Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

PARAPSİKOLOJİ NEDİR?

Bilimde “para” ön-takısı “zıddı” veya “komşusu” anlamına gelir.


Ruhsal yâni zihinsel süreçlerin arızalı yahut sağlıklı işleyişlerini inceleyen bilim dalına “psikoloji” denir malûmunuz.

Buna "para" eklenince de, klasik disiplinlerin ilgilenmekten neredeyse korktuğu fenomenleri inceleyen bir bilim dalıyla karşılaşırız.

Başka makalelerde de belirttiğim gibi, bu ana başlık altında mütalâa edilen pek çok disiplin akla geliyor hemencecik:

-Deneysel Psikoloji (Vundt)

-Gözlemcilik (Descartes)

İçe bakışçılık (instrospection)

Dıştan bakışçılık

-Analitik Psikoloji (Freud)

-Derinlikler Psikolojisi (Jung)

-Dinamik Psikoloji (Adler),

-Sosyal Psikoloji,

-Endüstriyel Psikoloji,

            İstihdamcılık.

            İnovasyon vs.

-Klinik Psikoloji

            Psikometri

            Psikoterapistlik vs.

-Uygulamalı Psikoloji

Psikolojinin ve psikiyatrinin pek çok ortak konusu ve sahası vardır:

-Gelişimsel Psikoloji

            İlk canlılar

            Bitkiler

            Mantarlar

            Hayvanlar ve ötesi…

-Varoluşçu Psikoloji

            Spiritüalistler

                        Klasikler

                        Yeniler

            Hristiyanlar

            Neo-Platoncular vs.

-Bilişsel / Davranışçı Okullar

            Bilişsel

            Davranışçı

            Karma (mikst) vs.

-Hipnoz

            Klasik

            Analitik

            BDT destekli

            Gevşeme

                        Basit

                        Progresif

                        Autogenic Training vs.

            Guided Imagery (yönlendirilmiş hayal kurma)

                        Sistematik Duyarsızlaştırma

                        Maruziyet

                        in vivo veya yalancı in vivo

                        in vitro vs.

-Kandırmacalar

Okumaya devam et
  8072 Hits
  1 yorum
8072 Hits
1 yorum

MELEKLERİN CİNSİYETİ VE KABA KEREM

Beni Allah var mı, reenkarnasyon gerçek midir, kader ve Karma nedir gibi konularda değil de, memleketin ve dünyânın hâl-i pür melâli hakkında yazılar klavyeye aldığım için eleştirenlere küçücük, kısacık bir cevap vermek istiyorum.

Malûm, 21 yaşındaki gencecik Sultan Mehmed (ki, sonradan Fâtih diye anılmaya başlanacaktır), Konstantinopolis'i kuşattığında Haghia Sophia'daki (şimdiki Ayasofya) din ulemâsı meleklerin cinsiyeti üzerine kavgaya tutuşmuşlardı.

İstanbul'u yıkıcı bir deprem, bütün memleketi ve dünyayı kaos bekliyor; başladı hâttâ. Bugün Ege'de yeni bir zelzele vuku buldu.

Kızım, kızlarımız, oğullarımız, çocuklarımız "Türklük mahvedilirken, Türkiye peşkeş çekilirken, dünya Armagedon deliliğine sürüklenirken sen ne yaptın diye soracaklar".

Bakın, http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=1119 web mekânından kopyalayacağım makale Prof. Dr. Nadim Macit imzalı makale aşağıda:

Okumaya devam et
  4275 Hits
  0 yorum
4275 Hits
0 yorum

NECİP FÂZIL DA REENKARNASYONA İNANIYOR MUYDU?

Bir gün Atatürk dirilecektir!!!

Evet lâf ve hayâl, yâhut fikir ve remz âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikât dünyÂsında Atatürk hayata dönecektir... Bir gün onu, kâfuriden yontulmuş asil ve parmaklarıyla kılıcın kabzasıbı kavramış zarif ve ince edâsıyla bir masaya eğilmiş ve gök gözleriyle dünyâ haritasını süzmeye başlamış olarak olarak göreceğiz" (Necip Fâzıl, Büyük Doğu sayı 10).

Sevgili Dostlar,

Bu reenkarnasyon mes'elesi üzerinde ta on altı on yedi yaşlarından beri tefekkür eder, araştırır, okur ve düşünürüm. Rahmetli babam Prof. Dr. Recep Doksat da Prof. Dr. Ian Stevenson'la beraber bir araştırma plânlamıştı. Ben de Prof. Stevenson'a saatlerce sohbet etmiştim. Pek çok Sünnî âlimi konuyu metempsychosis (tenâsüh) ile karıştırıp baştan reddediyor. Alevîler ve bir kısım Şiâ inanıyor. Prof. Yaşar Nuri Öztürk ve onun hocası, ilham kaynaklarından Prof. Süleyman Ateş, belli âyet ve hadislere atfen, Kur'ân ve İslâm'a göre reenkarnasyonun herkes için olmasa da bâzı kişiler için işleyen bir mekanizma olduğunu, bunun haşir inancına ters düşmeyeceğini yazıyorlar, söylüyorlar. Mes'eleyi psikiyatrik açıdan tartıştığım bir makalemde (Türkiye Günlüğü'nde neşredilmişti) "şu din âlimleri kendi aralarında bir anlaşsalar da, biz sıradan Müslümanlar da neye inanacağımızı bir bilebilsek" diye yazmıştım.

Okumaya devam et
  5516 Hits
  0 yorum
5516 Hits
0 yorum