Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

PARANOYA

Sevgili Mekâncılar,

 

Paranoya, karmaşık duygulara sebep olan ruhsal bir hastalık türüdür. Bu

rahatsızlıkta kişiler, başkalarının kendilerine haksızlık yaptığını

düşünürler. Şimdiki teşhis ve tedavi sistemlerinde hezeyanlı (sanrılı) bozukluk

olarak geçer. 

 

Paranoya ile birlikte görülebilen psikolojik rahatsızlıklar 

 

- Majör Depresyon

- Kişilik Bozuklukları (Narsisistik, Antisosyal ve Histriyonik olanlar)

- Alkol ve madde bağımlılığı (özellikle metil alkol)

- Saplantılar (Obsesyonlar)

 

Paranoya belirtileri nelerdir?

 

- Sebepsiz olarak başkaları tarafından aldatıldığını düşünmek

- Çevresindeki insanların güvenilirliğinden ve bağlılığından şüphe duymak…

- Sözlerinin kötü niyetle kullanılacağını düşünmesinde dolayı ser verip sır

vermemek.

- Normal sözlerden dolayı aşağılandığını hissetmek ve aşırı alınganlık. 

- Kin tutma ve haksızlıkları affetmeme.

- Bazı davranışları kişiliğine saldırı olarak idrak edip, öfkeyle tepki göstermek

(acting out). 

- Herhangi bir sebebe dayanmadan aldatıldığını düşünmek!

Paranoya oluşumunun başlıca sebepleri nelerdir? 

- Orta yaşa gelmek

- Eskiden acı ve hayal kırıklıkları yaşamak

- Umut ve fırsatların kaybedilmesi.

- Cinsel gücün ve hayatın gerilemesi

- Yaşlılığın yaklaştığının sezilmesi

- Bedensel kusur ve çirkinliklerin bulunması

- Tutukluk veya tutsaklık

- Yabancı bir çevrede bulunmak

- Haksızlığa uğramak

- Zehirlenmek

- Bedensel, toplumsal ve ruhsal zorlanmalarla karşılaşmak

 Paranoya çeşitleri nelerdir?

 - Kuruntu paranoyası

Bu dönemde kişi başkalarının kendisine kötülük etmek istediklerini

sanmaktadır. Bunun sonucunda hasta tedbir almak için mahallesini, köyünü,

kentini hatta ülkesini dahi değiştirebilmektedir.

 

Ancak kişi gittiği her yere hezeyanlarını da birlikte götürdüğünden bu

saplantılarından kurtulamamaktadır. Öte yandan hasta, kuruntu geliştirdiği

bazı insanlardan kurtulmak için resmî makamlara bile başvurabilmektedir.

 

Cerrahpaşa’dayken böyle bir profesör vardı, herkese bir kulp bulup dava

ederdi. Ancak vefat edince bunlar durdu. 

 

Bazı akıl hastaları buralardan istediği sonucu alamayınca da cinayet

işleyebilmektedir. 

 

- Soyluluk paranoyası

 

Bu dönemde kişi asil bir aileden geldiğini ve anne-babalarının gerçek ailesi

olmadığını savunmaktadırlar. Bunun yanında hasta iddialarını akla uygun

duruma getirmek için geçmişteki bazı olayları hezeyanlarıyla uyuşacak

biçimde yorumlamaktadır.

 

- Buluş paranoyası

Bu evrede kişi yeni bir buluş yaptığını veya bilinen bir buluşun kendisine ait

olduğunu ileri sürmektedir. Devridaim makinesi mucitleri her zaman çıkar

ama böyle bir alet yapılması imkânsızdır. Çünkü hiçbir sistem ürettiğinden

daha fazla enerji tüketemez. Böyle çok hasta gördüm. Çoğu şizofreni

hastasıydı.

 

Bir ara bazı generallerde bu paylaşılmış delilik hâlinde görülmüştü.

 

- Esrarengiz paranoya

 Bu evrede hasta; ilahî bir gücünün olduğunu, insanlığa yeni bir din yaymak

veya insanlığı kurtarmak için yaratıcının kendisini görevlendirdiğini

savunmaktadır.

 

Jim Johns’un yarattığı din bu türdendi. 18 Kasım 1978 günü Guyana

toprakları üzerinde kurulmuş Jonestown kasabasında yaşayan People's

Temple (Halkın Tapınağı) Tarikatı’na mensup 900’den fazla kişi, tarikat

liderleri Jim Jones (James Warren Jones)’un vaazı üzerine siyanür içerek

intihar etti. Razı olmayanlar istemeyen üyeler silahla vurularak öldürüldü.   

(James Warren Jones ile ilgili görsel sonucu

 

Tarikatın Temelleri Jim Jones Tarafından Atıldı

 

Her şey, 1951'de Jim Jones'un İndiana Komünist Partisinin toplantılarına

katılmasıyla başladı. Bu toplantıların ardından Jim Jones, partilerin halkı

yanlış yönlendirdiğine ve komünizme karşı doldurduğuna ikna oldu ve gerçek

Marksizmi insanlara yaymak amacıyla kiliseye sızmaya karar verdi (psikotik

çifte değerlilik: ambivalans).

 

Kendisinin Tanrı olduğunu söyleyen sesler işitiyordu. Müritleriyle her türlü

sapkın ilişkiyi kuruyor ve alkol de dâhil, marihuana gibi pek çok yasadışı

maddeyi kullanıyordu.

 

Kiliseye Topladığı Yardımlar ve Verdiği Vaazlarla Kısa Süre İçinde Pek

Çok Kişinin Güvenini Kazandı

 

Jim Jones işe ilk olarak kilise hayrına kapı kapı dolaşıp evcil maymun satarak

başladı. Irkçılık karşıtı hümanist tutumu ve sevecenliğiyle özellikle toplumdan

dışlanmış, Afrika kökenli ve inançlı kişilerin güvenini kazandı. Zaman zaman

kilisede vaazlar verdi ve insanları bazı mucizeleri olduğuna inandırdı.

 

Rivayetlere göre bir vaazı sırasında tekerlekli sandalyeye mahkûm bir kadını

iyileştirmiş, kanser hastası birkaç kişinin de tümörlerini çıkarmıştı.

 

Elbette bunlar müritlerini etkilemek için yaptığı şovlardan başka bir şey

değildi; zira hiç kimse tekerlekli sandalyedeki kadının Jim Jones’un gösteri

için önceden anlaştığı sekreteri, çıkardığını iddia ettiği tümörlerin de tavuk

ciğeri olduğunu bilmiyordu.

 

Çaresiz insanların zayıflıklarından faydalanan Jim Jones üyelerin adeta

beyinlerini yıkıyordu. 

 

İnsanlar bütün Mal Varlıklarını Satıp Kiliseye Bağışladı

 

Her geçen gün kiliseye Jim Jones'u dinlemeye gelen kişilerin sayısı artıyor ve

insanlar bütün birikimlerini ve kazançlarını kiliseye bağışlıyordu.

 

Nihayet 1955'te The People’s Temple of the Disciples of Christ Tarikatı

kuruldu. Tarikatın kurulmasıyla birlikte toplantılar kapalı olarak sadece

müritlere özel yapılmaya başlandı. Bu kapalı toplantılara tarikat dışından

kimse alınmıyor ve içeride neler olduğunu kimse bilmiyordu.

 

Tarikat, 1974’te Guyana’da Ormanlık Bir Araziye Taşındı

 

İnsanların tarikata yönelik merakı medyanın da ilgisini çekmeye başladı.

Medyadan ve modern hayattan kaçmak için tarikat,  Guyana’nın ormanlık bir

bölgesine taşıdı ve bölgeye Jonestown adı verildi. Hemen her şeylerini satıp

tarikata bağışlayan müritler Jonestown'a yerleştiler. Üyeler arasında iş bölümü

yapılarak herkese bungalovların inşasında, tarım alanında, çiftlik

hayvanlarının bakımında veya gündelik işlerde görevler verildi. Kasabanın her

yanına Jim Jones’un telkinlerini ve emirlerini iletmek üzere hoparlörler

yerleştirildi.

 

Böylece Jim Jones kendi tabiriyle "Sosyalist Cennet"ini kurmuş oldu.

Jonestown'da Modern Hayattan, Teknolojiden ve Diğer İnsanlardan

Uzak bir Tecrit Hayatı Hüküm Sürüyordu.

 

Dünyanın geri kalanıyla iletişimini tamamen koparan Jonestown'daki

sessizlik; tarikat üyelerinin ileri gelenlerinden bazılarının yakınlarının yaşadığı

Kuzey Kaliforniya’nın bir inceleme heyeti gönderme kararıyla bozuldu.

Kongre üyelerinden Leo Ryan ve ekibi 17 Kasım 1978’de Jonestown’a gitmek

üzere yola çıktı.

 

Tarikat Üyeleri Evlerine Dönmek İstiyor

 

Leo Ryan ve ekibi Jonestown'a ulaştıklarında tarikat üyelerinden 15 kişi

onlarla birlikte geri dönmek istediklerini söylediler. Jim Jones, buna sert bir

şekilde karşı çıktı ve ayrılmak isteyenleri ölümle tehdit etti. Böylece telkinler,

yalandan mucizeler ve göz boyamalarla kandırılmış insanların bir kısmı

uyanışa geçti. Ertesi gün ekip, 15 kişiyle birlikte uçağın bulunduğu

havaalanına doğru hareket ederken silahlı tarikat üyelerinin saldırısına

uğradılar.

 

Leo Ryan ve 4 mürit hayatını kaybetti.

 

Toplu İntihar Çok Önceden Planlanmıştı, O Akşam Siyanürlü

Kokteyller Hazırlandı

 

Kasabadan ayrılmak isteyen üyelerin yanı sıra tarikattan ayrılmanın çok büyük

bir hata olduğunu düşünenler de vardı. Nitekim 18 Kasım 1978 akşamı

Jim Jones bütün müritlerini etrafına toplayıp önceden hazırlattığı siyanürlü

içecekleri içmelerini söylediğinde hiç düşünmeden zehri yudumlayanlar

olacaktı. 

 

“Ölümden Korkmayın”

 

Jim Jones, son vaazında müritlerine, çocuklarına siyanür enjekte ettikten sonra

zehirli içecekleri içmelerini emrederken şu cümleleri sarf ediyordu:

 

“Evlâtlarım, ölümde büyük bir şeref vardır. Bu, ölecek olan herkes için büyük

bir gösteri. Ölümden korkmayın, ölüm yalnızca farklı bir boyuta adım atmak

gibidir.”

 

İntihar Etmek Günah Değil mi?

 

Hıristiyanlık gereği intihar etmenin günah olduğunu düşünen bazı grup üyeleri

bunun yanlışlığını dile getirdi.

 

Bunun üzerine Jim Jones “Biz intihar etmiyoruz, biz insanlık dışı dünya

şartlarını devrimci bir protestoyla kınıyoruz” dedi.

 

İntihardan Kaçanlar Vuruldu

 

- Hak arama paranoyası

 

Bu evrede kişi, hakkını elde etmek için sürekli olarak bir mücadele içerisine

giriyor. 

 

-Aşk paranoyası (de Clerembault Sendromu)

 

Bu evrede kişi, genellikle nüfuzlu ve önemli bir kişinin kendisine âşık

olduğunu ileri sürmektedir. Aşk paranoyasına genellikle evlenmemiş veya dul

kalmış kadınlarda rastlanılmaktadır. 

 

- Kıskançlık paranoyası

 

Kıskançlık duygusu zamanla paranoya sorununa dönüşebilmektedir. 

 

Paranoya nasıl tedavi edilir?

 

Paranoya sorununun iyileştirilmesi günümüzde imkânsız değil.

 

Ancak, uygulanan antipsikotik ilaçlarla tepkilerin yumuşatılması

sağlanmaktadır. 

 

Hâlen bütün antipsikotikler hastanın yaşına göre verilebiliyor. Böyle

hastalarda amisülipirid(Solian) veya haloperidol dekaonat gibi kalçadan

yapılan depo ilaçları tercih ediyoruz çünkü çoğu kullanmaktan kaçınıyor ve

içgörüleri olmadığı için de hasta olduklarını inkâr ediyorlar.

 

Din bezirgânlarına kanmayın, akıl ve hikmet rehberiniz olsun.

 

Saygım ve sevgimle…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 30 Mart 2017 Perşembe

Okumaya devam et
  2510 Hits
  0 yorum
2510 Hits
0 yorum

DEPRESYON ve MANİ HAKKINDA İPUÇLARI

-Her Çökkünlük Hissi illaki Depresyon Hastalığı mıdır?

Hayır!

Özellikle Komplike Olmamış (ağır seyretmeyen) Yas Reaksiyonları, herkesin zaman zaman yaşayabileceği hüzün, kriz dönemlerinde yaşanan ufak tefek keyifsizlikler bir Majör Depresyon Bozukluğu değildir. Bu teşhisin konulabilmesi için, belirtilerin kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini bozması gerekir. Hemen ilaç vermek gerekmez veya geçici olarak Passiflora veya antihistaminikler (hidroksizin: Atarax) verilebilir. Kısa süreli benzodiyazepinler de (alprazolam: Xanax, Ativan: lorazepam) denenebilir ama ufak dozda ve iki haftayı geçmeksizin.

xanax nedir ile ilgili görsel sonucu

Kocası ölünce çok ağlayan ve önceden hiçbir psikiyatrik sorunu olamayan bir kadına hemen Majör Depresyon teşhisi koymayınız; yasını (matemini) yaşasın ki, o kayıpla yaşayabilir hâle gelsin. Krize Müdahele ve destekleyişi yaklaşım işe yarayabilir.


 

***

-Demoralizasyonla Depresyonun farkları nelerdir?

Moral bozukluğu, bıkkınlık ve motivasyon (güdü) kaybı pek çok kişi tarafından yaşanır: Maddi sıkıntılar, mesleki kaygılar, sosyal rol veya statü kayıpları, ailevi sorunlar… Bunlar normal, sağlıklı insanlarda da, zaten Depresyonu olanlarda ortaya çıkabilir. Krize Müdahale, Bilişsel Yaklaşım veya Kısa Dinamik Terapi, Hipnoz işe yarayabilir.

 

Demoralizasyon her türlü psikiyatrik ve bedensel hastalıkta, yoğun stres altında görülebilir ve bir teşhis değildir. Destekleyici yaklaşınız.

***

-Psikotik (Delilik Belirtileri Gösteren) Özellikli Depresyon nedir?

Bunlarda hezeyanlar (sanrılar), hallüsinasyonlar (varsanılar), paranoid belirtiler (takip edilme, fenalık yapılma, düşünce çalınması veya sokulması, düşüncelerinin radyodan veya televizyondan yayınlanması, kafasının içinde kendisini eleştiren veya kulağıyla işittiği sesler duyması, ellerinin ve kollarının kendisinin değilmiş gibi olması-yabancılaşma, deja vous - jamais vous hâlleri)… görülür (Schneider Belirtileri). Şizofreniyle karıştırılabilir. Antipsikotik ve antidepresanlar beraber verilir. Eğer Tiroid Hormonu eksikliği varsa, bu da eklenir (genellikle T3: l-Thyroxine preparatları). Güçlendirmede Lityum eklenebilir (plazma düzeyi takibi şarttır). Lityum (Eskalith, Lithonate, Lithotabs, Cibalith-S, Lithuril, Quilonorm Ret.) Bipolar 1 bozukluğun kısa dönem ve koruyucu tedavisinde en sık kullanılan ilaçtır. %70-80 hastada Bipolar I Bozukluğun kısa dönem tedavisi ve profilaksisinde (idame, koruma) kullanılmaktadır. Manik ve depresif hecmelerin her ikisi de yalnızca Lityum tedavisine cevap verebilir. Terapötik (tedavi edici) konsantrasyonunda Lityum tedavisine cevap alınması en az 3 hafta gerektirmesine rağmen, neredeyse Manik hastaların %80’i Lityum tedavisine cevap vermektedir. FDA tarafından onaylanmamasına rağmen, Lityum, Bipolar I Bozukluğun depresyonunda etkilidir.

***

 

-Lityum ile Koruma tedavisi

Bipolar I hastalarda Manik ve Depresif Hecmelerin sıklığını, şiddetini ve süresini belirgin şekilde azaltmaktadır. Bipolar I Bozukluğun depresyon ve Manik Hecmesinin ikincisinden sonra Lityum koruma tedavisi başlanmalıdır. Ergenlerde, aile öyküsünde Bipolar I hastalık bulunanlarda, yüksek intihar riski olanlarda, ilk atağı Manik Hecme olanlarda, kötü destek faktörü olanlarda, ilk Hecmeye neden olabilecek presipitan (arttırıcı, kötüleştirici) faktörü olmayanlarda, 30 yaş ve üstü hastalarda, ilk hecmesi hızlı başlayanlarda ve erkek hastalarda birinci hecmeden sonra Lityum tedavisi başlanmalıdır. Lityum bulunamadığı zamanlar İsoptin S 240 (Verapamil) de epey işe yarar (eş-tanılı Hipertansiyona da iyi gelir).

Eğer tek başına lityum tedavisi yetersiz kalırsa kilinisyen karbamazepin (Tegretol), Valproat (Depakene), Depakin (valproat +valproik asid) veya Okskarbazepin (Trileptal), şişman hastalarda ise topiramat (Topamax) ile destek tedaviyi düşünmelidir. Bu sonuncuda kan düzeyi takibi gerekmez ve 600 ila 1200 mg arasında verilebilir.

***

Şizoaffektif Bozukluğun (Bipolar Tip) tedavisinde Lityumun kesinlikle yeri vardır. Majör depresif hecmede (epizodda) Lityumun birincil endikasyonu, hasta tek başına antidepresan tedaviye cevap vermediğinde, tedaviye eklenmesi şeklindedir. Birçok çalışma antidepresan tedaviye cevap vermeyen hastaların %50’sinin Lityuma cevap verdiğini belirtmektedir.

***

Şizofrenik hastalarda antipsikotik tedaviye Lityum eklendiğinde bulguların 1/5 – 1/2’si azalmaktadır. Bazı şizofrenik hastaların aralıklı saldırgan patlamalarını da Lityum tedavisi ile azaltılabilir.

Lityum şizofrenik hastalarda, hapishane mahkûmlarında, zekâ geriliği olan hastalarda, saldırgan patlamaların tedavisinde kullanılır. Kafa travması ve epilepsiye bağlı saldırganlıklarda lityumun başarısı düşüktür. Saldırganlığın tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar antikovülsanlar, beta-adrenerjik reseptör antagonistleri (propranolol: Dideral: bölünmüş dozda 300 mg/güne kadar ama astıma ve bradikardiye dikkat) ve antipsikotiklerdir. Lityum tedavisinin en yaygın yan etkileri mide rahatsızlığı, kilo alımı, tremor (titreme), yorgunluk ve hafif bilişsel işlevlerde bozukluktur. Kilo alımı lityumun karbohidrat mekanizması üstünde az bilinen etkisi sonucu oluşmaktadır. Kilo alımı lityumun neden olduğu ödem sonucu da olabilir. Lityum alan hastalarda şiddetli tremor geliştiği zaman, lityum zehirlenmesi ihtimali düşünülmelidir. Lityum kullanımı disfori, spontanite (kendiliğindenlik) yokluğu, tepki zamanının uzaması ve hafızanın bozulmasına sebep olabilir.

***

Lityumun böbrekteki en yaygın yan etkileri ikincil polidipsi (aşırı su içme) ile birlikte poliüridir (sık idrara çıkma). Poliüri, antidiüretik hormonun etkilerinin Lityum tarafından antagonize edilmesi ile oluşur, böylece böbrekteki distal tübüllerden sıvı emilimi düşer. Lityumun çok nadir görülen ancak en ciddi yan etkisi glomerülonefrit, interstisyel nefrit (böbrek hastalıkları) ve böbrek yetmezliğine sebep olabilmesidir.

Lityum, tiroid işlevlerinin dolaşımdaki tiroid hormonlarının konsantrasyonlarını etkileyerek selim (benign) ve geçici bir şekilde azaltarak etkiler. Guatr (bezin büyümesi) (%5), selim reversibl ekzoftalmus (gözlerin dışarı doğru çıkması) ve hipotiroidi (hastaların %7-9’u) lityum tedavisinde görülebilir.

 

 

***

 Eğer hipotiroidizm gelişirse Levotiroxine (Synthroid; L-Thyroxine vs.) tedavisine başlanmalıdır. Lityum tedavisi altındaki kişilerde TSH düzeyleri her 6 veya 12 ayda bir bakılmalıdır.

***

Lityumun kardiyak etkileri, hipokaleminin (Potasyum azalması) EKG’deki (elektrokardiogram) etkilerine benzer ve hücreler-arası potasyumun lityum iyonu ile yer değiştirmesine bağlıdır. EKG’deki en yaygın değişiklik T dalgasının düzleşmesi veya tersine dönmesidir. Değişiklikler zararsızdır ve Lityum vücuttan atıldıktan sonra ortadan kalkar. Lityumun sinüs nodundaki pace-makeri baskılaması nedeniyle lityum tedavisi bayılma epizodları ile sonuçlanan, sinüs disritmine neden olur. Bu nedenle Hasta Sinüs Sendromu olan kişilerde Lityum tedavisi uygulanmamalıdır.

***

Lityum tedavisinde doza bağlı olarak çeşitli deri yan etkileri görülmektedir. En sık görülen etkileri akneiform (apseler), foliküler ve makülopapüler döküntüler, pretibial ülserasyonlar ve psöriazisin (Sedef Hastalığı) kötüleşmesidir.

deride apse ile ilgili görsel sonucu

 

Lityum zehirlenmesinin erken belirti ve bulguları tremor, dizartri (peltek konuşma) ve ataksi iken geç belirtileri şuur bozukluğu, kaslarda fasikülasyonlar, miyoklonus, sara nöbetleri ve komadır. Lityum düzeyi ne kadar yüksek ve bu yükseklik ne kadar uzun sürerse bulguların kötülüğü o kadar yüksektir. Lityum zehirlenmesi kalıcı nöronal hasar ve ölüme neden olabileceği için acil müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavide lityumun kesilmesi ve dehidratasyonun (susuz kalmanın) önlenmesi esastır. Ciddi durumlarda lityumun vücuttan atılması için hemodiyaliz etkili olabilir.

***

Lityum yaşlılar için güvenilir ve etkili bir ilaçtır. Gebe kadınlarda eski çalışmalar ilk üç ayda lityuma maruz kalmış yeni-doğan bebeklerin %10’unun majör konjenital anomaliler (doğuştan gelen anormallikler) gösterdiğini belirtmişlerdir. En sık malformasyon kardiyak sistemde olmakta ve triküspid kapağın Ebstein Anomalisiydi. Doğumdan hemen önce lityum kesilmelidir ve doğumdan sonra postpartum duygudurum bozuklukları riski oluşmaya başladığı süre içinde ve annenin bebeği emzirme isteği doğrultusunda tekrar başlanmalıdır. Emziren annelere lityum verilmemelidir. Bebeklerde Lityum zehirlenmesi belirtileri, letarji, siyanoz, anormal refleksler ve bazen de hepatomegalidir (karaciğer büyümesi). Gene de, 40 senelik meslek hayatımda, Lityum kullanırken gebe kalan ve sağlıklı çocuk doğuran pek çok hasta gördüm. Valproatta da folik asid eklenmesi nöral tüp defektlerini genellikle önler.

***

Hafif Parkinsonizm, ataksi ve dizartri (bu son iki bulgu genellikle Lityum zehirlenmesinin belirtileridir) gibi nadir rastlanan nörolojik yan etkiler de olabilir. Lityum alan hastalarda EKT uygulaması gerektiğinde, iki tedavinin bir arada kullanılmasıyla oluşabilecek Deliryum riskini azaltmak amacıyla, EKT başlamadan 2 gün önce lityum kesilmelidir. Lityum tek değerli bir iyondur, karbonat tuzu şeklinde hızlı etkili ve yavaş salımlı (sloe-release) ağızdan verilebilen preparatları vardır.

Plazma konsantrasyonları Akut Mani tedavisi için 0.6 – 1.2 mEq/L’dir. Yüksek Lityum düzeyleri yüksek zehirlenme riski taşıdığı için genellikle 1.5 mEq/L üstü lityum düzeylerini aşmamak gerekmektedir. Fazla sodyum alımı (örneğin diyetteki âni değişiklikler) lityum düzeyini düşürebilir. Bu ilacı kullanırken Tiazid grubu diüretikler (idrar söktürücüler) çok dikkatle kullanılmalı veya hiç yazılmamalıdır çünkü serum seviyesini aşırı yükseltebilir. Tersine çok düşük sodyum (örneğin fad diyetler) da lityum düzeyini zehirli düzeylere kadar arttırabilir. Yaşlılarda ise 0.2 – 0.4 mEq/L bile yeterli olur.

***

-Duygudurumla Uyumlu Olan Psikotik Özellikli Majör Depresyon

Bunlar kolay tanınır. Hem nihilistik hezeyanlar (iç organlarının çürümesi, çoktan ölmüş olmak), hem de duygudurumla uyumla hallüsinasyonlar (varsanılar) söz konusudur.

 ***

70’ini çoktan geride bırakmış, emekli bir nöro-psikiyatr iç organlarının çürüdüğünü, beyninin aktığını söylüyordu. Bir yandan da gülümsemekteydi. Böylesine ağır Psikotik Depresyonu olan hastalarda böyle "paraffektif" gülümsemeler yahut sırıtmalar görülebilir. Bu da acemi bir psikiyatrı aldatabilir. Pek çok arkadaşı evine gidip fluoksetin (Prozac) 1x1 gibi böylesine ağır bir hasta için etkisiz kalacak ilaçlar vermişti; hepsi arkadaşı ve akranıydı, muhtemelen yakıştıramıyor yahut sorumluluk almak istemiyorlardı. Çağırıldığımda dikkatle muayene ettim ve derhal hastane yatışı ve EKT tavsiye ettim. Hasta tabii ki kabul etmedi ama aile bir gün muayenehaneme gelip teslim oldular. “Ben kaçarım, hepsi tanır” dediği özel hastanede 3. EKT’den sonra açıldı, 8.’de hiçbir şeyi kalmamıştı. Taburcu ettikten sonra da birkaç sene takip ettim. Sonra vizitleri kestik. Evvelki sene bana anılarını yazdığı kitabını yolladı. Çok iyiymiş.

***

-Depresyonla Psikotik özellikli Duygudurum Bozukluğu arasında ne farklar vardır?

İç organlarının çürümesi, çoktan ölmüş olmak gibi nihilistik hezeyanlar mevcutsa, bu, Duygurumla Uyumludur. Aşırı keyiflilik, öfori, grandiyözite, megalomani, Allah veya Peygamber olma hezeyanları Duygudurumla Uyumsuzdur. Bunlarda Bipolar Bozukluk düşünülmelidir. Tedaviye antipsikotik ve/veya Duygudurum Dengeleyicisi eklenir.

***

-Sentrifügal ve Sentripetal Düşünce nedir?

Özellikle Ağır Depresyonu olan hastalar, dünyadaki bütün kötülüklerin kendilerinden etrafa yayıldığını düşünebilirler; tıpkı santrifüj etkisi gibi. Paranoid hastalar ise, tam aksine, her kötülüğün kendilerine geldiğini düşünebilirler; tıpkı sentripetal etki gibi.

***

-Şizofreniyle Ayrımı nasıl yapılır?

Çok iyi öykü (anamnez) almak ve laboratuvar tetkikleri yaptırmak, görüntülemeden kaçınmamak icap eder. EEG, qEEG, MR, CT, fMRI ve nöropsikolojik testler de yaptırılmalıdır. Hipofrontalite (alın lobunun az çalışması) ve nörolojik muayenede Silik Nörolojik Bulgular (Babinsky, palomomental, avuçla kavrama vs.) aranmalıdır. Bunlarda hezeyanlar (sanrılar), hallüsinasyonlar (varsanılar), paranoid belirtiler (takip edilme, fenalık yapılma, düşünce çalınması veya sokulması, düşüncelerinin radyodan veya televizyondan yayınlanması, kafasının içinde kendisini eleştiren veya kulağıyla işittiği sesler duyması, ellerinin ve kollarının kendisinin değilmiş gibi olması-yabancılaşma, deja vous - jamais vous hâlleri)… görülür (Schneider Belirtileri) görülür. Avolüsyon (irade kaybı).

d]

***

Apati (durgunluk), asosyalleşme, anhedoni (hayattan zevk alamama), Şizofrenide negatif belirtiler dendiğinde çoğu zaman şizofreni hastalığına negatif tesir eden belirtiler olarak anlaşılır, ancak bu negatif belirtileri tam olarak anlatan bir açıklama değildir. Şizofrenide negatif belirtiler, hastalığın pozitif ve kognitif (bilişsel) belirti kümeleri ile birlikte üç ana semptom kümesinden birini oluşturur. Negatif belirtiler, pozitif belirtiler olarak adlandırılan hezeyan ve hallüsinasyonlar kadar belirgin ve acil tedavi gerektirmezler ancak çok daha süreğendirler ve hayat kalitesinde belirgin azalma yapma potansiyelleri çok daha fazladır.

***

Genel anlamda, Şizofreni Hastası olmayan bir kişide var olan, ancak şizofreni hastalarının giderek kaybettikleri bazı özellikler olmalarından dolayı negatif belirtiler olarak adlandırılırlar. Yüz ifadesinde donuklaşma, bakışların donuklaşması, monoton ve duygudan yoksun bir konuşma biçimi, hayata ve diğer insanlara karşı olan ilgide azalma ve kendiliğinden konuşma ve iş yapabilme kudretinde gerileme belirtileri kapsar.

Şizofreni Hastalarının yaklaşık %25’inde Defisit-Eksiklik Sendromu denen ve ağır negatif belirtilerle seyreden bir tablo gözlenir. Şizofreni hastalarının yalnız yaşamakta zorlanmaları, iş bulma ve istikrarlı bir şekilde devam etme konusunda problem yaşamaları gibi önemli kayıplar, negatif belirtilerle ilgilidir. Bir kısım hastada ise klasik olarak Basit Şizofreni (Simple Deteriorating Disorder) denen, baştan negatif belirtilerle giden tabloya rastlanabilir. Tedaviye cevabı düşüktür.

***

Black ve Boffelli`nin Basit Tip Şizofreni için önerdikleri kriterler: A. Aşağıdaki belirtilerin dört veya da daha fazlasının varlığı: 1) Belirgin toplumsal izolasyon veya çekilme, 2) Rol işlevlerinde belirgin bozulma (örn. Öğrenci, işçi veya ev hanımı olarak) 3) Belirgin tuhaf davranış (örn. çöp toplama, toplulukta kendi kendine konuşma, yemek saklama gibi) 4) Kişisel hijyen ve giyim kuşamda belirgin bozukluk 5) Künt veya da uygunsuz duygulanım 6) Konu dışı, anlaşılmaz, açıkça ayrıntılı veya çevresel konuşma veya konuşma yoksulluğu veya konuşma içeriğinde yoksulluk 7) Davranışı etkileyen ve kültürel normlara uymayan tuhaf inançlar veya büyüsel düşünme (örn. gaipten haber vermeye, telepatiye, altıncı hisse, başkalarının kendi hissettiklerini hissedebileceğine inanma, batıl inançlılık, aşırı değer verilen düşünceler, referansiyel fikirler gibi) 8) Tuhaf algısal deneyimler (örn. tekrarayan yanılsamalar, olmayan bir kişi veya gücün varlığını hissetmek) 9) Belirgin ilgi, enerji ve dürtü eksikliği B. Bulguların en az 6 ay sürmesi C. Bozukluğun seyri sırasında iş, sosyal ilişkiler ve kendine bakım gibi alanlardaki işlevselliğin bozukluk başlamadan önceki düzeyden belirgin olarak daha düşük olması (veya başlangıç çocuklukta veya ergenlikte ise sosyal gelişimin beklenilen düzeyine ulaşamama) D. Bozukluğun seyri boyunca şizofreninin A tanı ölçütlerini karşılamaması E. Şizoaffektif Bozukluk ve Duygudurum Bozukluklarýnýn dışlanmış olması F. Şizotipal kişilik bozukluğunun dışlanmış olması (örn. iş, toplumsal ilişkiler ve kendine bakım gibi alanlarda işlevselliğin en üst düzeye göre belirgin olarak bozulmuş olduğuna dair delillerin mevcudiyeti) gerekmektedir. G. Bozukluğun başlaması veya sürmesini sağlayan organik bir etmenin varlığı söz konusu değildir. H. Otistik bozukluk öyküsü bulunmamaktadır.

Gene de, Rezidüel Şizofreni ile bunun ayrımı güçtür. Rezidüel vakalarda, önceden alevli, aktif bir Psikotik Dönem geçmiş olması şartı aranır.

 

Böyle bir hastayı, ta Adana’dayken tetkike götürüyordum ve başına bir şey gelmesin diye de sımsıkı elinden tutuyordum. Bir ara “Doktor Bey, merak etmeyin, bir yere kaçmam” deyince mahcup oldum ve beraber yürüyerek laboratuvara gittik. O gencecik kızın soluk simasını ve donuk bakışlarını hiç unutmam... 

***

Klozapin (uzun süre kan sayımı yapılmalıdır), risperidon, olanzapin, aripiprazol gibi yeni bazı ilaçlar, negatif belirtiler konusunda ispat edilmiş düzelmelere yol açmakla birlikte, bu etki çoğu zaman yeterli gelmez. Pozitif belirtiler ilaç tedavisiyle kolaylıkla düzeltilebildiği ancak negatif belirtilere ilaçların etkisi kısıtlı olduğundan, bu anlamdaki düzelme ancak yavaş ve uzun vadede, mutlaka psikososyal rehabilitasyon ve psiko-eğitim denen özel bir psikoterapi türünün de tedaviye destek olarak sürece katılmasıyla sağlanabilir.

***

Negatif belirtiler ile bilişsel belirtiler arasındaki sınır her zaman net olarak çizilemez. Hastanın konuşmayı istemediği için mi (negatif belirti) yoksa konuşmak istediği halde doğru kelimeleri bulamadığı için mi (bilişsel belirti) konuşamadığı incelikli bir psikiyatrik muayeneyi gerektirir.

***

-Şizoaffektif Bozukluk nedir?

Şizofrenisi olan bir hastada hezeyanlar (sanrılar), hallüsinasyonlar (varsanılar), paranoid belirtiler (takip edilme, fenalık yapılma, düşünce çalınması veya sokulması, düşüncelerinin radyodan veya televizyondan yayınlanması, kafasının içinde kendisini eleştiren veya kulağıyla işittiği sesler duyması, ellerinin ve kollarının kendisinin değilmiş gibi olması-yabancılaşma, deja vous - jamais vous hâlleri)… görülür (Schneider Belirtileri); 2 hafta süreyle saf Duygudurum Bozukluğu belirtilerinin bulunması (Mani veya Depresyon). Saptanması çok zordur…

***

-Psikoz Sonrası Depresyon nedir?

Psikoz (delilik) geçtikten sonra ortaya çıkan tablodur. Post-Psikotik Depresyon da denir. Hem delilik hem de çökkünlük bir aradadır. Tedavide antidepresanlar ve antipsikotikler verilir. EKT düşünülebilir. Dopamin faaliyeti artışına bağlı Aşırı Duyarlılık Psikozları da görülebilir. Bunlarda antidopaminerjik (bu nöro-ileticinin işlevini azaltan) piribedil (Akinetin), Sormodren (bornaptin) eklenebilir (antikolinerjikler).

***

-Kısa Psikotik Atak mı, Kısa Psikotik Depresyon mu?

Bunun temel özelliği bir ayı geçmeyen, ancak bir günden de az olmayan hallüsinasyon (sanrı), varsanı (hezeyan), dezorganize (darmadağınık) konuşma ve davranış gibi psikotik belirtilerin varlığıdır. Bu belirtiler duygudurum bozukluğu, şizofreni, tıbbi duruma veya madde kullanıma bağlı psikotik durumlarla ilişkili olmamalıdır.

Bu bozukluğun esas olarak psikolojik kökenli olduğu kabul edilir. Sosyal ve biyolojik etkenler katkıda bulunuyor olabilir. Vakaların önemli bir bölümünde kişilik bozukluğuna rastlanır. Gerçek kısa psikotik bozukluğun nadir olduğu, hastaların büyük kısmının takip sonucunda şizofreni teşhisi aldığı bilinmektedir.

Hastalığın iyileşmesinde stres etkeninden uzaklaştırmak özellikle önem taşır. Bazen sadece ortam değişikliği bile yeterli olabilecekken, bazı olgularda başa çıkma mekanizmalarının ele alındığı uzun süreli psikoterapi gerekebilir.

***

-Bouffée Délirante nedir? 

Kültüre bağımlı bir delilik olup, daha çok Batı Afrika’da ve Haiti’de görülür. Görme hallüsinasyonları  (varsanı) ve paranoya (hastalıklı şüphe) ile karakterizedir. Fransa’da 1886’da Magnan tarafından tanımlanmıştır. ABD ve bizdeki Kısa Psikotik Bozukluk karşılığıdır. Eskiden bunun Dopamin Beta Hidroksilaz enzimi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülürdü.

***

-Deliryumla Depresyon karışır mı?

Çok karışır. Akut Mani bazen Deliryumla (konfüzyon: amentia) başlar… Haloperidol ve risperidon gibi ilaçlar verilir. Katatoni de mevcutsa hastaneye yatırıp EKT (elektroşok) ile veya kalçadan nöroleptik (haloperidol, klorpromazin, zuklopentiksol, genellikle biperiden’le [Akineton] karıştırarak) + ağızdan antidepresan + nazogastrik tüple (mideye burundan sokulan lastik hortum) besleyerek tedavi edilmelidir.

 

Merhum Reyhan Songar, geçirdiği ve âdeta ölüp dirildiği kardiyomiyotomi ameliyatından sonra afazi ve deliryuma girmişti. Ağzından 30 damla Norodol ile şuuru düzeldi; ayrıca bir psikologumuz da konuşma terapisi yaptı ve sonradan tamamen düzeldi. Ayhan Hoca'nın vefatından sonra da epey sağlıklı yaşadı.

***

-Bunaklarda (Demans Vakalarında) Depresyon nasıl seyreder?

Alzheimer ve fronto-temporal bunaması olanlarda başlardan memantin (Alzant vs.) 10 mg günde 4 kereye kadar ve diğer beyin besleyiciler (kolin esteraz inhibitörleri; msl. Donezepil: Aricept 5 mg akşamüstü) verilir (eskiden son safhaya kadar beklenirdi). 80-300 mg Aspirin (mideye zarar vermeyen kaplı haplar eklenebilir. Mide – bağırsak sorunu mevcutsa, Fulcet 40 mg gibi asid pompası engelleyicileri eklenir. Omeprazol (Losec), Lansoprazol (Aprazol), Esomeprazol (Nexium), Pantoprazol (Panref), Rabeprazol (Rabecid) de verilebilir. Ranitidin (Ranitab) de olabilir ama simetidin’de Deliryum riski olur.  Simetidin pek çok Batı ülkesinde tezgâh üstünden serbestçe satılmaktadır; geliştirilen ilk H2 reseptör antagonistidir. Karaciğerde yıkıma uğrar ve varfarin, diyazepam, imipramin, fenitoin, karbamazepin, kinidin gibi pek çok ilaçla olumsuz etkileşime girebilir. Memelerde büyüme, sperm satısında da azalma da uzun süreli kullanımda görülebilir. Ranitidin (Ranitab) buna göre 5-10 misli daha güçlüdür ve simetidin’deki sorunlara yol açmaz. Famotidin (Famodin) hepsinden daha etkilidir ve güvenilir bir ilaçtır. Nizatidin (Axid 300 mg Cap.) ise en güvenilir olanıdır.

***

Günümüzde Asid Pompası İnhibitörleri icat edildikten sonra, bunlar daha az kullanılır olmuştur: Omeprazol (Losec vs.), Lansoprazol (Aprazol vs.), Pantoprazol (Panref vs.), Rabeprazol (Rabecid vs.). Bunlara tahammül iyidir ve kısa dönemde yan etkileri pek azdır. Baş ağrısı, ishal, karın ağrısı, bitkinlik hissi, baş dönmesi; nadiren de döküntü, kaşıntı, kabızlık, uzun süreli kullanımda B12 vitamini azalmasına yol açabilirler.

Uzun süreli kullanımda, bütün mide asidini azaltan ilaçların, sinsi bir kanser gelişimini gizleyebileceği unutulmamalıdır. Gerekirse gastroskopi yaptırılmalıdır.

***

-Huntington Demansında

Koruyucu tedavi yapılır, özel bir tedavi yoktur (genetik bir hastalık olup, 1993’de tanımlanmıştır; otozomal dominant seyreder). Kore, irade dışı hareketler, seğirmeler, yozlaşma ve ölümle seyreder.

Bu hastalarda zamanla mideye hortum takarak (nazogastrik sonda) beslemek gerekir.

&nb

ed]

Cerrahpaşa’da asistanken vaka tartışmasına çıkarılan böyle bir hastada Depresyon teşhisi konacakken itiraz etmiş, koreiform hareketlerine dikkat çekerek, kromozom anomalisi aranmasını talep etmiştim. İlgili hoca oralı olmadı ama zaten hasta 1 sene sonra vefat etti.

***

-Geri Zekâlılarda (40-50 altı IQ) Depresyon nasıl seyreder?

Bunlar genellikle dertlerini anlatamazlar. Gıda reddi, mutizm (konuşmama), raptus (âniden hamle yapma) ile anlaşılabilir. Hafif vakalarda ağızdan ilaçlar solüsyon şeklinde verilir. Çok şiddetliyse hastane tedavisi gerekebilir. Fluoksetin (Prozac, Fulsac vs.) veya diğer solüsyon/damla formu olan ilaçlar verilmesi tercih edilir. Düşük doz antipsikotikler (aripiprazol, risperidon) de sıvı formunda eklenebilir.

***

-Doğum Sonrası Depresyonlarında nelere dikkat edilmelidir?

Çoğunda aslında Bipolar Bozukluk vardır ve filisid (çocuğu öldürme), homisid (birini katletme) ve süisid (intihar: özkıyım) riski yüksektir. Derhal anneyle çocuk ayrılmalı ve ayrı ayrı tedavi edilmelidir. EKT ilk seçenektir. Böyle acil vakalarda rTMS fazla etkili olmaz.

***

-Dissosiyatif Bozuklukta Depresyon olur mu?

Ruhsal çözülme durumlarındaki Depresyon genellikle psikolojik kökenlidir ve Hipnoz, Dinamik Psikoterapi veya ağır durumlarda antidepresanlar (hızlı etkili ve güçlü olanlar: msl. venlafaksin + mirtazapin) uygulanabilir.

 

Çoğul Kişilik Bozukluğu(Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu) ön teşhisiyle gelen genç bir kızda, hipnoanalizle ağır cinsel travma tespit ettim ve üç seansta kimlikleri birleştirdim. 2 sene de antidepresanla tedavi ettim. Tamamen düzeldi ve evlendi.

***

-Epilepsi (Sara) Hastalarında Depresyon nasıl seyreder?

Nöbet esnasında sadece geçici tedbirler veya İV Diyazepam gibi ilaçlar verilir. Epilepsi nöbeti sonrası (bazen belirgin nöbet de görülmeyebilir) antidepresanlar verilebilir ama msl. maprotilin (Ludiomil) 225 mg üzerine çıkılmamalıdır. Yoksa kendisi sara nöbetine yol açabilir.

***

-Aleksitimik Depresyon nedir?

Kişinin kendi duygudurumunun farkında olamaması demektir; buna da sıklıkla somatotimi (bedensel belirtilerle ortaya çıkan) depresyon eklenir. Antidepresanlar tabii ki verilir ama içgörüyü arttırıcı ve farkındalığı pekiştirici diğer terapötik yöntemler de denenmelidir (Dinamik Psikoterapi, Hipnoz altında dinamik yaklaşım gibi)

***

-Melankolili Depresyon nedir?

Hastanın hiçbir şeyden haz duyamadığı, çok şiddetli ruhsal çökkünlüktür. Genellikle sıvı ve gıra reddi de eşlik eder. Acil bir tablodur ve intihar riski yüksektir. EKT, yoğun antidepresan ve psikoterapi gerekir. rTMS bu kadar ağır vakalarda pek etkili bulunmamıştır.

***

-Katatonik Depresyon nedir?

Eskiden katatoninin (donakalım) ve balmumu esnekliğinin (fleksibitas serea) sadece Şizofrenide görüldüğü sanılırdı ama şimdi biliyoruz ki, Majör Depresyonun da bir bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor.

mbed]

Damar yolu açılarak tuzlu ve şekerli serumlar ve elektrolitler yerine konduğunda, genellikle sür'atle düzelir. Eğer sebat ederse, EKT ilk akla gelen tedavi olmalıdır.

***

-EKT’nin Yapılmaması Gereken Durumlar (Kontrendikasyon):

Mutlak kontrendikasyon yoktur. Eskiden taze geçirilmiş miyokard enfarktüsü, Kafa İçinde Yer Kaplayan Kitle, Kafa İçi Basınç Artışı Sendromları (KİBAS) veya 10 cm’den geniş geniş aort anevrizmaları (balonlaşmaları) kontrendikasyon olarak kabul edilirdi. Günümüzde anestezili uygulamada bu risk de ortadan kalkmıştır. Aşağıda bu eski bilgilerin bir özeti anlatıacaktır. Her hastadan veya hamisinden, tedavi öncesi Aydınlatılmış Yazılı Formu alınmalıdır.

 

Elektrokonvulsif tedavi (EKT), Majör Depresif Bozukluk, Manik Hecme ve diğer ciddi zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan güvenilir ve etkili bir tedavi metodudur. Birçok klinisyen araştırmacı EKT’nin bir tedavi olarak oldukça az kullanıldığına inanmaktadır. Bunun en önemli nedeni EKT hakkındaki yanlış kanaatler ve ön yargılardır, bu da basın tarafından yayılan yanlış bilgilendirme ve tahrik edici yazılar nedeni ile körüklenmektedir. EKT’nin yapılabilmesi için elektrik gerektiğinden ve uygulanan hastada kasılmalara yol açtığından birçok kişi, hasta ve hasta yakınları anlaşılabilir bir nedenle EKT’den korkmaktadırlar.EKT uygulanan hastaların yaklaşık %70’i Bipolar I Bozukluk, %13’ü ise Şizofrenik bozukluklu hastalardır. EKT’nin üç aşikâr endikasyonu Majör Depresif Bozukluk, Manik Epizod ve bazı durumlarda şizofrenidir.

[/embed]

 

EKT’nin birincil endikasyonu Majör Depresif Bozukluktur. EKT, ilaca cevap vermeyen, ilaca tahammül edemeyen edemeyen, ağır veya psikotik semptomları olan akut intihar veya insan öldürme riski olan hastalarda düşünülmelidir. EKT hem majör depresif bozuklukta hem de bipolar I bozukluktaki depresyonda etkilidir. Bununla birlikte psikotik özellikli majör depresif epizod sadece antidepresan tedaviye cevap verdiği için EKT bu hastalarda daha çok birinci sıra tedavi olarak düşünülmelidir. Yaşlı hastalar EKT tedavisine genç hastalardan daha yavaş cevap verirler.EKT, Manik Epizodların tedavisinde Lityum’a en azından eşit hattâ belki de üstün bir yöntemdir.Kronik Şizofrenide etkili olmamakla birlikte, şizofreninin belirli epizodlarının tedavisinde etkilidir. Belirgin pozitif semptomlara sahip, katatonik veya duygudurum bulguları hâkim olan şizofrenik hastalar EKT tedavisine en çok cevap alınanlardır. EKT’nin bu hastalardaki etkililiği antipsikotiklerinkine eşittir.

Bazı epizodik psikozlarda, Atipik psikozlarda, aşırı şiddetli ve psikotik özellikli Obsesif Kompulsif Bozuklukta ve Deliryum’da, Parkinson hastalığının on-off fenomeninde, hipopitutiarism, inatçı nöbetler ve Nöroleptik Malign Sendrom gibi tıbbi durumların tedavisinde yararlı olduğu bildirilmiştir.

Tedavi öncesi değerlendirme: Standart fizik muayene, nörolojik ve anestezi önerilerinde gerekli olan muayeneler ile tam bir tıbbî öyküyü içerecektir. Laboratuvar değerlendirilmesi; kan-idrar biokimyası, göğüs filmi ve EKG’yi içerecektir. Diş bakımı yetersiz ve yaşlı hastalarda, dişlerin durumunu değerlendirmek için diş muayenesi yapılmalıdır. Trisiklik ve tetrasiklik ilaçların, MAOI, antipsikotiklerin EKT ile kullanılmasının genellikle kabul edilebilir olduğu düşünülür. Benzodiyazepinler antikonvülzan etkileri nedeniyle kesilmelidir. Lityum, nöbeti uzatabileceğinden ve postiktal deliryuma yol açabileceğinden kesilmelidir. Klozapin geç ortaya çıkan nöbetlerin gelişmesine yol açabileceğinden kesilmelidir. EKT sırasında Lidocaine (Xylocaine) nöbet eşiğini arttırabileceğinden verilmemelidir. Teofilin de kontrendikedir. Reserpin (rauwolfia serpentina), EKT sırasında kardiyovasküler ve solunum sistemlerini tehlikeye sokabileceğinden kontrendikedir.

***

Hastalar tedavi öncesi 6 saat ağızdan hiçbir şey almamış olmalıdırlar. Tedavinin hemen öncesinde hastanın ağzı yabancı cisim ve dişleri açısından kontrol edilmelidir. Nöbet sırasında hastanın dilinin ve dişlerinin korunması için hastanın ağzına ısırma engeli sokulmalıdır.

Muskarinik antikolinerjik ilaçlar, EKT öncesi asistoli ve bradikardinin engellenmesi, ağız ve solunum yolu salgılarının azaltılması için uygulanır.EKT uygulaması, genel anestezi ve oksijenasyon gerektirir. Metohekzital (Brevital), (kilogram başına 0.75 – 1.0 mg. İV bolus tarzında verilir) en sık kullanılan anesteziktir. Etki süresinin kısalığı, postiktal aritmi oluşması riskinin düşüklüğü nedeniyle seçilir. Thiopental (pentothal) (genellikle kg. başına 2 – 3 mg İV) kullanılır; kardiyak etkilerinde farklılığın olmadığı kabul edilir. Diğer üç anestezik seçenek etomidat, ketamin (ketalor) ve alfentanildir (Alfenta). Anestezik etkinin başlaması sonrası, genellikle bir dakika içinde kas gevşetici uygulanır. Kemik kırığı riskini ve nöbet sırasındaki motor etkinlik sonucu oluşabilecek yaralanmaları en aza indirmek amaçlanır. Süksinilkolin (amentin); çok hızlı etkili depolarizan bloke edici alandır. Süksinilkolin 0,5 – 1,0 mg/kg i.v. bolus veya damla şeklinde kullanılır. Süksinilkolin etkisi rostrocaudal ilerleme gösteren, kas fasikülasyonlarıyla belirli depolarizan bir ajandır. Eğer pseudokolinesteraz eksikliği öyküsü biliniyorsa, süksinilkolin yerine atroküryum (Tracrium – 0.5 – 1.0 mg/kg İV) veya kürar kullanılabilir. Bu tip bir hastada süksinilkolin metabolizmasının bozulması, apnenin (soluk durması) uzamasına yol açabileceğinden acil hava yolu açılması için önlemler alınmış olmalıdır. Önceden süksinil kolin seviyesine bakılmalıdır.

Elektrot Yerleşimi: EKT hem tek taraflı hem de iki taraflı yerleşimle elektrotlarla yapılabilir. Genellikle bilateral yerleşimle daha hızlı terapötik cevap alınır. Ünilateral yerleşimli uygulama ile tedavi sonrası ilk hafta veya haftalar içinde daha az bilişsel istenmeyen etkiler oluşur. Bilateral yerleşimli uygulama ilk olarak denenmiştir; bir uyaran elektrot beyinde her iki yarıküreye, alın bölgesine yerleştirilir. Üniteral EKT’de her iki elektrot da nondominant hemisfere yerleştirilir (genellikle sağ hemisfere) konur.

Başlangıçta bilateral yerleşimli EKT uygulaması aşağıdaki durumlarda gereklidir: Şiddetli depresif semptomlar, belirgin ajitasyon, intihar riski, Manik semptomlar, katatonik stüpor ve tedaviye dirençli şizofreni. Geleneksel bilateral EKT uygulamasında elektrotların yeri her iki frontotemporalde dış kantus ile tragus arasındaki hayali çizginin orta noktasının 1 inç üstündedir. Ünilateral EKT uygulamasında uyaran veren elektrot tipik olarak nondominant frontotemporal alan üstüne yerleştirilir. Hangi hemisferin dominant olduğu basit gözlemlerle (kullandığı el-ayak değerlendirilmeli) belirlenebilir. Sağ vücut yarısı, yüksek olasılıkla sol beyin dominansı ile bağlantılıdır. Kişilerin çoğunda sol hemisfer dominantdır, bu nedenle ünilateral elektrodun yeri hemen her zaman sağ hemisfer üzerindedir.

***

Elektriksel Uyarı: Elektriksel uyarı her biri bir pozitif ve bir negatif dalgayı içeren devirler hâlinde verilir. Eski makineler sinüs dalgasını kullanırlar, bugün bu tipte bir makine dalga yapısının yetersizliği nedeniyle modası geçtiği kabul edilir. Modern EKT makineleri elektriksel uyarıyı genellikle 1–2 msn’lik zaman döneminde kısa atışlı (pulse) dalga formu olarak kullanılır. Ultra kısa atışlı (pulse) (0.5 msn) makineler kısa atışlı (pulse) makineler kadar etkili değildir. Hastanın nöbet eşiğinin tespiti çok da basit değildir. Sık kullanılan teknik, belirli bir hasta için nöbet eşiğinin altında olduğu düşünülen elektriksel uyarı ile tedaviye başlamaktır ve daha sonra nöbet eşiğine ulaşana dek yoğunluk ünilateral yerleşim için %100 ve bilateral yerleşim için %50 olacak şekilde arttırılır. Eğer nöbet tutmazsa, buna “infra” denir.

 

Cerrahpaşa'da asistanken biz anestezisiz EKT yapardık. Bir gün tam sevimli, öforik bir Çingene kadıncağız serviste fır dönüyor; ben, hemşire hanım ve iki personel bir türlü yakalayamıyoruz. Sonunda köşeye kıstırdık. "Bana niye şok yapacaksınız be, ben manyak mıyım" diye gülerek bağırdı. Bulaşan öforisiyle ben de "evet, manyaksın; onun için" dedim. "Peki" dediği gibi yatağa attı kendini ve "haydi bakalım" diye güle oynaya EKT'sini yaptırdı. Bir miktar elektrik koluma kaçtı, az daha ben de bir "şok" yaşayacaktım!

 

Nöbetlerin oluşumu: Nöbet ortaya çıkmaksızın uyarı akımının akışıyla birlikte, kısa bir adale kasılması, genellikle hastanın çene ve yüz kaslarında daha güçlü olacak şekilde izlenir. Sıklıkla ilk davranışsal işareti 10–20 sn. kadar süren ve tonik fazı belirleyen plantar eksitasyondur (Babinsky pozitifliği). Bu fazı, frekansı azalan ve sonunda kaybolan ritmik (yani klonik) kasılmalar izler.

***

Nöbet monitarizasyonu: Hekim uyarı sonucu oluşan bilateral jeneralize nöbeti objektif ölçümlerle değerlendirilebilmelidir. Üniteral EKT ile oluşan nöbetler asimetriktir. EKT sırasında nöbetin etkili olabilmesi için, nöbet en az 25 saniyede sonlanmalıdır.

EKT Tedavilerinin Yeri ve Sayısı: EKT genellikle haftada 2–3 kez uygulanır. Haftada 2 kez uygulanan tedavide, haftada 3 kez uygulanan tedaviye göre daha az hafıza kaybı gözlenmektedir. Genellikle, Majör Depresif Bozukluk tedavisinin gidişinde 6–12 tedavi (20 tedaviye kadar arttırılabilir), Manik Hecmede 8–20 tedavi, Şizofrenide ise 15 tedaviden fazlası gerekirken, Katatoni ve Deliryum’da 1–4 arası gibi az sayıda tedavi yeterli olabilir. Maksimum iyileşmenin alındığı nokta, hastanın iki ardı ardına tedavi sonrasında iyileşmenin durduğunun gözlendiği noktadır.

-Multiple Moniterize EKT (MMEKT): MMEKT tek seansta çok sayıda EKT stimülasyonu çoğunlukla da 2 dakika içinde 2 bilateral uyarı verir. Bu yaklaşım şiddetli hastalığı olanlarda ve özellikle anestezik işlemler yüzünden yüksek riski olan hastalarda uygundur. MMEK en fazla şiddetli bilişsel yan etkilere neden olur.

-Sürdürüm Tedavisi: Kısa süreli EKT bulgularda gerilemeyi başarır, ancak relapsı önleyemez. EKT sonrası sürdürüm tedavisi daima planlanmalıdır, genellikle sürdürüm tedavisi farmakolojiktir.

Kontraendikasyonlar: EKT’nin mutlak kontrendikasyonu yoktur, yalnızca hastalarda risk ve monitarizasyon gereksinimini artar. Gebelik EKT için kontraendikasyon değildir ve eğer gebelik yüksek riskli veya komplike değilse fötal monitarizasyon gereksizdir. İntrakraniyal yer kaplayan lezyonu olan hastalarda beyin ödemi ve herniasyon riski EKT sonrası artar. EKT sırasında oluşan nöbetle intraserebral kan akımı artacağı için artmış intraserebral basıncı veya beyin kanaması riski olan hastalarda (örneğin; serebro vasküler hastalık ve anevrizması olan hastalar) risk yüksektir. Yakın zamanda miyokardial enfarktüs geçirmiş hastalarda bir başka risk grubudur. Hipertansif (Tansiyon Yüksekliği olan) hastaların, EKT öncesi antihipertansif tedavi ile tansiyonları stabilize edilmelidir.

 

Mortalite (Ölüm riski): EKT ile mortalite hızı yaklaşık olarak, her tedavide %0.002 ve her hasta için %0.01’dir. EKT ölümü genellikle kardiyovasküler komplikasyondan olur.

***

Merkezî Sinir Sistemi etkileri: EKT ile en sık, hasta genel anesteziden çıkarken nöbetten kısa süre sonra konfüzyon (deliryum) görülür. Deliryum günler içinde veya birkaç haftada geçer. EKT ile ilgili en yaygın endişelerden biri EKT’nin hafıza kaybı ile olan ilişkisidir. EKT alan hastaların %75’i hafıza kayıplarının tedavinin en kötü etkisi olduğunu söylemektedirler. Tedavinin gidişi sırasında geçici hafıza kayıplarının neredeyse kural olmasına rağmen, veriler göstermektedir ki aşağı yukarı 6 ay içinde hastaların bilişsel kayıpları normale dönmektedir. Bilişsel kaybın derecesi ve geri dönüşü, tedavi sırasında kullanılan elektriksel stimülasyon miktarına bağlıdır. Hafıza kaybı sıklıkla EKT ile az düzelmeler görülen hastalar tarafından bildirilir. Genellikle düzelen hafıza kayıplarına rağmen, EKT’nin beyin hasarına neden olduğunu gösteren veriler yoktur. Çeşitli beyin görüntüleme yöntemleriyle incelenen kişilerde de EKT’nin kalıcı beyin hasarı yaptığına dair deliller bulunamamıştır.

 ***

Sistemik Etkileri: EKT sırasında nadiren, özellikle hastada kalb patoloji varsa geçici aritmiler olabilir. Aritmiler genellikle kısa süreli postiktal bradikardi şeklindedir ve antikolinerjik premedikasyon dozu arttırılarak önlenebilir. Diğer aritmiler nöbet sırasında oluşan taşikardiye ikincildir ve hastanın bilinci açılırken oluşabilir. Beta-blokerler ile profilaksi bu vakalarda yararlıdır.

 ***

EKT’nin nöroroptektif (sinir hücresi hasarından koruyucu) etkisi de mevcuttur. Her sağlıklı insana ayda bir EKT yapılsa faydası olabilir ama bunu kabul eden kimseye rastlamadım bugüne kadar.

***

-Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk, eski ismiyle Manik Depresif Hastalık, Türkçe’ de iki uçlu veya İki Kutuplu Bozukluk olarak bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk teşhisi alan kişi hayatı boyunca Mani, Depresyon, Hipomani ve Karma Dönem gibi çeşitli hastalık dönemleri geçirir. Bu hastalık dönemlerinden sadece depresyon ortaya çıktığında Bipolar bozukluk teşhisi konulamaz. Kişi en az 1 mani veya karma dönem geçirmişse, DSM-IV TR, ICD 10 teşhis ölçütlerine göre Bipolar bozukluk tip 1, bir depresyon ve hipomani geçirmişse Bipolar tip 2 bozukluk teşhisi alır. Sadece tekrarlayan depresyonlar geçiren kişilere ise Ünipolar depresyon (tek uçlu bozukluk) teşhisi konur. Duygudurum bozuklukları Bipolar bozukluk, Siklotimi, Majör depresyon ve Distimik Bozukluğu kapsar.

300"}[/embed]

 ***

Duygudurum kişinin yaygın ve sürekli olarak, belli bir zaman diliminde (genellikle bir kaç hafta boyunca) kendisini hissettiği baskın duygu halidir. Depresyonda kişinin duygudurumu çökkündür (mutsuz, elemli), mani döneminde ise yükselmiştir (aşırı neşeli, aşırı mutlu).

 

Bir teşbihle, Duygulanım hava durumudur, Duygudurum mevsimdir, Heyecan ise şimşeğin çakması, yağmur yağmasıdır

 ***

Bipolar Bozukluk kaç yaşlarında başlar, ne sıklıkta görülür?

Bipolar bozukluk, her yaşta başlama ihtimaline rağmen, sıklıkla genç erişkinlikte 15-35 yaş arasında ortaya çıkar. Ortalama başlangıç yaşı erkeklerde 18, kadınlarda 20 yaş civarındadır. Bipolar kişilerin yarısı ilk Bipolar hastalık dönemini 20 yaşından önce yaşar. Çocukluk ve ileri yaşta başlaması daha seyrektir. Ailesinde Bipolar Bozuklukta teşhisi olan kişilerde Bipolar Bozukluk daha erken yaşta başlar.

 

Toplumda hayat boyu görülme sıklığı yaklaşık %1-2 oranındadır. Yani bu oran kabaca ülkemizde 750.000 civarında Bipolar kişi olabileceği anlamına gelmektedir. Bipolar bozukluğun sadece kendisinde veya nadir görüldüğünü düşünen kişiler için bu rakam çok şaşırtıcıdır. Görüldüğü gibi, Bipolar Bozukluk hiç de nadir görülen bir durum değildir. Bipolar bozukluğa benzer özellikler gösteren fakat Bipolar bozukluk I, II veya Siklotimi alt tipine tam olarak uymayan diğer alt tipleri de kapsayan bütün Bipolar yelpazedeki benzer bozuklar ise %2.6 ile %7.8 arasında  görülür. Dünyada dağılımı ile ilgili ırklar, dinler ve coğrafi bölgeler arasında fark olmadığı bildirilmiştir.

 ***

-Kadınlar ve erkek cinsiyet  arasında fark var mıdır?

Tek uçlu depresyon kadınlarda iki kat daha sık görülmesine rağmen, Bipolar bozukluk  kadın ve erkekte eşit oranda görülür. Bipolar bozukluğun alt tiplerine bakıldığında ise, Bipolar II bozukluk, depresyon ağırlıklı giden tipler kadınlarda daha sık, mani ağırlıklı alt tip ise erkeklerde daha sık olma eğilimindedir. Hızlı Döngülü diye adlandırılan yılda dörtten fazla Bipolar Bozukluk dönemi geçiren tip ise kadınlarda daha sıktır.

 ***

-Bipolar Bozukluğun çeşitleri nelerdir?

Bipolar I bozukluk: Mani dönemi ya da karma dönemden biri mutlaka olmalı, depresyon dönemi ve Hipomani döneminin de görülebildiği alt tip. Bipolar I bozukluk tanısı koymak için mani ya da karma dönemden birinin olması şarttır. Bipolar I bozukluk, diğer alt tiplerden daha şiddetli olup hastanede  yatarak tedavi gerektirebilir.

 

Bipolar II bozukluk: Hipomani ve depresyonların görüldüğü alt tip.

 

Siklotimi: 2 yıl boyunca sürekli hafif şiddette depresyon (majör depresyon şiddetinde değildir) ve hipomanilerin birbiri arkasına görüldüğü, 2 aydan daha uzun süre iyilik halinin olmadığı alt tip. Kronik (süreğen) seyretmesi nedeniyle Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu ile karışabilir. Böyle vakaların sevk ve idaresi pek zordur: Öngörülebilir şekilde öngörülemez bir seyir gösterirler.

 ***

Yukarıdaki alt tiplerin herhangi birine uymayan çeşit; bunu DSM-IV, “Başka Türlü Adlandırılamayan Bipolar bozukluk” diye adlandırmıştır.

 ***

-Bipolar Bozukluğun teşhisi nasıl konur?

DSM-IV kriterlerine göre mani, karma dönem veya Hipomani teşhislerinden birinin net olarak konduğu bir dönem olmalıdır. Depresyon dönemi öyküsü olabilir ama Bipolar I bozukluk teşhisi için Depresyon şart değildir. Belirtilerin şiddeti, ne kadar zamandır olduğu ve geçmiş hastalık dönemlerinin varlığı da teşhis koyarken mutlaka bilinmelidir. O dönemde depresyonun mevcudiyeti, geçmiş mani, karma veya Hipomani dönemlerinin net olmaması, Bipolar Bozukluk teşhisi konmasını zorlaştırır. Geçmiş Mani, Karma Hecme (Mani + Depresyon), Hipomani dönemleri net değilse, teşhisin tek uçlu depresyon da olması da mümkün olabilir.

O dönem depresyon ise ve geçmiş dönemler net değilse, ailede Bipolar Bozukluk olup olmadığı bir miktar daha fikir verebilir. En kesin teşhis, Bipolar kişinin Mani, Karma veya Hipomani döneminin akut hastalık döneminde hekim tarafından konması ile olur. Yine de buna rağmen bazen hastalık dönemi tanısı net olarak konamayabilir ve başka psikiyatrik bozukluklar ile karışabilir. Bu gibi durumda zaman içinde düzenli hekim kontrolleri ile tanı netleştirilir. Bilgi kaybı olmaması açısından, daha çok bu alanda çalışan aynı hekim tarafından izlenmek daha faydalıdır. İlk epizodu Majör Depresyon olan Bipolarların en iyi uzmanlar tarafından dahi doğru olarak tanınabilmeleri bazen 10 seneyi geçer. İndeks epizod (ilk hecme) Atipik özellikte ise (aşırı uyuma, karbohidrat arama, alınganlık, kilo alma vs.) bu ihtimal daha yüksektir.

 ***

-Bipolar Bozukluk teşhisi için kullanılan testler var mıdır?

Bipolar bozuklukta teşhis psikiyatrik muayene ve geçmiş bilgilerin doğru biçimde toplanması ile konur. Bu psikiyatrik muayene çoğu kez birden fazla seferde tamamlanan ayrıntılı geçmiş öykü, hastalığın başlangıcı, seyri, çocukluk, ergenlik yıllarının incelenmesi, okul, iş ve duygusal yaşantının sorgulandığı, yakın aile bireyleri ile görüşme ile yapılmalıdır. Tanı konulması için psikolojik test, beyin görüntüleme filmleri (MR, Tomografi), EEG (elektroensafalografi) gibi işlemlerin yararı yoktur. Ancak nadir bazı durumlarda tanının bipolar bozukluk dışında nörolojik bir hastalık gibi başka tıbbi bir nedenle karışabileceği durumları ayırt etmek için bu testler kullanılır. Genellikle tiroid işlevleri ve bazı kan testleri de tanı ve tedavi aşamasında mutlaka kontrol edilir. Çünkü tiroid bezinin az veya çok çalıştığı durumlar, aşırı kansızlık veya endokrinolojik bozukluklar da depresyon yahut mani benzeri tablo yaratabilir. Veya tedavi sırasında bazı ilaçların etkisiyle değişiklik olabilir.

 ***

Meselâ antidepresanla veya psikostimülanla (uyarıcı) Mani gelişenlere, Stahl, Bipolar 3 adını verir –ki, bu, şimdiki sınıflamalarda nedense yer almamaktadır. Bence önemlidir çünkü bunlar kesilince, vaka süratle iyileşebilir.

 ***

Teşhis konmasında faydalı başka psikolojik test de yoktur. Bazı eski hekimlerin “Lityum Eksikliği Sendromu” dedikleri şey aslında yanlıştır, çünkü zaten Lityum kanda eser (trace) miktarda bulunur. Ancak ilaç olarak verilince etkisi olur.

 ***

 

-Bipolar bozukluk için risk faktörleri nelerdir?

En büyük risk faktörü ailede Bipolar bozukluk olmasıdır. Genetik etkiler oldukça önemli. Yine de ailesinde Bipolar bozukluk olmayan kişilerde de hastalık ortaya çıkabilir. Uyarıcı maddelerin (marihuana, kokain, amfetamin, efedrin gibi), aşırı kahve, enerji içecekleri kullanılması da risk faktörüdür. Yoğun stres, uykusuzluk yine hastalık dönemlerini başlatabilir. Çocukluk çağında dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olanlar da risk daha yüksektir.

 ***

-Bipolar bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluğun nedenine dair uzun yıllardır yapılan araştırma sonuçları, bu bozukluğa ailenin bazı bireylerinde sessiz kalıp bazı bireylerinde bipolar bozukluğu ortaya çıkaran genetik bir yatkınlığın neden olduğunu göstermiştir. Bu yatkınlığın düşünce, davranışlar ve duyguları düzenleyen beynin frontal korteks, limbik sistem bölgelerinde dopamin, noradrenalin, serotonin ve glutamat isimli ileti sisteminde görev alan monaaminlerin çalışmasında değişiklik yaratır.

 ***

-Bipolar bozukluk nasıl başlar ve nasıl seyreder?

Genellikle 20’li yaşlarda başlayan bipolar bozukluk dönemleri, depresyon dönemi ile başlama eğilimindedir. Depresyon ile başlama teşhisin Bipolar Bozukluk olarak konmasını çok zorlaştırır. Bipolar bozukluk yüksek oranda yineleyicidir; bipolar kişilerin %10’dan daha azı sadece tek bir hastalık dönemi geçirir. Hayat boyu ortalama hastalık dönemi sayısı kişiden kişiye değişmekle onlu sayılarda olduğu bildirilmiştir.

 ***

Amerika’da Bipolar kişilerde yapılan bir araştırmada ilk hastalık belirtilerinin, Bipolar kişilerin %33’ünde 15 yaşından önce başladığı, %27 ‘sinde 15-19 yaş arasında, %39’unda 20 yaşından sonra başladığı bildirilmiştir. Bipolar bozukluk erken yaşta başladığında, ilk yıllarda hastalık dönemlerinin arası uzun olabilir. Daha ileri yaşlarda başladığında ise, hastalık dönemi araları daha kısa olabilir. Geçirilen her hastalık dönemi, bir sonraki hastalık dönemi geçirme riskini arttırır. Eşlik eden diğer psikiyatrik sorunların varlığı (alkol madde kullanımı, panik bozukluğu, yeme bozukluğu gibi…), ara dönemde tam iyileşmeme ya da kırıntı belirtilerin varlığı da yeni hastalık dönemleri için risk faktörleridir.

 ***

Yapılan araştırmalara Bipolar Hastalık dönemlerinin tekrarlama riski 10 yıllık izlemde Bipolar I için 2.5 kez, Bipolar II de 4 kez bulunmuş. Bu rakamlar ortalamadır, bazı kişilerde daha az, bazı kişilerde çok daha fazladır. Bir başka araştırmada ise, 27 yıl boyunca takip edilen Bipolar kişilerde, yılda 0.4 kez yineleme riski saptanmış ve bu riskin hayat boyu sürdüğü anlaşılmış. Bipolar II de, Bipolar I bozukluğa göre yineleme riski biraz daha yüksek olarak bulunmuş.

***

-Bipolar Bozukluk kimlerde daha iyi seyreder?

Depresyon dönemlerinin mani dönemlerinden daha az olduğu Bipolar kişiler, Bipolar kişi ve ailesinin tedavi uyumunun iyi olması, tedaviye aktif katılımın olması, uzun iyilik dönemlerinin olması, aile, iş, sosyal etkinlik alanlarının destekleyici olması, ailede düşük duygu dışa vurumu olması hastalık seyrini olumlu etkileyen faktörlerdir.

 ***

-Bipolar Bozukluk ve intihar:

 

Bipolar kişilerin hayat boyu %50’sinin intihar girişiminde bulunduğu,  %15’inin de intihar sebebiyle öldüğü bilinmektedir. Bu rakam oldukça karamsarlık yaratmasına rağmen, tedavi ile intihar oranlarının düştüğü, özellikle lityum kullanımının intihar oranını azalttığı bilimsel olarak uzun zaman önce kanıtlanmıştır. İntihar girişimleri sadece depresyon döneminde olmaz; Karma Dönem ve daha az olmakla birlikte mani döneminde de olabilir. Bipolar hastaların en çok intihara teşebbüs ettikleri dönem, hastaneden “iyileşti” diye taburcu edildikleri ilk 3-5 haftadır.

 

Böyle bir hastamız vardı; ben takip etmiyordum ama vizitlerde görüyordum. Bir gün kaşla göz arasında servisin tavanına çıktı ve "Ya Allah, ben uçuyorum" diye atladı. Şans eseri birkaç kırıkla kurtuldu. Muhtemelen kumanda eden sesler işitiyordu.

 

-Bipolar Bozuklukta hastalık dönemleri arasında tamamen iyileşme olur mu?

Klasik bilgilerimiz, bipolar kişilerin önemli bir kısmının hastalık dönemleri arasında tama yakın iyileştiği şeklinde idi. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar ve işlevsellik (functionality) ve yeti yitimi (disability) kavramlarının öne çıkması ara dönemlerde bazı bipolar kişilerde önemli olabilecek bazı sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar özellikle kişiler-arası ilişkilerde ve mesleki alanda belirgin olmaktadır. Majör depresyon ve bipolar bozukluk karşılaştırıldığında, bipolar kişilerin yıllık işgücü kaybının, depresif kişilere göre çok daha fazla olduğu saptanmıştır. Kalıntı (tortu) depresif belirtiler bipolar bozuklukta ara dönemlerde en çok işlev kaybı yaratan etkenlerdir.

 

-Bipolar II Bozukluk daha hafif bir bozukluk mu?

Bipolar II bozukluk, bipolar I’e göre, mani dönemi, karma dönem olmaması, psikotik belirti (hezeyan, hallüsinasyon gibi) olmaması ve daha az hastane yatışı gerektirdiği için daha hafif şiddette bir bozukluk gibi görülebilir. Ancak uzun süreli izlemde bipolar II bozuklukta  hastalık belirtileriyle geçen toplam süre bipolar I’e göre daha uzun, hastalık dönemi sayısı daha fazla, dönemler daha uzun ve kronik, depresyonlar daha şiddetli, intihar davranışı daha fazla, psikiyatrik ek tanı daha fazla ve işlevsellikte bozulma benzerdir. Yani bipolar I’ deki maniler bipolar II’deki hipomanilerden daha şiddetli olmasına rağmen, bipolar II bozukluk yukarıdaki nedenlerden ötürü daha hafif şiddette değildir. Özellikle bipolar II’de depresyon dönemleri oldukça uzundur ve bu durum tanı koymayı güçleştirebilir. Çünkü bu hastaların %40’ının tek uçlu depresyon gibi yanlış teşhis aldığı bir araştırma da saptanmıştır. Bipolar II bozukluğu olan kişilerin, doktora başvurma oranı da daha az olabilir, çünkü içinde bulundukları durumun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu fark edemeyebilirler. Şiddetli manilerin olmaması ve bunun aile ve çevredeki diğer insanlar tarafından fark edilememesi de  doğru tanı ve tedaviye ulaşmaya engeldir. Bipolar II bozuklukta, doğru teşhis ve tedaviyi alma oranı Bipolar I bozukluğa göre daha azdır. Oysaki Bipolar II bozukluk, hayat kalitesi, iş gücü kaybı ve intihar oranı açısından Bipolar I bozukluk kadar olumsuz etkiler taşır.

 

-Mani ve Hipomani birbirinden nasıl ayrılır?

Her iki hastalık döneminin sınırları bazı durumlarda çok net olmasa da hipomani de psikotik belirtinin olmaması, hastane yatışı gerektirmemesi, kişinin yaşamı ve işlevselliğini mani kadar bozmadığı daha hafif şiddette bir durumdur. DSM-IV mani için belirtilerle geçen süre için en az 7 gün, hipomani için 4 gün şartını koymuştur (önceden 5 gündü).

 

-Bipolar I ve II bozukluk birbirinden nasıl ayrılır?

Bipolar I bozuklukta en az bir mani veya karma dönem olması koşuldur, buna ilave depresif dönemler olur. Mani veya karma dönemler, hızla başlar, gürültülüdür, hastane yatışı genellikle gereklidir. Hastalık dönemlerinde psikotik belirtiler (hallüsinasyonlar ve hezeyanlar) hastaların yarısında görülür. Bipolar II bozuklukta ise uzun tekrarlayan depresyonlar ve mutlaka en az bir hipomani bulunur. Mani ve karma dönem bulunmaz. Hipomaniler her zaman dikkat çekmeyebilir. Depresif dönemlerin şiddetli olması, uzunluğu bu hastalarda, Bipolar bozukluk tanısının atlanarak yanlışlıkla Majör Depresyon tanısı konmasına neden olur.

 

-Bipolar Bozuklukla sık karışan diğer psikiyatrik bozukluklar nelerdir? Nasıl ayırt edilirler?

 

Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu:

Çocukluk çağında aşırı hareketlilik, yaramazlık, dikkati sürdürememe gibi belirtilerle başlayan bu bozukluk, ergenlik yaşlarında hafifleyebilir ve erişkinlerin önemli bir kısmında dikkat eksikliği hafif derecede seyreder. Okul başarısının iyi olmaması, sorunlu ergenlik geçirme dikkat eksikliğinin başlıca sonuçlarıdır. Oysa bipolar bozukluk ergenlik veya erişkinlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Tedavi edilmediğinde hastane yatışları, ağır depresyonlar, intihar girişimleri ve belirgin yeti yitimine neden olur. Bipolar bozukluk ile ortak belirtileri, dikkati odaklama sorunu, impulsivite denen âni, kontrolsüz dürtüsel (itkisel: impulsive) davranışlar ve hiperaktivitedir. Oysa bipolar bozuklukta görülen kendine güven artışı, uyku azalması, düşünce ve konuşma hızlanması dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda görülmez. Bazı kişilerde ise Bipolar bozukluk ve dikkat eksikliği birlikte olabilir ama bu daha nadirdir.

 

-Borderline (Sınır) Kişilik bozukluğu:

Bipolar Bozukluk ve Borderline kişilik bozukluğu birlikte bulunabileceği gibi, özellikle bipolar bozukluğun siklotimi alt tipi, borderline kişilik bozukluğu ile karıştırılabilir. Bipolar bozukluğun özellikle mani döneminde görülen yoğun öfke, dürtüsel ve tepkisel kontrolsüz davranışlar ve depresif dönemde görülen intihar düşünce ve davranışları borderline kişilik bozukluğu ile karışabilir. Bu nedenle bu iki tanının karıştığı durumlarda ya da bir arada olup olmadığını netleştirmek için duygudurum hastalık döneminin geçmesini beklemek gerekir. Borderline kişilik bozukluğu ergenlik döneminde başlayarak yaşam boyu sürer. Kişinin kendilik algılamasında karmaşa, boşluk hissi, duygusal dalgalanmalar, ani, dürtüsel, kendine zarar verici davranışlar, kişiler-arası ilişkilerde iniş çıkışlar, değişkenlik, aile ilişkilerinde sorun, çocukluk çağı travmaları belirgindir. Bipolar Bozukluk'taki hastalık dönemleri arasındaki iyilik dönemleri borderline kişilik bozukluğunda görülmez.

 

-Şizofreni

Her iki bozukluk da yaklaşık 20’li yaşlarda başlar. Bipolar bozukluk günler içinde hızlı, gürültülü bir biçimde başlarken, şizofreni daha yavaş başlar, net olmayan hafif değişikliklerle aylar bazen bir kaç yıl içinde ilerleyerek belirginleşir. Bipolar bozukluk hastalarının yaklaşık yarısında, hastalık döneminde psikotik belirtiler de bulunur. Bipolar bozuklukta psikotik belirtiler; gerçekdışı düşünceler (hezeyan, sanrı) ve var olmayan algılardır (halüsinasyon, varsanı). Şizofreninin başlıca belirtilerinden olan hezeyan ve hallüsinasyonlar, bipolar hastalık dönemlerinde bulunduğu zaman şizofreni ve bipolar bozukluk ayırımını yapmak zor olabilir. Bazı şizofreni hastalarında da, daha çok mani döneminin belirtisi olan grandiyöz (büyüklük) düşünceleri veya hezeyanları olabilir. Yine katatonik belirtiler denilen, hareketlerde direnç, donakalma, kontrolsüzlük hem şizofreni hem bipolar bozuklukta görülebilir. Bunun dışında şizofrenide görülen negatif belirtiler; içe çekilme, çevreden kopma, izolasyon, düşünce ve konuşmada fakirleşme, duygusal çekilme gibi durumlar bipolar bozukluğun depresyon dönemi ile karışabilir. Şizofreni ve bipolar bozukluğu birbirinden ayırmak için genellikle alevli hastalık dönemi geçtikten sonra, uzun süreli seyre bakılır. Şizofreni zihinsel ve sosyal işlevlerde daha belirgin bir yıkımla gider ve psikotik belirtiler azalsa bile devam eder. Bipolar bozuklukta ise hastalık dönemleri arasında psikotik belirti görülmez, sosyal ve zihinsel işlevlerde yıkım çok daha az olup normale yakın bir işlevsellik vardır. Bu nedenle bipolar kişilerin bir kısmı iş, evlilik ve sosyal hayatlarını sürdürebilirken, şizofreni hastalarının bunu yapma oranı çok daha azdır. Ayrıca bipolar kişilerin ailelerinde bipolar bozukluk teşhisi olan akrabalar, şizofreni tanısı alanlardan daha fazladır. Buna rağmen bazı bipolar kişilerin ailelerinde şizofreni tanısı alan akrabalar da bulunabilir.

 

13 yaşındayken dört başı mamur Paranoid Şizofreni teşhisi koyarak tedaviye aldığımız bir muayenehane vakasında (güzel bir ergen kızdı o zaman), 2 sene boyunca tam bir ilaç + psikoterapi süreci yaşadık. Hasta çok iyi olunca, ailesinin de ısrarıyla ilaçlarını kestik. Hâlen Oxford’da eğitime gidiyor, ata biniyor ve çok iyi. Teşhisi Psikotik Bipolar Bozukluk olarak değiştirdik. Gene de göz temâsını ve fotoğraf çektirmeyi sevmiyor ama sosyal ilişkileri çok iyi.

 

-Şizoaffektif Bozukluk

Kısaca şizofreni ve bipolar bozukluk belirtilerini birlikte kapsayan bir tanıdır. Şizofreninin psikotik belirtileri, duygudurum dönemi (mani veya depresyon) belirtileri bittikten sonra da en az 2 hafta veya daha uzun sürer. Oysaki psikotik belirtili bipolar bozuklukta, psikotik belirtiler duygudurum belirtileri bittikten sonra sürmez. Şizoafektik bozukluk, klinik seyir ve prognoz yönünden şizofreni ve bipolar bozukluk arasındadır.

 

Bu bana biraz çöp kutusu bir teşhis gibi geliyor ve hâlâ nasıl olup da bu 2 haftayı anlayabileceğimizi kavramış değilim!

 

-Tekrarlayan Majör Depresyonlar (Tek Uçlu Depresyon):

Bipolar kişilerin yaklaşık yarısından fazlasında ilk hastalık dönemi majör depresyon dönemidir.  Majör depresyondan önce hafif şiddette hipomaniler yaşansa bile gözden kaçabilir. İlk bir kaç hastalık dönemi depresyon olduğunda bipolar bozukluk tanısının konması uzar ve gözden kaçar. Bipolar bozukluk ve yineleyen depresyonları ayırt etmek, her ikisinin de tedavileri farklı olduğu için çok önemlidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bipolar kişiler doğru tanıyı alana kadar 4 farklı hekime gidip, 4 farklı teşhis alır. Hastaların üçte biri doğru teşhisi alana kadar 10 yıldan daha uzun süre geçer.

Depresyon dönemindeki Bipolar hastada daha önceki mani ve hipomanilerin varlığı bipolar bozukluk tanısını koydurur. Bunun dışında bipolar depresyonların, tek uçlu depresyonlardan bazı farklı yanları olabilir, bu özellikler şöyle özetlenebilir; Bipolar bozukluk daha erken yaşlarda (20’li yaşlar ya da öncesi) başlarken, tek uçlu depresyonlar daha geç, 30’lu yaşlarda başlama eğilimindedir. Bipolar depresyon daha hızlı başlar, psikotik özelliklerin olma olasılığı daha yüksektir. Bipolar bozuklukta daha sık, çok sayıda hastalık dönemi yaşanır. Atipik özellikler denilen uyku, iştah artışı, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama bipolar bozuklukta daha fazladır. İntihar girişim oranı bipolar bozuklukta daha yüksektir. Bipolar kişilerin ailelerinde bipolar bozukluk ve diğer psikiyatrik bozukluklar daha fazladır. Bipolar kişilerde alkol madde kötüye kullanımı, bağımlılığı daha sıktır. Bipolar bozukluğun kadın hastalarda doğumdan hemen sonra başlaması ya da yinelemesi de daha sık görülür. Özellikle Bipolar Bozukluk tip 2’de (hipomani ve depresyonların olduğu), gürültülü bir mani ya da karma hastalık dönemi görülmediğinden, tekrarlayan depresyonlarla ayırımını yapmak daha da zor olabilir. Tek uçlu depresyonlar ve bipolar bozukluk çok sık karıştırılabilir.

 

Zengin ve gustolu bir ailenin hanımında 10. Rekürren (Tekrarlayıcı) Ünipolar Majör Depresyon mevcuttu. Birkaç hekime gitmiş, sonuç alamamıştı. Hâlen 450 g/gün venlafaksin ile (Efexor) tamamen şifa içinde ve dünyayı dolaşıp, hayatlarının tadını çıkarmaktalar (10 seneyi geçti). 37.5 mg azaltmak istediğimde dahi kendisi kabul etmedi.  

***

-Genel Tıbbî Sebeplere Bağlı Bipolar Bozukluk benzeri durumlar:

Tiroid bezi işlev bozuklukları, kafa travmaları, enfeksiyonlar, karaciğer yetmezliği, metabolik sorunlar, deliryum, demans, beyin tümörleri, multipl skleroz (MS), kokain, amfetamin, LSD (liserjik asid dietilamin 25) gibi madde kullanımı, alkol kullanımı, ya da bu maddelerin kesilmesi. Bu durumlar da maniyle karışacak taşkınlık durumları, hallüsinasyonlar olabilir. Kişinin yer, zaman, kişi yönelimi (nerede olduğunu, zamanı, gördüğü kişiyi tanıması) bozulabilir.

 

Kış ortasında şarkılar söyleyerek, lapa lapa kar yağarken, servise dalan aşırı keyifli bir hastada ya Mani, ya da Sekonder (İkincil) Mani + Hipertiroidi düşününüz…

 

Bipolar Bozukluk ile başka psikiyatrik bozukluklar birlikte görülebilir mi?

Bipolar kişilerde diğer psikiyatrik sorunlar da topluma göre daha sık görülür.

En sık görülen sorunlar alkol madde kötüye kullanımı-bağımlılığı, anksiyete bozuklukları, (sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu), Borderline Kişilik bozukluğudur. Örneğin anksiyete (sıkıntı, endişe, kaygı, bunaltı) bozuklukları (Panik Bozukluğu, Sosyal Fobi gibi), bipolar kişilerde genel topluma göre 35 kat daha sık görülür.

***

-Bipolar Bozukluk ile birlikte sık görülen bedensel hastalıklar hangileridir?

Bipolar kişilerde psikiyatrik ek-teşhisler topluma göre daha sık görüldüğü gibi, bedensel ek-teşhisler da daha sık görülür. Bunlar tiroid işlev bozuklukları, migren, obezite (şişmanlık), metabolik sendrom, kalp damar hastalıkları, yüksek kolesterol düzeyleri, diyabet gibi hastalıklardır. Bu bedensel hastalıklar, bipolar kişinin hayat kalitesini bozar, süresini kısaltır ve bipolar bozukluğun seyrini kötüleştirir. İlginç bir çalışmaya göre, bipolar bozukluk tedavisi alan kişilerde tedavi almayan bipolar kişilere göre, bedensel hastalıklara bağlı ölümler de azalmıştır.

 

Üzüntülü bir hayat, ailevi sorunlar, travmalar, ekonomik sebepler bipolar bozukluğa neden olur mu?

Bipolar bozukluğun genetik kökenli, biyokimyasal bir bozukluk olduğunu belirtmiştik. Böyle bir yatkınlığı olmayan bireyde, stresli yaşam olaylarının bipolar bozukluğu tek başına ortaya çıkarması güç görünürken, genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalık dönemlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

 

Bipolar Bozukluk Kalıtsal mıdır?

Kalıtım Bipolar bozukluğun nedenleri arasında en başta gelir. Bipolar kişilerin ailelerinde bipolar bozukluk oranı oldukça yüksektir. Bipolar kişilerin birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş veya çocukları) bipolar bozukluk çıkma riski, genel topluma göre ortalama 10 kat daha fazladır. Tek uçlu depresyonu olan kişilerde aynı tanının birinci derece yakınlarında görülme riski ise 3.5 kat gibi daha orta düzeydedir.

İkiz kardeş çalışmaları bipolar bozukluğun genetik geçişini daha net biçimde ortaya koymuştur. Genetik olarak birbirinin aynı olan tek yumurta ikizlerinin birinde bipolar bozukluk varsa diğer ikiz kardeşte eş hastalanma oranı %45-70 orandadır  ve bu bilgi bipolar bozukluğun genetik geçişinin oldukça yüksek olduğunu gösterir. Fakat yüksek olmasına rağmen, eş-hastalanma oranının %100 olmaması genetik geçiş dışında başka etkenlerin de (çevresel, alkol madde kullanımı, kişilik gibi) bipolar bozukluğa neden olabileceğini düşündürür.

Bipolar kişilerin yine birinci derece akrabalarında, tek uçlu depresyon riski de genel topluma göre 2-3 kat artmıştır. Bipolar kişilerin birinci derece yakınlarında herhangi bir duygudurum bozukluğu (majör depresyon, distimi, bipolar bozukluk, siklotimi) görülme oranı ise %20’dir. Yani bir bipolar kişinin beş yakınından biri duygudurum bozukluğu hastasıdır. Bu sayılar araştırma sonuçlarının verdiği ortalamalardır, bazı bipolar kişilerde ailesel geçiş ve bozukluk çok daha fazla, bazılarında daha azdır.

