Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

YAŞAR KEMAL’LE JEAN PAUL SARTRE KARDEŞTİR!

Nedir mevzuubahis olan?

Vatan mı?

Evet!

Peki, nedir Légion d’honneur?

Cüce Napoléon Bonaparte’ın, Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş bir Fransız nişanı.

Meselâ Cezayir'i mahvedenlere mutlaka inek çanı gibi takılır...

1804 yılının Mayısı'nda Fransa İmparatoru olan Napoléon Bonaparte, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla tâlttif etmeye başlar ve mezolimbik sistemlerini çalıştırır. Bu nişan, bugüne kadar Fransa’daki bütün yönetim rejimlerinde takılmaya devam edilir.

Fransız madalyaları arasında en tanınmış olanıdır:

Grand-Croix (Büyük Haç), Grand-Officier (Büyük-Subay), Commandeur (Kumandan), Officier (Subay), Chevalier (Şövalye) olmak üzere beş sınıfa ayrılır.

***

Önce şunu bir seyredin:

]

Bunu kime verir tarihî dostlarımız Fransızlar?

Vatanını iki meme için filân değil, etnik bölücülük için satanlara.

Şakşakçıbaşları kim?

Bakın:

]

Aralarındaki farkları ve benzerlikleri bir düşünün:

1)    İkisi de çok çirkindir ve damardan sigara içerler.

2)    İkisi de Varoluşçuluğun en bedbaht bedevileridir.

3)    Sartre evlenmez ama andına sâdık kalır.

4)    Öbürü bir Sefarad Yahudi’sine kendini teslim eder ama dürüst de, sâhici de, ozan da değildir. İkinci kadehten sonra herkese, her şeye sarkar. Bütün hayvanat ve nebatat kendisine vermek zaruretinde hâttâ mevcudiyetindedir.

5)    İkisine de Légion d’honneur teklif edilir ama biri reddeder, öbürü salya sümük öperek alırken çok sevindirik olur.

6)    İkisi de yeni bir lisan uydurur ama Yaşar’ınki rokfor gibidir, kokar ve bulaşır!

Peki, neden bizim entellijensiya bu gibi heriflere öykünür?

Özüne yabancılaşmıştır çünkü de, ondan!

Cemil Meriç AmcamDemirciler Çarşısı bir cinayet ama Türk harsına, edebiyatına karşı işlenmiş bir cinayet Homerosoğlu” der.

Çok merak ediyorum, acaba beni bu yazdıklarım yüzünden mahkemeye verir mi gerek Zülfüyâr gerekse bu şahıs?

Okumaya devam et
  4200 Hits
  0 yorum
4200 Hits
0 yorum