Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YENİ İSTİKLÂL MARŞI ve BİRİNCİ GELENEKSEL PANENTEİZM TOPLANTISI

Önce bir içiniz ısınsın...

Direniyordum kendime zûlmetmeye karar verip (Self-Defeating Personality Disorder: Mazokistik Kişilik Bozukluğu) şu yeni sürümüyle ırkçı-kafatasçı marşımızı seyrettim:

Tüylerim kirpi kirpi oldu.

Rap rap rap rap…

Monoton, faşizmin ayak sesleri ana teması üzerine binâ edilmiş.

Kıyamet Alâmetleri bunlar.

Tamam, disprozodiktir, hâttâ lisanı itibarıyla afaziktir de ama "korkma, sönmeez olayııım“ derken içinizi ısıtan hüzün yok.

Hüzün en doğal ve sağlıklı ruh hâlidir.

Yaratıcılığın rahmidir.

Âdeta bir android söylüyor.

Peki, bu Aziz Millet bu marşı hâlâ nasıl okuyor?

Bilmem anlatabildim mi?

Şimdi öğle vakti ve benim mucizevî işlerin kadını Tanrıçam, Kibelem, Asenam Neslim kalkıp dün Lady Gaga Lazy Symrra’daki müzik setini kurdurtacak ve akabinde de ne yapacağız biliyor musunuz?

Birinci Geleneksel Hakikat Âşıkları Mistik Toplantısı’nı.

Her türlü acayip ve garip mistik cereyanın çarptığı bu virane şehir dün gene Issız Adam’dı.

Neden mi?

Efendim, 3 haftayı bulan tatil kepazeliği henüz hitam bulmadan, bir de Cumhuriyet Bayramı tatiline çıkmış efendiler.

Şimdi daha iyi idrak ediyorum Yunan’ın neden kendini denize attığını ve canını kurtarmak için kaçtığını.

Hani burada daha fazla kalsalardı, Pompei’dekilere dönecekler, küllerle dolup taş keseceklerdi.

İmanla kaçan, taşı çatlatır ama bunlardaki adam sendecilik de ar damarını patlatır.

Hâttâ Asrın rekoru kırıldı ve Kordon’da ilk elle tâciz vak’ası yaşandı.

Gümüş Kordon değil bahsettiğim.

İmam gaz çıkarırsa ahâli ne yapmaz?

Neyse, sabreden derviş geberirmiş.

Şimdi bekleyip tarikatımızın ne kadar ömürlü ve kalıcı olacağını keşfedeceğiz.

Allah’tan en büyük niyazım, bunun da Geleneksel Birinci DY Toplantısı gibi akim kalmaması.

Neyse, Ümid fakirin ekmeği.

Bekle ve gör, bu arada 3 saatte 33 Kilo ver.

Seattle’da bile böyle bir rekor kırılmamış.

Bu arada, malûmu ilâm olacak gene ama:

Kimse 100 metreyi 0 saniyede koşamaz en azından.

Eh, biz de Diyalektik Materyalizm ile Diyalektik Teizm arasındaki Sırat Köprüsünde hoplayıp zıplayacağız.

Bu yeni akımın çığ gibi büyümesini,

Konsantrik halkalar hâlinde bütün kâinatı kaplamasını,

Ve insanlığın çıkış yolunu teşkil etmesini diliyorum.

Her şey kayıtlı, rant yok ama Dul Kadının Çocuğu ihmâl edilmeyecek.

Bakalım Rabbim bize neler gösterecek…

Bu da geçer Yâ Hû. 

Haydi, gene bendensiniz (Karşılıksız Diğerkâmlık yâni Dostluk budur, benimki sırnaşma):

 

Şimdi Avrasya'nın göbeğindeyim.

Bu Aziz Vatan 10 sene sonra iki misli büyüyecektir.

Görüyorum, biliyorum çünkü analiz + sentez ile en az isabetsiz diyalektik cevabı öngörebiliyorum.

Daha yeni başlıyoruz.

Eğer sıfırı sıfıra bölerseniz ne çıkar?

Deneyin, tavşan değil avucunuzu yalayacak olan.

Her ay bir ilimizde MİLLET OLMAK konferansımı tekrarlamak istiyorum.

Korunma ve koruma da talep etmiyorum.

