Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

KÜRDİYE HÂTIRALARI

Tuncay Kaplan'ım vardı, candı Cânan'dı.

Enfarktüsten gencecikken gitti, 

Beni çok incitti...

Babası çok yiğit bir adamdı ama çok içerdi.

Kaplan Mobilya'yı kurmuştu; mobilet kiraladığı zamanların hatırlanmasını istemezdi. 

Oradan zorla tenzilâtlı mobilya alıp Çukurova Psikiyatri Kliniği'ne hibe etmiştik.

Şanlı Urfalı idi.

Hâlâ ağlarım her bakışında fotoğrafına.

Böyle şirin adam gördünüz mü?

Nasıl özlemem be seni Gülüm, imzanı bile benimkine benzetirdin!

Günler aylar hızla geçer...

Küçük çocuk hızla büyür,

Delikanlı olur...

Okumaya devam et
  4184 Hits
  0 yorum
4184 Hits
0 yorum

KÜRTÇE TRT, KÜRTÇE TEDRİSAT ve TEDRİCEN KÜRDİYE

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kürtçe televizyon yayınına başladı.

Açılışta İstiklâl Marşı okundu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı bunu kutladı.

Ayrılıkçı Kürtçü Parti bunu beğenmedi; tamamen stratejiktir. Avuçlarını ovuşturuyorlar ama "bu ne ki" havasında kalacaklar.

"100 Kürt Aydını" diye birtakım kişileri konuşturdular; ekserisi "geç oldu ama neyse, bundan sonra anadilde eğitim şart" dediler.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı pek yakında Kürt Dili ve Edebiyatı anabilim dallarının kurulacağını söyledi ve bunun için Paris'teki Kürt Enstitüsü'nden hoca getirileceğini ifâde etti.

Bunun arkasının nasıl geleceği ahmaklar için dahi âşikâr:

Kürtçe (böyle diye Kurmançi Lisanı kabûl edildi ki, hiç alâkası yok) tedrisat yapılacak;

2020 civarında Kürtler çoğunluk hâline gelince de, Türkiye Kürdiye olacak.

]

Bu arada Ermeni'lerden sonra Kürtler'den, Süryaniler'den, Alevîler'den, Lâzlar'dan ve 60 küsur etnik veya millî gruptan özür dileyeceğiz, açılacak tazminat dâvâlarına zâten dikiş tutmayan bütçemiz yetmeyecek. Para olmayınca toprak vereceğiz.

Bu kadar özür dileye dileye kendisini cidden suçlu hissetmeye başlayacak olan halk, tedricen tatbik edilecek Türk soykırımına da râzı olacak.

Okumaya devam et
  4410 Hits
  0 yorum
4410 Hits
0 yorum