Nedir mevzuubahis olan?

Vatan mı?

Evet!

Peki, nedir Légion d’honneur?

Cüce Napoléon Bonaparte’ın, Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş bir Fransız nişanı.

Meselâ Cezayir'i mahvedenlere mutlaka inek çanı gibi takılır...

1804 yılının Mayısı'nda Fransa İmparatoru olan Napoléon Bonaparte, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla tâlttif etmeye başlar ve mezolimbik sistemlerini çalıştırır. Bu nişan, bugüne kadar Fransa’daki bütün yönetim rejimlerinde takılmaya devam edilir.

Fransız madalyaları arasında en tanınmış olanıdır:

Grand-Croix (Büyük Haç), Grand-Officier (Büyük-Subay), Commandeur (Kumandan), Officier (Subay), Chevalier (Şövalye) olmak üzere beş sınıfa ayrılır.

***

Önce şunu bir seyredin: