Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

Derleyen: Halit YILDIRIM                                               11 Temmuz 2016

“Kötümserler her fırsatta zorluk görür. İyimserler ise her zorlukta fırsat görür.” W. Churchill

GİRİŞ

Psikoloji bilimi basit bir gerçek üzerine kuruludur. Dünyayı görme ve onunla etkileşime girme biçimimiz dünyanın bize karşılık verme biçimini değiştirir.

“Düşünen” beynimizin çağdaş alanlarını, en ilkel duygularımızı kontrol eden kadim bölgeleriyle birbirine bağlayan sinir teli yığınları, duygusal zihnimizin farklı yönlerini oluşturur.

“Güneşli” beynimiz bizi hayattaki güzel şeylere doğru çekerken “yağmurlu” beyin olumsuzlukları ortaya çıkarır. İki beyin de gereklidir ve nihayetinde sizi siz ve beni ben yapan şey bu güçler ayrılığıdır. Hayatlarımıza anlam kazandıran ve bize gerçekte neyin önemli olduğunu gösteren duygusal zihnimizdir.

Duygusal beyin devrelerinin tepkiselliklerindeki nüanslar, hayata ilişkin farklı tutum ve bakış açıları benimsememize yol açar. Ben buna “duygusal zihnin” kalbi adını veriyorum. Neden birbirimizden bu kadar farklı olduğumuz sorusunun cevabını kesinlikle burada bulacağız.

***

Duygusal zihnimizin bu iki boyutu üstüne yapılan araştırmalar ve analizler şaşırtıcı bir sonuç ortaya koyuyor: Hayattaki ödüllere ve iyi şeylere cevap veren sinirsel mimarinin parçaları olan güneşli beynimizin kökleri hazzın derinliklerinde bulunurken, yağmurlu beynimizin kökleri bizi tehlikeye ve tehlikeye karşı uyanık tutan kadim beyin yapısının-korku beynimizin- derinliklerinde yer alır.

***

Haz, beynimiz ile korku beynimizin tepkilerindeki ve beynin daha yüksek kontrol merkezlerinin bu tepkileri gizli tutabilme oranındaki ufak farklar, hayatımız süresince güneşli ve yağmurlu beynimizi oluşturan ağ bağlantılarının ortaya çıkmasını sağlar.

***

Hepimizde aşağı yukarı aynı bölgede yağmurlu beyin ve güneşli beyin devreleri bulunur ancak bu devrelerin gücü kişiden kişiye önemli farklar gösterir; bazıları hazza ve eğlenceye anında yanıt verirken, diğerlerinin duruma ısınması zaman alır. Benzer şekilde, bazılarının korku eşikleri çok yüksektir, bazıları ise tehlikelere karşı oldukça duyarlıdır ve en küçük bir tehdit karşısında bile kaygıya kapılırlar. Ben kişiliklerimizin temelini bunların oluşturduğu düşünülmekte.

***

Kişiliğimizin çerçevesini şekillendiren, beynimizin derinliklerindeki devrelerin incelikli gel-gitleridir. Kendimizi toparlayarak bir krizden daha güçlü bir halde çıkmamız ya da sadece olumsuzluklara odaklanarak engellere boyun eğmemiz, güneşli veya yağmurlu beyin devrelerimizden birinin daha baskın olmasına bağlıdır.

***

Güçlü yanlarımız gibi zayıf yanlarımızı da bilmemiz önemli ve potansiyel olarak kullanışlıdır. Ortaya çıkabilecek ve hatta bu yanlılıkları değiştirebilecek şeylerin bilincinde olmak kendimizi korumamıza ve sonunda gelişim yolunda ilerlememize yardımcı olur. İyi haber, yağmurlu beynimizin ve güneşli beynimizin temelinde yatan beyin devrelerinin insan beyninin içinde en fazla biçimlendirilebilir devreler olmasıdır.

***

Dünyayı algılama biçimimizdeki-önyargılarımız ve zihnin gariplikleri- küçük değişiklikler- beynimizin mevcut mimarisini değiştirebilir ve bizleri hayata daha iyimser veya kötümser bir gözle bakmaya zorlar. Beynimizin zorluklara ve sevinçlere verdiği tepkiyi değiştirerek daha farklı biri olabiliriz.

***

DUYGUSAL ZİHİN

“Dünya ne iyidir ne kötü, düşüncenize bağlıdır iyilik kötülük.”

Shakespeare

Tıpkı kişiliğimizin diğer özellikleri gibi, iyimserlik ve karamsarlık da birer durum olmasının yanı sıra kişilik özelliği ya da mizaç olarak da düşünülebilir.

İyimserliğe yatkın kişiler, çevrelerindekilere de bulaşabilen Güneşli mizaçlarıyla genellikle neşeli ve mutludurlar. İyimserliğe yatkın olmak sadece mutlu ve neşeli olmak değil, geleceğe dair daha umutlu olmak, olayların güzel gelişeceğine inanmak ve hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın onunla baş edebileceğimize dair sarsılmaz bir inanca sahip olmak demektir.

***

İyimserler saf kimseler değildir, hiçbir şeyin asla ters gitmeyeceğini de düşünmezler. Yalnızca, olaylarla başa çıkabileceklerine derinden inanırlar. Benzer şekilde, karamsarlık eğiliminde olmak da sürekli olarak üzgün ve kaygılı olmak değil, gelecek hakkında evhamlı olmak, potansiyel tehlikelerin farkında olmak, neyin doğru gideceğine odaklanmak yerine neyin ters gideceğine karşı tetikte olmak demektir. Bunlar dikkatli olma konusunda aşırıya kaçan kişilerdir. Risk almak yerine kendilerini sağlama almayı tercih etseler de aramızdaki en karamsar kişilerin bile neşeli ve mutlu olduğu ve geleceğe dair umutla dolu oldukları harika zamanları olmuştur.

***

Birbiriyle taban tabana farklı bakış açılarının kendine göre birtakım bedelleri ve faydaları olduğuna işaret eden bilimsel bulgular, artık göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Ancak, bilimsel literatürden çıkan en önemli bulgulardan bir tanesi, iyimserliğin sadece iyimser bir zihnin sağlıklı miktarda gerçekçilikle bir araya geldiğinde faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Körü körüne iyimserliğin ve hiçbir şeyin asla ters gitmeyeceğine inanmanın herhangi bir gerçek fayda sağlaması ihtimal dâhilinde değildir.

***

İyimserliğin(Optimizm) orijinal anlamı bu kavrama, günümüze iyimserlikle bağdaştırdığımız "pembe gözlükler'' ya da "güneşli taraf” anlamlarından çok daha yakındır.

***

Özgün anlamı Latincedeki "mümkün olan en iyi" anlamına gelen optimum kelimesinden gelir ve bu kelime ilk olarak Alman filozof ve matematikçi Leibniz (1646-1716) tarafından kullanılmıştır.

***

 

Leibniz, Tanrı'nın muhtemel olan dünyaların en iyisini yarattığını ve bu optimum dünyadan daha iyisinin var olamayacağını öne sürmüştü. Bir başka deyişle, iyimserliğinparlak taraf” veya "yarısı dolu bardak" kavramlarıyla bir ilgisi yoktu; aksine dünyanın zaten en iyi hâli buydu ve daha da iyi bir hâle gelemezdi.

***

O hâlde, iyimserlik dünyayı olduğu gibi kabul etmek demektir -içerisinde hem iyilik hem kötülük kendi yerini almıştır- ve yapılması gereken ise kötülük ve olumsuzluk kavramlarının bizi yenilgiye uğratmasına izin vermemektir.

***

Karamsarlık (Pesimizm) ise bunun neredeyse tam tersidir. Olumsuzluk, karamsar eğilimli zihne derinlemesine nüfuz eder ve her bir aksaklık dünyanın kendilerine karşı olmasının bir deliliolarak görülür. Latince pessimus kelimesinden türetilen karamsarlık, felsefi bakış açısından bu dünyayı mümkün olan en kötü dünya olarak görür ve her şeyin sonunda bir mıknatıs gibi kötülüğe çekileceğini var sayar.

***

Oysaki psikoloji bilimi, iyimserlik gibi karamsarlığı da kişisel bir eğilim veya duygusal tarz, dünyayla baş etmenin bir yolu olarak görür. Karamsarlar problemlerinin kendi kontrollerinin ötesinde olduğuna ve asla bitmeyeceğine inanırlar.

***

En heyecan verici yeni fikirlerin bazıları, işlevsel manyetik rezonans (fMR) kullanan çalışmalarda elde edilmiştir. Bu beyin görüntüleme makinesi temelde beyin çevresindeki kan akışının görsel hayalini oluşturan büyük bir mıknatıstır. İnsanlar olumlu şeyler düşündüklerinde veya hoş bir fotoğrafa baktıklarında, beynin hangi kısmının kanla dolup etkinleştiğini görebiliriz

Belirli bir görev için beynin bir kısmına ihtiyaç duyulduğunda, o kısım harekete geçer ve çok fazla enerji kullanır.

***

 

Enerjisi azalınca, beynin geri kalanına mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde daha fazla oksijen göndermeleri için sinyaller gönderir. Bunun üzerine, kan aracılığıyla beynin ihtiyaç duyulan bölgesine Oksijen nakledilir ve işte (fMR) cihazları da bu ekstra Oksijen’i tespit eder.

***

Beynimizin kıvrımlarındaki Oksijen akışı, çalışan beyni net olarak izleyebilmemizi mümkün kılar ve böylelikle önceden bilmediğimiz bazı gizli süreçleri açığa çıkarır. fMR, beynin iyimser ve kötümser zihin yapısıyla alakalı bölgelerinin yerlerini de kesin olarak belirlememize olanak sağlar. Beynin bu tür faaliyet kalıplarının da aynı zamanda göreceli olarak sürekli olduğu ortaya çıkmıştır.

***

Eğer ödül kazandığınız zaman beyninizin hangi kısmının harekete geçtiğini görüntülemişsem, altı ay sonra başınıza başka iyi bir şey geldiğinde yapılan görüntülemede de beynin aynı devresinde hareketlenme görürüm. Kötü bir haber duyduğunuzda hareketlenecek bir diğer bölge, bir yıl sonra bir konuda hayal kırıklığı yaşadığınızda yeniden tepki verecektir.

***

fMR gibi, beyin faaliyetlerinin doğrudan ölçülmesini sağlayan araçların sağladığı asıl avantaj, sahte tepkiler vermenizi veya da araştırmacılara duymak istediklerini söylemenizi çok daha zor hâle getirmesidir. Bu yüzden, beyin görüntüleme teknolojileri hayata bakışımızın kaynağını ortaya çıkaran bilimsel gereçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

***

Duygusal zihnimizin içsel faaliyetlerini araştırmanın diğer bir yolu da dünyaya bakış biçimimizi -kimliğimizin temelini oluşturan kökleşmiş ön yargılarımızı ve hayal gücümüzün garipliklerini- incelemektir. Bu bilişsel süreçler, insanların söyledikleri ile beynimizin içindeki her bir hücrenin, ya da nöronun, faaliyeti arasında bir yerde yer almaktadır.

***

En temel davranışsal eğilimimiz, elbette, olumlu şeylere yönelmek ve kötü şeylerden uzaklaşmaktır. İyi şeyler bizi çeker, kötü şeyler ise iter.

Amerikalı Psikolog T. C. Schneirla bir ömür boyunca hayvanları ve insanları gözlemledikten sonra, bütün türleri bir araya getiren şeyin bu basit prensip olduğuna ikna oldu.

Herhangi bir canlının hayatta kalmasının en iyi yolu yiyecek, seks gibi iyi şeylere yakın, yırtıcı hayvanlar ve zehir gibi tehlikeli şeylerden ise uzak durmasıdır. Davranışlarımızın geri kalanı ve hayatlarımızın bütün karmaşıklığı bu iki temel eğilime dayanır.

***

Pek çok psikoloji deneyi göstermektedir ki; ruh halimizin düşüncelerimizi etkilemesi gibi, anılarımız da ruh halimizi etkiler. Tıpkı meşhur tavuk ve yumurta ilişkisi gibi, hatırladığımız şeyler ve içinde bulunduğumuz ruh hali arasındaki dairesel ilişki, ruh halinin mi yoksa anının mı önce geldiğine karar vermeyi zorlaştırır.

Dikkatimizdeki ve hafızamızdaki bilinçdışı tarafgirliklerin önemli olmasının iki temel nedeni vardır.

 

Birincisi, bunların hayat deneyimimizde merkezi bir rol oynamasıdır.

İkincisi, farkına vardığımız ve hatırladığımız şeylerin inançlarımızın şekillenmesinde orantısız bir işlevi olmasıdır. Tıpkı karamsarların her şeyi kasvetli görmemesi gibi, iyimserler de her şeyi umut verici görmezler. Aksine, farkı yaratan şey zaman içinde birinin diğerinden daha baskın çıkmasıdır.

***

Psikologların onaylama yanlılığı adını verdikleri şey, duygusal zihnimizin bir parçası olan düşük seviyeli tarafgirliklerin inançlarımızı nasıl şekillendirebileceğine harika bir örnektir.

***

 

Eğer kadınların erkeklerden daha kötü şoförler olduklarına inanıyorsanız, bu inancınızı kötü araba kullanan pek çok kadın örneği fark ederek onaylarsınız. Bu esnada, kötü araba süren erkek veya iyi araba süren kadın şoförleri kaçırırsınız. Temel inancınıza uymayan şeyler fark edilmezler.

***

Çevremizde neyi fark edeceğimizi inanç sistemimiz belirler ama inançlarımızı da büyük ölçüde, farkına vardığımız şeyler şekillendirir.

Minnesota Üniversitesi psikologlarından Mark Snyder, inançların kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşebileceği doğrulayan pek çok çalışma yürüttü.

***

Eğer birisiyle tanışmışsanız ve o kişinin gergin birisi olduğu söylenmişse, evhamlı görünen davranışları daha belirgin hale gelir.

GÜNEŞLİ TARAF-İyimserliğin Araştırılması

Hollandalı Psikolog Nico Frijda’nın belirttiği gibi haz, duyumlarımızın üzerine atılmış “iyilik cilasıdır" ve bu cila bizleri yemek, su ve seks arayışı gibi yararlı uğraşlara teşvik eder. Bu dürtüler olmadan muhtemelen uzun süre hayatta kalamazdık. Bu yüzden haz, diğer büyük güdü unsurları tehlike ve acı ile birlikte bizi harekete geçiren en büyük gücü-hazzı arayıp bulmayı- meydana getirir" der.

MÖ 341-270 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan filozofu Epikür, hazzı “acının yokluğu” olarak tanımlar.

***

Doğanın insanları hazzı aramak ve acıdan kaçınmak üzere tasarladığına inanan on sekizinci yüzyıl filozofu Jeremy Bentham ise haz ve acının, "insanlığın iki efendisi” olduğunu öne sürer. Modern bilim, haz ve acıyı önemli harekete geçirici güçler olarak görmeye devam etmekte ve hazzın beyindeki kaynağını bulmanın ve ölçmenin yollarını keşfetmek için birçok girişimde bulunmaktadır.

***

Bu araştırma girişimleri bize haz arayan beynin merkezinin nukleus akkumbens (NAcc) adındaki minik bir yapı olduğunu söyler. Bu eski yapı korteksin altında, ön beynin sağ tarafında bulunur. Bilimdeki pek çok temel keşif gibi beynin “haz merkezinin keşfi" de kazara olmuştur.

***

Yale Üniversitesi’nde çalışan İspanyol Nörolog Jose Delgado, insanlar da dâhil olmak üzere çeşitli türlere elektrot yerleştirilerek yapılan birkaç deneyi kaleme aldı. Bunların arasında belki de en ünlü olanı, saldırıya geçmiş bir boğanın bir elektrot sayesinde durmasıydı.

***

Delgado aynı zamanda insanlarda NAcc'yi uyarmanın depresyonu en azından geçici bir süreliğine ortadan kaldırdığını keşfetmişti. Fakat bu geçici durumun bir problem olduğu ortaya çıktı. NAcc’deki elektrodu uyarmanın şüphesiz güçlü bir etkisi oluyordu ama bu etki hiçbir zaman uzun sürmüyordu. Bu yüzden, NAcc’ye elektrot yerleştirmek depresyon için hiçbir zaman uygulanabilir bir tedavi haline gelmedi.

***

Hazzın, gelip geçici bir doğası olması mantıklıdır. Yeme, içme ve üreme arzusu türlerimizin devamlılığı için çok önemlidir fakat yemek yediğimizde, susuzluğumuzu giderdiğimizde veya seks ihtiyacımızı karşıladığımızda haz beyninin faaliyetine devam etmesi için pek bir neden kalmaz. Bu nedenle, mutluluğun sadece haz vasıtasıyla sürdürülmesi genel olarak faydasız bir uygulamadır. Yine de, NAcc'nin uyarılmasının insanları daha fazlasını istemeye yönelteceğine dair çok az şüphe vardır.

***

Bir haz unsuru tarafından uyarıldığında, bu ister cinsellik, isterse uyuşturucular, çikolata yemek, oyun oynamak veya yerleştirilmiş bir elektrodu çalıştırmak olsun, NAcc, Dopamin ve opioidlerle dolup taşar.

Bu bize hücrelerin kimyasallar aracılığıyla birbirleri arasında haberleştiklerini gösterir ve beyin devrelerinin tâbi olduğu şey bu sinirsel salıverilmesi ve akışıdır.

***

Eğer aynı nöronlar birbirleriyle tekrar tekrar konuşursa, beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantı yolları gelişir. Tıpkı bir akıntının kumun üstünde kendine yol oyması gibi, nöron gruplar arasındaki sinapsların akışıyla sağlam yollar ortaya çıkabilir. Bu yollar bir kere kurulduğunda, birbirinden çok uzak olan beyin bölgeleri arasında bile hızlı iletişim sağlar. Bu şekilde, güneşli beyin gibi daha geniş devreler gelişmeye başlar. Bu nedenle nörotransmitterlerin etkinliklerinin az da olsa değiştirilmesi bile beyindeki tüm ağların tepkilerini etkiler. Bunun da, kişiliğimizde ve mizacımızda yankılanan sonuçları olur.

***

Güneşli beyni oluşturan devreler, kafanızın tam önünde gözlerinizin yukarısında bulunan korteksin bir parçası olan prefrontal korteksin (PFK) belirli bölgelerindeki nöronlarla bağlantı oluşturan NAcc nöronlarından oluşur.

***

Mahallenizdeki fırına gittiğinizi ve vitrinde sergilenen rengârenk pastaları seyrettiğinizi düşünün. NAcc’niz ödülü derhal hissedecektir ve yeme sinyallerini gönderecektir. Fakat PFK durumu değerlendirip paniklemenize gerek olmadığı, açlıktan ölmediğiniz sinyallerini gönderebilir.

***

Gaz ve frende olduğu gibi, NAcc bizi hazza doğru sürerken Pre Frontal Korteks daha ilkel dürtülerimize ket vurur. Bu iki beyin bölgesi arasında sürekli gidip gelen mesajlar, onların bir birim olarak hareket etmesini sağlarlar.

***

NAcc’den yukarı PFK’ye doğru ve PFK’den aşağıya NAcc’ye doğru gidip gelen bağlantı ağı olumlu ve ödüllendirici durumlara verdiğimiz tepkileri kontrol eden hayati bir devredir.

Korteksteki (beynin kabuğu) eski haz merkezleri ile daha yeni kontrol merkezleri arasındaki bağlantıların dinamiği çok önemlidir; birisi bizi harekete geçirirken, diğeri dürtülerimizi bastırır.

Doğru denge kurulduğunda (homeostazis) bu beyin devreleri bizi mutluluk ve iyimserliğe taşır.

Dinlenme sırasındaki beyin faaliyetleri de benzer bir hikâye anlatır. İnsanlar sessiz bir şekilde otururken iyimserler ile karamsarlar arasında temel bir fark vardır. Karamsarların beyinlerinin sol yarısı ciddi oranda daha az faaliyet gösterir, iyimserlerde ise sağ tarafla kıyaslandığında sol tarafta daha fazla faaliyet söz konusudur.

***

Normal sol taraf asimetrisindeki bu azalma, depresyonda gördüğümüz haz eksikliğinin sinirsel bir işaretidir.

Aynı beyinsel asimetriler maymunlarda da görülür; sağlıklı maymunların sol korteksi, beyinlerinin sağ tarafları göreceli olarak daha fazla faaliyet gösteren korkulu ve evhamlı maymunlarınkinden daha aktiftir.

Bunun gibi temel beyin farklılıkları bizlere iyimserliğin köklerinin izinin güneşli beynimizi oluşturan beyin develerinin işleyişine kadar sürülebileceğini gösterir.

Rotterdam’daki Erasmus Üniversite’sinden Sosyolog Ruut Veenhoven’ın, bilimsel literatür üstüne yaptığı çalışma sonucunda, hayattan keyif alan ve günlük yaşamın basit hazlarının keyfini çıkaran insanların, hayata karşı daha münzevi bir duruş sergileyen insanlardan daha mutlu olduklarını bulmuş olması şaşırtıcı değildir.

***

İyimserlik kendinizi iyi hissetmekten daha fazlasıdır; anlamlı bir hayata yönelmek, dayanıklılığınızı artırmak ve kontrolün sizde olduğunu hissetmek demektir. Bu görüş iyinin yanında kötüyü de kabullenebilmenin yanı sıra, yaşamdan istediğinizi elde etmek için yaratıcı ve kararlı bir şekilde çalışmaya hazır olmayı gerektiren iyimserliğin faydalarını gösteren psikolojik araştırmalarla da uyumludur. Gerçek iyimserler olduklarına inandığım iyimser realistler, sadece mutlu şeyle düşünerek iyi şeylerin meydana geleceğine inanmazlar. Aksine, kaderleri üstünde bir miktar kontrol sahibi olduklarına dair güçlü bir inançları vardır.

***

Kentucky Üniversitesi psikologlarından Suzanne Segerstrom şöyle söylüyor: “İyimserlik daha büyük mutluluğa yol açar çünkü hayat hedeflerine bağlılığı artırır, yani mutluluğun nedeni sadece iyimserlerin sahip olduğu ve karamsarların elde edemediği mucizevi bir mutluluk iksiri değildir”.

İyimserler, zorluklar karşısında pes etmezler. Bunun yerine, çabalarını iki katına çıkarırlar ve problemlerinin üstesinden gelmenin yollarını ararlar.

Bu tarz iyimserlik pek çok kişisel gelişim kitabını dolduran mutlu düşünceler bütün problemlerimizi çözer yaklaşımından farklıdır. Olumlu veya olumsuz düşünmek önemlidir ancak iyimserlik eğilimi, iyi niyetli düşünme kadar basit bir şey değildir.

***

Bilimsel araştırmalar bize iyimserliğin genellikle insanların yüzeysel düşüncelerinden çok eylemleri ve beyinlerinin tepki verme biçimiyle alakalı olduğunu söylüyor.

İsteme ve hoşlanma hazzın birbirinden ayrı ve eşit derecede önemli bileşenleridir ve bu benim görüşüme göre, iyimserliğin faydalarının çoğu isteme sayesinde ortaya çıkar.

Bu etkiyi, iyimserliğin en belirgin özelliklerinden birinde görebiliriz: Aksaklıklara rağmen yola devam etme becerisi. Michael J. Fox gibi bir iyimserlerlee konuştuğunuzda, sizi en çok etkileyen şeylerden biri, zorluklar karşısında pes etmeyi reddetmesidir. İyimserlik pasif bir zihin durumu değildir; iyimserlik hayata faal bir şekilde katılmak demektir.

***

İyimserlik veya en azından olumlu düşünmenin gücü hakkında şaşırtıcı iddialar ortaya atılmıştır. Söylenenlere bakılırsa, tüm yapmanız gereken olumlu düşünmektir ve iyi şeyler kendiliğinden gerçekleşmeye başlar. Kanseriniz iyileşir. Her zaman istediğiniz o işe sahip olursunuz. Mükemmel bir eş aniden hayatınızda belirir. Ehrenreich’ın bize hatırlattığı gibi, bunların büyük kısmı gerçeklikten tamamen uzak olan büyülü düşüncelerdir.

***

Bilimsel delillere dikkatli şekilde bakıldığında, iyimser zihin yapısının en azından üç büyük faydası olduğu görülebilir: Daha fazla esenlik, krizlerden sonra yeniden ayağa kalkabilme yeteneği ve hayatta daha büyük bir başarı.


***

Her ne kadar bu konu abartılarak pazarlansa da, gerçekten iyimserlik gibi olumlu zihin yapılarının daha fazla esenlikle bağlantılı olduğunu söyleyen pek çok bilimsel çalışma vardır.

Bunun herhangi bir düşüncenin sihirli gücünden ziyade iyimser zihin yapısı ve yararlı faaliyetler arasındaki bağlantıdan kaynaklandığı hemen hemen kesindir. Mevcut iddiaların en dramatik olanı, iyimserliğin ömrümüzü uzatabileceğidir.

Bugünlerde meşhur olan bir çalışmada Kentucky Üniversitesi'nden Deborah ve çalışma arkadaşları Amerika’nın dört bir yanındaki 180 Katolik rahibenin 1930 yılında manastıra katıldıktan sonraki hayatlarını anlattıkları el yazması günlükleri incelediler.

Çalışmanın başlangıçtaki yaş ortalaması 22’ydi. Danner’ın ekibi neredeyse atmış yıl sonra yaşları 75 ilâ 90 arasında değişen bütün bu rahibelerin izini buldular. Günlükler rahibelerin hayatın karşılarına çıkardığı şartlara nasıl tepki verdiklerini görmek için dikkatlice incelendi ve rahibelerin iyimserlik durumuna göre kodlandı. Bu iyimserlik ve karamsarlığı ölçmek için ideal bir yol değildir fakat araştırmacıların ellerindeki veriyle yapabilecekleri en iyi şey buydu. Oldukça üstünkörü değerlendirme olmasına rağmen harika bir çalışma oldu; çünkü bütün rahibeler birbirine çok yakın hayatlar yaşamıştı. Beslenme biçimleri ve günlük faaliyetleri de hayli benzeşiyordu.

***

1990 yılında kendileriyle iletişime geçilmek istendiğinde 180 rahibeden 76’sı vefat etmişti. Rahibelerin %50’sinden fazlası tahmin ettiklerinden fazla yaşamışlardı ki, kanaatkâr ve sağlıklı hayat tarzları düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değildi.

***

Dikkat çekici bulgu ise, iyimser rahibelerin daha uzun yaşamış olmasıydı. Gençliklerinde neşeli günlükler tutan rahibeler daha karamsar olanlara oranla ortalama on yıl daha fazla yaşamıştı.

Sigarayı bırakmanın ömrü ortalama üç ilâ dört yıl arttırdığını göz önünde bulundurduğumuzda, umut dolu bir bakış açısının sağladığı fazladan on sene çok çarpıcı.

***

O hâlde bu iş nasıl oluyor? Eğer iyimserlik gerçekten uzun yaşamamıza yardımcı oluyorsa, bunu sağlayan mekanizma nasıl işliyor? Bunun nedeni iyimserliğin farklı şekillerde yaşamamızı sağlaması mı yoksa farkı yaratan mutlu düşünceler mi?

***

Ümitsizliğe kapılmayan iyimser kişilerin aynı zamanda zorluklar karşısında dayanıklılık gösterme eğiliminde oldukları gerçeği, iyimserliğin uzun ömürle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bir ipucu sağlıyor.

***

İyimserlerin daha ısrarcı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iyimserliğin aynı zamanda başarıyla da ilişkili olduğu öğrenmek hiç şaşırtıcı olmaz. İş dünyasında iyimser olmak avantajdır çünkü başarısızlığın üstesinden gelme becerisi genel olarak aranan bir özelliktir. İyimserliği başarısızlıkla ilişkilendirmek tuhaf görünse de, piyasaya yeni giren girişimcilerin iyimser olmadan ticari planlarını faaliyete sokmaları hemen hemen imkânsızdır.

***

 

Üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorlu engelle karşılaşma ihtimalinin yüksekliğine rağmen bir iş kurmak, işlerin yoluna gireceği inancını sürdürebilmekle alakalıdır.

***

Zorluklara çok aşina olan eski İngiliz başbakanlarından Winston Churchill şöyle der: Başarı, coşkunuzu kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine doğru gidebilme becerisidir." İşte bu yüzden, iyimserliği ile çevresindekileri bir mıknatıs gibi kendine çeken Thomas Edison çalışanlarına sürekli olarak asla vazgeçmemelerini öğütlemiştir. Bir keresinde, ampulü geliştirmek için 10 binin üstünde deneme yaptığını fark edince, şu meşhur sözü söylemiştir: "Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10 bin yol keşfettim."

***

Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’un öyküsünde de özelliklerden bolca bulunur.

Tahran Üniversitesinde hukuk okuyan Ebadi, İran’da yargıç olarak atanan ilk kadındı.

1979 senesindeki İslam Devrimi’nin ardından, Devrim Komitesi'ne göre kadınlar bu tarz rollere “uygun olmadıkları” için, ülkedeki diğer bütün kadın hukukçularla birlikte Ebadi de görevinden alındı ve sekreterlik görevine atandı. Uzun yıllar boyunca işsiz kalan Ebadi asla pes etmedi. 

***

Sonunda 1992 yılında hukuk alanında çalışabilme yetkisini geri kazandı. Pek çok tartışmalı davayı üstlendi ve hâlâ yorulmak bilmez bir şekilde İranlı kadınlar ve çocuklar için sosyal adalet mücadelesine devam ediyor.

***

 

2003 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Ebadi, halen hükumeti tarafından takdir edilmiyor olmasına rağmen şu anda dünyanın önde gelen insan hakları savunucularından biridir.

***

İnsan ırkını ileriye götüren şey, Shirin Ebadi, Nelson Mandela, Jeff Bezos, Thomas Edison ve Michael. J. Fox gibi birbirinden tamamen farklı kişileri bir araya getiren iyimser zihin yapısı ve eylem becerisidir.

***

Neredeyse her türlü iklimde yaşayabilen tek tür olan bizlerin milyonlarca yıl önce Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılmasına yardımcı olan şey de muhtemelen bu umut ve dayanıklılık duygusudur. Zorluklar karşısında yoluna devam edebilme becerisi olmadan, insan topluluklarının felaketleri nasıl atlatabileceğini hayal etmek çok zordur.

YAĞMURLU BEYİN

İyimserlik Neden Karamsarlıktan Daha Anlaşılmazdır?

Gelişmiş toplumlarda, bir hayvanın veya insanın saldırısına uğrama ihtimali düşüktür. Yine de, bir dizi felakete ve kişisel hayal kırıklığına ilişkin kaygılar beslemekten kendimizi alamayız. Bizi sadece doğal tehlikelere dair temel korkular değil, aynı zamanda başkalarının hakkımızda ne düşündüğüne dair kalıcı korkular ve kaygılar de kuşatır. Popüler miyiz? Hayatta mıyız, başarılı olacak mıyız? Bütün bunlar tamamen anlaşılabilir korkulardır.

***

Peki, bu günlerde bizi tehdit etme ihtimali çok düşük olan şeylerden neden hâlâ korkuyoruz?

***

Bu soruya en sıklıkla verilen cevap, beynimizin diğer pek çok türle paylaştığımız kadim kısımlarının atalarımızın doğa olayları ve yırtıcı hayvanlar gibi bir dizi tehlikenin tehdidi altında olduğu bir dönemde evrimleşmesidir.

***

Kadim bir yapı olan amigdalada bu tehlikelerle karşılaştığımızda hâlâ belirgin hareketlenme gözlemlenir. Atalarımızı tehdit eden durumların, tehlikelerin üstesinden gelebilmemiz için bizi pek çok şeyden alıkoyarak beynin diğer bölgelerini kontrol altına alan acil durum beynimizin kadim bölümlerini hâlâ faaliyete geçirdiğine dair çok sayıda delil bulunmaktadır. Bu nedenle, nadiren karşılaşıyor olmamıza rağmen, milyonlarca yıl önce atalarımızı tehdit eden yılanlar ve diğer tehlikeler bizde büyük ölçekli korku tepkileri doğurmaya devam etmektedir. Böylelikle, korku beynimiz korkmamız gereken şeyleri bize zorla kabul ettirir. Bu yüzden karanlık yerlerde kapalı kalma, örümcek ve yılan korkusu hâlâ psikologların kliniklerde en sık rastladıkları fobi türleridir.

***

Korkunun Anatomisi

Tıpkı haz beyninde olduğu gibi korku beyni de bir dizi farklı ama birbiriyle oldukça ilişkili yapılardan oluşmaktadır. Bunların büyük bir kısmı, birbirlerinin yanı sıra korteksin farklı bölümleriyle de zengin bağlantıları olan subkortikal kısımların derinlerinde yer almaktadır.