Ne Mutlu Türk'üm Diyebilene.

Mehmet Kerem Doksat – Bizim Mekân – Şimdiki Zamanlar 28-29 Ekim 2013 Pazartesi

FELSEFE SALATASI
YAŞAR KEMAL’LE JEAN PAUL SARTRE KARDEŞTİR!

Related Posts

 

Yorum 2

Already Registered? Login Here
Guest - Erdal Işık on Salı, 29 Ekim 2013 18:25
Hatalı bilgi sahibini vurur.

Sevgili Kerem,
Değerinin anlaşılamamış olmasına çok üzülüyorum. Toplantına 5 kişi katılmış olması, seni değil bu halkın suçu. ' gömlek üstten konuşuyorsun. Tabii bir de hatalı informasyonların nedeni ile okunmaz oluyorsun. senin için derleyip yolladım.


Moody's ve Türkiye'nin Kredi Notu (Baa3)
MOODY'S


Kredi Derecelendirme kuruluş MOODY’S Türkiye’nin ülke notunu 16 Mayıs 2013 tarihinde 1 basamak yükselterek “Ba1 Durağan’dan”, “Baa3 Durağan’a” çevirmiştir.

Soralım.

Sıfırcı hoca yoksa kendini mi kurtarmaktadır ?

01 Nisan 2013 tarihinde bu satırlarda Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un Türkiye’nin notunu arttırmasını değerlendirmiş ve görüşlerimizi aktarmış, S&P nin derece ve skalalarını sizlerle paylaşmıştık.

27 Mart tarihinde S&P Not arttırdı.

50 gün geçti.

16 Mayıs'ta Moody’s not arttırıyor.

Türkiye değerlendirmesine geçmeden önce Moodys’in not derecelendirme skalasını iyi anlamamız gerekmektedir. MOODYS derecelendirme skalası su şekildedir.

MOODY’s Derecesi Anlamı Yatırım Yapılabilirlik

Aaa En Yüksek Not Yatırım Yapılabilir

Aa1 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Aa2 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Aa3 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

A1 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

A2 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

A3 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Baa1 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Baa2 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Baa3 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir

Ba1 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Spekülatif

Ba2 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Spekülatif

Ba3 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif

B1 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif

B2 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif

B3 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif

Dikkat ediniz; Türkiye’nin notu yatırım yapılamaz ülke seviyesinin (Ba1) bir üstündeki not olan (Baa3) seviyesine gelmiş durumdadır.

Peki, Türkiye’nin MOODY'S not geçmişi nedir ? Türkiye’nin yıllar itibari ile notlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş.

5 Mayıs 1992 : Baa3

13 Ocak 1994 : Ba1

2 Haziran 1994 : Ba3

13 Mart 1997 : B1

21 Aralık 2000 : B1

14 Aralık 2005 : Ba3

8 Ocak 2010 : Ba2

20 Haziran 2012 : Ba1

16 Mayıs 2013 : Baa3

Dikkat Ediniz; İlk ve son nota bakınız. 1992 den sonra yine ilk yatırım yapılabilir ülke seviyesini aldığımız tarih 2013.

Yani 21 yıl sonra. Uzun bir sure.

Peki, neye göre not veriliyor. Bunları daha önce yazmıştık ancak yine hatırlatalım.

Notlar; fon arz edenlerin ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini vadesinde, eksiksiz geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını tespit etmek amacı ile verilmektedir.

Yani ülke dışarıya olan borçlarını;

Ödeyebilecek durumda mı ?
Ekonomide bir kırılganlık olduğu zaman borç ödeme kapasitesi düşer mi ?
Yabancı yatırım yaparsa parası riske girer mi ?
Çevresindeki siyasal faktörler ülkeyi riske sokar mı ?
Spekülatif amaçlı bir tarzda mı ekonomi yönetiliyor ?

vs. gibi etkenler ve daha birçok başka risk düzeyi ölçülerek not derecelendirme belirleniyor.

MOODY’S in not artırımı açıklamasını detaylandırmış.

Yerimiz dar olduğundan tüm açıklamayı bu köşeye sığdıramayacağım. Ancak uzun olan açıklamanın ana başlıkları ve önemli gördüğüm hususları aşağıdaki şekilde sıralamaya çalıştım.

MOODYS’in not artırımının gerekçeleri ve satırbaşları şöyle :


1. Yakın zamanda ve gelecekte beklenen ekonomik ve kamusal reformlar önemlidir.
2. Yapısal ve kurumsal reformların gerçekleşmesi uluslararası sermaye akımlarından kaynaklanabilecek kırılganlıkları önleyecek gözükmektedir.
3. 2009 yılından itibaren borç oranı % 10 düşmüştür.
4. Borç rakamı GSYH’nin % 36 sına gerilemiştir.
5. Borç stokunun vadesi uzamış ve 4.6 yıla çıkmıştır.
6. Faiz artırımlarına karsı kırılganlık azalmıştır.
7. Tasarruf açığını azaltmada adına emeklilik fonu reformları yapmıştır. Ilık 4 ayda emeklilik fonuna katilim oranı % 13.5 artış olmuştur.
8. Enerji ithalatı hala bütçe açığı için önemli bir sorundur. Hükümetin enerji politikasına dayalı yürütmeye çalıştığı reform izlenmektedir.
9. Enerji ithalatı olmadan ödemeler dengesi değerlendirildiğinde bütçe fazla vermektedir.
10. Türkiye için riskler politik risk ve Kurt sorunu olarak durmaktadır. Ve Türkiye’nin bu politikalarda yürüttüğü siyaset yakinen takip edilmektedir.

Metnin tamamını merak edenler MOODYS’in sitesini ve Türkiye ile ilgili raporunu detaylı okuyabilirler. Kısaca MOODY’S in açıklamaları bunlar.

İlginç bir soru sorarak yazımızı sonlandıralım.

Not artışının zamanlaması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisi ile ayni güne denk gelmesi sadece bir tesadüf ile açıklanabilir mi ?

Değerlendirmeyi ve yorumu değerli Kerem duvarcı ustamıza bırakıyorum.

MKD: Sevgili Ağabeyim, Hocam.
Buyurun okuyun ve ibret alın.

