Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

TAM DA KOKAİN BULMUŞKEN, BEN UÇTUM!

Gece saat 10, 10. hastama bakıyorum; bana hayran bir Bipolar Bozukluk vak’ası genç adam.

Depakin500 CHRONO (Sodyum valproat + divalproex) ve SEROQUEL300XR (ketiyapinin ağızdan alınan depo şekli) yazıp yollayacağım.

Birkaç saat önce bir delikanlının üzerinde bilmem kaçıncı sözüne rağmen kokain bulmuş annesi; onu da konuşuyoruz.

Ver elini Amerikan Hastânesi Âcil’i.

Dilimi eşek arısı soksun, daha dil uzatmayacağım.

Yok laboratuvarında hata çıkıyormuş, yok çok para alıyorlarmış...

Hasta Bildirim Mahremiyeti formunu imzalıyorum.

Âcil’deki pek güzel doktoresin adı Şebnem Bozkurt!

Şebnem, İzmir'deki dünya güzeli, Aylin'in annesinin adı ve o bir Yörük.

Hiç kuşkum yok ki, doktorum da Yörük!


Tâhirlerin büyük kızının adı Nazlı!

İlk kedilerinin ismi de Nazlı!

Neslim’in sülâlesinin soyadı Nazlı!

Ben de gittikçe yabancılaşıyorum. Ellerim benim değilmiş gibi ve akabinde kimse öyle değil gâri ama ayırıcı tanı (tefrik-i teşhis) yapabiliyorum.

Kafayı buluyorum.

Bu ilâç (Modiodal), modafinil diye bir uyarıcı ihtiva ediyor.

Reçeteye tâbi değil ve çok ucuz.

SU gibi satılıyor (para ödeyen iki kişiden biri çünkü o bir Otistik Annesi) <3. 

Deli gibi susuyorum: Akut Mani belirtisi.

Şakalar yapıp sürekli bilincimin açık olduğunu ispatlamaya çalışıyorum: Grandiyözite. 

Taburcu edilmeden de çaktırmadan %5 indirim yapılıyor.

Hünkâr'daki hesap kadar para ödüyor Karım.

Yâni deontoloji de, etik de, ilgi de mükemmel.

Sky-Türk'teki Ekonomist Reyhan Baysan yakında ergenlik sivilcelerinden dolayı patlayacak!

FED onu mahvetti, tıpkı bizim TED gibi.

Onlar bir indifa etti mi GÜM!

Çevrimiçi Tesettür Pazarlama başladı...

Bakın, bir Rambrant klâsiği:


Alaattin Ağabey bile çok gülmüştü...

Eh, muhabbet muhteşemdi bermutat:

d]

Artık baydı, yeni mevzu bulmak lâzım!

Okumaya devam et
  4641 Hits
  1 yorum
4641 Hits
1 yorum

ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ SENENİN PAPATYA FALI


Sağdaki kadın o...

Dün Beyaz Saray’ın bahçesindeki 34 yaşındaki Miriam Carey’in Doğum Sonrası Depresyonu’na ve kendisine gösterilen tepki bir Milât'tır.

Cinnet geçirdiği (cinlerin hışmına uğradığı) zannedilen bu kadıncağız aslında yeni olimpiyat ateşini yakmıştır.

Bir hatırlayalım: Afrikalı Amerikan İngilizcesi (İngilizce: African American Vernacular English, AAVE) ABG’de Afrikalı-Amerikalı toplumun büyük kısmının konuştuğu lisanın adıdır. Kısaca AAVE olarak adlandırılan konuşma tarzına Siyah İngilizce, Siyah Ağzı, Siyah İngilizce Ağzı vs. isimler de verilmektedir. Amerikan İngilizcesinin Afro-Amerikan versiyonu denilebilir. Bâzı Beyaz Amerikalıların da konuşmayı tercih ettiği, belli kuralları olan bir formdur. Bu diyalekti beyaz ABG’liler de iyi konuşabilmektedir.

mbed]

AAVE ilk olarak 16. ve 17. Asır’da ortaya çıkmıştır. Afrika’dan Amerika’ya getirilen siyah renkli köleler ile iletişim kurulması gerektiğinde İngilizce öğrenmeleri sağlanmış, ancak, düzenli bir öğretim sistemi olmamasından dolayı, Britanya İngilizcesinden uzaklaşılmıştır. Sonraki asırlarda ortaya çıkan Amerikan İngilizcesinden de ayrılan AAVE kendine has bir yer edinmiştir.