***

Bipolar bozukluğun sebepleri arasında  genetik etkinin büyüklüğü %65-80 iken, tek uçlu depresyonda bu oran %40-50 arasındadır.

Genetik yatkınlığın varlığı net olmasına rağmen, genetik çalışmalar bipolar bozukluğun genetik nedeninin tam olarak ne olduğunu ortaya koyamamıştır. Çünkü tek bir gen açıklamaya yeterli olmamıştır ve çok sayıda hetorejen şüpheli alleller saptanmış ve bunlar birbiri ve çevre ile karmaşık biçimde etkileşim içindedir.

 

Pek çok Bipolar Hasta, hatalı bir kendini ilaçlandırma davranışı içerisinde, alkole veya esrara sarılırlar. Böyle bir hastam depresyona girince kokain başlıyor, bir süre sonra dibe vurup, günde bir büyük şişe viski içer olmuştu. Tedaviyi de kabul etmedi. Birkaç sene önce kendini asarak hayatına son verdi.

 ***

Bipolar bozukluk teşhisim var, çocuklarım da Bipolar mı olacak?

Anne ya da babadan biri Bipolar Bozukluk teşhisi alıyorsa, çocuğun bipolar olma ihtimali yaklaşık %8’dir. Bu oran şizofrenide daha yüksektir (%13).  Majör depresyon ihtimali ise %20’dir. Bir ebeveyn dışında ailede başka bipolar kişilerin de olması riski arttırır. Ailede birden çok bipolar kişi ve bipolar bozukluğun daha önceki kuşaklarda da olması riski arttırır. Kesin bir risk rakamı söylenemese de daha yüksek risk olduğu bilinmelidir. Aile de bir kişide daha hafif şiddette bir bipolar bozukluk tipinin olması (Bipolar II gibi) veya Distimi gibi bir duygudurum bozukluğu teşhisi, doğacak bebekte daha hafif bir risk olduğunu düşündürür.

 ***

Ailemde kimsede Bipolar bozukluk yok, Teşhisim yanlış olabilir mi?

Bipolar bozukluk önemli ölçüde kalıtımla geçse de ailesinde bipolar teşhisi olmayan pek çok kişi olabilir. Bunun başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir; a) Bipolar bozukluğun bütün sebebi genetikle açıklanamaz. Genetik etkenler bu hastalığı %65 oranında açıklayabilir. Geriye kalan etkenler ise, net olmamakla beraber stresli bir yaşantı, uzun süre alkol, madde (esrar, kokain gibi), uyarıcı ilaç, antidepresan veya başka ilaçların kullanımı, aşırı aktif, düzensiz bir hayat, uyku düzensizlikleri, gece vardiyası olan işler, çocukluk çağı travmaları, gebelikte karşılaşılan enfeksiyon, sorunlu doğum öyküleri, bebeklikte geçirilen nörolojik hastalıklar, çocukluk çağı dikkat eksikliği hiperaktivite problemi gibi. b) Ailenin diğer üyeleri tam bir Bipolar bozukluk tipi yaşamış olsa dahi hastalığın geçmiş yıllarda net olarak tanımlanmamış olması, hekimlerin hastalığı tanıyamaması, psikiyatrik hastalıkların hastalık olarak görülmemesi, hekime ve hastaneye gitmeme, daha küçük yerleşim yerlerinde yaşayıp hekime ulaşamama, diğer psikiyatrik hastalıklarla karışması veya bazı daha hafif bipolar formların atlanması gibi sebeplerle aile üyelerine tanı konamamış olabilir.

***

 

Oysa biz ailesinde Bipolar Bozukluğu olan kimse olmadığını söyleyen kişilere ayrıntılı sorular sorduğumuzda, Bipolar teşhisini alması muhtemel kişiler olduğunu görüyoruz. Örneğin nasıl öldüğü net bilinmeyen, intihar nedeniyle ölüm, iş ve evliliği sürdürememe, askerliği tamamlayamama, alkol bağımlılığı, öfke nöbetleri geçirme, farklı olarak bilinen topluma uyum sağlamada zorluk taşıyan bazen halk arasında “deli, çılgın ” gibi takma isimlerle anılan kişiler, ceza evine girme gibi öykülerin bazılarının altında bipolar bozukluk olma ihtimali bulunur. Özellikle depresyon ağırlıklı dönemlerle giden bipolar bozukluk tiplerinde tanının atlanması daha sıktır.

 

Mütedeyyin bir ailenin 19 yaşındaki kızı Akut Maniye girip, 18 tane minibüs şoförüyle yatmıştı. Caddede şarkılar türküler söyleyip, elbisesinden kan ve meni artıklar akar vaziyette karakola götürmüşler. Ben standart Bipolar Bozukluk tedavisi uyguladım ama bir de günahkârlık duygularından kurtulması için epey psikoterapi yapmam gerekti. Şimdi evli iki çocuğu var ve sadece Lityum kullanıyor.

 ***

-Bipolar bozukluk nasıl tedavi edilir?

Bipolar bozukluk, kişiden kişiye farklı şiddet, sıklık ve seyir gösterdiği için tedavide bu özelliklerin (mani ağırlıklı gidiş, depresyon ağırlıklı gidiş, psikotik belirti varlığı, intihar eğilimi, kişinin iş yaşamı, yaşı…), hastalığın alt tipinin bilinmesi gerekir. Önce bipolar kişide, Bipolar Bozukluğun seyrinin bir fotoğrafının çekilmesine benzetebiliriz bunu. Tedavi planını daha sonra bu fotoğrafa göre yapmak gerekir. Bipolar bozukluk yaşam boyu sürdüğü için, geçirilmiş hastalık dönemlerini, bu dönemlerin özelliklerini, stresör olayları, kullanılan ilaçlar ve dozlarını, kan düzeylerini, bu ilaçlara cevap düzeyi (ne derece etkili olup olmadığı), ara dönemlerde belirti olup olmaması, önemli tıbbi sorunların bilinmesi gerekir. Bütün bu sayılan tablo en kolay, en doğru ve sürekli olarak yaşam boyu izlem çizelgesi (life chart) denilen grafikle ortaya konur ve tedavi süresince bu grafik bir harita gibi izlenip geliştirilmelidir. Yaşam boyu izlem çizelgesi ile tedaviyi çok daha doğru ve başarılı yürütmek mümkündür.

Hekiminizle ilk görüşmelerde, daha önceki hastane kayıtlarınız, dosya, epikriz, reçeteleriniz, hastalığınızın başından itibaren yaşadıklarınız, bunları ailede iyi bilen aile üyeleri ile birlikte oluşturulması ve resmin tamamlanması önemlidir. Geçirilmiş hastalık dönemlerini sorgularken, benim ülkemizde sıkça gözlemlediğim; genellikle bipolar kişilerin depresyon dönemlerini iyi hatırladıkları ve daha çok bu dönemlerden mustarip oldukları, hipomanilerin veya manilerin çok üzerinde durmadığı yahut hatırlamadığı, ailelerin ise mani gibi hareketlilik dönemlerini iyi hatırlayıp depresyon dönemlerini pek hatırlamamasıdır. Bu nedenle tam bir hastalık fotoğrafını oluşturmak için hem bipolar kişinin hem de ailenin bilgilerini  birleştirmek gerekir.

 

-Tedavi uyumu nedir?

Bipolar bozuklukta ilaç uyumsuzluğunun %64 oranında olduğunu bildiren araştırma sonuçları vardır. Yani bipolar kişilerin %64’ü ilacını düzenli kullanmıyor. Oysa bipolar hastalık dönemlerinin tekrarlamasının en önemli nedeni düzensiz ilaç kullanımı veya ilaç kullanmama, ilacı kesmedir!

 

İlaç uyumunun kötü olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

·         Hastalığı inkâr etme, bipolar bozukluk tanısını reddetme, hasta olmadığını, bir daha hiç hastalanmayacağını düşünme

·         İlaçların yan etkileri

·         Toplumdan ilaç kullandığını ve psikiyatrik bir bozukluğu olduğunu gizlemek

·         Aile veya sosyal çevrenin, ilaç kullanmaya sıcak bakmaması

·         İlaç kullanarak kendini hasta gibi veya esir gibi hissetme duygusu

Aslında bunların önemli bir kısmı bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve tekrarlayan hastalık dönemlerine ve kötü bir klinik seyre neden olan bilgi eksikliğini kapatmak, başarılı bir Bipolar bozukluk tedavisi için gereklidir. Psikoeğitim gibi terapi yöntemlerinin her hastada kullanılması bu eksikliği giderir.

İlaçlar ve yan etkileri (genel olarak özetlendi)

 

Bipolar Bozukluk tedavisinde ne tür ilaçlar kullanılır?

Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde kullanılan ilaçları şöyle gruplandırabiliriz:

Duygudurum Dengeleyicileri (Mood Stabilizatörler): Bu ilaçlar hem bipolar bozukluğun akut (alevlenme) döneminde, hem de yeni hastalık dönemlerinin engellenmesi, yani koruma tedavisinde uzun süreli olarak kullanılır.

Lityum (Lithuril): Bu gruptaki en eski, en ekonomik ve çoğu hastada hala en etkili ilaçtır. Yaklaşık 60 yıldır bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmakta olup, uzun dönemde bipolar bozukluğa bağlı intiharları önlediği ispatlanmıştır. Hem mani, hem de depresyon dönemlerini önler, hem de bu alevlenme dönemlerinde etkilidir.

Lityumun en çok karşılaşılan yan etkileri çok su içme, çok idrara çıkma, bazı genç hastalarda sivilceye neden olma, mide bulantısı, ellerde titremedir. Uzun süreli yan etkileri ise, özellikle yüksek dozda kullanıldığında tiroid bezi işlevinin az çalışmasına (hipotiroidi) neden olması, uzun yıllar içinde ise yüksek dozlarda kullanıldığında böbrek işlevlerini etkilemesidir. Bu nedenle lityum kullanan kişilerin 6 ayda bir tiroid işlevleri T3, T4, TSH testleri, yılda bir böbrek işlevleri ile kontrol edilmelidir. Lityumun koruma tedavisinde, yeni hastalık dönemlerini önleme başarısı %70-80 civarındadır. Lityumu düzenli kullanmasına rağmen yeterli olmadığı durumda ya başka bir duygudurum dengeleyicisi ile değiştirilir veya iki ilaç birlikte kullanılır. Bazen de akut hastalık dönemi tekrarlarsa lityumla birlikte o döneme uygun geçici süreyle  antipsikotik ilaçlarla birlikte kullanılır.

 Lityumla ilgili önemli noktalardan biri de sık sık kan liyum düzeyinin kontrolüdür. Bunun için en son içilen lityumdan 12 saat sonra (genellikle sabah) kan vermek gerekir. İlacın tedavi aralığı (kanda 0.6-1.00 mEq/L) dar olup, bu aralığın altındaki düzeyde genelde etkili olmaz, üzerinde ise yan etkileri artar hatta ciddi zehirlenmelere neden olur. Genellikle akut hastalık dönemlerinde lityum kan düzeyinin 0.8-1.2 düzeyinde, koruma döneminde ise 0.6-0.8 düzeyinde olması gerekir.

 

Valproat,Valproik asid: (Depakin, Depakin Chrona, Convulex):

Aslında epilepsi (sara nöbetleri) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hem mani,  hem karma dönem hem de koruma tedavisinde kullanılır. Uzun yıllardır, bipolar  bozukluk tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır. Lityumun yetersiz kaldığı özellikle hızlı döngülü (yılda dörtten fazla hastalık dönemi geçiren), psikotik  belirtili ve karma dönemler yaşayan bipolar kişilerde tek başına ya da lityumla birlikte kullanılır. Bu ilaç için de kan düzeyi (50-120 micro g/ml) arasında ölçümü gereklidir. Saç dökülmesi, kilo arışı, adet düzensizlikleri gibi yan etkiler görülebilir.

 

Karbamazepin; okskarbazepin (Tegretol, Teril): Epilepsi  ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hem mani dönemi hem de koruma tedavisinde kullanılır. 6-10 micro g/ml kan düzeyinde tutulur. Bu ilacı kullanan hastalarda belli aralarla karaciğer işlevlerine bakılmalıdır.

 

Hem Sınırda Kişilik Bozukluğu, hem de Bipolar1 Bozukluğu olan pek çok hastam bu ilaçlardan çok fayda gördü. Okskarbazepin’in üstünlüğü yan etki azlığı ve plazma seviyesi kontrolü gerektirmemesidir.

 

Lamotrijin (Lamictal, Pinral): Epilepsi ve bipolar bozuklukta depresif hastalık dönemlerinin önlenmesinde kullanılır. Akut depresyon dönemi tedavisinde de kısmen yararlıdır. Düşük dozlarda başlanıp 8-12 hafta içinde istenen doza yavaşça arttırılır. Ciltte kızarıklık şeklinde lezyonlar, nadiren de iç organları da etkileyebilecek daha tehlikeli Stevon Johnson Sendromu diye adlandırılan bir yan etki görülebilir. Ancak bu yan etki binde bir gibi bir oranda ve hızla doz arttırıldığında görülmektedir. Özellikle şiddetli depresyon dönemleri geçiren kişilerde etkili bir koruma ilacıdır.

0","height":"300"}[/embed]

Bir tek vaka gördüm ve yüksek doz steroidle düzeldi (Diyarbakır)

 ***

Antipsikotik İlaçlar: Şizofreni gibi psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılmalarına rağmen, bipolar bozuklukta akut dönem tedavisinde, bazen de koruma tedavisinde duygudurum dengeleyici ilaçların etkisini desteklemek için düşük dozda ekleme tedavisi olarak kullanılırlar. 2 grup antipsikotik ilaç vardır;

 

a) Klasik Antipsikotikler: Haloperidol (Norodol), klorpromazin (Largactil), trifluperazin (Stilizan), pimozid (Nörofren), (Dogmatil), zuklapentiksol, (Clopixol), (Fluanksol) gibi ilaçlar mevcuttur. Dopamin isimli nörotransmitter, sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki iletide görevli madde üzerine etki etki gösterir. Yürüme ve hareketlerde yavaşlama, konuşma güçlüğü, uyku hali, ağız kuruluğu, bulanık görme, istemsiz kasılma gibi yan etkiler yapabilir. Bu yan etkileri azaltmak için biperiden (Akineton) tedaviye eklenebilir. Duygudurum dengeleyicileri ve atipik antipsikotikler kullanıma girmeden önce bipolar bozukluk tedavisinde daha sık kullanılan bu ilaçlar, son yıllarda kas içine yapılan iğne formu ile daha çok hastane yatışları sırasında ya da akut alevlenme dönemlerinin ayaktan kısa sürede tadavisinin gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.

 

b) Atipik Antipsikotikler: Klasik antipsikotiklerin yaptığı pek çok yan etkiyi yapmayan dopamini seçici olarak beynin bazı bölgelerinde etkileyen ve seratonin üzerinden de dolaylı etkileri olan bu ilaçlar son 15 yıl içinde Şizofreni ve Bipolar Bozukluk tedavisinde daha yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Risperidon (Risperdal), olanzapin (Zyprexa, Rexapin, Elynza, Olfrex), Ketiapin (Serequel, Cedrina, Ketilept) aripiprazol (Abilify, Abizol), amisülprid (Solian) gibi çeşitleri bulunmaktadır. Klasik antipsikotiklerin yaptığı pek çok yan etkiyi yapmamasına rağmen, uyku ve iştah artışı, şişmanlık, üreme işlevlerinde bozulma gibi yan etkileri görülür. Bu gruptaki ilaçlardan ketiyapin bazı bipolar kişiler tarafından uyku yapıcı yan etkisi nedeniyle uyku ilacı gibi düşünülür. Oysa bu ilaç bipolar bozukluğun depresyon döneminin tedavisinde başarı ile kullanılır. Bu ilacın uzun etkili ve kısa etkili 2 şekli vardır. Uyku ve tansiyon düşmesi yapmayan şekli ve dozunun bulunması önemlidir. Klozapin çok etkilidir ama 16 ay süreyle kan kontrolü (bilhassa akyuvarlar) yapılmalıdır.

00","height":"300"}[/embed]

 

 

c) Antidepresan İlaçlar: Bipolar bozukluğun depresyon döneminde, tek başına kullanılmaz ama bazen bir duygudurum dengeleyicisi ilaçla birlikte kullanılmak zorunda kalınabilir. Depresyon döneminden mani dönemine kaymaya neden olabileceği için kullanımı oldukça risklidir. Antidepresanla birlikte duygudurum dengeleyicisi kullanılması mani ya da karma döneme kayma ihtimalini azaltır. En sık kullanılan antidepresan ilaçlar şunlardır;

Trisiklik antidepresanlar: Kullanıma ilk giren eski grup ilaçlardır (Laroxyl, Anafranil, Tofranil, Anafranil). Bu ilaçların kullanımı geçmiş yıllara göre azalmıştır. Ağız kuruluğu, kilo artışı, uyku hali, manik kayma ve yüksek dozlarda zehirlenme gibi yan etkileri olabilir.

Monoaminoksidaz inhibitörleri: Moklobemid (Aurorix) Günümüzde pek kullanılmamaktadır. 1000-1500 mg gibi dozlarda klasik Mao İnhibitörü etkisi yapıp, tiraminle beraber (msl. peynir) şiddetli hipertansiyon yapabilir.

Seçici Serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ): Daha sık kullanılan, yan etkiler açısından daha güvenli ilaçlardır (Cipram, Cipralex, Paxil, Prozac, Lustral, Faverin) Uyku bozukluğu, mide bulantısı, geçici cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkileri görülebilir. İlk hafta yan etkiler daha sık olabilir. Bu nedenle düşük dozda başlanıp arttırılmalıdır. Bipolar bozuklukta maniye kayma riski olduğundan mutlaka hekime danışılarak kullanılmalıdır.

Serotonin-Noradrenalin geri-alım inhibitörleri (SNRI): Venlafaksin (Efexor, Veniba), duloksetin (Cymbalta, Duxet), milnacipran (İxel) gibi ilaçlar. Bipolar hastalarda maniye kayma riski yüksek olduğundan kullanılmaları önerilmez.

Bunlar dışındaki antidepresanlar da şöyledir: Noradrenalin gerialım blokajı yapan reboksetin (Edronax) (iştahı da azaltır), Dopamin üzerinden etkili olan bupropion (Wellbutrin) (maalesef piyasadan çekildi), alfa 2 reseptör üzerinden serotonin artışı yapan mirtazapin (Remeron, Redepra: Postüral hipotansiyon ve Huzursuz Bacak Sendromu yapabilir; çok güzel iştah açar).

 

Antidepresan ilaçlar içinde trisiklik antidepresanların ve SNGİ’lerin manik kayma açısından daha riskli olduğu düşünülmektedir (Fransızlar buna Viraj Manyak diyorlar). Bazı Bipolar hastalar sadece antidepresanla da takip edilebilmektedir.

 ***

Anksiyolitik (anksiyete giderici) ilaçlar: Bu grupta en çok benzodiyazepinler kullanılır. Bağımlılık yapmaları ve etkili dozun zaman içinde gittikçe yükselmesi nedeniyle yeşil reçete kontrolü ile satılırlar. En fazla bir kaç ay gibi kısa süre ile kullanıp kesilmelidirler. En sık kullanılanlar, lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), klonazepam (Rivotril), diyazepam (Diazem)’dır. Diyazepam epilepsi nöbetleri tedavisinde de kullanılır (ağızdan değil ama alkol terkinde sık). İlk iki ilacın etki süreleri daha kısa olduğu için yan etki açısından da daha güvenli olabilir ve tercih edilir.

 

Hiç unutmayacağım bir Bipolar 1 Bozukluk vakamı özetlemek isterim. Aynı zamanda belirgin Antisosyal ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu olan 30 yaşlarındaki, epey travması olan ve şımartılarak da büyümüş bir iş adamı hastam vardı. Yakışıklıydı ve aklınıza gelebilecek her türlü sapkınlığı da hiç vicdan sıkıntısı duymadan yapardı. İlk Manik Hecmesinde ayaktan 8 EKT ile düzelmişti ama ilaç uyumu hiç yoktu. Evlenmiş, karısıyla geldi ve gene uçuyordu. Viski ve esrar karışımının kokusu odamı kaplamıştı. Ben de en son algoritmalara göre ilaç yazarken bir anda (acting out) ayağa fırladı. "Sen evlenince değiştin, neden bana EKT'yi hemen yaptırmadın? Amacın ne. Genç hanımla evlenince mi değiştin" şeklinde saçma sapan bir sözel saldırganlık gösterdi. Karısı da afallamıştı ve donup kalmıştı. Sabırla "her gün yenilik var, onlara göre davranmaya çalışıyorum" dedim sakince. Bu onu daha da hiddetlendirdi ve "gel gidiyoruz" diye karısını da sürükleyerek odayı terk etti. Geçen aylarda kendisini yakinen tanıyan birisi geldiğinde anlattı ki karısı da terk etmiş. İşine gitmiyor, bütün gün içip, bardan bara dolaşıyor ve kredi kartıyla her tarafa borç takıyormuş. Getirmeleri için haber yolladım ama bir ses çıkmadı!

 

-SONUÇ:

Ayaktan gidip EKT’sini yaptırdıktan sonra işine giden pek çok hasta oldu. Yani bazı hastalarda İdame (Sürdürüm) Tedavisinde de çok işe yarar. 

İlke olarak, her ne kadar pek çok hastamızın hoşuna gitmese de, Bipolar Bozuklukta ömür boyu ilaç kullanılmalıdır.

Sevgim ve Saygımla…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 04 Ekim 2015 Pazar

Okumaya devam et
  8060 Hits
  2 yorum
8060 Hits
2 yorum

DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE DELİYİM - Jochen MAI-Daniel RETTIG

İnsan hedefe yaklaştıkça daha fazla çabalar. İsteyerek hem de. Daha önce üzerinde ne kadar çalışırsa çalışsın, enerji rezervleri ne kadar kullanılırsa kullansın, fark etmez. Son metrelere girilince kimse işi yarım bırakmaz. Pes etmek mi? Asla! Bu noktada herkes her şeyini bir kez daha ortaya koyar. Hem de sonuna dek. Tıpkı sekste olduğu gibi...

Acı gerçek ise şu: Biz insanlar böyleyiz. Saç diplerimize dek yönlendirilebilir, çeşitli biçimlerde uzaktan kumanda edilebiliriz yahut çoktan otomatik pilota geçmiş durumda olabiliriz. Örneğin bir arkadaşımızı esnerken görür görmez hemen biz de esneriz (MKD: evrimsel açıdan Sosyal Sinyalleşme: Korkacak bir şey yok”).

***

Zor bir karar verdiğimize veya gaipten şeyler duyduğumuzu düşündüğümüzde elimizi, yüzümüzü yıkarız.

Arthur Schopenhauer’ın dediği gibi, “insan yapmak istediklerinde her zaman hürdür ancak ne istediğini seçmekte öyle değildir”.

Harvard Business School Dekanı Nitin Nohria da yıllardır insanı harekete geçiren dürtülerle ilgili araştırmalar yapıyor ve insan davranışlarını dört temel ihtiyacın yönettiğini varsayıyor:

-Bir şeye sahip olma ihtiyacı,

-Bağlanma ihtiyacı,

-Kazandıklarını koruma ihtiyacı

-Dünyayı anlama ihtiyacı.

Özellikle sonuncu ihtiyaç, gittikçe daha karmaşıklaşıp çılgın bir hal alan dünyada bizim için oldukça zorlaşıyor. Peki, hiçbir anlamı olmayan ve çoğunlukla bizi çaresiz ve umutsuz bırakan durumları ne sıklıkta yaşıyoruz?

***

Ya bizi şüpheye sevk eden durumları? Bizi, hemcinslerimizi, yâni kısacası tüm evreni etkileyen durumlardan söz ediyoruz.

Size bu kitapta özellikle Nohria’nın dile getirdiği ihtiyaçlardan dördüncüsünün üzerinde fazlasıyla duracağımıza dair söz veriyoruz.

EVDEN İŞE, İŞTEN EVE AMNEZİSİ (HAFIZA KAYBI)

Evden işe, isten eve gitmek insanı neden hasta ediyor?

Yaşadığımız hayattan zevk almıyorsak bunun pek çok nedeni vardır. Trafik sıkışıklığı bunlardan biridir mesela. Bu, sayısız insanı neredeyse her gün etkiler -evden işe, işten eve giderken. Almanya’da, 2008 yılında evden işe, işten eve gidenlerin tamı tamına %60’ı araba kullanmış, sadece %13’ü otobüse veya trene binmiş.

Çalışanlarının yaklaşık %44’ünün hayallerindeki iş için günlük bir saatin üzerinde, %12’sinin yine iki saatin üzerinde yolculuğu göze aldığı Stepstone’un 2009'da yaptığı bir ankette ortaya çıktı.

Amerikalılar işe gitmek için ortalama 51 dakika harcıyor, Japonlar’da bu süre 90 dakika. Ve bu oran Bangkok’ta doruğa ulaşıyor: Onlar bu iki mesafe arasında, tıka basa dolu caddelerde iki saatte ağır ağır ilerliyorlar.

Sadede gelelim, evden işe, işten eve gitmek hasta ediyor. Ama egzoz gazı yüzünden değil. Sussex Üniversite’sinden İngiliz Stres Araştırmacısı David Lewis 5 yıl boyunca 800 araba sürücüsünün kan basıncı ve kalb atışlarını kaydetti. Daha sonra bu kişilerin değerlerini polisler ve jet pilotlarınınkiyle karşılaştırdı.

Lewisinsanların evden işe, işten eve giderken yaşadıkları stresin düzeyinin savaş pilotlarınınkiyle eşit olduğunu fark etti. Ayrıca deneklerin çoğu yaşadıkları gerginlik nedeniyle her gün gittikleri yolun büyük bir bölümünü artık hatırlayamıyorlardı.

Lewis bu fenomeni “Evden işe, işten eve Amnezisi” olarak adlandırdı.

Tek başına bir saatini yolda geçiren biri, bunu yapmayan biriyle aynı oranda mutlu olmak için %40 daha fazla para kazanmak zorunda”.

***

Bu nedenle Frey ve Stutzer evden ise, isten eve gitmeyi sigara içmekle eşdeğer görüyor: İkisi de mantıksız, sağlıksız ve pahalı -yine de kısıtlanmış ve frenlenmiş insanlardan oluşan orduyu bundan alıkoymak imkansız…

TATİL ETKİSİ

Uzun molalar insanı neden aptallaştırır?

Tatilin ve uzun süre izin yapmanın insanı aptallaştırdığı gerçekten doğru... Öğretmenler bu durumu çok iyi biliyor: Tatilden dönen öğrencilerinde gözlemledikleri öğrenme kaybından söz ederler.

Başarılı Hafıza Bilimci Siegfried Lahrl kısa bir süre önce bir yetişkinin zekâ katsayısının, üç haftalık bir hareketsizlikten sonra 20 puan düştüğünü ortaya koydu. Ortalama öğrenci IQ’su ve sıradan halkın ortalama IQ’su arasındaki farktan çok daha büyük bir kayıp bu.

Zekânız üç günlük alışılmış zihinsel meşguliyetten sonra tekrar eski düzeyine ulaşıyor. Ama bu aynı zamanda şu demek: Deniz kıyısında yaptığı iki haftalık tembellikten sonra ofisine dönen biri sadece bedensel olarak değil, zihinsel olarak da iklime alışmak zorunda.

Temel ilke şu: Günlük yaşamın telaşından sıyrılmak ne kadar uzun sürüyorsa, zekâyı yeniden harekete geçirmek de bir o kadar uzun sürüyor. Bu yüzden ara vermeden bu kitabı (özeti) ara vermeden okumaya devam edelim lütfen!

***

ESNEME ETKİSİ

İnsan hayatı boyunca yaklaşık çeyrek milyon kez esnese de, bu refleks bilimsel olarak sanki hiç araştırılmamış gibidir.

Artık bir insanın günde ortalama sekiz kez esnediği, her birinin beş ilâ on saniye sürdüğü biliniyor.

Erkekler ve kadınlar hemen hemen aynı sıklıkta esniyor. Özellikle sabahları daha sık esnediğimiz rahatlıkla gözlemlenebilir.

Yine monoton geçen çalışmalarda veya sıkıcı metinler okurken de (yoksa şu anda esniyor musunuz?).

Bazı insanlar stresi azaltmak için esniyor. Örneğin olimpiyatlarda yarışan atletler başlama işareti verilmeden önce bunu yapıyorlar (displasman aktivitesi: köşeye sıkışan kedinin yalanması gibi; tabii ki kandaki Oksijen de artıyor).

Tartışmasız olan bir noktaysa esnemenin yalnızca insana özgü olmadığıdır. Birçok hayvan bizim gibi esniyor. En yakın akrabamız olan maymun bizim kadar sık esniyor.Yine atlar, köpekler, kediler, sincaplar, kuşlar, timsahlar, yılanlar hatta balıklar da esniyor. Örneğin Palyaço Balığı, bölgesine izinsiz girildiğinde arka arkaya esneyerek yerini koruyor. Palyaço balığının ağzının kokup kokmadığı bilinmiyor ama korkutucu göründüğü kesin.

İlginç olan başka bir örnekse, köpeklerin kendi aralarında karşılıklı esnemelerine karşın sahiplerinin esnemelerinden etkilenmeleri. Onlar esnediğinde köpeklerin %70’i çoğunlukla bunu tekrarlıyor.

BARNUM ETKİSİ

Yıldız falları ve diğer şarlatanlıklar nasıl işe yarıyor?

Biz insanlar genel ifadeleri kendimizle ilişkilendirmeye meyilliyiz. Âdeta karakter özelliklerinden oluşan bir saman yığınında kendi iğnemizi arar gibiyiz. Bu prensibi günlük hayatta sürekli gözlemlemek mümkündür. Her gün gazete ve dergilerde yayınlanan yıldız fallarını bir düşünün.

İçlerinde neler yok ki?

“Maddî açıdan son zamanlarda bazı küçük tersliklere göğüs germeniz gerekebilir, korkmayın! Çok yakında bu durum düzelecek. İkili ilişkilerde uyumlu saatler sizi bekliyor; aşk yıldızı olması gereken yerde. İş hayatınızda gerçek gücünüzü biraz daha ortaya koymaya bakın ve hedeflerinizden kolayca vazgeçmeyin, bu sorun yaratabilir. Gelecek günlerde sağlığınıza biraz daha özen göstermelisiniz, güce ihtiyacınız olacak. Sağlıksız beslenme, fazla dinlenme ve mümkünse daha fazla uyku gelecekte zinde olmanız için çok önemli”.

Zamanında Dostum Psikolog Acar Baltaş ve ekibi hiç alâkasız fal yorumlarını birbirleriyle karıştırıp, deneklere sunduklarında, hemen hepsi de "aynen beni anlatıyor" cevabını vermişlerdi. Çünkü herkesi memnun edecek, yuvarlak şeyler yazılır fal köşelerinde...

Eee? Bu falın başaklar, aslanlar, boğalar veya kovalar için geçerli olup olmadığını hemen söyleyebilir misiniz?

Veya tesadüfen içinde bulunduğunuz duruma da uyuyor mu? Bu kadar tesadüf olamaz. Bu daha çok, insanların kolay kanabilirliğine ve kendine uygun bir şeyler öğrenme arzusuna yönelik Barnum Etkisi’nin kurnazca bir oyunu. Bu tür basmakalıp şeyler sunulduğunda, siz en iyisi her seferinde kuşkucu davranın ve öylece ikna olmanın çekiciliğine karşı koyun. Tıpkı tezgâhtar kızın size söylediği gibi: “Bu size gerçekten çok yakıştı”!

***

KATARSİS ETKİSİ

Neden ağlıyoruz?

İnsanların ağlama nedenleri bir soğan misali çok katmanlı. Kimi bir yakınını veya dostunu kaybettiği için ağlar, bazısı biten bir ilişki için hıçkırır, yine bir başkası üzücü bir film izlediği için iki gözü iki çeşme ağlar yahut o sırada bir soğanı birkaç kat hafiflettiği için.

Ve elbette müzik de bizi ağlatır. 18. Yüzyılın İtalyan Şairi Filippo Pananti, “bir gözyaşı ruhun dili ve duyguların sesidir” diye fısıldamıştı.

Bilim adamları neredeyse bu kadar uzun bir süredir insanların neden ağladığını bulmaya çalışıyor. Şu ana dek en çok kabul gören teori şu: Ruhumuzun safralarından kurtarmak için ağlıyoruz. Veya da içimizde kaynayan çeşitli duygulardan kurtulmak için.

Yine de psikologlar en azından üzüntü, öfke, endişe veya korkuya karsı adamakıllı ağlanması gerektiğini önerirken, hâlâ Katarsis Etkisi’nden söz ediyorlar. Çünkü bu ruhsal olduğu kadar fiziksel olarak da insana iyi geliyormuş.

Ama bu ne yazık ki tam olarak doğru değil. Gerçi ağlarken güçlü duygulara ifade kazandırdığımız ve onları bir şekilde kanalize ettiğimiz doğru. Ancak yaşadığımız duygu patlaması sırasında etrafımızda ne kadar insan varsa Katarsis Etkisi o kadar azalıyor.

***

Gözyaşları aslında yalan söylemez –ama bunu büyük bir kalabalığın önünde yapan, üzüntüsünün stratejik bir zırlama olarak görülmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bir koruyuculuk dürtüsü uyandırmak adına olabilir mesela.

O hâlde ağlarken sadece bir tek omuza yaslanmak daha iyidir. Hattâ o zaman gözyaşları insanî ilişkileri de güçlendirebilir.

***

İYİ HİSSET-İYİ DAVRAN FENOMENİ

Keyifli olduğumuzda neden yardıma hazır oluyoruz?

İyi bir şeyler yapan kişi kendini iyi hisseder, taşınırken bir dostuna yardım eden kişi bunu çok iyi bilir. Veya kız arkadaşı aldığı alkolü yeniden dışarı çıkarırken onun saçlarını tutan birisi. Tanrı böyle durumlarda bu merhametli kişilere gülümseyerek bakar ve bunun sonucu hayat insana daha yüce ve soylu görünür. Bunun nedeni içten gelen iyilik halini ödüllendirmek adına evrim tarafından düşünülmüş birkaç biyokimyasal süreçtir.

Düzenli olarak başkalarına yardım eden kişiler topluluktaki diğer üyelere oranla önemli ölçüde sağlıklı ve mutludur.

Yardımseverliğin ve bedensel ve ruhsal sağlığın nedensel ilişkisi aslında karşılıklı olarak da birbirine etki ediyor. Psikologlar şevkli ve motive olmuş kişilerin iyilik etmeye normal veya huysuz olanlardan daha fazla meyilli olmalarını böyle açıklıyor.

***

Bu durum bilimsel olarak “İyi Hisset-İyi Davran” fenomeni olarak biliniyor.

Psikolog David Myers, “yaptığımız çeşitli araştırmalarda, mutlu insanların daha yardımsever (MKD: Diğerkâmlık, altruizm) olduğunu gördük. İnsan hayatıyla ne kadar barışıksa, o kadar fazla empati duyuyor ve çevresine karşı daha paylaşımcı oluyor” diyor.

PRATFALL ETKİSİ

Küçük hatalar insanı neden çekici kılar?

Kusursuz insanı kimse sevmez. Hata yapmamak olsa olsa Tanrı’ya mahsustur. Oysa bu insanlara olağanüstü gelir. Ancak, kelime anlamında…

Elbette, becerikli ve zeki (veya en azından bir süre öyle görünen) biri göze çekici görünür. Ancak kusursuzluğu fazlasıyla sergi1eyen biri sâdece aşağılık duygusu, kıskançlık ve fesat ağları örer.

Bilim adamları kusursuz insanların başkalarına her zaman bembeyaz olan yeleklerinde ancak birkaç leke oluştuğu zaman sempatik göründüğünü henüz 1966 yılında ortaya koymuştur. Mükemmellik basitçe kusursuz olmaktan tamamen farklı bir durumdur.

“Utanç Verici Durumların Ötesinden Gelmek” adlı kitabın yazarı Matthias Nöllke bu konudaki sorularımız hakkında cevap yerine bize şu tepkileri tavsiye etti:

Susmak: Karşınızdaki onu incittiğiniz için öfkeden kudursa bile o anda bir şey söylemeyin. Her türlü savunma sadece durumun nâhoşluğunu daha da arttırır. Kontrolünüzü geri kazanmayı tercih edin.

Özür dilemek: Yerin yarılması ve büyük bir deliğin açılması ancak rüyalarımızda olur. Bu yüzden yaptığınız hatanın üzücü olduğunu kabul edip onun için özür dileyin. Arna bunu yaparken lafı fazla döndürüp dolandırmayın.

Hatayı telafi etmek: Arabanızı park ederken başka bir arabayı mı çizdiniz? Trende kahveyi karşınızda oturan kişinin pantolonuna mı döktünüz? O zaman özür diledikten sonra verdiğiniz zararı sigorta yoluyla ödemeyi veya kuru temizleme ücretini üstlenmeyi teklif edin.

***

MICHELANGELO ETKİSİ

Partnerler neden birbirlerine iyi etki eder?

Kendinizi seviyor musunuz? Yani, olduğunuz gibi? Çoğumuz - narsisistler dışında- bu soruya göğsümüzü gererek olumlu bir cevap vermekte zorlanırız.

Kimimiz daha zayıf olmak, bir başkası adaleli bir bedene sahip olmak ister. Kimi bir eşi olmadığı için mutsuzdur, bir başkası ise o eşe sahip olduğu için.

Hiç kimsenin yaşamı mükemmel değildir.

Hepimizin ulaşamadığı hedef1eri, istekleri, hayalleri vardır.

Yahut en azından kendimizi en iyi hangi yönde geliştireceğimize dair kaba bir tahmini…

Yazar Ödön von Horvath’ın deyişiyle “aslında tamamen farklıyım. Sadece bunu çok seyrek fark ediyorum”.

Bu noktada bir partnerin desteği ve vereceği ilham yardımcı olabilir. Örneğin, Amerikalı Psikolog Stephen Drigotas sevgilileri sanatçılara benzetmeyi seviyor.

Partnerlerin birbirlerine heykeltıraş gibi etki ettiğinden emin. Hayat arkadaşlarını sabırla ve ince bir çalışmayla ideallerindeki tabloya uygun sekle sokuyorlar.

Üstelik diğerinin bu konuda çaba gösterip göstermemesinden bağımsız olarak…

Drigotas, bu fenomene ünlü İtalyan heykeltıraşa dayanarak Michelangelo Etkisi adını verdi.

Michelangelo kendi döneminde heykeltıraşlığı, bir taş bloğun içinde uyuklayan ve gün ışığına çıkmayı bekleyen bir ideal figürü sanatçının o taş bloktan kurtarma süreci olarak tanımlamıştı. Dritogas’a inanılacak olursa, bu mecaz insana da uyarlanabilir. Herkesin aklında kendisiyle ilgili değiştirmek istediği bir şey vardır: Elde etmek istediği bir yetenek veya sahip olmak istediği bir özellik. Şüphesiz bu ideale yaklaşmaya yalnız başına da çabalayabilirsiniz.

Veya da iyi dostlarınızın yardımıyla...

Belki meslekdaşlar da bu konuda oldukça işe yarayabilir. Ama içlerinde Amerikan Northwester Üniversitesi’nden Eli Finkel’in de bulunduğu psikologların ortaya çıkardığı detay şöyle: Kişisel değişime yaklaşma konusunda en iyi yardımı açık arayla eşlerimiz yapıyor.

Şu da unutulmamalı: Önemli olan partnerimizi kendi ideal tablomuza dönüştürmek değil! Daha çok, karşımızdakinin içinde kalmış en iyiyi dışarı çıkarabilmek.

WESTERMARCK ETKİSİ

Neden eski dosttan sevgili olmaz?

Fransız Filozof Jean-Paul Sartre çok önceden önemli bir detayı biliyordu: “Anılar içinden kovulmayacağınız tek cennettir”.

Bizler de buna uygun olarak eski, iyi zamanları fazlasıyla göklere çıkarırız, büyük annemizin lezzetli yemeklerini, geçirdiğimiz güzel yaz tatilini veya da ilk sahip olduğumuz arabamızda hissettiğimiz büyük özgürlüğü hatırlarız (Hafızada seçicilik: Adaptasyon için kötü şeyler filtre edilir, hoş olanlar akılda kalır).

Ne kadar güzeldiler! Ama tüm bunlar ilk aşkımızın kaybolmayan anılarıyla karşılaştırıldığında bir hiçtir.

1921’de “The History of Human Marriage” adlı bir kitap yayımlandı, Westermarck, bu eserinde, dünya çapındaki evlilik benzeri ilişkileri araştırmış olan diğer meslekdaşlarının yüzlerce bilgisini bir araya toplamıştı.

***

Yani örneğin bazı kültürler tek eşliliğe meyilliyken, neden bazıları çok eşliliği benimsiyordu? Nitekim buralarda bu hâlâ var. Batı'da metreslik veya jigololuk olarak sürmekte...

Ancak kitabın devrim niteliğindeki bilgisi başkaydı: “Çocukluklarından beri birlikte olan kişilerin birbirlerine olan ilgileri şaşırtıcı biçimde erotiklikten yoksun” diye yazmıştı Westermarck.

Sebebi şuydu: Birbirlerini akraba gibi görüyorlardı ve bu yüzden ilerleyen zamanlarda cinsel istekleri engelleniyordu.

***

COOLIDGE ETKİSİ

Erkekler neden aldatır?

Erkekler kısa bir zevk ânı için neden bunca şeyi tehlikeye atar?

Buna cevap verebilmek için zamanda 90 yıl geriye gitmemiz gerek-yani 1920’li yıllara…

Dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge bir tavuk çiftliğini ziyaret ettiğinde, sıcak ama pek de kızdırmayan bir yaz günüydü.

Başkanın karısı çiftçiye bu kadar az horozla nasıl fazla yumurta üretildiğini merakla sordu.

Halk diliyle konuşan çiftçi bunun üzerine horozların günde düzinelerce kez “iş” yapmaları gerektiğini açıklayınca başkanın hazır cevap karısı hemen karşılık verdi: “Bunu kocama da söyleyin”.

Ama bu gereksizdi, çünkü Başkan eşinin sivri imâsını anlamış ve karşı atağa geçmişti.

Çiftçiye sordu: “Bir horoz her seferinde aynı tavukla mı birlikte oluyor”?

Çiftçi, “hayır”, dedi, “her horoz birçok tavukla çiftleşebiliyor”. Başkan bunun üzerine şöyle dedi: “Bunu karıma söylesenize”!

Bu hikâyecik çabucak ağızdan ağza yayıldı ve sonunda Coolidge Etkisi adını aldı. Verdiği mesaj şu: Erkeklerin cinsel isteği arada sırada eş değişikliği yaptıklarında yeniden körükleniyor. Veya başka türlü ifade edelim, zaman zaman yaşanan birkaç yatak hikâyesi bir erkeğin hormon seviyesini düzene sokuyor.

Şüphesiz bu, aldatma ve eşler arasında yaşanan ihanet adına kulağa oldukça ucuz bir savunma gibi gelebilir. Ama gerçek bu...

Coolidge Etkisi’nin ardında daha çok biyokimyasal bir açıklama gizli.

Bu teorinin savunucusuna göre aldatmanın nedeni öncelikle Dopamin hormonu. Ne zaman hoş bir deneyim yaşasak, beynin zevk merkezindeki hücreler bu kimyasalı salgılıyor. Dopamin bu nedenle mutluluk hormonu olarak da geçiyor. Etkisi çikolata yemekten, uyuşturucu kullanmaya dek genişliyor -veya- cinsel ilişkiye dek.

***

Vancouver, British Columbia Üniversite’sinden Psikolog Dennis Fiorino bu konuyu daha detaylı öğrenmek istedi ve bir dişiyle çiftleştirdiği erkek sıçanların Dopamin seviyesini ölçtü. Fiorino bütün erkeklerde aynı şeyi gözlemledi: Dişiyle bir süre birlikte olduktan sonra Dopamin değerleri düşüyordu. İsteklerini yitiriyorlardı ve ardından libidoları da düşüyordu.

Fiorino daha sonra kafese yeni bir dişi daha yolladı ve bakın neler oldu; yeni gelen dişi, yorgun fareleri tekrar canlandırmıştı - daha önce gevşemiş olan erkekler ansızın yine harekete geçmişlerdi.

Araştırmacılar şimdiye dek henüz Dopamin seviyesini yapay olarak frenleyebilmenin çaresini bulamadı. Viagra (sildenafil) zaten yardımcı olmuyor veya az işe yarıyor.

Uyarıcılar sadece cinsel tahrik durumunda etkili oluyor ama yorgunken değil.

Ama madem bir kez başladık, sizleri erkeklerin sadakatsizliğiyle ilgili son derece eğlenceli bir açıklamadan mahrum etmeyelim: Zekâ Katsayısı.

London School of Economics’ten İngiliz Evrim Psikologu Satoshi Kanazawa en azından böyle olduğuna inanıyor.

2010 Mart ayında yayınladığı bir araştırmasının sonucu söyle: Bir erkeğin IQ’su ne kadar yüksekse, eşine o kadar fazla sâdık oluyor.

Evrim psikolojisi bu sonucu şöyle açıklıyor: Akıllı erkekler sâdık çünkü yüksek zekâ genellikle cinsel sadakatin de içinde bulunduğu belli ideallere yöneltiyor.

Bu müthiş! Ah, bir de şu var: Bu arada Kanazawa kadınlarda tek eşlilik ve zekâ arasında bir bağ bulamadı.

ENDOWMENT ETKİSİ (Bahşetme)

Bize ait olan şeyin değerini hemen yükseltiriz.

