Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

VE ÖYLE BUYURDU KARMA

Sevgi ve yalnızlık

Hüzün ve sevinç

Hepsi iç içe

...ve tek...

***

1/0= Sonsuzluk ve bîmekânlık

0/0= Hiçlik ve lâmekânlık

0/1= Yokluk ve Hiçlik

***

Zâten başka ne var ki?

***

C’est la vie

N’est-ce pas?

Trône ça!

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 16 Ocak 2013 Çarşamba

FAŞİZM ÇEŞİTLERİ ve “ÖTEKİLER”…
REDUCTIO AD ABSURDUM YÂHUT TANRI’NIN ADALETİ HAKKI...

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil