Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YOUTUBE NİÇİN KAPALI?

Haftalardır www.youtube.com adresini tıkladığınızda, karşınıza şu çıkıyor: 

BU SİTEYE ERİŞİM ENGELLENMİŞTİR 

Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, 30/04/2008 tarih ve 2008/599 nolu kararı gereği bu siteye erişim TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'nca engellenmiştir.
Access to this web site is banned by "TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI" according to the order of: Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, 30/04/2008 of 2008/599 .
Bu kaçıncı kapatılışı bilmiyorum ama sanırım standart olarak "Atatürk'e hakaret içeren videolar olduğu gerekçesi öne sürülüyor.

ABG'de olduğum geçen hafta iki yarım günümü bu web mekânına ayırdım. Atatürk'ün aleyhinde şunları buldum:

1) Onun "gay" olduğunu yazmış birileri, bizim arslanlar canlarına okumuşlar.

2) Yahudi ve Siyonist olduğunu gösteren birkaç video var, bizim kaplanlar perişan etmişler.

3) Dönme (transseksüel değil de, Selânik'ten hani) ve (sıkı durun) İngiliz ajanı olduğunu iddia eden çok kıytırık birkaç video mevcut, bizim civanmertler târumar eylemişler.

Eh, 301. madde "tadilâtı ve pek çok gazetede çıkan onca yazıya ve yoruma bakıldığında, bunlar devede kulak komiklikler sâdece.

Lehinde ise yüzlerce video var.

Hiç kimse bizim zekâmızı küçümsemesin, belli ki buraya "erişim engelinin altında başka şeyler yatmakta.

***

Şu anahtar kelimelerle aramaya giriştiğinizde ise, muazzam dokümanlara ulaşıyorsunuz: Recep Tayip Erdoğan, Abdullah Gül, Unakıtan, Millî Görüş, Erbakan, Türkeş, Fethullah Gülen.

Bu muhterem zevatın aleyhinde çok seviyesizce şeyler de yok değil, onlar beni bağlamaz. Buna mukabil, bundan kaç sene önce nerede ne söylemişler, şimdi ne diyorlar, nasıl da tükürdüklerini yalayıp takıyye yapıyorlar. Hepsi ayan beyan gözler önünde. Hilesiz hurdasız. Şimdilerde şövalye de olan Gülümüz'ünAB hakkında söylediklerini seyrederken gülmekten kırılıyorsunuz (mizah en olgunca ego savunmalarından birisidir)!

Hele Fethullah Gülen Efendi Hazretleri'nin, nâmı diğer yeni peygamberimizin öyle videoları, öyle beyanları ve analizleri var ki, başka hiçbir kitap okumaya filân gerek yok; affedersiniz, her şey kabak gibi ortada!

***

Bu yazı bu kadarcık.
Anlayana!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 15 Mayıs 2008 Perşembe

BAHAÎLİK ve "YENİ PEYGAMBER" FETHULLAH GÜLEN
BEŞİR FUAD'IN (1852 - 1887) ve TÜRKİYE'NİN İNTİHAR...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil