Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

CUMHURİYET’İN ONUNCU YIL KUTLAMALARI

Giriş

Bir toplumun tarihi seyri içinde önem atfettiği günleri kutlamak için tespit ettiği ve toplumun fertleri tarafından benimsenen özel günler bulunmaktadır. Tören veya bayram şeklinde anılan kutlamalar o toplumun ortak hatıralarından, geleneklerinden ve tabiatından doğmaktadır. Tören veya kutlamalara özellikle siyasal iktidarların kendi meşruiyetlerini teyit etmek için önem verdiği bilinmektedir. Bayram veya kutlamalar yapıldığı ülkenin yönetim biçiminin demokratik, otoriter veya totaliter oluşuna göre şekillenmekte, törene verilen önem rejimle halkın kaynaşmasını sağlamada bir araç olarak kullanılmaktadır. Bundan başka toplumsal dayanışma ve düzeni sağlamada ve sürdürmede, millî karakteri güçlendirmede ve halkın eğitilmesinde de törenlerin önemli bir yeri vardır1. Türklerde bayram olgusu İslamiyet öncesi dönemde başlamış, Fransız ihtilâli sonrası yayılan milliyetçilik fikri etrafında yeniden şekillenmiştir. Bütün toplumlarda olduğu gibi kutlanan bayramlar, Türklerin kültürel özellikleri, idari yapıları ve İslâm kültürü etrafında biçimlenmiştir.

Okumaya devam et
  3160 Hits
  0 yorum
3160 Hits
0 yorum

DEDİ Kİ YOH YOH!

Bir kitap yazdım, ilim irfan dolu.

Sordum “Yâ Hû bana yardım eder misin”?

Aldım işte cevabını:

İşte ben buna “ustalık” derim.

Peki dedim “dönme dolap olsam verir misin”?

]

Peki “dedim bâri bana bir dakikanı verir misin”?

Dedi ki “sıfır çekiyorum ama Ümid verebilirim”…

Okumaya devam et
  4265 Hits
  0 yorum
4265 Hits
0 yorum