Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

MUTATABBİP

Sevgili Mekâncılar 

Son zamanlarda dikkatimizi çeken bir şey var. Diyelim ki antidepresan olarak Prozac verdik ve allerji yaptı. Onun yerini tutacak, hem de FDA onaylı başkası var, mesela klorimipramin (Anafranil) verdik.. Bu da etkili bir ilaçtır ve fluoksetin’in vücuttan atılma süresi sekiz haftayı bulurken, clorimipramin’inki çok daha hızlıdır.

***

Bunun sebebi vücuttaki birinci dereceden metabolizmalarının farklı ama etkililiklerinin aynı olmasıdır.

İki temel psikofarmakolojik kavram var:  Tedaviye riayet” (compliance) ve "tedaviye bağlılık (adherence)". Bazı meslekdaşlar ikincisine uyunç  da diyorlar. Lütfen tedaviye riayetinizi de, bağlılığınızı da bozmayın.

***

Eskiden tıbbiyeden pek anlamayıp da konu komşuya sorarak, onun bunun fikrini alarak, en dehşetengizi de internetten gelen hastalarımız, danışanlarımız. Bir şey soracaklarsa bize sorsunlar; sanıyorum dünyada 24 saat çevrimiçi olan iki psikiyatr varsa, onlar da biziz.  Arada uyumak veya istirahat etmek bizim de hakkımız.

Burası ABD olmadığı için, her türlü psikoterapötik görüşme 40 ila 60 dakikadır.

Lütfen tedavi süresine uyunuz ve randevularınıza vaktinde geliniz.

***

İnternetten bilgi toplamak iyidir de, çok kafa karıştırıcı bilgilere ulaşıp, karşılıklı olarak şaşkına dönebiliriz.

Bu arada Dünya çok tehlikeli bir yöne döndü ve ABD Seçimlerini Trumph kazandı. Alenen İslamofobik ve ırkçı tutumu hemen dikkat çekiyor; vize işlemlerini daha önce hiç olmadığı kadar zorlaştırmışlar.

Bir arkadaşımın başına gelenleri paylaşmak isterim: Yunanistan’a (Midilli) gitmek için vize alıyor. Gümrükteki görevli Shenghen vizesi dâhil pasaportunu bir saat inceliyor ve çok geniş muhiti olan bu hanımefendiye “Yunanistan’da istenmeye kişisiniz” diyerek, feribottan geri döndürüyor.

Nüfuzlu ve hakkını korumayı bilen bir insan.  Vizesini geri almak için dava açtı ve büyük bir ihtimalle kazanacak. Kazanacak da, bu arada psikosomatik olarak kaygı ve sınırda hipertansiyonu rrtaya çıktı.

Ne zaman Kardak Krizi patlar, Rum’un da aslında ödü kopar ama kuzu kılığında post kesilir!

***

Bu arada Evrimsel Psikiyatri ve Psikoloji kitabımı yazıyorum ve içinde ilk atom-altı parçacıklardan Homo sapiens sapiens’e kadar bütün insanın evrimi de olacak.

Bunun için gereken bütün kitaplarım hazır.  İçinde dinî ve mistik fenomenleri izah etmek için geliştirdiğim teori (aslında hipotez daha doğru) de yer alacak.

Bunun için sabır ve emek gerekiyor. O bende hâlâ var.

Eski Cerrahpaşalılardan henüz profesörlük unvanına kavuşamayanlar da hakları olan bu payeye kavuşuyorlar.

Onlarla da bir yemekte buluşup kutlayacağız alınlarının akıyla kazandıkları yeni unvanlarını yakında bir yemekte bir araya gelip kutlayacağız.

***

Seyretmeyenlere Matrix filmini hararetle tavsiye ederim. Burada iki ve üç boyutlu versiyonları var.

 

Bu inovasyon çılgınlığı devam ederse- ki edecek, yakında beş boyutlu ve içini sizin de girip, filmin içinde yaşar hâle geldiğinizi göreceksiniz.

Matrix’te Üstün ABD’li Beyaz Adam’la, Şamanizm’den ve diğerkâmlıktan (özgecilik: altruism) kopmamış yaratıklar yer alır.

***

Neo aslında sembolik olarak İsa’dır ve film böyle akar gider. Seyretmemiş olanlara tavsiye ederim.

***

Yirmi birinci Yüzyıl’da artık nükleer değil, sanal savaşlar ön planda olacak ve insanlığın başına daha da beter belalar açılacak.

***

Bazı psikiyatrik hastalıklarda (bozukluklarda) tedaviye ömür boyu devam edilir: Tekrarlayan Majör Depresyon’da, Şizofreni’de, dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan vak’alarda ve diğerlerinde…

Herkese sevgim, saygım ve saadet dileklerimle…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 01 Mart 2017 Çarşamba

Okumaya devam et
  2509 Hits
  0 yorum
2509 Hits
0 yorum

MATRIX RE RE RE-LOADED

Matrix’in Hikâyesi


1- İkinci Rönesans

Milenyum çağının ortalarında insanoğlu yapay zekâya can vermiş ve bütün yükümlülüklerini makinelere devrederek yavaş yavaş tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır. Robotlar insanların verdiği bütün görevleri yerine getirmekte fakat bu canlılardan saygı görmemektedir. Bir robot sâhibine direniş gösterir ve insan gibi bir zekâya sâhip olduğu için insan gibi yargılanır. Dâvâ sonucunda o ve onun modelini imha etme kararı alınır ve robotlara karşı tam bir saldırı başlar. Sosyal ortamdaki son robot çalışmaz hâle geldikten sonra diğer modeller birleşir ve dünya üzerinde bir noktada birleşerek kendilerinin “01” olarak adlandırdıkları bölgede toplanırlar.

Birkaç dönem sonra üretip dünya pazarına sundukları cihazlar bütün gezegenin ekonomik dengesini bozunca, durumun ciddiyetini anlayan bütün insanlık liderleri birleşir ve robotların başlıca enerji kaynakları olan Güneş'in karartılması kararını alırlar.

2 – Savaş

Dünya atmosferine atılan sis bombası benzeri kimyasallarla gezegenin hiçbir yeri güneş görmeyecek şekilde kapatılır ve arkasından insanların taarruzu başlar. Fakat makineler onların aciz bedenlerinin saldırısına hazırlıklıdır. Dev makine ordularıyla insanlığı yeryüzünden silen robotlar savaş sonrası gözünü mazlumlara diker.

3 - Yeni Dünyâ Düzeni

Savaşta insanoğlunun bedenini derinden inceleyen makineler, yok olan güneşin ardından yeni enerji kaynaklarına yönelir. Araştırmalarının sonunda insan bedenindeki ısıyı füzyonun bir türüyle birleştirip elektrik enerjisine dönüştürebilen makineler, buldukları üreyen ve kendini yenileyebilen bu yeni enerji kaynağının beyinlerini insanlığın en mükemmel yıllarını içeren Matrix adını verdikleri simülasyonla uyuşturarak bedenlerinden faydalanır ve bu şekilde karşılıklı bir hayat döngüsü oluşur.

4 - Matrix

Matrix programının tasarımcısı (mimarı) ilk sürümlerde insan için tamamen kusursuz bir dünya kurar. Bu mükemmel dünyâya inanmayan insanlar simülasyondan uyanmaya kalkışır. Tam tersi bir dünyâda ise insanlar simülasyonun içinde ölmektedir.

Kâinatın Ulu Mimarı güncelleştirmeler sonunda en son 19. Asır dünyasını inşa eder ve insan psikolojisini araştırmak üzere programa Kâhin karakterini dâhil eder. Yıllar içinde anormâl insanların yeniden uyanmayı denemesi ve bunların birleşerek sistemi çökertmesi riskine karşılık, Kâhin programa “Seçilmiş Kişi” (The One) senaryosunu entegre eder. Programa göre seçilmiş, Matrix’te üstün güçlere sâhip olacak ve insanları Matrix’ten (Rahim) kurtaracaktır.

