Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ERGENLİĞE GİRME YAŞI ÖNE Mİ ÇEKİLDİ!

Klâsik olarak kız çocuklar 12 ilâ 14 yaşında, erkek çocuklar ise 13 ilâ 15 yaşları arasında ergenlik dönemine girerler. Bu dönemden birkaç sene önce ise, ön ergenlik belirtileri ortaya çıkar. Yâni, ebeveyne yönelik söz dinlememe ve isyankârca davranışlar görülmeye başlar. Boy uzar, kıllanmada artış ve beden şeklinde değişiklikler ortaya çıkar.

Son senelerde, gerek beslenme şekline bağlı olarak, gerekse de genel uyaran bombardımanına erken yaşta mâruz kalmanın yarattığı etkiyle, hormonal dalgalanma daha erken yaşlarda başlayabilmektedir. Dolayısıyla ergenlik dönemi belirtileri alışılmış olan yaştan birkaç sene önce başlayabilmektedir. Bunun etkisiyle, fiziksel olarak gelişmiş olmakla beraber, ruhsal olgunluk açısından dış görüntüsüyle uyumlu olmayan çocuk-gençleri etrafımızda sıkça görmeye başladık. Genç kızlarda bu durum daha da belirgin olarak kendisini göstermektedir.


Üç ay kadar süren bir yaz tatilinin ardından birbirine kavuşan çocukların bâzıları “kanka” oldukları arkadaşlarını, giyim şekli, saç ve makyaj tarzı ile birden bire çok farklılaşmış olarak görebilmekte ve nasıl yaklaşacaklarını bilemez hâle gelebilmektedir. Kezâ, bu çocuk-gençlerin sohbetleri, zamanı değerlendirme şekilleri, hayata bakış tarzları da dış görüntüleriyle paralel olarak değişim göstermektedir.

Okumaya devam et
  7370 Hits
  1 yorum
7370 Hits
1 yorum