Afrikalı Amerikalı İngilizcesi, 1996 yılında tekrar popüler olmuş, Oakland, Kaliforniya’daki bâzı eğitimciler siyahî çocuklara AAVE konuşmayı öğretmek ve eğitimi AAVE ile vermek istemişlerdir. Bu eğitimciler kendilerini Ebonics olarak adlandırmıştır. Ebonik terimi ilk kez 1973 yılında siyah psikolog Robert Williams tarafından ortaya atılmış ve 1975 yılında fikirlerini kitaplaştırmıştır. Ebonikler, AAVE’nin standart İngilizceden bağımsızlaşmasının kabul edilmesini, gramer ve tüm kurallarının okullarda ders olarak okutulmasını, derslerin AAVE olarak verilmesini istiyorlardı.

"}[/embed]

Afro-Amerikan İngilizcesinin konuşma tarzı ve vurgulamaları standart İngilizceden çok farklıdır. Gramer kuralları ve kelime dizilimi farklılıklar göstermektedir. 1980'li yıllarda Hip hop müzik AAVE ile yapılmaya başlanmıştır ve bâzı ABG’liler AAVE konuşmayı öğrenmeye çalışsalar da, birçoğu tam mânâsıyla konuşamamaktadır. Ancak kulak alışkanlığına sâhip, kuralları ve vurgulamaları öğrenebilenler iyi konuşabilmektedir.

AAVE’ye verilen bâzı isimler şunlardır: African American Vernacular English (AAVE), African American English, Black English, Black Vernacular, Black English Vernacular (BEV), Black Vernacular English (BVE).

Amerika Başkanı Obama bir zencidir. Mutlaka onun da bir anasının dili vardır. O “yok” dese de mutlaka vardır. Yoksa anasından doğar doğmaz İngilizce ile ağlamadı. Ama maâlesef bugün Amerika’da yaşayan milyonlarca zencinin anadili yoktur. Obama’nın da yoktur. Ne konuşabilirler ne de yazabilirler. Zenciler anadillerini Amerika’da yaşarken akıllarına bile getiremezler… Çünkü şu anda ihtiyaçları yoktur. İngilizce ülke genelinde konuşulup anlaşılabilen üniter yapının temel direği olan tek dildir. Aynen Türkiye’de konuştuğumuz, anlaştığımız ve yazdığımız Türkçe gibi.

Günümüzde hakaret kabul edilerek kullanılmayan “negro” kelimesi Lâtince “niger” (siyah) kelimesinden İspanyolcaya ve Portekizceye geçmiştir. Türkçeye zaman zaman “zenci” olarak tercüme edilse de, Arapça kökenli zenci kelimesi ile negro arasında anlam benzerliği hâricinde bir dilbilimsel ilişki yoktur ve zenci kelimesi hakaret anlamı taşımaz. Bununla birlikte geçmişte siyahî insanları aşağılamak için kullanılmasından dolayı kullanımından kaçınılır.

Amerika’da esâretin lâğvına en son rızâ gösteren eyâletlerden Alabama’nın Montgomery kentinde zencilerin otobüste yerlerini beyazlara vermesi yasalarda yer alıyordu. 1955’te mağaza satıcılığı yapan Rosa Park yoğun bir çalışma günü sonunda evine gideceği otobüsün önünde yer bulmuştu. Sonraki durakta başına bir beyaz adam dikildiğinde şoför “yerini ver” diye Rosa’yı sert bir şekilde ikaz etti. Yorgun zenci kadın “kalkmıyorum, istersen tevkif ettir beni” diye mukabele etti. Şoförün çağırdığı polis beyaza yerini vermeyen siyahî kadını tutukladı. Önce eyâlette sonra ülke basınında protesto gösterileri başladı.

Zencilerin giderek vatandaşlık haklarına sâhip olmasında Rosa Park olayı önemli rol oynadı.

ABG’de sözüm ona özgürlük, serbestînin dik âlâsı vardır. Yahudilere nisbet edercesine Deniz Binbaşısı George Lincoln Rockwell’in 1960'da başkentte Kongre binasına taş atımı mesafede kurduğu Amerikan Nazi Partisi sembolik sayıda üyesine rağmen faâliyettedir. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan, zenci düşmanı Ku Klux Klan cemiyetleri de kırsal kesimde varlığını sürdürür.

Ama yakın geçmişe kadar eskinin zenci köleleri otobüslerde ön koltuklara rahatça oturmaya hâlâ cesaret edemezler. Pazar yerlerinde müzâyede ile köle satın alanlar arasında cumhurbaşkanları da vardır. Amerika'nın Üçüncü Başkanı Thomas Jefferson kölelerinden Sally Hemings ile yatarak altı çocuk sâhibi olmuştur; hayatı boyunca evlerinde, çiftliğinde hep köle kullanmıştır.

Okumaya devam et
  4478 Hits
  0 yorum
4478 Hits
0 yorum

TANRI, DİŞİDİR!

Rahmân ve rahîm Allah, erkek olabilir mi?

Tengri, Gök-Tengri, God, Lord, Zeele, Soul, Spirit, Geist, Psyche, Eros, Thanatos, Athena

Hepsi dişidir.

Kibele dişidir.

Tanrı’yı erkekleştirmeye kalkan Musa’nın dininde koca peygamber kekeler ve erkekliğini ispatlamak için kakar O’nunla güreş eder. Olur İsrail!

Kadim Yunan’daki Zeus biseksüeldir, durmadan şimşekler çaktırır filân.

Sünnîlik ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Allah’ı erkek yapamamıştır. Çünkü erildir.

Alevîlik ise barışçıldır, adaletten yanadır, o sebeple dişildir.

Delil mi?

Neden Hazreti Muhammed o kadar çok evlilik yapmıştır ama soyundan gelen konusu hep tevatürden ibârettir?

Bakın, Cumhuriyet Gazetesi’nin içi boşalıp, Aydınlığa gidiyor.

Neden?

Çünkü erkekleşeni bırakanlar, dişi olana rücû ediyor (regresyon).

Aydınlık, nûr, pırıltı

Hep dişidir.

Allah’ın borusu olan Kıyâmet Günü neyin flütü imagosudur?

İsrafil bal gibi dişidir.

Pan, bilhassa panseksüeldir hâttâ hermafrodittir (ünsa).

Arjantinli Soprano tam da sahnede Requiem’i söylerken (Hristiyan İlâhisi) neden boyut değiştirdi?

Aslına dönmek ve rahme hizmet etmek için, ne kadar eril değil mi?

ed]

Ebru Gündeş de erildir.

ed]

Zâten erkek cinsiyetinin temeli olan Y kromozomu güdük ve tekâmül mucizesi olarak kopmuş bir parçadır.

E, en fazla üç ilâ beş bin sene sonra erkeklik ölecek

ed]

Yorumsuzdur…

ed]

Yorumsuzdur!

ed]

Yorumu kendi içerisindedir…

ed]

İşte bu dişidir.

bed]

Pelin, dişidir.

bed]

Bu Pelin de dişidir.

Drakula erkektir, o sebeple lânetlidir, ölemez bir türlü.

bed]

Ne dersiniz? Bâri “doğma” değil de “dogma” dese ama Can o kadar bilir; Ataklı olan ise erildir, o yüzden “her dâim” (talking like this is fashion and passion) sıkıntı çeker…

bed]

Bu adam velidir veya mecnûn.

Zâten Mecnûn, Leylâ’yı ararken kimi bulmuştur:

Mevlâ’yı.

bed]

bed]

Ümit erildir, o yüzden hep sıkıntıdadır.

bed]

Nihat da fazla erildir, hâttâ XYY sendromu olabilir, bilemem…

bed]

bed]

Bakın kim eril, kim dişil?

Okumaya devam et
  5571 Hits
  0 yorum
Etiketler:
yalaka USA tuna kiremitçi televizyon television sünni selçuk erez sabancı panenteism MOSSAD MİT max planck koç holding kılıç aydınlı journalism it israil habertürk fatih altaylı erol göka conspiracy theories CIA celal şengör atheism alevi abd
5571 Hits
0 yorum

SEZAR ve TÜRKİYE

İlk Sezaryen Seksio, Sezar'a yapılmış olabilir mi?

Bugün Pazar.

Hristiyanî tatil günü ama Gregoryen takvime göre…

Ne bitmez tatilmiş be, ben çok sıkılırım tatillerden'

İnsan, çalışmak için yaratılmıştır, bütün âlemler gibi. Atalet yoktur.

Hâlbuki her takvim kusurludur çünkü tarihin okunu istediği yöne tevcih eder ve oradan öncesi ve sonrasını gasp eder.

Zaman ise çok farklı tiplere ayrılır:

-Kronolojik zaman (izafî).

-Biyolojik zaman (eğişken; progeriada çok asabî, depresyonda yavaş, manide hızlı, şizofrenide kaotik ve en Öz’e yakın olan!

-Medyatik zaman: Hep geri kalır.

-Atabekik zaman: Hep ileri gider.

-Rolex zamanı: Haftada 5 dakika ileri gider ve tamiri için 2 (iki) aylık süre ve İsviçre Frangı cinsinden anasının örekesi para isterler, yedek de vermezler!

ed]

Bâzı yöreler hâriç, pek çok ülkedeki mâbedlerde kendi bildiğim şekilde Ulu Yaratan’a dua ettim.

Konu pek değişken olabiliyordu ama barış, dostluk, sâhicilik, kardeşlik hep esas tema oldu.

Keşke bütün âlemde her gün kısacık bir ân için herkes kendi içine dönüp, özüne (essence) dönüp, murakabe-i nefs (kendini sorgulama) ile maddî yönünden (substance) kurtulup kendini bulsa.

Gregoryen takvime göre 56, yaşımdan günler çalıyorum.

Zaman çok rölatif (göreceli), vakit ise kısadan da öte, uzun.

Buut (boyut) değiştirmeden önce kırdığım bütün kâlbler, acıttığım bütün yürekler, heyecanını tahrip ettiğim bütün gönüllerle aramı düzeltmek tek amacım (erek: ülkü: teleoloji).

Bunu bana hiçbir din, ideoloji temin edemez.

Sâdece kendi weltanschauungum (hermeneütik, yorumsama) benim rehberim olabilir.

Onun da ne kadar objektif (nesnel), ne derece hakiki (verite transandantal) olduğunu bilemem ama e azından kendi doğrumu (truth) yakalamamda benim öz rehberim olur.

Uzun zamandır aramızda anlamsız soğuk yeller esen Değerli Yazar ve Bilim Adamı Murat Bardakçı ile dün geceki canlı yayında buzlar eridi, içim sıcacık oldu.

Lütfen http://tvarsivi.com/player.php?e=113698 adresini tıklayın...

Sanırım tamamı yüklenmek üzere, yatmadan önce de "Lâ Mevcûde İllâllah" diye teşekkür ettim.…

O muhteşem manzaralı terasında Fransa’dan getirttiği kazlardan yemeyi iple çekiyorum ve muhayyel (imgesel) ama mukadder (kaçınılmaz) büyük buluşma tahakkuk edecek: Önem ve değer sırasıyla MA Celâl Şengör (5 lisan mükemmel), İlber Ortaylı (11 lisan mükemmel), Murat Bardakçı (4 lisan mükemmel) ve M. Kerem Doksat (iki lisan, Englisy very good) bizim fazla da mütevâzı olmayan fakirhânede buluşup söyleşeceğiz…

Cemil Meriç (5 lisan mükemmel), Recep Doksat (iki lisan, French très bon) ise ruhlarıyla bize refakat edecekler.

Tardif Tahsilât yaparken anacığımı çok kırdı çok...

Belki Güneş Taner Beyefendi’nin (iki lisan, excellent)  lûtfedip telefonla davet etmek zarafetini gösterdiği evinin avlusunda...

Ama biliyorum ki bu en geç bir iki ay içerisinde vuku bulacak.

Hele bu pentagram ile canlı yayında vuslat olursa, TAO Programı 3 gün sürer!

Aman Muradım..

Tabii ki anlaşamayacağız, anlaşmak için vakit kaybetmek en ağır günahtır!

Çünkü Karma öyle yazmıştı, kendi eserimiz olan Kaderlerimiz ise bizleri ahbap etti. Kıymetini de, değerini de bilmemek O’na haksızlık hâttâ küfür olur.

Ne yazık ki bu vuslat kamuya kapalı olacak çünkü avam bizim derimizi yüzer, havas ise taşa tutar çünkü “Havas ilmi Kur’ân ve sünnet üzeri yapılan mânevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)'in tedavi şeklidir. Bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır” gibi acayiplikler dolanıyor siber fezâda.

Hâlbuki Havas gerçek olarak Nûrlar (Envâr) demektir.

Bir zahmet http://www.keremdoksat.com/index.php/entry/avam-ve-havass-farki makalemi teşrif eder misiniz?

Onlar havalı Cıvalı değildir.

Öyleyse de kâziptir (sham), sahtedir.

Hele Melâmîlik’ten dem vurup da el ayak öptürüyor, hiçbir bilimsel referans vermeden Hz. Mevlânâ’dan nakil diye “gel gel…” muhtevalı makaleler yazıyorlarsa, küffardandırlar. Câhiller’den daha tehlikeli şeytanlardır!

Baktım, Amerikan spor kanalı ESPN2’nin Friday Night Fights isimli boks programının yeni tanıtım yüzü Tyson, basın toplantısında yaptığı açıklamada, alkolün etkisinde kalmadığı bir hayat istediğini belirterek, “ölmek istemiyorum. Ölümün eşiğindeyim, çünkü iflâh olmaz bir alkoliğim” ifâdesini kullanmış. Hayatının büyük bölümünde kötü bir adam olduğunu söyleyen 47 yaşındaki boksör, birçok kötü şey yaptığını ancak affedilmek istediğini ifade ederek, “artık farklı bir hayat istiyorum. Altı gündür ne alkol ne de uyuşturucu madde kullanıyorum ve bu benim için bir mucize. Ayık olduğum konusunda herkese yalan söyledim ama değildim. Bu benim altıncı günüm. Bir daha asla kullanmayacağım” şeklinde görüşlerini aktarmış.

Biraz önce Gülay Fırat isimli pırıl pırıl bir gazeteci bir hastası hakkında fikir aldı benden.

Elimde Okat Yayınevi tarafından 1960’larda piyasaya çıkarılan, Doktor Recep Doksat’ın, von Urban’dan naklettiği bir kitap var: Cinsî Başarının Esasları.

 

Eğitim amaçlıdır ve ellenemez!

Evde özenle saklamışım ama kırk kere taşınınca mekân idraki nâkıs oluyor ve Neslim de gözleri pırıl pırıl bana sürpriz yapıyor, elinde babamın eseri.

Başarısının derecesi ortada: tek veled benim!

Hipnotizma’dan sonraki ikinci kitabı bu…

O zamanlar ne Haydar var ne de Duman.

Var da, mevcut değil çünkü kafadan atma yazmış, gene de epey hizmeti olmuş.

Ben de Oral mı, Anal mı hangi dönemdeysem kahkahayı basıyormuşumdur garanti.

Birazdan Can Dost, Selçuk Erez Hoca’yla mama yemeye gideceğiz.

Küçükusta gene televizyona çıkmadan kaçmak sevaptır ama haberler başladı, imbat!

   Destinasyon (varış yeri) mi?

      Söyleyeyim:  Recep Tayyip Erdoğan Lokantası.

         Neme lâzım pâdişahım…

            Unutmadan, Suriye, Suriyelilerindir!

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 25 Ağustos 2013 Pazar

Okumaya devam et
  4364 Hits
  1 yorum
Etiketler:
4364 Hits
1 yorum

CELÂLLENMENİN ZAMANI MI?

Sevgili Prof. Dr. Celâl Şengör'ün yazdığı ve kendisini YÖK üyeliğine uygun gören Üniversiteler Arası Kurul'un 219 üyesine birden gönderdiği mektup gündeme bomba gibi düştü! Önce mektubu iktibas edeyim (ufak imlâ düzeltmeleriyle; çünkü Radikal'den aktardım ve Celâl'in bâzı vahim Türkçe hatalarına düşmediğinden eminim):

"Temsilciniz olmamı isteyerek bana verdiğiniz şerefin her türlü sevinç ve tatmin hissinin üzerinde olduğunu belirtmiş, bunun yaşamımda bana verilen en büyük mükâfat olduğunu arz etmiştim.

Bunu çok zor bir zamanda, uygarlığa karşı yöneltilmiş saldırıların fütursuzca geliştiği bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptınız. Bu saldırıların en son örneği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklaşa başlattıkları üniversitelerde türban serbestîsi atağıdır. Bunu yakından izlemekteyim. Bizim açımızdan, üniversitelere dinî bir sembolün girmesinin hukuk cephesinin, kamuoyunda öne çıkartıldığı kadar belirleyici olduğunu sanmıyorum, çünkü hukuk nihâyet aksiyomatik bir sistemdir. Baştan kabûl edilen aksiyomlara bağlıdır. Bu açıdan hukukun rölâtivist bir temeli vardır ve bu temel onu bâzı durumlarda pek tehlikeli bir tahakküm aracı yapabilir. Bunun en meşhur misâlleri Katolik Engizisyon Mahkemeleri olmakla beraber, onu aratmayacak güncel örnekleri, Sovyetler Birliğinden Nazi Almanyası'na, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar değişen çok geniş bir yelpâzede görülmüş, pek çok insanın en feci şartlarda katledilmesine, toplumların sefâlet ve felâketine neden olmuştur.

Okumaya devam et
  3807 Hits
  0 yorum
3807 Hits
0 yorum