Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

KORDON'da MEDYA FAVASI

Birazdan tayyare uçacak, Neslim’le Kerem büyücülükten, psikoterapilerden manik depresif bir şekilde bahsedecek.

Pardon, Neslim tripoda (sacayağı gibi bi şi) konmuş SONY Handycam ile kaydedecek.

Erol Göka da, Mine Özmen de hidâyete erecek.

Ayşe Arman, kalkmış, teşhir ettiği kızın Kenterler’le ilişkisini vurgulamış.

Sabuncular’ın mâlikânesinde her ikisiyle de tanıştım.

Gâyet mütevâzı ve iyi insanlardı.

Milliyetperver, sâhici, adam gibi adamlardı.

Sabuncular da…

Hani, işi Selâniklilere taşıyacak.

Prof. Yalçın Küçük zâten profesyonel olarak hapiste…

Bu kadar ilginç reklâm yaratmak için Alman olmak gerek.

Hitler mi?

O Polonya’daki bir nesebi gayrisahih zavallı bezirgândı.

Dünyânın canına okuması söylendi, yaptı.

Ayşeciğim, Joseph Goebbels’i bilirsin değil mi?

İyi bir özdeşleşme-benimseme nesnesidir.

Acaba mı!

***

Çocukluluğum da Dormen Tiyatrosu’nun kulislerinde geçti; hâttâ kenardan köşeden bir figüranlık dahi yapmış olabilirim.

Hâldun Bey her devrin, her şeyin, her  gönlün adamıdır ve ölümsüzdür.

Ne de güzel gözlükleri vardır...

11-12 yaşlarındayken Poyraz Reklâm’dan gelen ısrarlara dayanamayıp “orda bir köy var uzakta” şarkısını radyodaki canlı yayında pek de güzel söylemiştim. Sonra da yeğenleriyle flört etmiştim; gittiğimiz diskoda Atillâ Atasoy da vardı, ben ısmarlamıştım.

Tatlı Su Reklâmcısı Profesör de sürekli olarak “yaşlı yaşlılar, “çok yaşlı yaşlılar” filân diye yazmış.

Ben tanrı değilim de, millet kul.

Sen, Sosyal Psikolog Üstün Bey’e selâm söyle.

Tarsus Amerikanlılık raconu olmaz böyle…

Oradaki kimse sevmiyor maalesef yazdıklarını da, yaptıklarını da.

Ben şimdi ne kadar absürdite varsa, onu patlatmaya gidiyorum Gâvur İzmir’e:

Reiki, Feng Shui, akupunktur, assisted sex, fist fu.king, özel masajlar, Ayurveda ve tabii ki özel masaj ve sex terapileri.

Veeee PSİKANALİZ.

Okumaya devam et
  4345 Hits
  0 yorum
4345 Hits
0 yorum

Alternatif Tıb Mı, Tıbbî Alternatif Mi?

Son zamanlarda moda olan bir garâbet var: ALTERNATİF TIP.

Türkçe'yi mahvetme mâceramızda b''leri "p" hâline getirip, tıb'bı da "tıp" yaptık; "şıp" gibi, tasvirî bir kelimedir bu hâlbuki. 600 sene Batı'ya damgasını vuran İbn-i Sînâ'nın eserinin adı da "el-Kânûn fi't-Tıbb"''dır.

İbn-i Sînâ

Hipokrat'tan, Galen'den, İbn-i Sînâ'dan veya Pastör'den beri değişmeyen ve değişmeyecek bir şey varsa, tıbbın metodolojisidir: Amprisizm; yâni DENEYCİLİK ve GÖZLEMCİLİK.

Galem

 

Pasteur

Tıb, müsbet ilmin bir dalıdır ve teorik fizik gibi felsefeyle bilimin karıştığı, rasyonalitenin kuantum anlayışıyla kaynaştığı müstesnâ alanlar hâricinde (ki, onlarda dahi bilimsel akıl yürütmeden aslâ tâviz verilmez, ancak bu ön-şartla "uçuş serbesttir"), çağdaş bilimsel anlayışın temel düsturu amprisizmdir. Dolayısıyla da tek bir bilimsellik anlayışı, tek bir SCIENCE vardır. Bilimin alternatifi filân olmaz; onun bir dalı olan tıbbın da.

Ammaa, "her dâim" alternatif tıbbî uygulamalar, yaklaşımlar ve teoriler olmuştur, mevcuttur ve olacaktır. Yoksa, dogmatik veya dinî sübjektif bilgiden tamamen farklı olarak, amprik ve objektif bilgiye dayanan tıb nasıl ilerlerdi?

Okumaya devam et
  4945 Hits
  0 yorum
4945 Hits
0 yorum