***

Korku tepkilerimizi şekillendirmede bütün bu kısımlar önemli olsa da, amigdala isimli badem şekilli küçük yapının korkunun merkezi olduğuna neredeyse hiç şüphe yoktur. Başparmak tırnağı kadar büyüklüğü olan amigdala, her biri farklı işleve sahip en az on üç farklı kısımdan oluşmaktadır. Bu biyoloji mühendisliğinin şaşırtıcı bir başarısıdır. Bu mucizevî nodülün bütün zarafeti ve karmaşıklığı yüzlerce yaratıcı ve özenli deneyle ortaya çıkarıldığında, korku bilimi alanında bilgi patlaması yaşanmıştır. Korku hakkında artık diğer tüm duygulara dair bildiğimizden fazlasını biliyoruz ve her gün dünya üzerindeki pek çok laboratuvarlardan amigdala, korku ve bunların hayatımızdaki etkilerine dair bilgiler yağmaya devam ediyor.

***

Yılan gibi korku veren bir şey görebilir veya yangın alarmını duyabiliriz, ya da gecenin karanlığında burnumuza duman kokusu gelebilir. Bu bilgi ister gördüğümüz duyduğumuz, kokladığımız ve hissettiğimiz isterse tadını aldığımız bir şey olsun, beyin sapının hemen üstünde, aşağı yukarı kafamızın ortasında yer alan talamus isimli bölgeyi uyarır. Talamus röle istasyonu gibidir, dış dünya hakkında bilgi toplar ve sonra daha ileri bir analiz yapmak için bu duyum bilgilerini beynin ilişkili kısmına aktarır.

***

Bütün bu duyumsal bilgiler talamus üzerinden akarken, amigdalanın görevi küçük de olsa tehlike ipuçlarını taramaktır. Eğer herhangi bir tehlike algılanırsa, amigdala çok büyük bir hızla işlemeye başlar. Tehlike kapıya dayandığında ve gecikecek zaman olmadığında hızlı ve kirli yol, korkutucu bilgi duyumlarını düşünmeye zaman bırakmayacak bir hızla talamustan direkt amigdalaya aktarır. Yolda tehlikeli bir yılanla karşılaştığımızda bir saniye düşünmek bile ölümcül olabilir.

***

Yavaş olarak adlandırılan yol da aslında hızlıdır ancak bilgi amigdalaya ulaşmadan önce çok daha detaylı analiz edilmek üzere talamustan kortekse gönderilir. Bu yol, bilginin beynin daha gelişmiş, daha rasyonel bölgeleri tarafından çok daha detaylı şekilde değerlendirmesine olanak sağlar.

***

Örneğin görsel korteks yol üstündekinin bir yılan mı yoksa çimenlerin üstünde yatan zararsız bir dal parçası mı olduğunu anlamak için potansiyel tehlikeyi çok daha detaylı biçimde analiz edebilir.

***

Amigdala hızlı hareket eder ve bilinç seviyemizin dışında çalışmak zorundadır. Bizler başka şeylerle meşgulken beynin bu kadim bölgesi çevreyi tehlike için sürekli tarar. Hangi yoldan gelirse gelsin tehlike fark edildiğinde, amigdala beynin diğer kısmına ne yapıyorsa ya da neye odaklandıysa onu durdurması sinyalini gönderir.

***

Psikologların "duygusal bulaşma" adını verdiği, içgüdüsel olarak yüz ifadelerimizi başkalarınınkiyle senkronize etme fenomeninden faydalandılar. Başka bir ifadeyle, eğer birileri gülümsüyorsa veya kaşlarını çatıyorsa biz de buna eşlik etme eğiliminde oluruz.

***

Bu çok hassas bir etkidir ve sadece yüzün etrafına gülümseme veya kaş çatması sırasında oluşan en ufak kas hareketlerini bile algılayabilen küçük elektrotlar yerleştirilmesiyle belirlenebilir.

De Gelder ve ekibi, fotoğrafları görememelerine rağmen duygusal yüz ifadeleri gösterildiğinde hem GY hem de DB'nin duygusal bulaşma belirtileri gösterdiğini keşfetti. Hasta göremese de, gülümseyen bir yüz gülümsemesini tetiklemişti. Aynı şey duygusal beden ifadelerinde de ortaya çıktı; yere çömelmiş korku dolu bir duruş, hafif bir kaş çatma belirtisine yol açıyordu. Bir kere daha, korku dolu ifadeler olumlu ifadelerden daha güçlü etkiler oluşturarak korkunun haz üstündeki önceliğini ortaya koymuştu.

 

***

Bu bize kadim acil durum beyninin korteksteki görmeyi baypass ettiğini, tehlikeleri göz kırpma süresinden daha kısa bir zamanda tespit etmemize yardımcı olduğunu söylüyor.

***

Korku duygularını “görme” becerisi iyi olanlar sadece beyin hasarlı kişiler değildir. Normal görme becerisi olan kişilerde de korkunun görme yeteneğini artırdığı keşfedildi. Korkmuş bir yüzdeki genişlemiş burun delikleri, açılmış gözler ve açık ağız anında fark edilebilir.

***

Charles Darwin’in zamanında bile, bilim adamları bu ayırt edici ifadelerin sosyal iletişimle ilgili olduğunu varsayıyorlardı. Korkmuş bir yüzü görür görmez, bir şeyler olduğunu bilir ve önlem alırız.

Toronto Üniversitesi'nden psikolog Adam Anderson, bizlere korku dolu yüz ifadelerinin farklı evrimsel anlamlarını sunar. Meslekdaşı Joshua Susskind ile birlikte, korku dolu yüzün tipik kasılmalarının, burun deliklerinden geçen hava miktarının ve görüş mesafesinin artmasına imkân sağladığını keşfetmiştir.

***

Politikacıların ve rahiplerin de asırlardır gösterdiği gibi, insanları korkutmak onları sakinleştirmekten çok daha kolaydır.

İYİMSERLİK ve KARAMSARLIK GENLERİ

Bizi biz yapan genler var mıdır?

Hızla gelişmeye devam eden bu bilim sayesinde neredeyse her gün ortaya yeni bir gerçek çıkıyor. Fakat bu durum, kişiliğimizin kaynağının gen mi yoksa çevre mi olduğu sorusunun aslında yerinde bir soru olmadığını da ortaya koyuyor. Bu, tabiri caizse, eski moda ve sınırlı bir soru.

***

Ne kadar hoş olmasa da, artık araştırmalar iyimserlik veya karamsarlığın tek bir genden kaynaklanmadığını söylüyor·. Aksine, farklı bakış açıları karmaşık ve çeşitli etkileşimlerden doğuyor. Bu etkileşimle birlikte çevre genlerin ya iplerini salıyor ya da onları tamamen etkisiz hale getiriyor.

İşte bu sayede, çevremizi nasıl deneyimleyeceğimizi genler belirlemiş oluyor. Dolayısıyla, evet, genler önemlidir ancak kişiliğimizin tamamen onlara bağlı olduğu da söylenemez.

Duygusal zihnin faaliyetlerinde yer alan Serotonin ve Dopamin gibi belirli sinirsel ulakları etkileyen SNP'Iere sahip pek çok genin olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan en çok bilineni, beyindeki Serotonin seviyesini kontrol eden ve stres anlarında ne kadar dayanıklı olduğumuzla bağlantılı olan serotonin taşıyıcı gendir.

Dopamin D4 reseptör geni, beynin dopamin seviyesini etkileyen bir başka gendir; bu gen üstündeki özel SNP, alkoliçmek veya çikolata yemek gibi haz veren eylemlere yönelmekle bağlantılıdır.

***

DNA dizilimimizin, yani genotipimizin, saç rengimiz ve boyumuzun yanı sıra kişiliğimiz ve duygularımız gibi kişilik özelliklerimizi etkileyebileceğine hiç şüphe yoktur. Ancak yakın zamanlar genetik biliminde DNA’nın şehirdeki asıl oyuncu olduğu geleneksel görüşünü altüst eden bir gelgit yaşandı.

***

Geleneksel görüşün aksine, hızla büyüyen epigenetik (Epi. Yunanca’da "üstünde” veya “ötesinde” anlamına gelir) sahası genlerimizin işleyişinin değişmesinin hayatlarımız boyunca başımıza gelen şeylerden dolayı  ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Şaşırtıcı olan ise, bu değişimlerin DNA dizilimini etkilemeden bir sonraki nesle geçebilmesidir.

***

Genin okunup okunmayacağını etkileyen şey DNA'nın içinde bulunduğu ortamdır ve elbette bu ortamı etkileyen şey kişinin çevresidir. Bu yüzden genlerin karmaşık davranışlar üzerinde nadiren etkisi olur.

***

Epigenetik (aşamalı oluşum), gen-ortam etkileşiminin zaman içerisinde nasıl baş gösterdiğini ortaya çıkartmaya başladı. Birbaşka deyişle, ne kadar çok genle birlikte doğduğunuz önemli değildir, asıl önemli olan o genlerden hangisinin ortaya çıktığı ve hangisinin sessiz kaldığıdır. Bebeğiniz belirli bir gen grubuyla doğmuş olabilir, doğumdan sonra gerçekleşenler hangi genin ortaya çıkacağını ve hangisinin çıkmayacağını etkiler.

***

Epigenetik değişiklikler bizleri gerçekten daha az veya çokiyimser yapabilir mi?

Deliller bunun öyle olduğunu söyler. Farelerle yapılan çalışmalar annelik bakımındaki çeşitliliğin beyin üstünde ve strese verilen tepkilerde yoğun etkisi olduğunu gösterir. Sevgi dolu anne fare yavrularını saatler boyunca yalar ve kucaklar, eğer yuvadan dışarı yuvarlanırlarsa hızla onları geri çeker. Soğuk bir anne ise yalamak ve bakım için çok daha kısa süre harcar. Böyle farklı anne bakımı alan yavru farelerdeki gen ifadeleri analiz edildiğinde, vurgulanan gen gruplarında şaşırtıcı farklar görülür.

YOĞRULABİLEN ZİHİN

İnsan Beyninin Olağanüstü Esnekliği

İnsan beyni şaşırtıcı bir değişim kapasitesine sahiptir. Yıllar boyunca nörologlar, belirli bir yaştan sonra -muhtemelen yedi yaşına kadar küçük bir yaş- beynimizin artık esnekliğini yitirdiğine ve mevcut şekliyle yoluna devam ettiğine inandılar. Ancak. filizlenen nöroplastisite alanı bu kavramı tamamen altüst etmiş ve bizlere en yaşlı beyinlerin bile hayal edilenden çok daha esnek olduğun göstermiştir.

Bu, gelip geçici düşüncelerden ibaret yüzeysel bir değişim değildir. Fiziksel yapıda gerçek bir değişimdir. Nöronların ve nöron bağlantılarının yaptığımız şeylere ve hatta düşündüğümüz şeylere tepki vermesi beyin devrelerinin işleyişinde gerçek değişimlere neden olur.

Yağmurlu ve güneşli beyinlerimiz olan korku ve hazzın temelinde yatan devreler özellikle plastisite sahibidir. Bu durum, korku ve hazla olan kişisel tecrübelerimizin bizlere yüksek seviyede bireyselleşmiş devre takımlarının ve bağlantıların olduğu benzersiz bir beyin sağladığı anlamına gelir. Her birimiz korku ve hazza kendimize özgü şekilde tepki gösteririz ve duygusal zihnimizin tepkilerindeki bu temel farklılık çevremizdeki dünyayı yorumlayışımızı şekillendirir. Artık biliyoruz ki bilişimizi değiştirirsek beyinlerimizi de yeniden şekillendirebiliriz.

***

Nöroplastisite iki ucu keskin bir bıçaktır ancak eğer beynimizi yeni şeylerle zorlamazsak, inançlarımız ve davranışlarımız giderek katılaşır ve dolayısıyla onları değiştirmek güçleşir. Beynimizin kullanmadığımız bölgeleri aşamalı olarak diğer işlevler tarafından ele geçirilir. Öte yandan, eğer gerekli çabayı gösterirsek en derinlere gömülmüş beyin devrelerinin bile değişim potansiyeli vardır. Şu anda pek çok çalışma, kör insanların üstün duyma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyleyen efsaneleri doğrulamaktadır (Helen Keller gibi). 

Kör insanlarla yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında, beynin tam arkasındaki korteks bölgesinde yer alan ve normalde sadece görsel bilgilere yanıt veren bölgenin (görsel korteks) aynı zamanda işitsel verilere de tepki gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Normalde bir şeyler görüldüğüzaman harekete geçen nöron grupları, artık kör insanlar bir şeyler duyduğuzaman harekete geçer. Kortekstekimülk olarak da bahsedilen bu bölge, dış dünyadan gelen sinyallerin yokluğunda boş durmaz, bunun yerine bu kullanılmayan kaynaklardan diğer duyular ve faaliyetler faydalanır. Örneğinkör olan bir kişide, bir zamanlar görmeye ayrılmış olan bölgeyi duyma devralır.

Kör insanlar bir ses işittiğinde görsel korteksin parçaları tepki gösterir, sağır insanlar bir şey gördüğünde işitsel korteks bölgeleriharekete geçer. Ne var ki, bu çalışmalarda test edilen insanların tamamı erken yaşlardan itibaren kör ya da sağırlardı ve bu yüzden plastisite kritik dönemde gerçekleşmiş olmalıydı.

***

Erişkinliklerinde kör olmuş insanlardan sesler arasında ayırım yapmaları istendiği zaman, beynin görmeyle ilgilenen görsel korteks bölgelerinin seslere güçlü bir biçimde tepki gösterdiklerini buldular. Dolayısıyla, insanlar erişkinliklerinde bile kör olsalar, daha keskin duyma becerileri geliştiriyorlardı.

***

Beyinlerinin normalde görmeyle ilgilenen kısımları artık boşa çıktığı için, duymaya yardımcı oluyorlardı. Bu hâlen çok tartışmalı bir çalışmadır ve pek çok bilim adamı bunun gerçekten mümkün olduğuna ikna olmamış durumdadır.

İsveçli Nörolog Peter Eriksson Sahlgrenska, Üniversite Hastanesinde yatan ölümcül beyin kanseri hastalarına yapmaya çalışacağı deneyi anlattı ve bazıları ölümlerinin ardından beyinlerini bilim için bağışlamayı kabul etiler. Bu hastalardan beşi, uygun tedaviyi görmelerinin ardından hayatlarını kaybetti.

Yaşları ellilerden yetmişlerin sonuna uzanan bir yelpazede olan bu hastaların beyin dokusu, artık insan beyninde nöronların oluşup oluşmadığımı cevabını taşıyordu.

Otopsi1er sırasında Eriksson ve ekibi her bir bireyin hippokampus bölgesinden ince beyin dokusu kesitleri çıkardı. Bu kesitler daha sonra Atlantik üzerinden Gage’in California’daki laboratuvarına gönderildiler.

Beyin kesitleri ilk defa mikroskop altına yerleştirildiğinde laboratuvarda kimbilir nasıl bir heyecan vardı. Gerçekten de, birbiri ardına kesitlerin incelenmesiyle mikroskopun altında yeşil renkte parlayan yepyeni hücrelerin sırlarını açığa çıkartan işaretleri görünür olmuştu.

2004 yılında ufak bir konferansta Gage şunları söyledi: “İncelenen bütün beyinler, diğer türlerde eksiksiz olarak yeni sinir hücresi oluştuğunu bulduğumuz bölgede yeni hücrelerin delillerine sahipti”.

Bu insanların bazılarının yetmiş yaşın üstünde ve beyin kanserinden ölmüş olmalarına rağmen beyinlerinin bazı kısımları hala yeni beyin hücrelerinin üretimiyle meşguldü. Mesaj şuydu: Beyin, değişmeye ve tepki vermeye asla ara vermez. Görünüşe göre, yaşlı köpeklere yeni numaralar öğretebiliriz…

Duygusal tepkimizi düzenleyen beyin devreleri her birimiz için bireyselleşmiş bir yolla gelişir, Bütün hazlarımız, korkularımız, düşüncelerimiz ve hayallerimiz duygusal zihnimizi şekillendirmek için zaman içerisinde birleşir, bizi biz yapan benzersiz beyin devresi kümelerini üretir. Bu devrelerin hepimiz için kabaca aynı yerde bulunmalarına ve Prefrontal Korteks amigdala ve NAcc gibi aynı yapılara sahip olmalarına rağmen iyi veya kötü olaylara tepki gösterme derecesi kişiden kişiye çarpıcı ölçüde değişir.

Kişiliğimizin kaynaklarını ve hayata bakışımızı şekillendiren şeyler bu aşırı tepkisel ve esnek devrelerdir.

Yağmurlu beynimizi ve güneşli beynimizi oluşturan devreler neyin önemli olduğunu belirler, bizi çevremizin motivasyonel zeminiyle aynı frekansa taşırlar. Sürekli değişen dünyada, en ufak dengesizlik, dürtüsel zeminin olumlu veya olumsuz yönlerine doğru en küçük odak değişikliği bile çok büyük sayıda beyin devresinin yönünü değiştirebilir, yağmurlu beynimizin veya Güneş’li beynimizin içindeki bağlantıları ve devreleri zayıflatabilir veya güçlendirebilir.

Hayatlarımızın üstünde çok yoğun etkilere sahip olabilen “yarısı dolu bardak” veya “yarısı boş bardak” zihniyetinin gelişiminin altında yatan şey bu devrelerdeki değişiklerdir.

Beynin ne kadar belirgin bir öğrenme kapasitesi de olsa, evrim hâlâ perde arkasından ipleri kontrol etmektedir. Böylece beynimiz bazı şeyleri diğerlerinden daha çabuk öğrenir; her şeyi eşit derecede öğrenebilen boş bir levha değildir.

Korku sistemi kartlarını kadim tehlikelerin lehinde sıralar. Bu eğilim, dünya ile ilgili bilişlerimizin ve inançlarımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Bilişlerimizin ve davranışlarımızın şekillenmesinde haz beynimizin ayrıca güçlü bir etkisi vardır. Ancak, korku hazdan üstün olduğundan ve bilimin diğer korkunun temelinde yatan beyin devreleri hakkında herhangi bir duyguya oranla daha fazla şey bilmesinden dolayı, duygusal zihnimizin hayatımızı nasıl kontrol ettiğini göstermek için korku sistemine odaklanmalıyız.

Korku, davranışlarımızın büyük bir kısmını düzenler ve şekillendirir. Bunlar korkmayı ve korkmamayı en kolay şekilde öğrendiğimiz sosyal öğrenmeyi, dünya hakkındaki inançlarımızı, olan bitene dair anılarımızı, ön yargılarımızı ve hattâ sağlığımızı ve refahımızı içerir.

***

Psikologlar korkunun nasıl öğrenilebileceği ve unutulabileceği hakkında devasa miktarda bilgi edindiler ve bu bilginin büyük kısmı şaşırtıcı derecede basit bir deney yöntemin· den edinilmiştir. Korku şartlamasıolarak bilinen bu uygulama bizlere tepkisel ve esnek korku öğreniminin nasıl olabileceğini ve bunun hayatlarımızın şekillenmesinde neden bu kadar baskın bir rol oynadığını gösterir.

KORKUDAN GELİŞİME

Korku beynimize ihtiyacımız var. O olmadan kazalara açık ve muhtemelen çok kısa hayatlarımız olur. Ancak, korku sistemi aşırı aktif hâle geldiğinde, insanlar kaygı ve çaresizlik duyguları altında ezilebilir. Korkunun böylesi patolojik seviyeleri kolayca çok yıkıcı sonuçları olan kaygı bozukluklarına ve depresyon dönüşebilir.

Korkunun ve çaresizliğin olağan dışı seviyelerini hayatımızdan çıkarmak bir şeydir, refahı artırmak ve hayat yolunu geliştirmek ise bir başka şey. Son araştırmalarda ortaya çıkan cesaret verici bulgulardan biri çoğumuzun şaşırtıcı biçimde dayanıklı olduğudur. Terörist saldırı, ciddi bir hastalık, sevilen bir kişinin ölümü gibi akla gelebilecek en kötü şeyler gerçekleştiğinde çoğumuz şokun etkisinden çabucak kurtuluruz. Hatta bazıları artık daha iyi bir insan olduğunu düşünür, Travma sonrası stresin yerine, travma sonrası büyümeyi tecrübe eder.

***

Eğer laboratuvardaki bir ses gibi korkulan bir nesne elektrik şokunun yokluğunda pek çok kez verilirse aşamalı olarak azalır. Tıpkı attan düştükten sonra tekrar binmek gibi, korkulan bir şeye tekrar tekrar maruz bırakılmak sonunda onun güvenli olduğunu öğrenmeyle sonuçlanır.

***

Hayvanlarla yapılan korku şartlanması çalışmalarından edinilen bilgiler, örümcek korkusu gibi belirli korkuların tedavisinde oldukça etkili olan maruz bırakma terapisinin gelişmesine yol açtı. Maruz bırakılma terapisi insanları korkutucu anılarla yüzleştirir ve onları bastırmayı öğretir.

***

Fobileri olan insanlarkorktukları şeyler ile aralarına büyük mesafeler koyduklarından, çok kötü bir şey olmayacağının farkına varabilecek durumun içerisine asla girmezler. Ancak insanları korktukları nesneyle tekrar tekrar yüzleşmeye zorlamak, o korkuyu ortadan kaldırmanın oldukça etkili bir yoludur. Fobisi olan kişi korktuğuşeyle karşılaştığı zaman meydana gelen kalp çarpıntısı, avuçların terlemesi ve panik hisleri azalmaya başlar. Birkaç seanstan sonra, örümcek fobisi olan insanların büyük bir kısmı ellerine örümcek alabilecek noktaya gelir.

***

Psikologlar eskiden anıların büyük oranda sabit ve katı bir biçimde saklandığını düşünürlerdi. Artık, anıların, özellikle de duygusal anıların, hatırlandığı zaman yeniden faaliyete geçtiği, orijinal anıya yeni bilgiler eklenmesine imkân tanıyacak şekilde geçici olarak savunmasız kaldığı keşfedildi. Bu, ne zaman bir anıyı aklımıza getirsek, hafif şekilde değiştiği ve özgün olanından biraz farklı yeni bir üye olarak belleğe yazıldığı anlamına gelir. Teknik adı sağlamlaştırmaolan ve yaklaşık altı saat süren bu yeniden etkinleştirme süreci, anının değiştirilebileceği bir fırsat penceresi aralar.

Tıpkı spor salonunda çalışarak kaslarımızı güçlendirebileceğimiz ve fiziksel esnekliğimizi artırabileceğimiz gibi, beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları da pratik yaparak güçlendirilebiliriz. Bilişteki bu değişimler, korkularla ve hazlarla karşılaştığımızda beynimizin verdiği tepkilerde gerçek bir fark yaratabilir. Deliller duygusal bozukluklara yönelik bütün terapilerin yağmurlu beynimizi destekleyen aynı temel beyin devrelerini hedef aldığına işaret etmektedir.

Bunlar bir kere harekete geçtiği ve işlenebilir hâle geldiği zaman nöroplastisite yöntemleri yönetimi devralabilir, “iyi” devreleri güçlendirebilir ve “kötü” devreleri zayıflatabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) gibi klasik terapiler Prefrontal Korteks bölgelerindeki faaliyet artışıyla beraber acil durum beyninin faaliyetlerinde azalmaya neden olur. Bu tedaviler insanların duygularını kontrol etme yeteneğini geliştirirler ve genelde kaygı depresyon için tercih edilirler.

Moleküler seviyede, antidepresanların çoğu sinaptik kesişimlerdeki Serotonin’in ve diğer kimyasal ileticilerin miktarında keskin bir artışa yol açar.

Bu etki neredeyse derhal tespit edilebilir ama duygudurumunun düzelmesi gibi klinik değişimler ve diğer belirtiler birkaç hafta boyunca gerçekleşmez.

Ayrıca, antidepresan ilaçlar depresyonda olmayan insanların duygudurumunu iyileştirmez ve örneğin Kokain gibi normalde duygudurumu yükselten uyuşturucular da depresyon tedavisinde genel anlamda etkili değildir.

Dolayısıyla, antidepresan ilaçların etkisi insanların duygudurumunu düzeltmeleri ile açıklanamaz.

Psikolojik terapiler duygularımızı düzenleme ve kontrol etme yeteneğimizi etkilerken antidepresan benzeri ilaçların görünüşe göre amigdala üzerinde çok daha doğrudan bir etkisi vardır. Bu ilaçlar bilişsel yanlılıkları değiştirmek yoluyla, duygusal bozuklukların ortak bir özelliği olan aşırı çalışan korku beynini doğrudan baskılar.

Pek çok psikolog derinlere kök salmış bozuklukları değiştirebileceğimize işaret eden bulgulardan güç almaktadır. Ne genetik tabanımız ne de yaşadıklarımız hayatımızı değiştirilemez bir rotaya sokmalıdır. Fırsatları kaçırıp yeteneklerini israf etmiş pekçok insan kadar, zorlukları aşarak daha mutlu ve daha dolu bir hayat sürmüş insanlar da vardır. Doğamız ve yetiştirilme tarzımız kesinlikle şu ya da bu şekilde tepki vermemizi daha muhtemel hale getiriyor olsa da, bilim bu durumda kaçınılmaz hiçbir şeyin olmadığını söylemektedir.

Bizlere özgü yanlılık kalıplarından ve çarpıtmalardan oluşan düşünce alanımızı değiştirerek dünyaya bakışımızı değiştirebiliriz.

Düzenli olarak meditasyon yapan insanlar sıklıkla beyinlerini dinginleştirebildiklerinden bahseder, dolayısıyla öfke ve kıskançlık gibi yıkıcıduyguların olumsuz etkilerini eritirler. Bu “ruhsal parazitler”  bir kere bastırıldığı zaman, beyin saf bir konsantrasyon ve içgörünün peşine düşmek ve nihayetinde daha doyumlu, mutlu bir yaşam sürmek üzere özgür bırakılabilir.

Günlük hayatımızda tecrübe ettiğimiz üzüntü ve kaygının büyük bir kısmı dış olaylardan değil o olayları içeride nasıl yorumladığımızdan kaynaklanır. Beynimizin içinde olup bitenler gerçekten de bizleri etkiler. Bunun somut olmayan bir düşünce olarak uçup gitmesine izin vermek, öfkenin yıkıcı etkisine karşı potansiyel bir panzehirdir. Bu yüzden duygudurumu ve kaygı bozukluklarını tedavi etmek için yapılan müdahalelerin büyük bir kısmında bozulmuş devreleri normalleştirmeyi deneriz.

Beyin devrelerinin plastisitesi dikkate alındığında, kemikleşmiş “zehirli” devreler bile zihinsel pratikle normalleştirilebilir.

Duyguları düzenleme becerisi kişiden kişiye değiştiğine göre, aradaki bu farkın refah ve mutluluk farkıyla ilişkisi olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya dair bir çalışma yürütüldü.

Bu çalışmada, duygusal tepkileri artırma becerisi de kişiden kişiye değişiyordu. Duygularını güçlendirmekte daha iyi olanlar aynı zamanda daha yüksek refah ve mutluluk seviyeleri bildirmişlerdi. Çok daha şaşırtıcı olanı, ortalama gelirler karşılaştırıldığında, duygularını daha iyi düzenleyebilen kişilerin daha az kontrol edebilenlerden fazla kazandıkları ortaya çıktı. Eski dünya bilardo şampiyonu Steve Davies bir keresinde şöyle demişti, “başarının sırrı aslında çok önemli olduğu hâlde, oyunu sanki hiç önemi yokmuş gibi oynamaktır”.

Olayın telaşı esnasında duygusal tepkilerimizi düzenleyebilmemiz, daha fazla başarı ve yaşam doyumuyla ilişkilendirilmiştir ve büyük çoğunluğumuz duygu düzenlemesi alanında uzmandır.

İlk yıllarımızdaki çığlıklarımızın ve öfke nöbetlerimizin üstünden zaman geçtikçe, duygularımızı denetimaltına almayı öğreniriz. Bunu ne kadar iyi yaparsak, hayatın iniş ve çıkışlarıyla o kadar iyi mücadele edebiliriz. Bu yüzden kaygı bozuklukları, her ne kadar yükselişte de olsalar, insanların sadece az bir kısmını etkilemektedir. İnsanların çoğu oldukça dayanıklıdır ve problemler karşısında kendilerini çok çabuk toparlarlar.

11 Eylül saldırılarından sonra New York ve diğer yerlerde kaygı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu salgını olabileceğiyle ilgili büyük bir endişe vardı. Böyle bir şey olmadı. Saldırı anında çoğunluk kaygılanmış ve korkmuştu ama bu korkular aşamalı bir şekilde yok oldu ve bir süre sonra insanlar normal yaşantılarına dönmeye başladılar. Aslında bütün bunlar ABD’nin popülaritesini arttırmak için yapılan bir tezgâhtı. ABD bir olaya yol açacaksa, önce bunun filmini çeker.

Stüdyoların çoğu da ABD’de değil, Kanada’dadır.

Ben Sayın Celal Pir’le NTV’de canlı yayındaydım ve hepsinin aslında ABD’nin oyunları olduğunu söylediğimde kimse bana inanmamıştı...

Psikolojik çalışmalar, çoğumuzun aslında pek çok günlük olayın üstünde kontrol sahibi olduğunu düşündüğünü ortaya koymaktadır. Bu da yine çoğumuzun hafif iyimser olmasını bir nebze açıklar. Ayrıca, lotoyu makineye oynatmaktansa sayıları kendimiz seçtiğimizde kazanma şansımızın daha yüksek olduğu inancımızı da anlaşılır kılar. Aynı şekilde, insanların çoğu zarları başkasının atmasına izin vermek yerine kendileri atarsa kazanma şanslarının daha yüksek olduğuna inanır. Kontrolün cazibesi iyimserliğin güçlü ve gerekli bir parçasıdır.

Psikolojik araştırmalar mutluluk arayışında önemli bir dizi etken daha belirlemiştir.

Güneşli beyin ve yağmurlu beyin devrelerimiz, beynimizi iyi veya kötü şeylerle dolduran güdüselzemine odaklanan önemli radarlardır. Bu beyin bölgelerinin etkinliği neye duyarlı olacağımızı ve neye tepki vereceğimiz belirler.

Yağmurlu beynimiz aşırı faal hâle geldiğinde, kaygı ve depresyon gibi yıkıcı durumlara yol açabilir. Tıpkı aci1 durum beynimizin atalarımızı tehdit eden şeylere göre evrimleşmesi gibi, haz beynimiz de yiyeceğe ve sığınağa erişmek, birlikteliğikorumak, sevmek, affetmek, şefkat gibi kendisi için iyi olan nevarsa ona göre evrimleşmiştir.

Birbiri adına yapılan anketler, insanların kendilerini daha mutlu hissetmediğini vegelecek hakkında karamsar olduklarınıgöstermiştir. Toplumun maddi zenginlik düzeyi ile vatandaşlardaki kişisel mutluluk verefah arasında gerçek bir kopukluk vardır.

Öyleyse daha gelişmiş ve daha mutlu toplumlar yaratmaya nereden başlayacağız? Seçeneklerden biri, depresyon ve kaygı bozukluklarının artan gelgitiyle doğrudan mücadele etmektir çünkü bu problemler dünya çapında milyonlarca insanın mutsuz olmasına neden olmaktadır. Bu bozukluklardan mustarip her insanın ailesinde bu hastalıktan etkilenen en az beş üye daha olduğundan emin olabilirsiniz, buna bir de çalışma arkadaşları ve daha geniş çevre eklenir.

Ancak bu kendimizi mutsuzluktan kurtarmaya odaklanmamız için yeterli değildir, bizi geliştiren etmenleri belirlemek de önemlidir. Fiziksel olarak zinde ve aktif olmak, iyi beslenmek gibi sağlığımızı destekleyen genel şeyler vardır.

Daha da önemlisi, bilim sadece üç şey bir araya geldiğinde mutlulukta gerçek değişimlerin olduğunu bulmuştur: Bol miktarda olumlu duygu ve kahkaha, hayatımıza kendimizi vermek ve gündelik hayatımızdan daha büyük bir anlam hissi bulmak...

***

Bu üç bileşenden en önemlisi, ister mesai saatlerinde isterse boş vakitlerde, yaptığımız şeye tamamen kendimizi vermemizdir. Mutluluk araştırmalarından gelen en tutarlı ve aynı zamanda şaşırtıcı mesaj, daha iyi işin, daha büyük evin, daha iyi bir arabanın mutlulukta sürekli bir artışa neden olmadığıdır.

Pazarlamacılar size ne derse desin, gıcır gıcır yeni bir saat veya cep telefonu sizi uzun vadede mutlu etmeyecektir.

Sizi mutlu yapan şey, sizin için anlamlı olan bir şey ile uğraşıyor olmaktır. Bu, iyimserliğin de gerçek bir ayırt edici özelliğidir.

Her yaşama ânında, biraz yağmur yağmalıdır düsturu kesinlikle doğrudur.

Hiçbirimiz hayal kırıklıklarından ve üzüntüden tamamen kaçamayız. Dolayısıyla pek çok duyguyu yaşayabilme kapasitesine ek olarak eğer gerekirse bu duyguları frenleyebilme yeteneğine de sahip olmak, dengeli bir yaşamın anahtarlarından biridir. Zihnimizdeki alanı yağmurlu beyin ile paylaşmaktan memnuniyet duyan duyarlı bir Güneşli beyne ihtiyacımız vardır.

KAYNAKÇA

YAĞMURLU BEYİN, GÜNEŞLİ BEYİN-Rainy Brain, Sunny Brain

(Optimizm ve Pessimizmin Yeni Bilimi )

Yazar: Prof. Dr. Elaine FOX(*)

Çeviri: Filiz Gülerkaya

Pegasus Yayınları-1362 (279 Sayfa—29,5 TL)1. Baskı-Haziran 2016

 

(*)Elaine FOX: Önde gelen deneysel psikolog ve nörologlardan biridir. Essex Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü ve Beyin Araştırmaları Merkezi’nin eski başkanı olan Fox halen Oxford Üniversite’sinde Deneysel Psikoloji Bölümü’ nde konuk Araştırma profesörüdür.

196 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Tam bir özgeci ve fedakâr, hiçbir karşılık beklemeden Afrika’ya uçuyor

oradaimkânsızı başarıyor. Pek çok yasakla dolu ülkede, Afrika’da ameliyatlar

yapıyor.

Tek başına ta Uganda’ya gidiyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor.

Sadece kendi maaşıyla idare ediyor ve arkasında ne bir güç var, ne de bir başka bir güç.

***

Tek maaşla yaşıyor ve Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında dolaşıyor.

Peki, bunları yaparken, yani imkânsız olanı başarırken, hiçbir karşılık gözetiyor mu? Hayır!

***

Tam bir lider ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı. Toplantılar düzenliyor ve pek çok hekimi bir araya topluyor.

***

Evlenmemiş, zaten ne ihtiyacı var ki?

Gayet dışa dönük ve sıcak… Toplantılarda herkese konuşuyor ve kimseyi ihmal etmiyor.

Terastaki toplantılara ben ve Neslim de katılıyoruz.

Her konuda sohbet ediliyor: Felsefe, din, psikiyatri…

Geçenlerde bir meslekdaşım da oradaydı ve psikodinamik psikoterapi anlattı.

Kulağına usulca eğildim ve benim “Psikanaliz Yanılgısı” kitabımdan almasını rica ettim. Çok iyi bir psikiyatr zaten ve kendisini camiadan tanıyorum. Sıklıkla televizyona çıkar.

***

Kabul etti ve iyi bir performansla konuşmasını bitirdi.

Toplantılarda isteyen içki, arzu eden meyve suyu içiyor.

Kimseyi kırmayıp herkesle gerekli mesafeyi koruyarak sohbet ediyor.

Güzel bir hanım ve bekâr, neden evlensin ki?

Elini sallasa ellisi desem yanılmam.

Şirin, yapıcı ve komplekssiz. Herkesin elini sıkıyor ve hep gülümsüyor.

 Terasta da gayet ölçülü ve hep gülümsüyor.

Kimseye üstünlük taslamadığı gibi, çok da mütevazı…

Onu bana tanıştıran Kadim Dostuma şükranlarımı sunuyorum.

Bu toplantılar eminim ki uzun süre devam edeceğiz.

Vahdet-i Vücud da gündeme geliyor, sevgi ve saygı da.

***

Her ne kadar bazen katılamasam da, bugüne kadar hepsine gittim.

Ortam sofistike, muhabbet bol. Hava tertemiz.

Arada sigara içenler olsa da hiç aldırış etmiyoruz.

Artık müdavimi olduk toplantıların.

Senelerce de devam edeceğiz.

***

Neslim’le de, her ne kadar farklı hekimlik dalları icra etseler de, hemen ahbap oldular.

***

İlk toplantıda tipik bir ağa vardı, herkese ne isterse ısmarladı.

Biz de nasiplendik bolca.

Gece vakti gelince yoruluyor herkes ve isteyenler mekândan ayrılıyor.

Belli ki çok zeki ve hiçbir sorunu yok.

Bazen tırmanmakta zorlansam da, artık epey zayıfladığım için, ben de toplantılara yetişiyorum.

Bir dahaki sefere sadece su içeceğim ve pür dikkat sunumları izleyeceğim.

***

Galiba Sayın Hıncal Uluç’u çağırmış.

Kolay kolay her yere gitmez, kendisiyle İzmir’deki bir dostumun düğününde tanışmıştık.

Çok hoşsohbettir, zamanında bazı televizyon kanallarında da aynı ekrana çıkmıştık.

Banu Hanım hem alımlı hem de sevecen.

Herkese gülümsüyor.

Bu toplantılar uzun seneler sürecek belli ki.

Biz de iştirak edeceğiz.

Asansör bozulsa dahi yürüyerek çıkıyorum ve muhabbete katılıyorum.

***

Barda her şey var ama tabii ki ücretli.

Ben hemen hiçbir şey yemiyorum ve içmiyorum.

PPP ile yapılan sunumları pür dikkat seyrediyorum.

Her şey çok güzel ve edeplice yapılıyor.

Sayın Dr. Banu Çiftçi bizimle teker teker ilgileniyor.

Belli ki bunları devam ettirecek.

Bizler de katılmaya devam edeceğiz.

Dilerim bu toplantılar hiç bitmesin ve biz de hep gidelim.

Bu şekilde toplanılan yerler epey azaldı, ortam da nezih.

İyi ki kendisiyle tanışmışız ve hemen kaynaşmışız.

Dilerim ki herkes sağlıkla kalsın ve kimseler ölmesin.

Bu arada savaş acımasızca sürmekte ama biz sadece işimizle ilgileniyor ve yeni seyahatler planlıyoruz.

Daha Almanya, İskandinav ülkeleri var.

Hollywood’da skandallar sürüyormuş.

Oraya epey önce gitmiştik.

Bir yangınla kül olmuştu ve yerlerde ünlü kişilerin ziyaret etini temsil eden nesneler vardı.

***

Hiç unutmam, orada çok gay olduğu için, bütün spotlarda bu konuda dikkat çekici şeyler vardı.

Daha en az elli sene yaşayacağımız için, belki de Ay’a gideriz.

Bizin engelleyecek ne var?

Ölüm.

Yakında onun bile bir aşısını bulur bu Amerikalılar.

***

Herkese sevgim ve saygımla birlikte, sonsuz bir hayat ve tükenmeyecek dayanma gücü diliyorum.

Hepimizin daha yapacak çok işi var.

Bu âlemde imkânlar tükenmez ama evrim de devam ediyor.

Sevgim ve saygımla – Mehmet Kerem Doksat – 03. 10. 2016

111 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Geçen benin, eski asistanım Prof. Dr Ayten Eroğan’ın ve karım Sevgili Neslim’in çabalarıyla ilk Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatri kongresini başarıyla yaptık.

Cevahir Asya Oteli’ndeki kongreye pek çok değerli bilim adamı katıl. En ilginç konuşmalardan biri de din ve psikiyatri, sufizmin tedavisindeki konularındaydı.

Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Derneği

Prof. Dr. Ayten Erdoğan

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat

Prof. Dr. Orhan Doğan

Yrd. Doç. Dr. Neslim G. Doksat

Bu derneği kurmak için pek çok aşamadan geçtik ama başardık.

 ***

Kadim Dostum Prof. Dr. Mehmet Sungur’un çağırdığı yabancı konuşmacı da Katolik'ken Budizm’e geçmiş, mükemmel derecede İngilizce konuşan bir Profesördü. Din ve Psikiyatri konusunda verdiği konferans büyük ilgi topladı. Prof. Dr. Bayram Karasu'dan bahsettim ama tanımıyormuş. O da terapilerinde dini kullanır.

***

Ben Bipolar Bozukluk’taki gelişmeleri anlattım.

Prof. Dr. İlkin İçelli ve zarif karısı Sümer Hanım da oradaydılar, keyifli bir akşam yemeği yedik. Zarif kıları da onlarla beraber İzmir'den gelmişlerdi,i O da demansla ilgili mükemmel bir sunum yaptı.

 ***

Prof. Dr Engin Eker- halen Dünya Alzheimer Derneği başkanı- Demans ve tedavisi konusundaki yenilikleri anlattı.

 ***

Eski Karım Nurperi de güzel bir konuşma yaptı. İzmirli Sermin Kesebir de konusunu çok güzel anlattı.

Prof. Dr. Erdal Işık “dirençli depresyonu” başarıyla sundu.

Sevgili Prof. Dr. Nesrin Dilbaz da güzel bir konuşma yaptı. 

Düzenlemeden sorumlu Evren Bey önemsiz bir kaza geçirdi ama hemen toparlandı.

Bakırköy’den Doç. Dr Cüneyt Evren bağımlık konusundaki gelişmeleri anlattı. Her zamanki gibi hitabeti çok iyiydi.

Eski Asistanlarımdan Kıbrıslı Arzu da dinleyiciler arasında. O da köken olarak Cerrahpaşalıdır.

Yemekte bir anda Sevgili Profesör Dr. Mine Özmen ve kocasıyla karşılaştık. Eski günlerden söz ettik. Camiadaki üzücü gelişmelere hiç değinmedik, gerek yoktu.

*** 

Mehmet, zarif esi ve yabancı konuşmacı bizi Kolcuuğlu Kepaçısı'nda yemeğe davet ettiler. Çok sigara ve nargile içen vardı. Çok az bir şey yedim çünkü diyetteyim ama o bile doymama yetti.

***

Arabalarımıza atladığımız gibi otele döndük. Hemen hiç kimse alkollü içki içmedi. Portakal suyu, Diyet Cola ve Fanta yedik.

*** 

Köfteler ve rosto çok lezizdi. Neslim'in ısrarına rağmen sadece üç köfte yedim.

*** 

Düzenleme kurulu bize bir jest yaparak oda ve konaklama ücretimizi ödedi.

***

Herkes yorulmuştu, biz arabamızla İstanbul'a döndük.

***

Sonuçta katılan herkes memnun oldum.

Pek çok değerli bilim adamı başarıyla sunumlarını yaptılar.

Prof. Dr Köksal Alptekin tabii ki şizofreniyle ilgili gelişmeleri  anlattı.

***

Adalar manzarası pek güzeldi, Aklına Dalan Bey'in mavi gözleri geldi.

*** 

Bütün katılan bilim adamlarını teker teker selamladım ve sahneye çıkıp terik etti..

***

Hepsi de seneye tekrar geleceklerini söylediler. 

Bizler de bu aralar çok artan kogrrelerden bizimkine gelecekleri söylediler.

***

 

Dilerim bunların sayını daha da artsın ve bilim dünyamıza katkıda bulunmaya devam etsinler.

Herkese sağlık, esenlik ve barış dolu günler diliuyorum.

Sevgim ve saygımla...

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya .26.09.2016

 

 

150 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Ülkemiz için çok değerli hizmetlerde bulunan vatansever iş adamı Ishak Alaton’u kaybettik. 

İstanbul’da 2 Eylül 1927’de doğan Alarko Holding Onursal Başkanı İshak  Alaton, 1942'ye kadar Şişli Terakki Lisesi'nde okudu.

Saint Michel Fransız Lisesi'nden 1946'da mezun olduktan sonra,  askerliğini 1947-1948 yıllarında yedek subay olarak Polatlı Topçu Okulu'nda  yaptı.

Alaton, 1951’de İsveç'e giderek, iş hayatına Motala Lokomotif  Fabrikası'nda kaynak işçisi olarak başladı. Bir yıllık kaynak işçiliği sırasında  gece kurslarına giderek teknik resim öğrendi ve aynı fabrikada teknik ressam  olarak iki yıl daha çalıştı.

ıshak alaton ile ilgili görsel sonucu

1954’ün başında Türkiye'ye dönen Alaton, aynı yıl Üzeyir Garih ile  birlikte Karaköy’de Vefai Han’da Alarko Kollektif Şirketi’nin kuruluşuna imza attı 1954’te ve holdingin kuruluşu tamamlanmış olmuştu

***

Üzeyir Garih ve Ishak Alaton’dan oluşan Alarko Holding'in iki kişilik kadrosu, apartma

kaloriferi tesisatçılığı hizmeti ile Türk sanayi dünyasındaki ilk adımı gerçekleştirdi.

1973’te Alarko’nun halka açık bir holding olmasından beri üstlendiği  Alarko Holding

A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 15 Mayıs 2015’te Alarko’yu  birlikte kurduğ

merhum Üzeyir Garih’in oğlu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Garih’e devrederek “Alarko

Holding Onursal Başkanı” unvanını aldı.

Üzeyir Bey’i Sabancı Holding’in işlettiği koruluk bir mekânda tanımıştım. Önceden de birbirimizi tanır, sever ve sayardık.

Etrafta pırıl pırıl gençler vardı ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin içkilerini içiyor, dans ediyor ve eğleniyordu.

Hemen elimi sıkmış ve “Kerem Bey”, “biz çok emek harcıyoruz ama maalesef aynı gayreti yeni nesillerde göremiyoruz” demişti. Daha sonra, nedendir, bir Müslüman mezarlığını herhalde ibadet etmek amacıyla, faili meçhul bir şekilde bıçaklandı ve hunharca öldürüldü. Cinayeti işleyen de, azmettiren de hâlâ bilinmiyor. O zamanki laik sistemde –ki hâlâ bu sürmekte ve dilerim hiç yıkılmadan uzun süre ayakta duracak- isteyen havrada, canı çeken de camide ibadet ederdi; kendisi de böyle davranmıştı.

İlk defa o zaman Fethullah Gülen’le bir ilişkisi üzerinde tartışmalar başladı. Çok şaşırmıştım; tabii ki olabilirdi ama zaten dünyalığını yapmış ve çok zengin olmuş, büyük iş adamı sosyal bir insan olan Üzeyir Bey’in ta Pennsilvanya’da ikamet eden Fethullah Gülen’le ne ilişkisi olabilirdi? Bu cinayetin esrarı hâlâ çözülememiştir.

***

İsveççe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Ishak Alaton, Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etütler Vakfı (TESEV) ve Açık Toplum Vakfı  kurucularındandı.

Ishak Bey yılmadı, gene ekibini kurdu. Bunlar arasında spor tesisleri, devasa kortların yer aldığı bir Tenis Eskrim Kulübü, lokantalar ve diğer pek çok işletme bulunuyordu.  

Üzeyir Garip ayrıca, 1998-2012 yılları arasında Güney Afrika İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini üstlenmiş olup İsveç “Birinci Sınıf Kuzey Yıldızı Nişanı ve “İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı” sahibi oldu.

1958’de İsveç’te Margarete von Proschek ile evlenen Ishak Alaton, iki  çocuk, üç torun sahibiydi.

İkisi de bu memleket için çok çalışmıştı ve koskoca holdingi büyük emek sırf ederek kurmuşlardı.

***

Çok gençken bu iki kafadar bir inşaata giderler ve oradaki işçilerin ciddiyetle çalışmadıklarını görünce “durun, biz yaparız” deyip kazmayı küreği ellerine alarak bir inşaatta çalışmışlar. Diğerleri öyle yan gelip yatarken, kazma ve küreği ellerine alarak ter dökmüşler ve inşaatı bitirmişlerdi.

Yevmiye talep ettiklerinde “önemli değil, biz işimizi yaptık” diyecek kadar da mütevazıydılar.

Nedendir bilinmez, bir ara “devlete bize varlık vergisi versin” diye bir çıkışı olmuştu ama bu epey yaş aldıktan sonra sarf ettiği sözlerdi; bu çıkışı kimi çevrelerce hoş karşılanmadı, destekleyen de oldu.

Arkalarında muazzam tesisler bıraktılar ve bu ülke için çalıştılar.

İşleri de çok ciddiye alıyorlardı ve seneler önce, epey gençken uğradığım basketbol salonunda biraz oturup, oyuncuları seyretmiştim. Toplam süre beş dakikayı geçmemişti.

***

Üzerimi değiştirdim ve jogging yaparak o zamanlar faal öğretim üyesi olarak çalıştığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın önünde terleri akıtıp ayranımı içerken ve çift kaşarlı torsumu  yerken, bir kurye geldi ve “borcunuz  … kadar” diye bir not getirdi! Bunu görünce şaşırmıştım; pusulayı yırttım attım. Şaşırmıştım ama hiç kızmadan “siz ilgili mercilerinize iletin, beş dakikalık seyir için bu parayı ne ben, ne de başkası öder” dedim ve selam söyledim.

O zamandan beri holdingi ekibiyle beraber tek başına yöneltiyor, etrafa bağışlar yapıyor ve gittikçe kötüleşen iktisadi duruma rağmen ayakta durmayı başarıyordu.

Hayretler içinde öğrendim ki, şimdi bu kapı gibi iş adamının da FETÖ “Tayin heyeti üyesi” Ahmet Kara ve Ekrem Dumanlı, Yeşil Kart için iş adamı İshak Alaton’dan yardım talebi. Alaton, ABD nezdinde girişimlerde bulunarak Gülen'in Pensilvanya'ya yerleşmesinin önündeki engelleri kaldırdı.

Şimdilerde okumadığım Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, teröristbaşı Fetullah Gülen ve örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalarda, Gülen’in 1999'da başlayan ABD macerası da mercek altına alınmış. Örgütün tam olarak ABD güdümüne girdiği 1999 yılında, Gülen'in bu ülkede yaşaması için gerekli olan yeşil kartın, iş adamı İshak Alaton’un çabalarıyla alınabildiği belirlenmiş.

FETÖ ana davası klasörlerine giren tespitlere göre, FETÖ'nün sözde 'Tayin Heyeti Görevlisi' olan Ahmet Kara, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile birlikte İshak Alaton’un kapısını çalarak Gülen’e yeşil kart verilmesi için yardım talep etmiş.

İki FETÖ yöneticisinin yardım talebi üzerine Alaton, ABD nezdinde girişimlerde bulunarak Gülen’e yeşil kart verilmesini sağlamış.

 Emniyet raporlarına göre, Dumanlı ile birlikte Alaton’a müracaat eden Kara, FETÖ lideri Gülen ile Yahudi işadamları arasındaki bağlantıyı sağlıyormuş.

Aynı yıl dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile görüşerek Gülen hakkında herhangi bir adli işlem yapılmaması ve Gülen’in yurt dışına çıkışına izin verilmesini de isteyen kişi de Kara’ymış.

üzeyir garih yahudi ile ilgili görsel sonucu

O zamanlar çok yaşlı ve hasta olan Ecevit, görüşmenin ardından Gülen’in ABD'ye gidişine onay vermiş.

Kenya’ya Obama için gönderildi

Fetullah Gülen’e yeşil kart için İshak Alaton’dan ricacı olan Ahmet Kara, örgütün ilginç isimlerinden. Bir dönem Fetö’nün TSK, Emniyet ve MİT imamları Kara’ya bağlı çalışıyormuş. Feto’ya ait Samanyolu TV'nin yönetim kurulunda bulunan Kara, daha önce “Erzurum imamı”, “İstanbul imamı”, “Marmara bölge sorumlusu” ve “Kenya imamı” gibi sıfatlarla çalışmış.

Örgütün 2 Numara’sı olarak gösterilen Mustafa Özcan’ın yardımcısı olan Kara’nın, Feto’yu yöneten birkaç kişiden biri olduğu belirtiliyormuş.

Bu isim, 20 Ocak 2009 günü ABD Başkanı Barack Obama’nın yemin törenine de davet edilmişti. Savcıya tanık sıfatıyla ifade veren Hayati Küçük, Ahmet Kara’nın, Fetullah Gülen tarafından Kenya imamlığına getirilmesinin sebebini şöyle açıklamış: “Kara Kenya’ya gönderildi, çünkü Obama aslen Kenyalı. Kara, Obama’nın bu ülkedeki bütün akrabalarına ulaşarak onları bir şekilde Türkiye’ye getirdi”.

üzeyir garih ile ilgili görsel sonucu

Gülen’in Obama’ya ulaşma yolunda Ahmet Kara etkili bir isimmiş."Kara, POLNET kayıtlarına göre Kara 8 Ağustos 2014 günü Türkiye’den kaçmış ve bir daha geri dönmemişti.

***

Son zamanlarda Trumph ille Hillary Clinton arasında rekabete dahi Fethullah Gülen’in bir şekilde karıştığı söylenmekte.

***

Artık benim de bakış açım var. Saçma sapan ve Boğaz Köprüsü’nde , Türkiye Cumhuriyeti tarihinde camilerden çelen çağrıya uyarak sokağa dökülen, elinde Türk Bayrağı taşıya insanlara bir helikopter ateş açtı. Ölenler, yaralananlar ve sakat kalanlar oldu. Köprüdekilerin hangisi milliyetçi, hangisi dinci veya Müslüman terör örgütlerine mensup belli değil.

***

Bu sabah gözlerim taş gibi açılmış uyandım ve düşündüm…

Cumhurbaşkanı bu sefer başarılıydı, krizi iyi yönetti. Bu arada pek çok kişi işten atılıyor. Aralarında her meslekten ve tıp camiasından pek çok kişi var.

 

FETÖ üye ve destekçilerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte 07 Eylül Çarşamba günü FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılanlar listesi:

***

Fethullahçı Terör Örgütü operasyonlarında yeni tutuklama, gözaltına alınma ve görevden uzaklaştırılma haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 07 Eylül Çarşamba günü içerisinde haklarında işlem yapılan kişilerin listesi...

 

İZMİR’DE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

 

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında Tire’de 8, Aliağa’da ise 7 kişi tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, Tire Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Tire eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ö.(60), ilçe eski Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet S. (39), Tire Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) yönetim kurulu üyeleri ile öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 

Tire Adliyesine sevk edilen 8 kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

 

FETÖ/PDY'ye yönelik Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 15'inin işlemleri tamamlandı.

 

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmış.

 

Diğer 7 zanlı ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

 

Öğretmen olan zanlıların, FETÖ/PDY adına faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağlamak için himmet, kurban bağışı ve burs topladıkları, toplantılarına katıldıkları örgüte eleman kazandırmak ve yayın organına abone bulmak için çalıştıklarının tespit edildiği öğrenilmiş.

 

BATMAN ESKİ VALİ YARDIMCISI ŞENER ÇAĞLAR TUTUKLANDI

 

Açığa alındıktan sonra KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski Batman Vali Yardımcısı Şener Çağlar FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Batman'da FETÖ’nün darbe soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 tarihinde açığa alınan ve KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen Batman Vali Yardımcısı Şener Çağlar, dün gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube müdürlüğünde sorgulanan Çağlar, sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede tutuklanan Şener Çağlar, Batman Cezaevine konulmuş.

 

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

 

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı ile bir iş adamı tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen Kalaycı ile iş adamı Hüsamettin Üstün, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda ikinci kez gözaltına alınmış. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilmiş.

 

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kalaycı ile Üstün tutuklanmış.

 

Bu arada Kalaycı ve Üstün, jandarma aracına bindirildikleri sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almalarını engellemiş. Basın mensupları ile şüphelilerin yakınları arasında arbede çıkması üzerine polis ekipleri müdahale etmiş.

Karaman beldesinde 16 Ağustos’ta gözaltına alınan Kalaycı ile 3 iş adamı 26 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmişti. Kalaycı ile bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 2 şüpheli tutuklanmıştı. (AA)

 

AFYONKARAHİSAR'DA 94 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI 

 

Afyonkarahisar’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar'da 94 şahsın gözaltında bulunduğu ve şahıslar arasında askerler, sağlık görevlileri ve akademik unvanı sahip kişilerinde bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgilerde, kentte 7 Eylül itibari ile FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve işlemleri halen devam eden 94 şahsın bulunduğu bildirildi. Şahıslar arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) geçtiğimiz günlerde ihraç edilen profesör ve doçent gibi akademik unvana sahip kişiler ile birlikte sağlık personeli ve askerlerin yer aldığı aktarıldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemleri biten şahısların adliyeye sevk edilmelerine ise bugün itibari ile başlandığı ifade edilmiş.

 

AYDIN'DA 638 MEMUR MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

 

Aydın’da devam eden FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 638 kamu personeli meslekten ihraç edilmişi. 458 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 198 kişinin ise aranmasına devam ediliyormuş. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “İlimizde 07 Eylül 2016 saat 16.00 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 hâkim ve 13 cumhuriyet savcısı olmak üzere 43 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkartılmış, bunlardan 28 hâkim ve 12 savcı olmak üzere 40 kişi yakalanarak adli işlemleri yapılmak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, 2 Hâkim ve 1 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 3 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Adliye ye sevk edilen 28 hâkim ve 12 cumhuriyet savcısından, 22 hâkim ve 10 cumhuriyet savcısı tutuklanmış, 1 hâkim başka ile sevk edilmiş olup, 5 hakim 2 cumhuriyet savcısı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Adliyeye sevk edilen toplam 21 askeri personelden 6'sı tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartı olmak üzere toplam 14 kişi serbest bırakılmış olup, 1 kişi başka ile sevk edilmiş, 1 kişinin aranmasına halen devam edilmekteymiş. Emniyet Müdürlüğü personelinden 154 kişiden, 131'i görevlerinden uzaklaştırılmış, 84'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 52'i adli kontrol şartıyla toplam 60 kişi serbest bırakılmış olup, 4 kişi de ilimizde işlem görmüş olup başka illere sevkleri gerçekleştirilmiş. Ayrıca 6 kişi halen aranmaktaymış.

İlimiz genelinde 22 Mahalli idare hizmetleri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 460 personel görevden uzaklaştırılmış olup, 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 638 personel kamu görevinden çıkarılmıştır. İlimiz genelinde; 2 Mülki idare amiri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 333 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam 406 kişi serbest bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 33 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 15 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Kamu görevlisi ilimizde işlem görüp başka ile sevk edilmişlerdir. İlimiz genelinde; Mülki idare amirlerinden 4 kişi olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 260 Kamu görevlisi tutuklanmıştır" denilmiş.

 

Örgütün finans kaynaklarına yönelik soruşturma ilgili olarak bilgi paylaşılan açıklamada; “Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 878 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 7 şahıs gözaltında, 198 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 368'i adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 503 şahıs serbest bırakılmış, 165 şahıs ise halen aranmaktadır 5 kişi ise başka ile sevk edilmiştir" ifadelerine yer verilmiş”.

 

KIRKLARELİ'NDE 214 ZANLI TUTUKLANDI

 

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 723 kişi hakkında işlem yapıldığı, 214 zanlının tutuklandığını bildirmiş. 

Başsavcı İlyas Yavuz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, il genelinde 723 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "bunlardan 214’ü tutuklanırken, 369’u adli kontrol şartıyla ve 34’ü ise serbest bırakıldı. Halen 44 zanlının gözaltı işlemi devam ederken, 48 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor” demiş. 

Soruşturma işlemlerinin adil ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, tutuklanan 214 zanlı ile ilgili şu bilgileri verdi:

19 Hâkim-savcı, 6 doçent-yardımcı doçent, 18 işadamı, 23 vatandaş, 10 öğretmen, 82 rütbeli asker ve er ile erbaş, 15 özel dersane öğretmeni ve personel, 17 memur, 18 emniyet müdürü-komiser-polis memuru, 4 imam-hatip, 1 öğrenci ve 1 veteriner” tutuklanmış

 

Taşköprü Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan iki esnaf, çıkarıldıkları mahkemece gene tutuklanmış.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol karşılığında serbest bırakılan ilçe esnafı M.F.K. ile H.K., Taşköprü Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. ile H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş

 

ERZURUM'DA 374 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum’da FETÖ soruşturması kapsamında 15 temmuz’dan buyana 374 kişi tutuklanmış. 

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Erzurum il genelinde FETÖ/PDY operasyonları kapsamında; Toplam 720 kişi kamu görevinden uzaklaştırılmış olup,158 kişisi sivil olmak üzere 374 kişide tutuklu bulunmaktadır. Ayrıca 772 kişide görevden ihraç edilmiştir” denilmiş.

 

ŞEBİNKARAHİSAR'DA 715 KİŞİ GÖREVDEN İHRAÇ EDİLDİ

 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Afyonkarahisar’da başlatılan Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 7 Eylül 2016 tarihi itibari ile bin 339 kamu personeli hakkında idari işlem yapıldığı ve bunlardan 735'ü görevinden ihraç edildiği, 177'nin ise tutuklandığı bildirilmiş.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte 15 Temmuz ülke genelinde FETÖ/PDY yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında örgütün yapılanmasının ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve idari işlemlerin bakanlıklar ve devlet kurumları tarafından azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 hâkim ve savcı, 6 Mülki İdare Amiri ile birlikte 582 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 134 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli, 157 Emniyet Müdürlüğü personeli, 137 sağlık personeli ve 102 müftülük personeli olmak üzere toplamda toplam bin 339 kamu personeli hakkında idari işlem yapılmış olup bu personelden 735’ü görevinden ihraç edildiği ve 604’nün ise açıkta bulunduğu kaydedilmiş. Açıklamada şu ifadelere yer verilmiş “Hakkında idari işlem yapılan bin 339 kişiden 177' si tutuklanmış olup, bunlardan 3'ü vali yardımcısı, 2'i kaymakam, 33’ü adli personel, 8 asker, 3’ü İl Jandarma Komutanlığı, 95'i İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 7’si İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 7'si cezaevi personeli, 13'ü sağlık personeli, 3'ü AKÜ personeli, 2'si müftülük ve 1'i ise yerel yönetim personelidir.

 

Ayrıca 1’i Kaymakam, 2’si hâkim olmak üzere 18 adli personel, 25 emniyet, 6 jandarma, 1 Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 cezaevi ve 4 sağlık personeli olmak üzere 59 kişi adli kontrolde, 94 şahıs gözaltındadır. 3 emniyet ve 1 adli personel firari olup diğerleri hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

 

BİNGÖL'DE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bingöl'de DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

 

Valilikten yapılan açıklamada, DAEŞ'e yönelik Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde 12 şahıs, 1 dernek binası, derneğe ait pansiyon ve 1 kitabevine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

 

Operasyonda aranan 12 şüpheliden 10'nun gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

 

"Aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, FETÖ terör örgütünün elebaşını Fetullah Gülen'e ait 7 kitap, DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticileri Abdullah Azzam ve Halis Bayancuk tarafından yazılan örgütsel kitaplar ile çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştur."(AA)

 

IĞDIR'DA BİR EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI

 

Iğdır'da FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alınan bir emniyet amiri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FTÖ terör örgütüne üye olduğu için açığa alınan ve sorgusu tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen emniyet amiri, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. 

 

İzmir'de, FETÖ/PDY’ye üye oldukları suçlamasıyla tutuklanan iki işadamı ile bir imam, avukatkatlarının bir üst Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itirazı üzerine serbest bırakılmış

 

FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen işadamlarına yönelik olarak geçen 8 Ağustos'ta yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk ile özel bir televizyon kanalında program yapan imam Halil Mezik'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

 

Hâkim, diğer şüpheliler Metehan Kavuk, Ahmet Küçükbay, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi, Hami Çatalyürek ve Ruhi Ünalan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yaptığı itirazı değerlendiren İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, serbest bırakılır bırakılmaz bir başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli için 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' verdi. Tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 5 kişiden 2'si polis tarafından, 3'ü ise avukatları ile birlikte adliyeye gelip teslim oldu. Ruhi Ünal, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer işadamları tutuklandı.

Tutuklanan Remziye Aras, Nurettin Bilgi ve bir televizyon kanalında program yapan imam Halil Mezik'in avukatları tutukluluğun kaldırılması için bir üst Sulh Ceza Hâkimliği’ne dilekçe verdi. Verilen dilekçeleri değerlendiren 5. Sulh Ceza Hâkimliği, 3 kişiyi tahliye etti. Diğer 15 şüpheli içinde avukatlarının dilekçe verdiği, hâkimin bu dilekçeleri de incelediği belirtildi. (DHA)

 

ERZİNCAN'DA 9 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

 

Erzincan'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan bir 4'ncü Sınıf Emniyet Müdürü, 1 komiser ve 7 polis memuru tutuklandı.

 

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve adli kontrol kaydı ile serbest bırakılan bir 4'ncü sınıf Emniyet Müdürü, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı ve 7 polis memuru savcılığın itirazının ardından TEM Şube ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 12 emniyet mensubundan, bir 4'ncü Sınıf Emniyet Müdürü, 1 komiser ve 7 polis memuru tutuklandı 1 komiser ve 2 komiser yardımcısı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

İZMİR'DE 2’Sİ VALİ YARDIMCISI 39 KİŞİ FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında önce açığa, ardından da gözaltına alınan 2 vali yardımcısı, 1 kaymakam, 19 denizci subay, 12 polis, 1 avukat ve 4 sivil vatandaştan oluşan toplam 39 kişi, adliyeye sevk edildi. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, İzmir'de görevli vali yardımcıları Mehmet Suat İlhan ve Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal açığa alındı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 21 Ağustos'ta ve bu ayın başında operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda, daha önce açığa alınan vali yardımcıları Mehmet Suat İlhan ve Ufuk Seçilmiş, Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal, 19 denizci subay, 12 polis, avukat Ahmet Ç. ve 4 sivil vatandaş, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerein cep telefonlarında, örgüt üyelerinin mesajlaşmak için kullandıkları 'By Lock' adlı program bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 kişi bugün 'örgüt üyesi olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

 

Kaymakam Ahmet Ufuk Hasçakal’a bir süre önce, İstanbul ve Ankara'da işlenen üç cinayetin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz'in, Menderes İlçesi'nde yakalanması nedeniyle, İzmir Valiliği'nde düzenlenen törende, teşekkür belgesi verilmişti. Seri katil olmakla suçlanan Atalay Filiz’i yakalayan ekibin başındaki Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş da daha önce, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. (DHA)

 

NİĞDE'DE TUTUKLU SAYISI 242'YE YÜKSELDİ

 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Niğde'de tutuklanan sayısı 242'ye yükseldi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada Niğde'de 700 personelin görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklu sayısının 242 olduğunu ve 400 kamu personelin atıldığı bildirildi. ulaştığı belirtildi.

