Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ATATÜRK İLKE ve İNKILÂPLARI

 

AKP’nin bir ABD plânı olduğu ve amacın da Türklüğün ortadan kaldırılarak, yerine Kürtlüğün konmasından ibâret bulunduğunu def'aten yazdım.

Ben sosyal psikiyatri ve psikolojiyle de ilgilenen bir bilim adamı olarak, bu hakkı kendimde en az Prof. Dr. Vamık Volkan kadar, hâttâ ondan çok daha fazla buluyorum.

Çünkü o bir ABD destekçisi, ben ise dünyânın en kadîm milletlerinden birinin çocuğuyum; köklerini mâziden alıp hâle, oradan da istikbâl târikiyle âtîye uzanan yolun bir bekçisiyim.

Bana bu misyonu bu fakir milletin vergileriyle yetiştiğim tahsil hayatım, anam ve babamdan aldığım âidiyet ve mensubiyet duygum, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün hârikulâde târifiyle ne olup olmadığını bize miras bıraktığı Türklük şuûrum (bilincim) veriyor.

Ne demişti merhum?

Ne mutlu Türk’üm diyene”!

Buradaki muhteşem nüans ırkçı, sömürgeci ve yayılımcı olmayan, köklerini de asla inkâr etmeyen bir hars (kültür) milliyetçiliğiydi.

Etnik kökenine bakmaksızın, bu millete yâni Türk Milleti’ne mensubiyet hisseden herkes Türk’tü ve dâima da öyle kalacaktı.

Okumaya devam et
  5699 Hits
  3 yorum
5699 Hits
3 yorum