Bir eşyaya sâhip olur olmaz değeri gözümüzde büyüyüverir. Onu satmaya kalktığımızda ansızın gözden çıkarmış olduğumuz rakamdan fazlasını talep ederiz. Böyle bakıldığında bile yeterince tuhaf bir durum. Ohio Üniversitesi bilim adamlarının ortaya koyduğu gibi, Endowment Etkisi’ni harekete geçirmek için gerçek bir sâhiplik durumu bile gerekli değil. Bir ürüne dokunmuş olmamız yeterli, böylece açgözlülüğümüz hemen artıveriyor.

Bunu açıklayan deneyde katılımcılara ucuz birer kahve kupası verildi. Bir grup kupa on saniye, diğer grup ise 30 saniye boyunca elinde tuttu. Daha sonra kupaları satın alabilecekleri söylendi.

Ortaya çıkan, hiç kimsenin beklemediği bir durumdu: Kupayı elinde daha fazla tutanlar daha fazla ödemek istiyordu. Bir sonraki alışveriş turunuzda planladığınızdan fazlasını harcamak istemiyorsanız, ellerinizi ceplerinizden çıkarmayım ve anne babanızın size çocukken verdiği öğüdü tutun: “Sakın hiçbir şeye dokunma!

BAŞ HARF ETKİSİ

Neden adımızın baş harfini içeren şeyleri tercih ederiz?

Dünya son derece karmaşık bir yer. Beyin araştırmacısı Ernst Poppel her gün yaklaşık 20.000 konuda karar verdiğimizi hesaplamıştı. Çok fazla. Bu sebeple de, insanların yardıma ihtiyacı vardır-muhtemel basit sorularda.

Örnek vermek gerekirse: Alışverişte, soğutucuların olduğu reyonda hangi yoğurdu, peyniri yahut salamı satın alacağını bilemeyen biri ilk harfi kendi ön adıyla örtüşen türde bir ürünü satın alır.

Bilim adamları bu fenomeni Baş Harf Etkisi olarak adlandırıyor.

***

ASİMİLASYON ETKİSİ

Markalar neden baştan çıkarıcıdır?

Madam Tussauds’da ünlülere ait balmumu heykelleri ziyaret edenlerin esere bakıp geçmek yerine sürekli yanlarında fotoğraf çektirmelerinin sebebi nedir?

Şirket patronları ofislerini neden Papa’nın son ziyaretine veya önemli politikacıların yemeklerinde çektirdikleri resimlerle süsler? Spor araba reklamları neden kaputları üzerinde poz veren yarı çıplak bir Amazon olmaksızın yapılmaz?

İlk etapta bu belki sadece zevk içindir, ikincisinde flört, üçüncüsünde ise bir klişedir-her üçü de genelde Uyarlama veya Yansıtma Etkisi denen Asimilasyon Etkisi’yle yapılan bir oyundur.

Bu keşfin kaynağı pazarlama!

Reklamcılar insanların bir eşyayla veya olumlu bir imaja sahip kişilerle birlikte sunulan ürünleri daha iyi bulduklarını saptadılar.

***

Örneğin alımlı bir sarışın bira içen erkeklerin üzerinde ezelden beri nabız yükseltme ve salya akıtma gibi bir etkisi var ki genellikle ilan asılan duvarlarda, tribünlerde veya Tekel bayilerinin yakınlarında karşımıza çıkmalarının sebebi budur.

Yine politikacılar da seçim zamanlarında dikkat çekici bir şekilde kültür, spor veya ekonomi alanında başarılı kişilerle fotoğraf çektirirler. Burada söz konusu olan imaj transferidir.

Başarılı bir ürünün ardından aynı adlı bir ikincisinin hemen piyasaya sürülmesine meslek jargonunda “co-branding” adı verilir. Tıpkı iPod, iPhone, iPad’dan oluşan Apple üçlemesi gibi.

Ardındaki düşünce şudur: Yüz binlerce kişiyi cezbeden şey onları ikinci veya üçüncü kez kasaya çekebilir. Sinikler (kötümser filozoflar) bu prensibi şu slogandan hatırlar: İneği düşüp bayılana dek sağmak gerekir.

Asimilasyon düşüncesi aslında bütün markaların ürünleri ardında gizlidir. Bir kez olumlu bir imajla yüklendiklerinde, etiketin altında sayısız başka reklam hilesi de satışa çıkar, çünkü müşteriler kalite, canlılık veya cazibe gibi belli özellikleri söz konusu marka adıyla özdeşleştirir.

NASIL DÜŞÜNÜYORUZ?

Beynimiz her biri bir başkasıyla 15.000’den fazla sinapsla bağlı olabilen, yaklaşık 100 milyar sinir hücresine sahiptir. Ama yine de asla şuurlu olarak aynı anda bir düşünceden fazlasını düşünemiyoruz

Aslında düşünmek ne anlama geliyor? Schisdikoff’un Philosophiches Wörterbuch’u (Felsefe Sözlüğü) bunu, “tasavvurların, anıların ve kavramların uygulanabilir davranış direktifleri kazanabilmeleri için bir bilgi oluşturduğu süreç” olarak açıklıyor.

İster bir lider, ister bir danışman yahut filozof olalım, fark etmez. Düşüncelerimiz nadiren objektif, çıkarımlarımız çoğunlukla mantıksız. Daha çok içgüdülere, yanılsamalara ve irrasyonel olana itaat ediyorlar.

Örneğin Kaliforniya Üniversitesinden Nöropsikolog Benjamin Libet, beynimizin şuurlu bir hareketten yarım saniye önce hazırlığa başladığını gösterdi. Başka bir deyişle, henüz bir şey üzerinde düşünmeye başlamadan, şuurdışımız bir ilk karara varıyor.

Bu arada Descartes’in ana motifinin “düşünüyorum, öyleyse varım” üzerinden 350 yıl geçti, dünya bazı açılardan hızlı yaşanan bir yer hâline geldi ve bugün sürekli aşırı zihin yüklenmesi tehdidi altındayız.

Ama varoluşçuluk hakkında belki de çok daha önemli olan bir soru şimdiye dek açıklığa kavuşmadı: Eğer varsam, o hâlde ne düşünüyorum (Heiddegger, Jan Gabriel Marcel, Kierkegaard vs.)?

İnsan beyni her saniye en fazla 7 kelime düşünebiliyor.

Sinir impulsları beynimize saatte 274 Km erişiyor.

Duyu organları her saniye beynimize 11 Milyon bilgi iletiyor.

FLYNN ETKİSİ

1980’lerde James Flynn’in genel nüfusun zekâ bölümünde gerçekleştiği senelik 3 puan civarındaki artış. Eğer bu varsayım doğruysa, bir asır öncesinin ortalama insanı bize göre daha geri zekâlı olacak; biz de 100 sene sonrakine göre ileri zekâlı olacağız. Bunun gerçekten IQ artışından mı olduğu, yoksa gerçekten böyle mi cereyan ettiği henüz bilinmiyor. Bu sebeple de zekâ testlerinde kullanılan örneklemlerde, hep yeni normların referans olarak alınması icap ediyor.

***

İnsan gittikçe daha mı zeki oluyor?

Yeni Zelanda, Otago Üniversitesinden Sosyal Bilimci James Flynn 1984’te ardında 18.000 kilometrelik uzun bir yol kat etmiş olan bir mektup aldı.

Mektup Utrecht’ten gönderilmişti (meşhur Parapsikoloji Deneyleri Merkezi).

Flynn’in Hollandalı meslekdaşları ona 18 yaşındaki iki farklı nesil üzerinde yaptıkları zekâ testlerinin sonuçlarını göndermişlerdi.

Testlerden biri seksenli, diğeri ise ellili yıllara aitti. Flynn verileri dikkatle inceleyince oldukça şaşırdı; Seksenli yılların sonuçları ellili yılanınkinden belirgin biçimde daha iyiydi.

Bu iyilik sadece biraz değil, çok daha fazlaydı. Flynn’in merakı uyanmıştı, artık daha fazla veri malzemesi istiyordu. 30 ülkenin verilerini bir araya toplamayı başarmıştı. Karşılaştırmaları her seferinde aynı sonucu veriyordu; toplam zekâ katsayıları her yıl 0.3 puan artırıyordu -her on yılın sonunda üç puanlık bir artış-.

Görüldüğü gibi, insanlık gittikçe zekileşiyordu. Böylece bu fenomenin adı Flynn Etkisi oldu. James Flynn bu küresel zekileşme sürecini öncelikle Endüstri İnkılâbının sonuçlarına bağlıyordu.

Geçen on yıllar boyunca insan daha iyi beslenmiş, daha iyi eğitim imkânlarına kavuşmuştu, yine tıp da ilerlemişti.

Biraz ileri gidilecek olursa, bu artışın nedeni zekâ testi deneklerinin gittikçe daha fazla araştırıp, testlere daha iyi hazırlanmalarına ve böylece kaçınılmaz olarak daha iyi sonuçlar almalarına da dayandırılabilir.

Ancak çok daha belirleyici olan, Flynn Etkisi’nin bir süredir tam tersi yönde işlediğiydi: Geçen zaman içinde daha aptallaşmaya başladık!

***

Oslo Üniversite’sinden Norveçli Psikolog J. Martin Sundet’in araştırmaları en azından bu yönde. Bilim adamı yakın bir zaman önce genç Norveçlilerin 1950 ve 2002 yılları arasındaki IQ değerlerini araştırdı ve şunu saptadı: Değerler doksanlı yıllara dek yükseliyor, sonra tekrar düşüyor. Thomas Teasdale ve David Owen liderliğindeki bir Amerikan-Danimarka araştırma ekibi de aynı sonucu buldu.

DOĞRULAMA EĞİLİMİ

Bir kez yerleşen fikirler neden nadiren değişir?

Objektif olmak aslında nedir? İnsan sadece yaradılışın baş tacı değil, ne yazık ki aynı zamanda kendi gerçekliğini yaratan sivri bir uç: “Dünyayı, vidi vidi, istediğim şekle sokarım!” diye şarkı söyler.

Havari Paulus, İncil’de bile bu konuda insanı uyarmıştı: “Çünkü insan hiç bir şey olmadığı hâlde, bir şey olduğuna inanırsa, kendini kandırıyor demektir”.

Psikologlar iki bin yıl sonra bu gerçeğe bir ad verdi: Doğrulama Eğilimi (Verification).

İngiliz Filozof F. Bacon bunu 1620 yılında şöyle ifade etmişti: “İnsan aklı bir kez bir fikir edindiğimde, bunu doğrulamak ve kendisine uydurmak için her şeyden yararlanır. Bunun karşısına daha sağlam deliller getirilse bile ilk varsayımın üzerindeki otoritesinin azalmaması adına bunu büyük ve zarar verici bir ön-yargıyla reddeder, lânetler veya kurnazlıklarla konu dışına çıkarır”.

***

Bu Kendini Onaylama bilgisi rahatsız edici olabilir ama önemlidir de. Kendimizi kendimizden korumalıyız, özellikle kendimizi sürekli kandırmaktan.

EFOR ETKİSİ

Övülmek, neden bazen zarar verebiliyor?

Methiye ruhu ferahlatır. Alkışın zevk veren lezzetini bir kez tatmış olanlar bunu bilir. Bu şimdi belki kulağa biraz dokunaklı gelebilir. Arna övgü tam da böyle hissettirir: Tatlı, çekici, beğeni dolu.

Amerikalı Psikoloji Profesörü Albert Bandura ayrıntılı araştırmaları sayesinde övülen kişilerin daha motive olduğu (güdülendiğini), daha yüksek hedefler belirlediği hattâ kısmen de olsa performanslarının daha da iyileştiği görüşünde. Kısacası, uygun övgü kalbi ısıtıyor ve taşlaşmış ruhu yumuşatıyor.

Bandura

Ancak bu aynı zamanda en büyük dezavantajdır. Çünkü fazla hoş olduğundan, övgü duymak bağımlılık yapabilir. O zaman övgü yıkıcı bir motivasyon uyuşturucusuna dönüşebilir. Bu da beynin Mezolimbiko-kortikal Ödüllenme Sistemi vasıtasıyla olur (bol Dopamin ve vücudun ürettiği Morfin benzeri maddelerle: Endorfinler, enkefalinler vs.”…

Hattâ bu husus yetişkinlerden daha çok çocuklar için geçerli. Anne babalar elbette çocuklarına gerekli ölçüde özgüven aşılamak istiyor. Bu sebeple onları var güçleriyle övüyorlar.

ÖĞRENME ETKİSİ

Sınava az bir zaman kala ders çalışmak neden daha verimlidir?

Fazla ders çalışmak işe yarıyordu ama sadece sınavdan kısa süre önce... Bilgiyi gerçekten özümsemek isteyen, ek çabaları kendine saklayabilirdi. Ancak bilgiye susamış olan Rohrer ve Pashler bununla tatmin olmamıştı.

Şimdi bilmek istedikleri şuydu: Öğrenme süreçleri arasındaki molalar etkili oluyor muydu, oluyorsa bu nasıl gerçekleşiyordu? Çok geçmeden bunun cevabını da buldular.

Tahmin ettikleri gibi molaların da etkisi vardı.

İkili deneyi tekrarladı ve bu kez beş dakika aralıklarla ders çalışan öğrencileri iki hafta boyunca inceledi. Testlerde en başarılı olanlar, öğrenme süreleri arasında bir gün tatil yapanlardı, hem de testler tatilden on gün sonra yapılsa bile.

Bu öğrenme etkisi kısaca şöyle özetlenebilir: Karmaşık bir konuyu kısa zamanda öğrenmeye çalışanın aklında hiçbir şeykalmıyor. En iyi strateji sürekli molalar vermek ve konuyu iyice sindirmek. Ama öncelikle, ders çalışma süreleri ne kadar uzunsa, arada verilen tatillerin de o kadar uzunolması gerekiyordu. Bu durumda ideale en yakın çözüm, yoğun çalışmak, kitabı bir kenara koymak, tatil yapmak ve sınava yaklaşırken kısa süreli hafızayı tekrar kurcalamaktır. Bu sebepledir ki, hastalarımıza veya danışanlara “son gün ders çalışmayın” deriz.

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

Bilim adamları, insan bedeninin mutluluk hormonu Serotonin ve Dopamin salgılayabilmesi için en az 2500 ışık birimi aydınlığa ihtiyacı olduğunu tespit etti.

Güzel bir Pazar gününde bu hiç de sorun olmayabilir, çünkü bize 100.000 birime dek ışık sağlar. Ancak ofislerde durum farklıdır. Normal bir ofis aydınlanmasının ışık gücü ancak 500 birim kadardır. O hâlde ofis elemanlarının tutkulu birer karamsar olmalarına şaşmamalı.

Bu noktada hatırlatayım, fototerapi âletleri Kuzey Avrupa ülkelerindeki Kış Tipi Depresyonda işe yararken, bizde hemen hiç etkili bulunmamıştır. Prof. Dr. Müfit Uğur'un getirdiği cihaz herhalde Cerrahpaşa'da muhafaza ediliyordur.

Bu aleti önce muayenehanesinde kullandı; hemen her alanda ama işe yaramadığını görünce kliniğe verdi. Çok mütedeyyindir aynı zamanda...

Şunu söyleyebilirsiniz: “Ne fark eder, karamsar kişiler sadece gerçekçi kişilerin sevimsiz olanlarıdır!”.

Ancak bu doğru değil. Bu uygulamanın vahim sonuçları var. Kendi kendine küsüp somurtkanlar pek fazla yaratıcı olamaz. Bu durumdaki insanlar, sadece talimatları uygular, kimileri ruhsal olarak çoktan istifa etmiştir, bazıları da keyifsiz olduklarından iş arkadaşlarına kötü davranırlar…

Bununla birlikte çalışma araştırmacıları iş yerindeki ortamın finansal teşvikten çok daha önemli olduğu konusunda hemfikirler. Keyfi yerinde olan elemanlar daha fazla iyileştirici önerilerde bulunuyor, daha iyi adapte oluyor ve hatta daha fazla kazanıyor.

Bir Kuzey Avrupalı çalışan yılda ortalama 212 gününü ofiste geçiriyor.

Çalışanların %34’ü geceleri rüyalarında işlerini görüyor.

Avrupa’da 800.000 çalışan düzenli olarak Performans Yükseltici Haplar alıyor (bunların çoğu off-label dediğimiz, endikasyon dışı ve doğal ürün diye satılan şeyler. Bir kısmı da, bizde Kırmızı Reçeteye tâbi olan metil fenidat gibi ilaçlar)

SU SEBİLİ ETKİSİ

Dedikodu üretkenliği neden artırıyor?

Dedikodu, tıpkı İngiltere’de arabayı sol şeritte kullanmak gibi, iş hayatının bir parçası. Buna katılmayanlar bir çarpışma tehlikesi yaratabilir. Üstelik bunun dedikodunun endişe verici işten çıkarılma dalgası veya yakında beklenen bir müdür değişikliği gibi hayat bilgiler içermesiyle bir ilgisi yok.

Tepesinde 20 litrelik mavi renk damacanası olan bu aletin bir musluğu ve susayanlar için yanı başında karton bardakları var. Bu su sebilleri artık bazı mağazalarda da susayan müşteriler için bedava su dağıtıyor. Ancak Amerika’da daha farklı bir işlevi var. Atlantik’in öte yakasındaki çalışanlar güncel haber alışverişinde bulunmak üzere düzenli olarak bu su sebillerinin başında toplanıyor. Tabii dedikodu için de.

Peki, bu Noktalarda Toplanan Birkaç Kişinin Arasından Neden Mutlaka Dedikodu Kumkumaları da Çıkar?

Bu durum neden her toplumda görülen bir manzaradır?

Basit cevap şu: Çünkü bu işe yarar olmaktan öte bir olgu. Çünkü dedikodu öncelikle iş yerlerinde sosyalleşmeyi sağlayan bir tür yapıştırıcı…

Diyelim ki bir iş yerinde yöneticisiniz ve bir danışman size “toplantıları iptal edin, bırakın insanlar daha sık gevezelik dedikodu yapsın” diyor. Herhalde ilk olarak danışmanın sözleşmesini feshedersiniz. Ama bu çok büyük bir hata olur, çünkü adam haklı ve bu soğukkanlıca tavsiyesi bilim tarafından da oldukça destek görüyor.

Örneğin Massachusetts Institute of Technology’den Prof. Alex “Sandy” Pentland (Sevgili Dostum Prof. Dr. Beyazıt Çırakoğlu sırf çocukları için orayı bırakıp, vatanına dönmüştü. Zamanında çok beraber tez çalışması ve muhabbetimiz oldu ama o da şimdi unutkanlıktan mustaripmiş; GAP bölgesindeki tuza dayanıklı tahıllar geliştirmek için çok gayret göstermişti) başkanlığındaki araştırma ekibi telefon santrali personelinin çalışma arkadaşlarıyla ne kadar süreyle konuştuğunu bu şekilde karşılaştırdı.

 

Büyük Bilim Adamı, Biyolog ve Evrimci Prof. Dr. Beyazıt Çırakoğlu

Bunun için önce bütün elemanlara içlerine gizlice bir telsiz çipi ve mini mikrofon yerleştirilmiş yaka kartları dağıttı. Bilim adamları böylece bu çiplerden (yongalardan) en az iki tanesinin ne zaman, nerede ve hangi sıklıkta karşılaştığı ve konuşmalarının dedikodu yahut işle ilgili şeyler içerip içermediğini mikrofonları aracılığıyla dinleyebildi. Araştırmaların sonuçları ofis içi yapılan dedikoduların bir deliliydi.

***

Çünkü bilinen klişenin aksine, bu eylem, bir zamanların savurganlığından başka her şeydi. Diğerleriyle herhangi bir şey hakkında sık sık koyu sohbetlere dalan bir elemanın üretkenliği kendini işine vermiş olanlardan %15 daha fazlaydı.

Londra Üniversitesi’nden çalışma hayatı alanında Uzman Psikolog Kathryn Waddington da 100 hemşire üzerinde yaptığı araştırmadan sonra, arada bir yapılan küçük dedikodular çalışanların ruhları için âdeta bir merhem niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Ayrıca gerginliklerini atmalarına da oldukça yardımcı oluyor. Böylece asıl yapmaları gereken işe daha zinde biçimde devam etmelerini sağlıyor.

ERTELEME ETKİSİ

Neden çok az şeyi kuralına uygun yaparız?

Statik olarak bakıldığında çoğu projenin başlandığı, en iyi düşüncelerin geliştirildiği ve en gözü pek planların başladığı günün adını biliyor musunuz?

Çok doğru: Yarın!

Chicago’daki DePaul Üniversite’sinden Amerikalı Psikolog Joe Ferrari bu alanda lider bir uzman sayılıyor. Psikolog 2006 yılında gerçekleşen International Meeting on the Study of Procrastination’da ortaya koyduğu araştırmaya göre her beş kişiden biri kronik erteleyici. Hangi kıt’ada araştırılırsa araştırılsın, bu sayı sabit, erkeklerde ve kadınlarda durum aynı. Ve hiç de sağlıklı değil.

Her şeyi son dakikaya sıkıştıran birinin mantıklı olarak daha hızlı çalışması gerekir (tabii yetişebiliyorsa).

***

Yan etkisiyse malum, aşırı stres (zorlanma). Windsor Üniversitesinden Kanadalı Psikolog Fuschia Sirois da yine aynı şekilde bu fenomeni işlerini sürekli erteleyenlerin kendilerini çoğu zaman baskı altında hissettikleri, sık hastalandıkları ve hayat tarzlarına çok az dikkatettikleri sonucuna ulaştı.

Bu arada konu kesinlikle medeniyetin modern bir hastalığı değil. Sorun daha çok insanlığın kendisi kadar eski. Cicero bile sürekli ertelemekten şikâyetçiydi (şu “en kötü barış, savaştan iyidir" vecizesinin sahibi olan filozof; mezarından kalkıp ülkemize bir baksa ne derdi acaba).

***

Öğrencilere verilen anketlerin verilerine göre, her iki öğrenciden biri ödevlerinin son teslim tarihini keyfi olarak erteliyor. Ancak teslim tarihi geciktiğinde eleman olarak bundan yakayı kurtarmak kolay değil. Adına boşuna deadline, yani ölüm çizgisi dememişler.

BUKALEMUN ETKİSİ

Bizi taklit eden insanları neden severiz?

İlk anda sempatik bulunmayı kim istemez! Elbette gittiğiniz heryerde ilk anda sayısız kalbi titreten ve arzulu bakışları kendine çeken şu dikkat çekici şanslı tiplerden bulunur.

İki bedava içki arasında karar verebilen ve üstüne üstlük şımarık süs kopekleri gibi aptal bakabilen tiplerden. Diğer herkes ya şanssızdır, makyajsız hakkından gelinemeyecek bir yüzü vardır ya da ağzı kokar. Hayat böyledir işte. Adaletsiz, duyarsız ve nankördür. Buna karşı yapılacak bir şey yoktur. Yoksa var mı? Elbette!

Sempati değerleri üzerinde adamakıllı çalışılabilir. Gerçi bu insanı mutlaka yaşayan en seksî varlık olma noktasına getirmez ama yine de cerrahi yardım olmadan, Bukalemun Etkisi olarak da bilinen ayna tekniğiyle bireysel bir çekim gücü insanı hissedilir biçimde güzelleştirebilir.

Sempati için bir tür biyolojik temel oluşturan sinir hücreleri olduğu bilinmektedir. Bizimle aynı davranışları sergileyen birini izler izlemez bu nöronlar ateşleniyor (ayna nöronlar).

***

Böylece simetrik davranış aynı zamanda bir ilişkinin veya sohbetin aslında ne kadar uyumlu olduğunu gösteren gerçek bir ayna oluşturuyor.

Ancak, Bukalemun Etkisi başka şeylere de yol açıyor. Bizi doğrudan karşımızdaki kişinin çekince yahut korkularını azaltmaya yöneltebiliyor. Ama bunu yaparken çok hassas olmak da gerekiyor. Çünkü uzmanlar, karşımızdaki dostça olmayan insanları yansıtmamak ve taklidini yapmamak gerektiğini önemle vurguluyorlar.

Başka birinin bizden hoşlandığına inandığımızda, o zaman bu kişiye karşı otomatikman daha sıcak ve dostça davranıyoruz. Bu da karşımızdakinin bizden gerçekten daha fazla hoşlanacağı bir etki oluşturuyor.

Tersi durumda ise, bize karsı beslenen sempatiyle ilgili kuşku duyuyorsak veya reddedilmekten korkuyorsak, o zaman kontrollü ve soğuk davranıyoruz ve böylece gerçekten bir reddedilme tehlikesi oluşturuyoruz.

İtiraf etmemiz gerekir ki burada söz konusu olan basit bir nedensellik ilişkisi ama yine neden bazı insanların ilk görüşte sevildiklerini veya sevilmediklerini de açıklayan bir durum. Ve bazılarının neden diğerlerinden daha fazla sevildiğini de.

***

HATALI UZLAŞMA ETKİSİ

Başkalarıyla ilgili neden hep aldanırız?

Hayat her zaman uzlaşıyla geçmez. Özellikle iş hayatında iki farklı görüsün birbiriyle çakışması sık meydana gelen bir durumdur. Bu da kesinlikle mantıklıdır. “İki kişi sürekli aynı fikirdeyse, içlerinden biri gereksizdir” demişti bir zamanlar İngiliz Başbakan Winston Churchill (alkolik ve Türk düşmanıydı ama İngilizlerin hâlâ en büyük millî kahramanıdır). ‘Barış için Atom Bombası’ diyen Einshower’ı da kandırmıştır. Churchill'in Tekrarlayan Ünipolar Majör Depresyonu vardı.

Ve Johann Goethe'nin bu konudaki kısa cümlesi şöyle: “Aynı olan bizi rahatlatır ama karşıt olan üretken yapar.” Ne kadar doğru!

***

Not: Goethe’nin Türk asıllı olduğu iddiası da gündemde! Doğu Batı Divanı eserinde bunu açıkladığı, Filistin’deki Akka Kalesi’ni 1921’de Müslümanların fethetmesini müteakip bu ortaya çıkmış: Kiliseye gitmeyen, Müslümanlarla birlikte namaz kıldığını açıklayan, ünlü eseri Doğu-Batı Divanı’nda Müslüman olduğuna dair iddiaları reddetmediğini yazan Goethe’nin inancına dair bugüne kadar birçok tartışma yapıldı. Dr. Arif Arslan tarafından kaleme alınan İslam-Goethe isimli kitapta ise Goethe’nin soyunun Türklerden geldiği iddia ediliyor. Araştırmacı-Yazar Senail Özkan da Goethe’nin Türk olduğuna dair ortaya atılan iddiaları onaylıyor. Özkan, “Hans Nielsen tarafından kaleme alınan ve çevirisini yaptığım Goethe’nin Damarlarında bir damla Türk Kanı adlı makalede de Goethe’nin Türklerin soyundan geldiğine dair görüşler yer alıyor.” dedi. Arslan’ın Öteki Adam Yayınları’ndan çıkan kitabında verdiği bilgilere göre; Filistin’de Akka kalesini 1291’de Müslümanların fethetmesinin ardından ülkesine dönen Alman şövalyelerden Graf von Lechmotir, Suriye’deyken yaptığı çarpışmalarda Mehmet Sadık Selim adlı bir Selçuklu subayını esir alarak yanında Baden Württemberg’e götürür. Cerrah, hekim, mimar, kendi lisanının yanında Latince ve Arapça da bilen Selim’e kısa zamanda Baden Württemberg bölgesindeki en büyük kont tarafından albaylık rütbesi verilir. Devlet yönetiminde ciddi başarılar gösteren Selim’e Türk kökenli olması dolayısı ile Selim Sultan diye hitap edilir. Goethe’nin bu Selçuklu subayıyla akrabalığı vardır. Goethe’nin soyu, Almanya’daki Selçuklu ailesinden Philip Sultan’a kadar uzanır. Şecerede daha aşağılara inildiğinde karşımıza şu isimler çıkıyor: Johann Sultan ve babası Henrich Sultan. Goethe’nin soyu da Johann Sultan’ın Kızı Anna Sultan tarafından geliyor. Almanya’da bugün bile nüfuzunu koruyan ünlü Soldan Ailesi, Goethe’nin günümüzdeki akrabaları. Almanya’nın çeşitli yerlerine dağılmış ‘Soldan’ adlı mensupları Almanya’da Türk asıllı olmaları ile tanınıyor. Soldan kelimesinin kökü ise Sultan kelimesine dayanıyormuş.

***

Her yerde uyum hüküm sürdüğü takdirde artık hiçbir yaratıcılık olmaz.

Öte yandan, karşıt fikirlere direnç göstermek zordur. Bu ilk olarak sağlıklı bir ego, ikinci olarak pratik gerektirir. Hiç kimse görüşlerinin yanlış olarak deklare edilmesini duymak istemez, daha çok hemen onaylanmak isteriz. Bu kendini aldatmanın adı Hatalı Uzlaşma Etkisi’dir.

Uyum bir yanılsamadır. Gerekçelerimiz ne kadar iyi olursa olsun, fikirlerimiz karşılık bulmadığında her seferinde hayal kırıklığına uğramamalıyız. Bu istisnadır!

Yeni sevgililer çoğunlukla yaşadıkları ilk büyük fikir ayrılığında hatalı uzlaşma etkisi nedeniyle göğün yedinci katından aşağı düşüverir.

Bir eleman yeni tanıştığı ve daha önce kendisine dostça davranan iş arkadaşıyla yasadığı ilk uyuşmazlıkta şaşkına döner. Ve kimileri birbirlerini uzun suredir tanıdıkları hâlde yakın dostlarının neden kendilerinden yana çıkmadığına şaşırır. Başkalarını kendi fikirleriyle baş başa bırakın ve daha çok karşıt görüşleri hesaba katın.

Ayrıca gelecekteki tartışmalarda ünlü Amerikalı gazeteci Herbert Bayard Swope’un esprili sözünü hatırlamak da yararlı olur. Kendisi bir dostuna demişti ki, “Sana bir başarı formülü veremem. Ama nasıl başarısız olunacağını söyleyebilirim; herkesi memnun etmeye çalışarak”.

MARSHMALLOW ETKİSİ

Pes etmek ve başarmak neden iç içedir?

İnanması zor ama insanın hayatta başarılı olup olmayacağı henüz gençlik yıllarında kendini belli ediyor. Arna sosyal statü ve anne babanın genleriyle veya bu yumurcağın ne kadar kurnaz yahut açıkgöz olduğu gibi dünyevi şeylerle değil. Cevap daha çok çocuğun şekerlemelerle başa çıkmak gibi basit şeylerde olduğu gibi, hayatın lotosunu tutturup tutturamayacağında da...

Amerikalı bilim adamları 1960'lı yıllarda bu ilişkiye dikkat çektiler. O dönemde dört yaşındaki çocuklarla dolu bir yuvayı ziyaret edip onlara baştan çıkarıcı bir öneride bulundular.

Çocukların her birine beyaz köpük şekerden yapılmış bir şekerleme olan marshmallow verildi. Çocuklar bunu çabucak yiyebilir -veya da öneriye göre- deney yöneticisi tekrar gelene dek bekleyebilirdi, o zaman ödül olarak ikinci bir marshmallow alabileceklerdi. Çocuklardan bazıları deneyi geçemedi ve hemen şekerleri midelerine indirdi, diğerleri bütün fiziksel ve ruhsal güçleriyle uslu bir şekilde bekledi, şeker köpüğünü kokladı, onunla oynadı, biraz evirip çevirdi ama ısırmaktan kendini alıkoydu ve sonunda çifte şekerle ödüllendirildi.

Ama deney bununla bitmiyordu. Tam 14 yıl sonra aynı öğrenciler tekrar mercek altına alındı.

Ve bakın neler olmuştu?

Sabırlı olanlar özgüvenli, empati kurabilen kişiliklere sahip olmuşlardı, beklenmedik durumlarla başa çıkabiliyor ve onları hedeflerinden uzaklaştıracak olan ödülleri reddedebiliyorlardı.

Şekeri hemen mideye indirenler ise, duygusal olarak tutarsız, değişken, kararsız kişiler olmuşlardı ve okuldaki notları da kötüydü ve bu zekâlarından tamamen bağımsız bir durumdu.

***

Anlaşılan bilim dilinde ödülden feragat da denen ödülü erteleme yeteneği sadece sağlam iradenin bir işareti değil aynı zamanda gerçek bir başarı özelliği gibi görünüyor.

Bu arada Marshmallow Etkisi, sosyo-psikolojinin klasikleri arasına girdi. Deney birçok kez tekrarlandı ve her seferinde aynı sonuç edildi. Ayrıca eski Harvard Profesörlerinden Daniel Goleman doksanlı yılların ortalarında bu deneyle ilgili Emotionale Intelligenz (duygusal zekâ) adında bir çoksatan kitap yayımladı.

Tezi söyle: Yüksek bir zekâ katsayısı, başarı ve hayatta mutlu olmak için kesinlikle bir garanti değil.

Zekâ buna olsa olsa %20’lik bir payla katılıyor. Hayattaki mutlulukta çok daha etkili olan şeyi duygu ve arzularla akıllıca başa çıkabilmektir ve bu gerçekten böyle.

***

Kibriyle kendini hasta eden, öfkeden köpüren yahut arzuyla yanan kişi söyleyecek kelime bulamamakla kalmaz, çoğu zaman berrak bir düşünceye de sâhip olamaz.

***

Değerli Takipçilerim,

Türkiye’nin durumu çok kötü ve “bindik bir alâmete, gidiyoruz kıyamete” hâli var!

Burada daha önce yazdığım, konferanslarda anlattığım her şey çıkıyor ve bana bunların beyhude uğraşlar, çabalar olduğunu düşündürüyor.

Artık TV, radyo ve diğer şeyleri takip etmek istemeyenler çok arttı.

Şu Aziz Vatanın vatandaşları –hep öyleydi de, çok arttı- birkaç gruba ayrıldı:

-Verelim de gitsin diyenler: Silopi, Diyarbakır, Güneydoğu…

Oralarda pek çok bâkir petrol sahası var. Bor mevcut. Ama umurlarında değil!

-Askerlikten yırtmak isteyenler: Kınamıyorum, hattâ mazur görüyorum ama benim ve arkadaşlarımın alnında “enayi” mi yazıyordu?

Rakısını, viskisini içip, oturduğu yerden ahkâm kesenler: Bu memleket parçalanırsa, nereye kaçacaksınız?

***

Son birkaç şey:

Sayın Baykal nasıl olur da cep telefonunu ve cüzdanını arabada unutup soyulur?

nk][/embed]

Ülkücülüğün kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Bey kalkıp AKP’ye geçmiş.

tuğrul türkeş ile ilgili görsel sonucu

Pes!

Nedir bu? Negatif Özdeşleşme-benimseme mi veya başka hesaplar mı mevcut?

Acaba Tuğrul Türkeş ve Ahmet Özal birtakım mahfillere üye olabilirler mi?

Dilerim bulunur bir kurtaracak “bahtı kara mâderi”…

Sevgim ve Saygımla…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 27 Ağustos 2015 Perşembe

Okumaya devam et
  4051 Hits
  0 yorum
4051 Hits
0 yorum

ŞİZOFRENİ

Şizofreni, kendine özgü klinik seyri ve yarattığı sıkıntılar sebebiyle pek çok kişinin korktuğu, ürktüğü bir hastalık.

Hâlbuki dünyâ çapında her 100 kişiden birinde bu hastalık görülmekte; akrabası sayılabilecek Şizotipal Kişilik (Avrupalılar bunu doğrudan Şizofreni olarak değerlendiriyor), Paranoid ve Şizoid Kişilikler ve diğer primer psikiyatrik psikotik bozukluklarla beraber ele alırsak, bu rakam yüzde 10’un üzerine çıkar.

Yâni, korku ecele çâre değil.

Önce, nedir şu Şizofreni bir hatırlayalım…

Şizofreni aklın (zihnin) yarılması demek ve Bleuler tarafından ilk defa bu isim verilmiş.

XX. Asrın başlarına kadar psikiyatrik hastalıkların sıralandığı sistematik bir taksonomi yoktu. Şizofreni ilk olarak 1853 yılında Fransız hekim ve psikiyatri uzmanı Bénédict Augustin Morel (1809-1873) tarafından genç erişkin ve gençleri etkileyen bir sendrom olarak tanımlanmış ve démence précoce (Lâtince “erken bunama”) diye adlandırılmıştır.

1891’de Arnold Pick tarafından psikotik bir hastanın vak’a raporunda kullanılmıştır. Yâni, “erken bunama” deyimi ilk olarak XIX. Asır’da kullanılmıştır. Yine aynı yüzyılda Hebefreni ve Katatoni târif edilmiştir.

1893’te tanınmış Alman ruh hekimi Emil Kraepelin mental hastalıklarının -duygudurum bozuklukları ve démence précoce- sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım geliştirdi ve Dementia Praecox’ın esasen bir beyin hastalığı olduğuna ve bilhassa dementianın (bunamanın) -ileri yaşta gelişen diğer formlarından farklı olan- bir çeşidi olduğunu düşünüyordu. Ayrıca, Kraepelin, Paranoid ve Basit tiplerini de eklemiş ve hepsini bir teşhis altında toplamıştır. Bu teşhise göre hastalıkta erken başlama ve bunama olması gerekmektedir. Ancak bu târif, hastalığı erken başlama ve bunama gerektiren dar bir alanda sınırlamaktadır.

XX. Asır’da İsviçreli Psikiyatr Paul Eugen Bleuler hastalığın erken yaşlarda başlamasının ve bunamayla sonuçlanmasının şart olmadığını göstermiştir. Bu hastalıkta hastanın ruhsal hayatındaki yarılmaya önem veren Bleuler, Schizophrenia (Şizofreni) terimini 1908 yılında teklif etmiştir ve kişilik, düşünce, hâfıza ve idrakteki işlevsel ayrılmayı târif etmek için kullanılmıştır. Günümüzde Şizofreni tek bir hastalık türü olarak görülmemekte ve bir bozukluklar kümesi olarak kabûl edilmektedir.

Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimelerinin birleşiminden gelir. Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçeklik içerisinde yaşamasıdır. Gerçek gerçeklik normâl, sıradan bir insanın idrakine denk düşerken, ikinci gerçeklik sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir hezeyanî sisteme dayalı bir gerçekliktir.

]

Sıklık ve Yaygınlık

Şizofreninin ömür boyu görülme sıklığı (insidans) -hayatlarının herhangi bir evresinde başlamak üzere- genel nüfusta yüzde 1 civarındadır. Her toplumda ve her türlü sosyoekonomik sınıfta görülmektedir. Kadın-erkek arasında sıklık bakımından önemli bir fark görülmemekle beraber, kadınlarda başlangıç yaşı (26-32), erkeklerdeki başlangıç yaşından (20-28) daha geç olmakta ve genellikle erkeklere göre daha iyi bir prognoz göstermektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür.

Çok geç yaşlarda başlangıçlı Şizofreni görülse de, hastalığın genellikle gençlik çağında başladığı kabûl edilmektedir. Geç veya çok geç başlayan Şizofreniler (40 yaşından sonra başlayan) Şizofreni hastalığının Geç-Başlangıçlı Şizofreni, 60 yaşından sonra başlayanların ise Çok Geç-Başlangıçlı Şizofreni- Benzeri Psikoz olarak tanımlanmaktadır. Erken başlangıçlılarda (Çocukluk Dönemi Başlangıçlı) ise kalıtımın nispeten daha önemli etken olduğu sanılmaktadır.

Klinik Belirti ve Bulgular

Hastalık öncesi kişilik ve uyum

Şizofreni hastaları hastalık öncesi sessiz, arkadaşı az, yalnızlığı seven, tuhaf, güvensiz kişilerdir. Bu özellikler ayırıcı teşhiste yardımcı olmaktadır. Genellikle âileler çocuklarının hastalık başlamadan önce hep çalışan, sessiz, uyumlu, arkadaşsız olduklarını anlatırlar. Şâyet hasta bu özelliklere uymuyorsa, teşhis için duygudurum bozuklukları gibi diğer hastalıklar düşünülmelidir. Şizofreni, daha önce de belirtildiği gibi, çoğunlukla 18-25 yaşlarında her çeşit psikolojik stresle başlayabilir. Kişinin benliğine darbeler, delikanlılık (ergenlik) çağında dürtülerin aşırı şiddet kazanması, cinsel veya saldırgan dürtülere karşı denetim zayıflığı gibi durumlara, psikozun başlamasından önce sık rastlanmaktadır.

Şizofrenide bilinç ve yönelim genellikle yerindedir. Zekâda belirgin bir gerileme olmasa da, soyutlama yetisinde zayıflamanın ve belirgin yıkımın görüldüğü kimi kronik hastalarda zekâda eksilme, gerilik izlenimi edinilebilir. İlk teşhis konduğunda, sağlıklı topluma göre IQ skorları ortalama 10 puan düşüktür. Hastanın ilgisi kolayca dağılabilir, sorulara cevapları geç veya yanlış olabilir. Son yıllarda, temelde var olan negatif belirtilerin baskın olduğu Şizofreni türlerinde bir Eksiklik (defisit) Sendromu’ndan söz edilmekte ve bunlardaki beyin patolojisinin incelenmesine ağırlık verilmektedir. Eksiklik Sendromu bilişsel yetilerdeki eksikliklerdir. Bu sendrom, kalıcı ve başka sebeplere bağlı olmayan spesifik negatif belirtiler olarak tanımlanmaktadır.

Şizofrenide içgörü, düşüncelerin içeriği ve oluşturulması, duyguların yaşantılanması ve ifâde edilmesi, idrak, davranışlar ve bilişsel işlevler gibi birçok alanda belirtiler ortaya çıkabilir. Şizofreni heterojen görünümlü bir hastalık olduğu için, tipik bir genel görünüme sâhip değildir; bâzı hastalarda bâzı belirtiler ortaya çıkarken, diğerlerinde başka belirtiler olabilir.

-Düşünce akışı ve içeriği ile ilişkili belirti ve bulgular: Şizofrenide düşünce içeriği ile ilişkili olarak ortaya çıkan belirtilerin en önemlisi hezeyanlardır (delusion: sanrı). Hezeyanlar, aksine delillere ve mantık yoluyla çürütülmesine rağmen kişinin inanmayı sürdürdüğü, kişinin kültürü, dini ve eğitimi ile ilişkili olarak normâl kabûl edilemeyecek türden yanlış inanışlardır. Şizofrenide ortaya çıkan hezeyanlar arasında referans (üzerine alınma), etkilenme, kıskançlık, perseküsyon (kişiye zarar verileceği), büyüklük, erotomani (başkalarının kendisine âşık olduğu), düşüncelerinin değiştirildiği, çalındığı veya yayınlandığı temalı olanlar sayılabilir. Düşüncenin oluşturulması ve akışındaki değişiklikler arasında düşüncelerde azalma, düşünce blokları (düşünce akışının âniden kesintiye uğraması), çağrışımlarda dağınıklık, konuşma yapısının tamamen kaybolması gibi belirtiler bulunur. Hâttâ bâzı hastalar ciddi derecede yaptıkları neolojizmlerden (kelime uydurma) oluşan bir lisan dahi uydurabilirler.

-İdrak ile ilişkili belirti ve bulgular: Şizofrenide sıklıkla ortaya çıkan belirtiler arasında hallüsinasyon (varsanı) ve illüzyon (yanılsama) sayılabilir. Şizofrenide hallüsinasyonlar en sık işitsel olmakla birlikte, beş duyununki de olabilir. İşitsel hallüsinasyonlardan özellikle kişinin davranışları hakkında yorumlarda bulunan konuşmalar duyma ve iki veya daha fazla kişinin yine hastanın davranışları hakkında konuştuğunu duyma şeklinde olanlar sıktır.

-Duyguların yaşanması ve ifâde edilmesi ile ilişkili belirti ve bulgular: Kişinin duygusal yaşantısındaki çeşitliliğin azalması olarak ifâde edilebilecek duygulanımsal veya duygusal küntlük ve kişinin hezeyanlarla ilişkili bir duygudurum içinde olması Şizofrenide görülebilecek duygusal değişiklikler arasında sayılabilir.

-Bilişsel işlevlerle ilişkili belirti ve bulgular: Özellikle kronik gidişli hastalarda bilişsel işlevlerle ilgili bozulmalar, hastalığın ilk tanımlandığı yıllarda démence précoce (erken bunama) ismi ile anılmasına sebep olacak kadar belirgin olabilir.

bed]

-Hastaların çoğunda içgörü yoksunluğu da görülen belirtiler arasında yer alır. Kısıtlı anlamıyla içgörü kişinin içinde bulunduğu hastalık ve bunun belirtileri hakkında gerçekçi bir kavrayışa sâhip olmasıdır. Akut Şizofrenide en sık görülen belirti içgörü yoksunluğudur. Bu durumdaki hastalar hasta olduklarını düşünmezler. Tedavide büyük handikaba yol açtığından, içgörü yoksunluğu büyük öneme sâhiptir.

Pozitif ve Negatif Semptomlar

Şizofreninin seyri sırasında ortaya çıkan belirtiler ayrıca negatif ve pozitif olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Pozitif belirtiler normâlin dışında fazlalık, aşırılık ve sapmalar olarak ortaya çıkan belirtilerdir. Negatifler ise normâl işlevlerde azalma, eksiklik gösteren belirtilerdir. Şizofreni heterojen görünümlü bir hastalık olduğu için tipik bir genel görünüme sâhip değildir.

-Pozitif Semptomlar: Hallüsinasyon, hezeyan, sürekli ağlama veya gülme, evhamlar, kendini tanıyamamak, heyecan, sıkıntı, kuşku, şüphecilik, güvensizlik, düşmanca düşünceler, her şeyi üstüne alınma, sese ve renklere aşırı duyarlılık, aşırı derecede konuşma, kafiyeli konuşma ve anlatma isteği, anlatımda kopukluk gibi normâlin üstünde aşırı semptomlardır.

Okumaya devam et
  39636 Hits
  13 yorum
39636 Hits
13 yorum