 

Yapılan açıklama şu şekilde: 15.07.2016 tarihinde bazı İllerimizde kanunsuz bir takım darbe teşebbüsü ve bağlantılı terör olaylarının meydana gelmesi üzerine Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun çeşitli katmanlarında bulunan üyeleri ile ilgili yürütülen çalışmalar İlimizde kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede KHK/667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle; toplam 700 personel görevden uzaklaştırılmıştır. İl Genelinde toplam 242 kişi (78 Millî Eğitim personeli, 70 Emniyet personeli, 14 Adliye personeli, 1 Vali Yardımcısı, 13 Kamu Görevlisi, 4 Akademisyen, 4 Asker,8 Sağlık personeli, 1 Defterdarlık personeli, 49 sivil) tutuklanmıştır. 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 400 personel kamu görevinden çıkarılmıştır.

İlimizde; 5 özel okul, 5 özel öğrenci yurdu, 3 özel öğretim kursu, 5 sendika il temsilciliği, 1 dernek, 1 gazete ve 1 radyo olmak üzere toplam 21 kurum kapatılmış ve hazineye devredilmiş olup; daha önceden kapatılan 4 dershanenin de mal varlıkları hazineye devredilmiştir. Ayrıca;1 öğrenci yurdu inşaatı hazine adına tescil edilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 1 öğrenci yurdu inşaatı da hazine adına tescil edilerek Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir.' denildi.

Soruşturmalar kapsamında Niğde OHAL bürosu başkanlığı tarafından İl OHAL Bürosu Başkanlığı kararına göre 1 derneğin faaliyeti, Bor İlçe OHAL Bürosu Başkanlığı kararına göre de 1 Derneğin faaliyeti durdurulmuştur. İl genelinde OHAL kapsamında taşınmaz devrini önlemek amacıyla 1270 kişi için önlem alınmış olup; ayrıca Maliye Hazinesine 37 taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 taşınmazın devri gerçekleşmiştir. Mahkemelerce İhtiyati tedbir konularak 1962taşınmazın devri engellenmiş ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce de 410 taşınmaz kısıtlanmıştır. Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazın yaklaşık değeri ise 32.555.000,00 TL'dir olduğu bildirildi. 

 

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 3 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ soruşturma kapsamında, 3 Yeniçağ Gazetesi yazarı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Yeniçağ Gazetesi yazarları S.A, A.İ ve Y.S.D gözaltına alındılar. Gazetecilerin, FETÖ soruşturması kapsamında sorgulanacakları öğrenildi. (İHA)

 

MANİSA TURGUTLU'DA 4 ÖĞRETMEN VE BİR SİVİL TUTUKLANDI

 

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da FETÖ terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ kapsamında 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Hâkim karşısına çıkan ve kapatılan cemaat okullarında yönetici olduğu öğrenilen R.K, İ.B, A.O.A, H.K ve esnaf Y.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE 20 AKADEMİSYEN VE 18 İDARİ PERSONELİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

 

Devlet tarafından el konulan Orhangazi Üniversitesi'nin bağlandığı Bursa Teknik Üniversitesi'nin Rektörü Arif Karademir, toplam 20 akademisyen ve 18 idari personelle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söylemiş.

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle devlet tarafından el konularak Bursa Teknik Üniversitesi'ne bağlanan eski Orhangazi Üniversitesi'nde basın toplantısı düzenledi. Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmayacağını ifade eden Rektör Arif Karademir,

 

"Öğrencilerimiz, puanları tutmuyorsa, puanlarının en yakın olduğu yere yerleşiyor. Mesela öğrencimizin biri Kayseri, diğeri de Adana'ya yerleşti. Bu arkadaşlarımız Bursa'da okumak istiyorlar. O zaman özel öğrenci statüsünde, koordinatör üniversite olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ne başvuruyorlar. 

Öğrencilerin talebine göre bizde olmayan bölümleri açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Orhangazi Üniversitesi'ne nasıl devam edecek idi ise, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Burslu ise burslu, yabancı dil yüzde elli ise yüzde elli. Hiçbir sıkıntı yok. İster Kayseri'deki bir üniversiteye yerleşmiş olsun, isterse bize özel öğrenci olarak gelmiş olsun, bu aynen devam edecek. Herhangi bir mağduriyet olmayacak" şeklinde konuştu

Kurulan 3 komisyon marifetiyle soruşturmaların devam ettiğini ifade eden Rektör Arif Karademir, "Toplam 20 akademisyen ve 18 idari personelle ilgili soruşturmamız devam ediyor. Şu anda 4 akademisyen arkadaşımızın kamudan çıkarılmasına karar verildi. Paralel çete üyesi olmaktan 3 idari personelin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Şu an soruşturma öğrenciler için yok. Biz yurt dışında ve ÖYP kapsamında olan öğrencilerimizle ilgili üst kurullara liste gönderdik. Onlarla ilgili bir soruşturma varsa, BİMER'e gelen şikâyetler de oluyor, bazen o öğrencilerimizin bulunduğu illerdeki idari birimlerin çalışmasından da bir şey olursa bize gelecek.

 

Maalesef, merkezi sınav olsun, hak eden kazansın, herkes bildiğiyle sıralansın şeklinde oluşturulan merkezi sınav algısı, içi boşaltılmış bir sisteme dönüşmüş. Sınavlar geçerliliğini kaybetmiş. Amerika ve İngiltere’nin yaptığı sınavları YÖK kabul etmiyor. Bunların bile içi boşaltılmış. Size ne kadar puan lazım diye soruyorlar, istediğiniz puanı ayrılıyorlarmış. Bu devlet için ciddi sıkıntı verici bir durum. Onun için öğrencilerin kendileri de tedirgin. Onlara para veren, onaylayan kişiler de tedirgin. Bunlar sür'atle ayıklansın. Biz de yolumuza devam edelim istiyoruz" diye konuştu. (İHA)

 

ORHANGAZİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINA 2 TUTUKLAMA

 

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü Gülfidan Özel Eğitim A.Ş. merkezli soruşturmada gözaltına alınan toplam 12 kişiden 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Suat G., Ümmü Gülsüm D. ve Adem Ö., ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Suat G. ile Ümmü Gülsüm D. Tutuklanırken, Âdem Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Orhangazi'de FETÖ'ye ait dershane, yurt ve diğer eğitim kurumlarının bağlı olduğu Gülfidan Özel Eğitim A.Ş. soruşturması kapsamında halen gözaltında bulunan isimler olduğu ve emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri kaydedildi. 

 

MERSİN BOZYAZI'DA 6 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

 

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 iş adamından 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bozyazı ilçesinde 12 işadamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.G., A.B., H.H., Y.F., A.O. ve H.K. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. 

 

Afyonkarahisar’da sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve çoğunluğunu doktorların oluşturduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta kentte sağlık sektörüne yönelik FETÖ operasyonu yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde önceki aylarda ilişiği kesilen akademik ve idari personelden oluşan doktor ve sağlık çalışanları oldukları kaydedildi. Şahıslar adliyeye götürülmek için minibüslere bindirilirken ellerinin plastik kelepçe ile bağlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Şahıslardan bazılarının ise elleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları ve neredeyse tamamının elinde içerisinde elbise olduğu tahmin edilen poşetlerin olduğu gözlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan şahıslar sağlık kontrolü için önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülürken, ardından adliyeye çıkarıldılar. Şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslar arasında profesör ve doçent olan öğretim üyelerinin de bulunduğu öne sürüldü. 

 

Sakarya'da FETÖ kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Kamu görevlisi A.P., Özel bir okulda öğretmen olan M.F.Y., Mühendis Ö.Ö. ve Orhangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi K.Y. isimli şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

Çorum’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 polisten 15'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 21 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 21 polisten 15'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Şu ana kadar tutuklanan polis sayısı 68'e ulaşırken, 12 polisin de gözaltında olduğu öğrenildi. (DHA)

 

MARMARİS'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI'NDA 2 KOMİSER TUTUKLANDI

 

Marmaris’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2'si komiser, 1'i trafik polisi 3 polis memuru gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 2 komiser, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında Marmaris'te bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde görevli Komiser F.G., Trafik Tescil Büro Grup Amiri Komiser H.Ç. ve trafik polisi Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.D., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 2 komiser, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Savcılık, Y.D.'nin tutuklanması için itirazda bulundu. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği, komiser F.G.'nin cep telefonunda ise FETÖ'cülerin aralarında haberleşmek için kullandığı 'bylock' programının bulunduğu öne sürüldü. (DHA)

 

7’Sİ YARGITAY TETKİK HÂKİMİ 10 HAKİM VE SAVCIYA GÖZALTI KARARI

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 hakim ve savcı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 10 hakim ve savcıdan 7’sinin Yargıtay tetkik hakimi olduğu öğrenildi.

 

Hâkim ve savcıların ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları devam ediyor. 

 

DÜZCE'DE FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

 

Düzce'de FETÖ soruşturması sabah saatlerinde 11 kişi adliyeye sevk edildi. 

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde emniyette sorgusu tamamlanan komiser H. S., polis memurları A. T., A. D., A. A., B. Y., C. P., E. O., F. S., İ. B., S. Ç. ile Kredi Yurtlar Kurumunda memur olarak görev yapan H. C. I adliyeye sevk edildi. 

 

ARTVİN'DE 404 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

 

Artvin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgisi olduğu belirlenen 246'sı kamu personeli, 135'i sivil, 23'ü özel kolej personeli olmak üzere toplam 404 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. 

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında söz konusu terör örgütü ile ilgisi olduğu değerlendirilen kamu görevlileri ile sivil vatandaşlara yönelik adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

 

TEKİRDAĞ'DA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

 

Tekirdağ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye bağlı öğrenci evlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2'si kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

 

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 23'Ü TUTUKLU 46 SANIK

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlamakla suçlanan 23'ü tutuklu 46 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Efedayıoğlu, Hasan Hüseyin Küçükbalcı, Yılmaz Önder Köprülü, Faruk Kapusuz, İbrahim Ümit Soyer, Ramis Çığın, Selim Annadınç, Ali Akça, Yusuf Ziya Köse, Hüseyin Bilgili, Murat Yanıkgönül, Kemal Yüzüak, Ekrem Akgümüş, Halil İbrahim Azili, Yasin Gökbak, İlhan Coşkun, Mehmet Şahin, Nail Karagöz, Selami Annadınç, Tolga Kaba, Haydar Atılgan, Nurset Salih Bayrak ve İsmail Okkalı ile tutuksuz sanıklar Mehmet Zihni Taşkan, Yusuf Kocadağ, Metin Büyükşahin, Mehmet Türksoy, İlhan Karaduman, Atilla Kart, Muhammer Bilgen, Özcan Özdemir, Mevlüt Yıldırım ve avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların beyanına geçildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel'in yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 2013-2014 yıllarında 601 bin 848 ABD dolarını Bank Asya üzerinden yurt dışındaki "Gülenist" kuruluşlara transfer ettiklerine yer verildi.

 

***

 

MASAK'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, The Respect Institute Inc. isimli kuruluşa 2013-2014 yıllarında Türkiye’deki 147 farklı kişinin 171 işlemde toplam 2 milyon 112 bin 332 ABD doları aktardığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün toplanan paralarla ABD Kongre seçimlerindeki adaylara bağışta bulundukları belirtildi.

Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. (AA)

KALKIŞMA SIRASINDA DONANMA GEMİLERİNİ KAÇIRAN SUBAYLAR ADLİYEDE

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük'te bulunan Donanma Komutanlığı'ndan fırkateynleri kaçıran 8 rütbeli asker Kocaeli Adliyesi'ne çıkarıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan teröristlerin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'nda bulunan firkateynleri kaçırarak İstanbul açıklarında halkı tehdit eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbesindeki subaylar bugün adliyeye getirildi. TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis firkateynleri ile İstanbul açıklarına demirleyerek vatandaşları tehdit ettikleri iddia edilen askerler, Kocaeli Adliyesi'nde savcı ve hakimler tarafından sorgulanacak.

 

ADANA VALİLİĞİ: 1088 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI, 778 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

 

Adana Valiliği, FETÖ/PDY soruşturmalarında bugüne kadar kamu kuruluşlarından 1088 kişinin işten çıkarıldığını, 778 personelin açığa alındığını, 580 personelin tutuklandığını, 375 personelin adli kontrol altına alındığını 10 kişinin de arandığını açıkladı.

 

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, 100 sivil tutuklandı. Sivillerde, 109 adli kontrol, 11 aranan olarak açıklandı. Kamu kuruluşlarında en çok açığa alma işlemi 106 hâkim ve savcı ile adliyede gerçekleşti. Bunlardan 84'ü tutuklandı.

 

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 1 vakıf üniversitesi, 52 özel okul, 2 sendika şubesi, 19 dernek, 1 vakıf, 3 yerel gazete ve 1 özel televizyon olmak üzere toplamda 79 kurumun kapatıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, Özel EPC Hastanesi ve Özel Niv Göz Merkezi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca sözleşmelerinin fesih edildiği de duyuruldu.

 

AK PARTİ SELENDİ İLÇE BAŞKANI SERBEST

 

Manisa'nın AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, gözaltına alındığı FETÖ soruşturması kapsamında sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ak Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, geçen pazartesi akşamı FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sezer, sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Sezer'i, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı'na atamayla gelen, Aralık 2014'te tek aday olarak girdiği seçimle görevine devam eden Muharrem Sezer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetlerinde ön saflarda yer almıştı.

 

KIRIKKALE'DE ÜSTEĞMEN VE 2 ESNAF TUTUKLANDI

 

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir Üsteğmen ile 2 esnaf tutuklandı.

 

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis tarafından gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Faruk K., FETÖ'nün eski il imamı olduğu öne sürülen Yılmaz A. ile daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan esnaf Süleyman S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

 

BBP BURDUR İL BAŞKANI FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

 

BBP Burdur İl Başkanı Mehmet Türksoy, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

 

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında BBP İl Başkanı Mehmet Türksoy'un da bulunduğu 10 kişi emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılan BBP İl Başkanı Mehmet Türksoy'la birlikte 9 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

ŞANLIURFA'DA 9 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

 

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında polis, asker ve iş adamlarının da bulunduğu 16 kişiden 9'u tutuklandı.

 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında polis, asker ve iş adamlarının da bulunduğu 16 kişiden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

İZNİK EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

 

FETÖ-PDY soruşturması kapsamında açığa alınan İznik İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tolga Sanlı, görevine iade edildi. 

 

İznik'te 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde açığa alınan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tolga Sanlı, İçişleri Bakanlığı'nca görevine iade edildi. Böylece Sanlı’ya yönelik iddialar asılsız çıkmış oldu. Müdür Hasan Tolga Sanlı, dün itibariyle görevine başladı.(İHA)

 

SİİRT'TE 4 ASKER TUTUKLANDI

 

Siirt'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 4 rütbeli asker tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması çerçevesinde 4 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Şüpheli askerler, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SAMSUN'DA FETÖ OPERASYONLARI KAPSAMINDA 50 SAĞLIK PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

 

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında 2 sağlık çalışanı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye çıktı.


15 Temmuz darbe girişiminin ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski Sağlık İl Müdürü Yusuf K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Ali Osman K.'nin de bulunduğu doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, hizmetli, sivil savunma uzmanlarından oluşan toplam 48 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Dün yapılan operasyonlar kapsamında da Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birer sağlık çalışanı daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 50'YE ULAŞTI

 

KONYA merkezli 22 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, geçen hafta başlatılan operasyon kapsamında gözaltı sayısı 50'ye ulaştı.

 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 90 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Geçen hafta Çarşamba sabaha karşı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 90 adrese yapılan operasyonda aralarında, öğretmen çiftler, açığa alınan profesörler, il ve ilçe imamı, bölge talebe mesulü, örgüt muhasebecisi, mütevelli, daha önce Konya’da görev yapmış ancak şu an farklı illerde görev yapan polislerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrası gözaltı sayısı 50'ye ulaştı.

 

Şüpheliler arasında daha önceden Konya'da görev yapmış ancak daha sonra Kayseri'ye tayin olan polis memuru Murat P.'nin evine giden polis, şüpheliyi evinde bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran polis, bir plan yaptı. Polis, apartman yöneticisine Murat P.’yi telefonla arattırarak ''su tesisatın patlamış. Alt katı su bastı. Acilen gelmen lazım'' dedirtti. Bunun üzerine Murat P., 1 saat sonra evine geldi. Apartmanda hazır bekleyen polis, Murat P.'yi gözaltına aldı. Murat P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 'C' serisi 1 doların bulunduğu öğrenildi. Polis memuru ifadesi alınmak üzere Konya'ya getirildi.

 

Gözaltında bulunan ve ifadeleri alınan 50 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

BOLU VALİ YARDIMCISI SERBEST BIRAKILDI, 5 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

 

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş’ın da bulunduğu 22 kişi serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı.

 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi dün adliyeye sevk edildi. Vali Yardımcısı Ertaş ile birlikte 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 17'si adli kontrol şartıyla serbes bırakılırken; işçi Zeki Sarıfidanoğlu, makine mühendisi Uğur Aydın, pazarlama uzmanı Yavuz Selim Avcı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde sayman Âdem Topal ile ziraat mühendisi Vedat Albuz tutuklandı. 

 

AKSARAY'DA FETÖ'NÜN FİRARİ İMAMLARININ 'ABLA' EŞLERİ GÖZALTINA ALINDI

 

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY’nin il yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Kararın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 8 ayrı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda FB, SST, MS (42), hİ.G. (21) ve A.G. (49) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin firari olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden F.B.'nin Aksaray Sanayi imamı olan ve halen firari olarak aranan Kemal B.'nin eşi olduğu bildirildi. S.S.T.'nin de Aksaray imamı olarak iki aydır aranan Altuğ Tuğrul T.'nin eşi ve şehrin abla yöneticileri olduğu öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolü için Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. (İHA)

 

ANTALYA'DA 10 MİLLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ TUTUKLANDI

 

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 15 Milli Eğitim müfettişinden 10'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin kent merkezinde yaptığı eş zamanlı operasyonda yakalanan müfettişlere ait evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümanlar bulundu. Dün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u, 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

MHP ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

 

Milliyetçi Hareket Partisi’inden (MHP) 25'inci dönemde Aksaray milletvekili ve MHP Çağrı Heyeti yedek üyesi olan iş adamı Turan Yaldır, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aksaray'da gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınan Turan Yaldır, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Turan Yaldır, sorgusu yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek. 

 

BATMAN'DA GÖZALTINA ALINAN 10 POLİSTEN 8'İ TUTUKLANDI

 

Batman'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polisten 8'i tutuklandı.

 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza

Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8 'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

 

ADANA'DA YAPAY TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜREN KOMİSER FETÖ'DEN TUTUKLANDI

 

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra Seyhan Nehri'ne atlayarak ölmek isteyen kadına suni teneffüs yaparak hayata döndüren komiser, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz 2016 darBe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Komiser M.A. gözaltına alındı. M.A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Komiser M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Komiserin terör örgütünün haberleşme sistemi olan "bylock"u kullandığı ileri sürülüyor.

 

15 Mart 2016 günü eşi İsa Demirel (35) ile maddi sıkıntılar yaşayan Fatma Demirel, girdiği bunalım sonucu Seyhan Nehri'ne atlamış, sudan çıkarılan ve kendinden geçen Fatma Demirel'in ilk yardımına Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Komiser M.A. yetişmişti. Komiser, yerde yatan Demirel’e yarar teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağlamıştı.


IĞDIR'DA BİR KAYMAKAM VE BİR POLİS TUTUKLANDI

 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturması kapsamında Aralık ilçesi kaymakamı ile 1 polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan FETÖ soruşturması kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamı Hayri Zorlu ile eşi Karakoyunlu Kaymakamı Nursan Vural Zorlu ile biri baş komiser 8 polis gözaltına alındı.

Gözaltın alının zanlılardan Karakoyunlu Kaymakamı Nursan Vural Zorlu emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Aralık ilçesi Kaymakamı Hayri Zorlu ile 8 polis adliyeye sevk edildiler.

Çıkarıldıkları mahkemece 7 polis serbest bırakılırken, Aralık Kaymakamı Zorlu ile 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

HELİKOPTER İLE TRT'YE ATEŞ AÇAN YÜZBAŞI DÂHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI

 

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında helikopter ile Jandarma Genel Komutanlığı ile TRT'nin çevresine ateş açan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kara Pilot Yüzbaşı Taha Fatih Çelik'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan asker, doktor ve öğretmenlerden oluşan 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

 

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 17'si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hâkimliğince sorgulanan 17 şüpheliden, aralarında Jandarma Genel Komutanlığı ve TRT binalarının yakınlarına helikopter ile ateş açan Kara Pilot Yüzbaşı Çelik'in de bulunduğu 13'ü tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Çelik'in adı, soruşturma kapsamında tutuklanan Kara Pilot Yarbay İlkay Ateş'in ifadesinde geçmişti. Ateş, savcılık ifadesinde, darbe girişimi gecesinde Taha Fatih Çelik ile süper kobra helikopteri kullandıklarını belirterek, şunları söylemişti:

 

“Faaliyet boyunca bütün talimatları Özcan Karacan’dan aldık. Bize ilk söylediği şey 'Genelkurmay üzerine gidin ve alçak uçuş yapın.' şeklindeydi. MİT'e ve Çankaya Köşkü'ne gidenler de oldu. Genelkurmayın üzerinde alçak uçuşta daire çizmeye başladık. Karacan, 'Polisleri vurun.' şeklinde anons yaptı. Ben önce olayı idrak edemedim, yani biraz tereddüt yaşadım. Atış yapmamak için 'Silah sistemleri arızalı, atamıyoruz.' dedim. Bu arada telsizden MİT'in girişindeki beton bariyerlerin vurulması görevinin verildiğini duydum. 45 dakika filan bu şekilde uçuş yaptıktan sonra geri döndük ve bize helikopteri değiştirmemizi söylediler. Farklı bir helikoptere geçtik. Bu sefer ben arka koltuğa geçtim, Taha yüzbaşı ön tarafta uçmak istedi.

 

Bizi Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığına gönderdiler. Binanın Beşevler’e yakın olan ve boş bir alan gibi gözüken kısma 20-30 tane 20 milimetrelik top attı Taha. Daha sonra da TRT’ye geçtik ve Karacan TRT’nin önünden geçen yoldaki TOMA'nın vurulması talimatını verdi. Taha Yüzbaşı, TRT binasının biraz uzak kıyısına atış yaptı." 

 

DÜZCE’DE CUMAYERİ KAYMAKAMI VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Düzce'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında, Resmi Gazete'de yayımlanan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Cumayeri Kaymakamı

 

Abdurrahman İçyer ile 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Cumayeri Kaymakamı İçyer, öğretmenler Muzaffer Kaya ve T.D, memurlar Fahri Ar, Sinan Kaplan ve E.A. ile doktor F.S. adliyeye sevk edildi.

 

Zanlılardan Kaymakam İçyer ile Kaya, Ar ve Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Söz konusu zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu. 

 

KARABÜK'TE GÖZALTINA ALINAN 18 EMNİYET MENSUBUNDAN 6'SI TUTUKLANDI

 

Karabük'te, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 emniyet personelinden 6'sı tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan şube müdürleri Kasım Aksoy ve Ziya Aygen, emniyet amiri Çetin

 

Çetin, komiser yardımcıları Âdem Bozacıoğlu, Mehmet Kabul, Sinan Nokta, F.B, M.S, İ.A, A.A, A.D, M.H, Z.B, H.D, S.B, H.Ş, D.Y ve M.D. adliyeye sevk edildi.

 

Savcılıktaki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Aksoy, Aygen, Çetin, Bozacıoğlu, Kabul ve Nokta tutuklandı.

 

Şüphelilerden H.D’nin sorgusunun devam ettiği, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. (AA)

 

KARABÜK'TE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon düzenledi.

 

Polis ekipleri operasyonda, örgüte bağlı yurt, dershane ve derneklerde görevli Ş.K, E.D, A.Y, D.A.B ve R.B'yi gözaltına aldı.

 

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 

SAKARYA'DA GÖZALTINA ALINAN 20 ÖĞRETMENDEN 11'İ TUTUKLANDI

 

Sakarya'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 11 öğretmen tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 öğretmenin savcılık sorguları tamamlandı.

 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.O, İ.T, M.B, M.C.S, N.Y, S.Y, Ş.M, T.Ç, T.A, Z.D. tutuklandı, A.Y, B.M, B.N, G.A, İ.K, M.Ş, S.M, S.A ve Y.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

 

Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan ve özel okulda öğretmenlik yapan S.T. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Sakarya'da, Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 988 şüpheliden 475'i tutuklanmış, 421'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla olmak üzere 513 kişi ise serbest bırakılmıştı.

 

İNEGÖL'DE GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında iş adamları ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Bu kişilerden T.O, A.O, A.A, R.O. ve C.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.S, K.K.G. ve E.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

GÖLBAŞI-4 OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

 

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında “Gölbaşı-4" adı verilen operasyonda yakalanan bazı esnaf ve hekimlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin daha önce düzenlediği "Gölbaşı-1", “Gölbaşı-2” ve “'Gölbaşı-3” operasyonlarında 69 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden, "Ödemiş imamı" olduğu iddia edilen Ali Aslan ve bürokrasi atamalarından sorumlu olduğu ileri sürülen İlhan Aslan’ın da bulunduğu 41'i tutuklanmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanması için düzenlenen "Gölbaşı-4" operasyonunda ise İstanbul, Konya, Van, Aydın, Kırklareli ve Manisa'da 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

***

Bence, bugüne karar yapılan bütün darbelerin arkasında CIA vardır

 

12 Eylül darbesindeki vurulacak hedefler önceden biliniyordu.  Doğaldır ki bu dönemden sonra pek çok  Travma  Sonrası stres Bozukluğu, Depresyon, Anksiyete bozuklukları artmıştı...

 

Dilerim 2016’dan sonra burası bir İmamlar Cumhuriyeti olmaz.

 

Çünkü gene  majör Depresyon, Travma Sonrası Stres bozukluğu ve her türlü kaygı hastalığı da artacaktır.

 

Prof. Dr. M. Kerem Doksat- Tarabya - 12 Eylül 2016 Pazartesi

188 kez okundu
0

Posted by on in Genel

Bu fenomen adamın esas isimi Abidin Cevher Özden’dir. 1933’te Trabzon’da doğup İstanbul’a göç etmişti. O zamanlar hemen hiç parası yoktu ama kendine çok büyük hedefler belirlemişti.

Kendisi için özel bestelenmiş bir müziğin refakatinde ekrana çıkıyor ve insanlara bankerlikle nasıl köşeyi döneceklerini anlatıyor. Masum Türk insanlarında akın akın gidip ellerinde avuçlarında ne varsa yatırıyorlardı.

***

Trabzon’da doğmuş ve oralardan İstanbul’a gelip zengin olmaktı amacı. Zaten o

dönemlerde tam bir bankerler furyası yaşanmıştı, hiç hesabını kitabını bilmeden,

kısa yoldan zengin olmak için pek çok kişi Banker Kastelli’ye para yatırmıştı.

 


Aslında Baştımar’ın Kastel Köyündendi. 1949’da geleceğin ünlü aktörü Öztürk Serengil (hani Iva Sumak’ın müziği eşliğinde kafasında yumurta kırıyor ama bir türlü hedefi doğru bulamıyordu) Öztürk Serengil ve o dönemin şöhretli ressamı Cemal Akyıldız’la birlikte geldiği İstanbul’a yetişti. 

Trabzon eşrafından Memiş Ağa’nın torunu ve Hafız Mehmet’in yeğeniydi. Türkiye’ye bankerlik iş kolunu ilk tanıtan ve aynı zamanda, ülkemizde 1980’li yılların en geniş kapsamlı banker  skandalına sebep olan ve siyasi çalkalanmalar yaratmış bir kişiydi.

***

Kamuoyunda özellikle, o dönemdeki bankerlik şirketinin adı ile (Banker Kastelli)

diye anılan skandal dünyanın da sayılı bankacılık krizleri arasında tarihteki yerini

almıştır. İsmini finans piyasalarında (borsada hisse senedi ve diğer menkul kıymet aracılığı, döviz operasyonları) 1970’lerden itibaren duyurmuştu. 1980 yılında o dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından finans sektörünün çehresinin değiştirilmesiyle girilen sıcak para yarışı ortamında, kısa zamanda “Banker Kastelli” mahlasıyla (takma ismiyle), on bankanın pazarlama aracılık hizmetlerini yürütmeye başlamış, yıl içinde yaklaşık 550 bin kişinin yine yaklaşık 2.5 milyar Dolar değerinde mevduatını yöneten kişi konumuna gelmişti. 1982 yılında yapılan Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde, o zamanki iş adamı mevcut başkan Ali Şen’in karşısında aday olacak kadar da cür'etkârdı.

ali şen ile ilgili görsel sonucu

***

Başkan seçildiği takdirde kulübe 250 milyon lira hibe yapacağı vaadinde

bulunmasına rağmen 202 oy almıştı ve 467 oy alan Fenerbahçe’nin efsanevi

Başkanlarından Ali Şen’e karşı yapılan başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

***

Yönettiği kaynakları kendi kredi operasyonları için kullanması sonucunda, aracılığını yürüttüğü bankaların baskısı, kendi müşterilerinin borç yükümlülüklerini yerine getirememesi ve Merkez Bankasının 1982 yazında yaptığı yeni düzenlemelerle Banker Kastelli adı ile anılan skandal patlak vermiş, akabinde Cenevre’ye kaçmıştı.

****

Skandal Temmuz 1982 Temmuzunda o dönemde Başbakan olan Turgut Özal’ın istifa etmesine sebep olmuştu. Yurt dışı, Türkiye’ye dönüş, cezaevi ve sonrasındaki yıllarda da gündemde kalmış olan Özden, 2 Haziran 2008 günü Kadıköy’de bulunan ofisinde, arkasında savcıya, avukatına ve yakınlarına altı kısa not bırakmış ve beylik silahını ağzının içine ateşleyerek intihar etmişti. Kabadayı ve küfürbaz bir yapısı vardı.

***

Hâlâ ona güvenen cemaat kendisi Karacaahmet mezarlığında gömmüştü.

Kastelli’nin akıllarda kalan reklamlarında çok ünlü oyuncular oynamış ve reklam

replikleri o dönemde meşhur olmuştu.

***

Kastelli’nin günümüzde de çok kullanılan statin grubu kan yağı düşürücüsü

ilaçları kullandığı biliniyordu. Yaptırdığı villalardan birisi yüzünden mahkemelik

olmuştu. Bunlardan biri de o dönemde bilinci yerinde olan ve malının kıymetini çok iyi bilen yaşlı bir kadındı.

***

Bu kadını o zamanın ünlü fakültelerinden birine yollamışlardı ve sabah yapılan

muayenesinde “aklı başındadır, bilinci açık ve ne istediğini bilmektedir

raporu verilmişti. Aynı hekim bu yaşlı kadını muayenehanesinde görüp “bunaktır, bir şeyden anlamaz” gibi bir rapor vermişti!

***

Tabii ki iş mahkemeye taşındı ve büyük tartışmalardan sonra, işin sonunu göremeden vefat etti.

***

Bir gün televizyonda benim çok iyi tanıdığım ama maalesef ikisi de rahmete

kavuşmuş olan bir gazeteci kendisine yaptıklarının sebebini sorduğunda, “sana

ne, sana girip çıkan mı var” diye posta koymuştu.

***

Sanırım Kastelli’nin hazin hikâyesi unutulmayacaktır ama acaba neden intihar etmişti. İsviçre’de gayet keyifli bir hayat sürüp, doğal yollardan öln-meyi bekleyebilirdi…

***

Bu muamma günümüze kadar çözülmemiş olarak kalmıştır ama bir hekim olarak kanaatim, statin grubu ilaçlara bağlı bir depresyona girdiği için canına kıydığıdır.

***

Günümüzde yaşıyor olsa ne olurdu?

İşte bu çok ilginçtir…

Herhalde kendisi de, bu raporları verenler de hapsedilmiş olacaklardı.

Dilerim gene böyle şeyler bu ülkede tekrarlanmaz.

Peki, statinleri yazmayacak veya kullanmayacak mıyız?

Tabii ki ama her ilacın beklenmeyen etkileri olabilir.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 06 Eylül 2016 Salı 

Etiketler: ali şen
212 kez okundu
0