Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ADALET Mİ?

 


ABD, gelişmeleri gene tarihe mâl olmuş bir şarkıyla takip ediyormuş, etmiyorsa da, ben bunu yazdığım için yarın başlarlar (ne de olsa her yazdığımı yapıyorlar ya).

Sözler ne ilginç değil mi?

You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair,
Ruby are you contemplating going out somewhere?
The shadows on the wall tell me the sun is going down,
Oh Ruby, don't take your love to town.

It wasn't me that started that old crazy Asian war,
But I was proud to go and do my patriotic chore,
And yes, it's true that I'm not the man I used to be,
Oh Ruby, I still need some company.

It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed,
And the wants and needs of a woman your age really I realize,
But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around,
Oh Ruby, don't take your love to town.

She's leaving now cause I just heard the slamming of the door,
The way I know I heard its slams one hundred times before,
And if I could move I'd get my gun and put her in the ground,
Oh Ruby, don't take your love to town.

Oh Ruby, for God's sake, turn around…

Tercümesi:

Dudaklarını boyamışsın
Ve boyalı saçını sarıp dalgalandırmışsın
Ruby iyice düşünüp taşındın mı
Bir yere gitmek konusunda
Duvardaki gölge
Bana Güneş'in batacağını söylüyor
Ah Ruby
Aşkını kasabadan alma

Okumaya devam et
  4390 Hits
  0 yorum
4390 Hits
0 yorum

REDUCTIO AD ABSURDUM YÂHUT TANRI’NIN ADALETİ HAKKINDA

İslâm akâidi üzerine iman etmiş bir beşer için her şeyin izahı açık ve nettir: Kader, hayır ve şer, her şey Allah’tandır. Hele tasavvufta terk-i terk mertebesine vâsıl olan mürşid, hiçbir şeye aksülâmel vermez, sâdece şükreder, çünkü Allah zâten en doğrusunu yapar. Irzına da geçseler, her türlü şeyi de yapsalar, O’nun bir bildiği vardır.

İyi de, Hz. Muhammed elinde kılıç hârp etmiş. “Ey mü’minler, kısasta sizin için hayat vardır” demiş. Eh, ne yapacağız şimdi? 100 ilâ 1000 misli güçlü ordusuyla Gürcistan’ı dümdüz eden Rusya, benzeri şekilde dünyâya demokrasi getirerek ortalama günde 100 kişinin “telef” olmasının müsebbibi ABG, bu durumda aslında Allah’ın dediklerini yapan makbûl ve iyi güçler mi?

Ne de olsa ABG’nin parasının üzerinde “In God We Trust” da yazıyor.

Bütün bunlar arasında Şeytan’ın (İblis, Satan, Devil, Evil, Demon vs.) işi ne? Allah’a kafa mı tutmuştu? Ne dedim ben! Nasıl olur da olur?

İslâm kelimesi silm ve selâmdan geliyor ve “barış” anlamını taşıyorsa eğer, “cihat” deyip canlı bombalık yapanlar neden en çok Müslümanlar arasından çıkıyor? Yâni böyle yapınca, en büyük günah olan intihar eylemini değil, en büyük makam olan şehâdeti mi yakalıyorlar? Öyle inanıyorlar çünkü mürşidleri, mollaları veya her kimse emri veren, onlar öyle diyor!

Yazımın başındaki reductio ad absurdum deyişi Ateist’lerin “aksini göstererek saçmalığı ve kaadir-i mutlak bir Tanrı’nın olamayacağını” (ayrı ayrı tanrılar değil) ifâde için kullandıkları tarihî lâflar…

Meselâ sorarlar: “Tanrı 2x2= 5 yapabilir mi", “Tanrı, kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi”, “Allah, başka bir Allah yaratabilir mi”, “Şeytan Allah’a karşı gelebilir mi”? Sıkıysa cevap verin. İyi de, bu tür mantık oyunları olan antinomiler (cevap verilmesi gayrı mümkün olan sualler) sırrı çözmeye yeter mi?

Yoksa eskatolojik (dünyânın sonunun, kıyâmetinin çalışılması) tefsirler yapmanın tam zamanı mı? Hem bina arttı, hem de zina. Tekbir Giyim’in sâhibi ulu kişi de aynı şeyleri dolaylı olarak söylemiyor mu? İbrahimî dinlerden Marx’a, Hegel’den Kant’a kadar pek çok kişi uğraşmış eskatolojiyle. İslâmiyet’teki kıyâmet sahneleri çok ayrıntılı: Deccâl, İsa’nın gelişi, yecüc mecüc, son boru sesi, Yemen’den başlayacak nihaî yangın…

Elbet bir son olacak… Olacak da, nasıl olacak, bütün mes’ele bu: “Olmak veya olmama, işte bütün mes’ele” (Shakspeare, Hamlet, 1601).

***

Şeytan’ın alâmetleri nedir? Haydi, teodikiyle uğraşalım (theodicy veya théodicée: Kötülüğün ve şerrin kaadir-i mutlak Tanrı’nın varlığıyla nasıl anlaşılabileceğinin ilmi). Hor görmeyin, Leibniz dahi meşgûl olmuş bununla.

Okumaya devam et
  5912 Hits
  3 yorum
5912 Hits
3 yorum