5 - The One

Asırlar süren süren Seçilmiş Kişi döngüsünde kurtarılan insanlar gerçek dünyâda Zion adını verdikleri yeraltı şehrini kurar ve insanlığı orada devam ettirirler. Hovercraft benzeri uçan gemileriyle yeryüzüne yaklaşarak korsan sinyallerle Matrix’e geçici olarak yeniden girebilen Zion insanları hayatlarını olası savaşı durdurabilmesi ümidiyle seçilmiş kişiyi Matrix’te arayarak geçirirler. Bu kaçak girişleri önlemek maksadıyla sisteme Ajan adı verilen Matrix’e bağlı her kişiliğe girip çıkabilen sistem temellerine uygun olarak güçlendirilmiş programlar yerleştirilmiştir. Zionlular Matrix’te seçilmiş kişiyi ararken ayrıca ajanlardan da kaçmak zorundadırlar.

6 - Döngünün Sonu

Kâhinin uyanmayı deneyen insanları temizlemek için, her iki tarafta tüm insanların ölümüyle sonuçlandığı bu reset-loop çözümüne bir süre sonra kendi de razı olmamış ve son döngüde seçilmiş kişiye yüklediği gücün aynısını Smith adlı bir ajana da yükleyerek onları kendi hâline bırakmıştır. Virüs gibi kendini kopyalayan Mmith bütün Matrix’i ele geçirir ve donanımsal olarak da onu kontrol eden makinelere de bulaşmaya başlar. Virüs tehdidi altında olan makineleri kurtarabilecek tek kişi ise o dönemdeki seçilmiş kişi olan Neo’dur.

7 – Barış

Makine şehrine giderek anlaşma yapan Neo, Matrix’e yeniden girerek Smith ile karşılaşacak, fakat ona entegre edilmiş kodun kendisininkiyle aynı olduğunu fark ettikten sonra virüsün kendisine de bulaşmasına izin vererek onu ve kendini tamamen yok etmiş olacak ve anlaşma gereği Makineler’le insanlık arasındaki savaş sona erecektir.

Matrix serisi, temel olarak Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 sinema filminden oluşur. Bütün filmler aynı sanal dünyada geçer.

***

Matrix’te verilen ana fikir nedir?

Siyon’a, yâni Vâat Edilmiş Topraklara ulaşmak.

Bu absürt gibi gözüken filimde bugünlerin şifreleri açık seçik yer almıştır.

Eskatalojik Büyük Nihaî Hârp çıkacak ve bütün kâinatlar da Siyon olacaktır!

Neo kâh İsa’dır, kâh Musa'dır, kâh Muhammed'ir, kâh Şeytan.

Matrix de bütün kâinatların sembolüdür.

Seçilen karakter çirkin ama garip şekilde de çekici yönleri olan boylu poslu bir zencidir.

Kızının porno sektörüne geçmesi ne de ilâhi bir mesajdır!

Şimdi bütün dünya bu çılgınlığın nereye varacağını merak edip duruyor

Ben ise hiçbir şey olmayacağını biliyorum.

Çünkü bu iki kadim millet mutlaka barışıp uzlaşacaktır.

Muhayyel olanla Mutlak olan,

Gerçekle Doğru,

Yalanla Hakikât birleşecek ve bu gezegeni beraber kurtaracağız.

Bakınız, New York'ta son bir haftadır hiç cinayet işlenmemiş, ne ilginç tesadüf değil mi?

Referans için mukayeseli dinler tarihi ve Türk Yahudi harslarının ortak yönleriyle ilgili her esere bakabilirsiniz.

Bunu gerçekleştirecek olanlar da, hâlleri ne olursa olsun, masonlardır.

d]

Ben burada babamın hayrına durmuyorum…

Tepemdeki hâleyi görmüyor musunuz?

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – Şimdiki Zamanlar 17 Ekim 2013 Perşembe

Okumaya devam et
  3564 Hits
  2 yorum
3564 Hits
2 yorum