Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ;

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu. İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır. Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur. Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis GolfCountry Club Silivri üyesidir. 53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yazılarımdan Bazıları

Sevgili Mekâncılar, 2021 senesini idrak ettiğimiz bu günlerde Covid-19 enfeksiyonu öncesinde beklenti kaygısına yönelik olarak psikiyatrik hastalıklar artış gösterirken, Covit-19 enfeksiyonu sonrasında ise yine bir seri psikiyatrik hastalıkta artış ...

Sevgili Mekâncılar, Gerek Üniversite gerekse de klinik pratiğimizdeki yoğunluk sebebiyle epey bir süredir sizlere yazamamıştım.                                                            *** Son dönemde psikiyatrik başvurularda ciddi oranda artış ...

  Sevgili Mekâncılar. Türkiye’nin en medeni şehrinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, halkının olağanüstü gayretiyle ecnebi zulmünden kurtarılan en güzel şehirde, Richter ölçeğine göre 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. *** Tele...

  Sevgili Mekancılar, Bugün, efsanevi oyuncu Marilyn Monroe’yu yad ederek, kişilik sorunları ve  madde kullanımının hayatı nasıl drama çevirebileceğinden bahsetmek istiyorum. Çocuğun yetiştiği ortamdaki ailevi sorunlar, dinamikler, anne-çocuk ve b...

Sevgili Mekâncılar, Çok şükür ki bu pandemi sürecinde, benim de sevgili eşimin de sağlığımız tamamen yerinde. Benim check –uplarım düzenli olarak yapılıyor. Herkes gibi arada hapşırırım çükü bazı gıdalara (özellikle otomobillerde kullanılan yapay ...

KOKAİN BAĞIMLILIĞINDA GÜNCEL TEDAVİLER Sevgili Mekâncılar Kokain beynimizde haz ve hareketi kontrol eden beyin devrelerinde Dopamin isimli maddeyi hızlı ve kısa süreli olarak arttırmakta ve bu yolla bağımlılık geliştirmektedir. Kokain bağımlılığı ö...

 
ŞAPKA.ORG  © | KURUMSAL WEB ASİSTANI