Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YALANCIYI YAKALAMAK İÇİN İPUÇLARI

1. Yalan söyleyen kişi genellikle göz temâsından kaçınır; bâzen de mutatta yaptığının aksine, gözünüzün içine dik dik bakar. Ellerini ve kollarını daha az kullanır. Soru sorduğunuzda avucunu sıkar veya da ellerini size çevirmez.

2. Genel tavrı değişir. Sâkin bir insanken âniden heyecanlı davranır veya hareketli bir insanken donuk tavırlarla konuşmaya başlar.

3. Sorduğunuz basit ve net sorulara daha önceden cevabını tasarladığı için gerektiğinden fazla detaylı cevaplar verir. Fakat birden beklemediği bir soru sorarsanız bocalar, cevap vermek için zaman kazanmaya çalışır. Lâfı evirir çevirir, yandan cevaplarla ve saptırmalarla münakaşayı münazaraya dönüştürmeye çalışır. Samimiyetsizliği sırıtır.

4. Şaşkınlık, korku veya mutluluk gibi duyguları belirten ifâdeleri sâdece ağız bölgesiyle sınırlı kalır. Bâzen de çok mübalâğalı, teatral jestler ve mimikler sergiler.

5. Ayakta dururken yâhut otururken yalan söyleyen birisi genellikle sırtını dik tutmaz ve tedirgindir.

6. Bulunduğu rahatsız ortamdan kurtulmak isteğiyle gözünü kapıya çevirir ve konuştuğu kişiyle arasına mesâfe koyar.

7. Sorulara net cevaplar vermez. Her zaman sâkince karşıladığı sorulara aşırı tepkiler verir. Kendisi size soru yöneltmez veya anlamsız soru bombardımanı yapmaya başlar.

8. Şakalar, gereksiz nükteler yaparak konuyu geçiştirmek ister veya çok dramatik bir hikâye anlatarak sizi duyarsızlıkla suçlar. Beklenmedik saldırganlıklar sergileyebilir.

9. Sık sık yüzüne dokunur. Burnunu çeker, başını kaşır. Özellikle ağız bölgesine yakın bölgelere dokunması dikkat çeker.

10. Üstündeki kıyafeti düzeltir. Gömleğinin yakasını gevşetir. Yâhut elinde tuttuğu bir cisimden (meselâ bardaktan su içme, kalemle oynama) güç almaya çalışır.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 05 Ekim 2007

EZAN TÜRKÇE OKUNMALI MI?
TIRMANAN HÂDİSELER
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil