendi; her tarafta Metan patlayacak.

ed]

ed]

Bunlar deney filân değil; tam aksine: Hakikat!

Acaba sizi de, takipçilerinizi de, ihya edilecek İstiklâl Mahkemeleri kurulup cezalandırırlar mı? Asla temenni etmem ama tarih tekerrür etmezdi eğer ondan ibret alınsaydı...

bed]

Dikkat edin Ey imamlar...

bed]

Devrimci mi demiştiniz?

Bu Aziz Millet iki şeyden vazgeçmez:

Atatürk'ünden ve Lâiklikten (Sekülarizm fiân değil)!

Ayrıca, hayır, hasenat ve diyanet de sizlere bırakılamayacak kadar önemlidir!

Mehmet Kerem Doksat - Şimdiki Zamanlar - Tarabya - 29.01.2014

YENİ BİR MUTLULUK REÇETESİ
EN BERBAT SENARYO: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI!

Related Posts

 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - Baysungurozan on Perşembe, 30 Ocak 2014 12:03
Yakın geleceğin resmi

Hocam; olacakları mertçe anlatmışsınız.O iki pek muhterem hazret elleriyle hazırladıkları akıbetlerini yaşayacaklar,ibret alacak mayaları yok kendileri ibret olacaklar...Kendi elleriyle yaptıkları başlarına bunu getirecek, ikisi de yuvarlanmaya başladı akıbetlerine gidişleri hızlandı kuyrukları da arkalarından yuvarlanıyor...Allah büyük,var ettiği mekanizma tıkır tıkır çalışıyor anlayabilen gülümseyerek çarkın dönüşünü izliyor...Sevgi ve saygılarımla...

MKD: Bilmukabele efendim...

0
Hocam; olacakları mertçe anlatmışsınız.O iki pek muhterem hazret elleriyle hazırladıkları akıbetlerini yaşayacaklar,ibret alacak mayaları yok kendileri ibret olacaklar...Kendi elleriyle yaptıkları başlarına bunu getirecek, ikisi de yuvarlanmaya başladı akıbetlerine gidişleri hızlandı kuyrukları da arkalarından yuvarlanıyor...Allah büyük,var ettiği mekanizma tıkır tıkır çalışıyor anlayabilen gülümseyerek çarkın dönüşünü izliyor...Sevgi ve saygılarımla... MKD: Bilmukabele efendim...