Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

EKONOMİ NE ÂLEMDE?

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2563 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Bir dostum ekonomimizin hâli- pür melâlini yollamış tablolar hâlinde. Yoruma ne hâcet!

İÇ BORÇLAR (milyar Dolar)

2002 99
2003 129
2004 155
2005 175
2006 179
2007 216


DIŞ BORÇLAR (milyar Dolar)

SENE KAMU ÖZEL TOPLAM BORÇ
2002 106 44 130
2003 93 51 144
2004 95 67 162
2005 83 87 170
2006 83 111 194
2007 89 147 236


TOPLAM BORÇ (İÇ ve DIŞ BORÇLAR) (milyar Dolar)

SENE İÇ BORÇ DIŞ BORÇ TOPLAM BORÇ
2002 99 130 229
2003 129 144 273
2004 155 162 317
2005 175 170 345
2006 179 194 373
2007 216 236 452


DIŞ TİCARET AÇIĞI (İTHALÂT / İHRACAT) (milyar Dolar)

SENE İTHALAT İHRACAT AÇIK
2002 51 36 15
2003 69 47 22
2004 97 63 34
2005 116 73 43
2006 137 85 52
2007 166 104 62


CÂRİ AÇIK (milyar Dolar)

2002 1.8
2003 8
2004 15.5
2005 23
2006 32
2007 36


ENFLASYON (%)

2002 29.70
2003 18.40
2004 9.32
2005 7.72
2006 9.65
2007 8.39


MİLLÎ GELİR (Dolar) (kişi başı)

2002 2600
2003 3380
2004 4170
2005 5060
2006 5200
2007 5800


DÖVİZ REZERVİ (milyar Dolar)

2002 26
2003 33
2004 36
2005 50
2006 60
2007 69

 

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 25 Şubat 2008 Pazartesi

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Çarşamba, 21 Şubat 2018