0
Sevgili Kerem, Değerinin anlaşılamamış olmasına çok üzülüyorum. Toplantına 5 kişi katılmış olması, seni değil bu halkın suçu. ' gömlek üstten konuşuyorsun. Tabii bir de hatalı informasyonların nedeni ile okunmaz oluyorsun. senin için derleyip yolladım. Moody's ve Türkiye'nin Kredi Notu (Baa3) MOODY'S Kredi Derecelendirme kuruluş MOODY’S Türkiye’nin ülke notunu 16 Mayıs 2013 tarihinde 1 basamak yükselterek “Ba1 Durağan’dan”, “Baa3 Durağan’a” çevirmiştir. Soralım. Sıfırcı hoca yoksa kendini mi kurtarmaktadır ? 01 Nisan 2013 tarihinde bu satırlarda Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un Türkiye’nin notunu arttırmasını değerlendirmiş ve görüşlerimizi aktarmış, S&P nin derece ve skalalarını sizlerle paylaşmıştık. 27 Mart tarihinde S&P Not arttırdı. 50 gün geçti. 16 Mayıs'ta Moody’s not arttırıyor. Türkiye değerlendirmesine geçmeden önce Moodys’in not derecelendirme skalasını iyi anlamamız gerekmektedir. MOODYS derecelendirme skalası su şekildedir. MOODY’s Derecesi Anlamı Yatırım Yapılabilirlik Aaa En Yüksek Not Yatırım Yapılabilir Aa1 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Aa2 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Aa3 Yüksek Dereceli Not Yatırım Yapılabilir A1 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir A2 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir A3 Üst ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Baa1 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Baa2 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Baa3 Alt ve Orta Dereceli Not Yatırım Yapılabilir Ba1 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Spekülatif Ba2 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Spekülatif Ba3 Alt Dereceli Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif B1 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif B2 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif B3 Düşük Not Yatırım Yapılamaz, Ciddi Spekülatif Dikkat ediniz; Türkiye’nin notu yatırım yapılamaz ülke seviyesinin (Ba1) bir üstündeki not olan (Baa3) seviyesine gelmiş durumdadır. Peki, Türkiye’nin MOODY'S not geçmişi nedir ? Türkiye’nin yıllar itibari ile notlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş. 5 Mayıs 1992 : Baa3 13 Ocak 1994 : Ba1 2 Haziran 1994 : Ba3 13 Mart 1997 : B1 21 Aralık 2000 : B1 14 Aralık 2005 : Ba3 8 Ocak 2010 : Ba2 20 Haziran 2012 : Ba1 16 Mayıs 2013 : Baa3 Dikkat Ediniz; İlk ve son nota bakınız. 1992 den sonra yine ilk yatırım yapılabilir ülke seviyesini aldığımız tarih 2013. Yani 21 yıl sonra. Uzun bir sure. Peki, neye göre not veriliyor. Bunları daha önce yazmıştık ancak yine hatırlatalım. Notlar; fon arz edenlerin ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini vadesinde, eksiksiz geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını tespit etmek amacı ile verilmektedir. Yani ülke dışarıya olan borçlarını; Ödeyebilecek durumda mı ? Ekonomide bir kırılganlık olduğu zaman borç ödeme kapasitesi düşer mi ? Yabancı yatırım yaparsa parası riske girer mi ? Çevresindeki siyasal faktörler ülkeyi riske sokar mı ? Spekülatif amaçlı bir tarzda mı ekonomi yönetiliyor ? vs. gibi etkenler ve daha birçok başka risk düzeyi ölçülerek not derecelendirme belirleniyor. MOODY’S in not artırımı açıklamasını detaylandırmış. Yerimiz dar olduğundan tüm açıklamayı bu köşeye sığdıramayacağım. Ancak uzun olan açıklamanın ana başlıkları ve önemli gördüğüm hususları aşağıdaki şekilde sıralamaya çalıştım. MOODYS’in not artırımının gerekçeleri ve satırbaşları şöyle : 1. Yakın zamanda ve gelecekte beklenen ekonomik ve kamusal reformlar önemlidir. 2. Yapısal ve kurumsal reformların gerçekleşmesi uluslararası sermaye akımlarından kaynaklanabilecek kırılganlıkları önleyecek gözükmektedir. 3. 2009 yılından itibaren borç oranı % 10 düşmüştür. 4. Borç rakamı GSYH’nin % 36 sına gerilemiştir. 5. Borç stokunun vadesi uzamış ve 4.6 yıla çıkmıştır. 6. Faiz artırımlarına karsı kırılganlık azalmıştır. 7. Tasarruf açığını azaltmada adına emeklilik fonu reformları yapmıştır. Ilık 4 ayda emeklilik fonuna katilim oranı % 13.5 artış olmuştur. 8. Enerji ithalatı hala bütçe açığı için önemli bir sorundur. Hükümetin enerji politikasına dayalı yürütmeye çalıştığı reform izlenmektedir. 9. Enerji ithalatı olmadan ödemeler dengesi değerlendirildiğinde bütçe fazla vermektedir. 10. Türkiye için riskler politik risk ve Kurt sorunu olarak durmaktadır. Ve Türkiye’nin bu politikalarda yürüttüğü siyaset yakinen takip edilmektedir. Metnin tamamını merak edenler MOODYS’in sitesini ve Türkiye ile ilgili raporunu detaylı okuyabilirler. Kısaca MOODY’S in açıklamaları bunlar. İlginç bir soru sorarak yazımızı sonlandıralım. Not artışının zamanlaması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisi ile ayni güne denk gelmesi sadece bir tesadüf ile açıklanabilir mi ? Değerlendirmeyi ve yorumu değerli Kerem duvarcı ustamıza bırakıyorum. MKD: Sevgili Ağabeyim, Hocam. Buyurun okuyun ve ibret alın.
Guest - Başar Münir on Çarşamba, 30 Ekim 2013 13:10
Para para para...

Her şeyin para ile ölçülmesi ne acı. Suudi Arabistan'da insanların bahçelerinden (!) para fışkırıyor. Ancak yaşanabilir bir yer olması hakkında ciddi şüphelerim var. Herşey para değildir...

MKD Aynen Sevgili Dostum, aynen...

0
Her şeyin para ile ölçülmesi ne acı. Suudi Arabistan'da insanların bahçelerinden (!) para fışkırıyor. Ancak yaşanabilir bir yer olması hakkında ciddi şüphelerim var. Herşey para değildir... MKD Aynen Sevgili Dostum, aynen...