Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

FREGOLI ve CAPGRAS SENDROMLARI

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 484 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

 Fregoli Sendromu

 fregoli ile ilgili görsel sonucu

Sevgili Mekâncılar,

Fregoli Sendromu hastanın çevresindeki kişilerin görünüşlerini

değiştirdiğine, farklı kişilerin görünümünü aldığına dair hezeyanları

olduğu bir sendromdur.

Fregoli Sendromu’na sahip olan kişiler tanıdıkları insanların sokaktaki insanların kılığına büründüklerine inanırlar. Bu hastalar genellikle hayatlarındaki bir kişiye kafayı takarlar ve o kişiyi her yerde görürler (görme hallüsinasyonu).

En küçük bir benzerlik olmasa dahi herhangi bir yerdeki herhangi bir insanı o kişi sanabilirler (hezeyan).

***

Hastalık dilimize Bin bir Surat Sendromu adıyla geçmiştir.

Çok nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan Fregoli hezeyanı, bir başka deyişle bir kişinin yüzünü dışarıdaki herkesin yüzünde görmek, hatta herkesin birbirinin kopyası olduğunu sanmaktır.

Mesela bu hezeyana tutulmuş olan bir kişi, kendisi hâriç herkesin aynı kişi olduğunu sanırken, herkesin kötü kişilerce ele geçirildiğini de düşünmektedir.

Bu hastalığa sahip olan kimseler, çevresinde kılık değiştirmiş kişilerce taciz edildiğini paranoya hâline getirmiştir.

Bazen kapıdaki komşu, bazen televizyondaki spiker, bazen de en yakın arkadaş kişiye zarar verecek düşman veya çok sevdiği annesi olabilmektedir.

 

Yani birey, farklı insanların kimliklerine bürünerek kendisini taciz eden bir kişinin varlığına inanmaktadır. Sendrom ilk kez 1927 yılında, genç bir kadının tiyatroda izlediği aktörün kendisini takip ettiğini iddia etmesiyle ortaya çıkmıştır.

Araştırmalar sonucu tıp tarihine yeni bir hastalık eklenirken, bu hastalığa adını veren ise İtalyan sahne yıldızı Leopoldo Fregoli olmuştur.

 ***

Sahnede sürekli kılık değiştirip onlarca yüze bürünen Leopoldo Fregoli, Guinnes Rekorlar Kitabı’nda en hızlı ve en yaratıcı sanatçı olurken, oyunlarını da genelde tek başına oynamıştır.

 ***

Sözü geçen 27 yaşındaki kadın ise, Leopoldo Fregoli’yi seyrettikte sonra her yerde onu gördüğünü ve kendisini takip ettiğini söylemiş ve sonrasında Fregoli Sendromu teşhisi ilk kez 1927 yılında bu kadına konmuştur.

***

Normal şartlar altında tanıştığımız veya gördüğümüz herkesle ilgili kafamızda bir görüntü, yargı, ipucu oluşur.

 ***

Fregoli Hezeyanı yaşayanlar ise bunları hatırlarken beyindeki limbiko-kortikal sistem olarak bilinen duyguları ve içgüdüleri kontrol eden bölgeyle kuvvetli bir bağ kurmaktadır.

 ***

Bir aşinalık yahut yakınlık duyduğumuz kişilerle iletişim hâlindeyken bu limbiko-kortikal sistem vücutta bazı değişiklikler yaratır. Bu da frontal bölgeyi (alın lobu) uyarır.

 ***

İrade denen şey de bu bölgenin işlevidir zaten.

 ***

Sendromdan mustarip olan kişilerde beynin insan yüzlerini hatırlatan bölgeleriyle temporo-limbik sistem aşırı derecede bağlı duruma geçer. Bunun sonucunda da, bu sistemin vücutta gerçekleştirdiği değişiklikler, gördükleri herkese karşı meydana gelmeye başlar. Bu sebeple bir yanılsamaya (illüzyon) sebep olan beyin herkesi aynı kişi sanmakta ve “böyle hissediyorsam, bu odur” idrakine yol açmakta ve hezeyan ortaya çıkmaktadır.

Capgras Sendromu’yla da benzerliği olan Fregoli Hezeyanı, Capgras Sondromu’na göre daha seyrek görülmektedir.

Capgras Sendromu veya Bozukluğu, 1923 yılında ilk kez Fransız psikiyatr olan Joseph Capgras tarafından tanımlanmış ve ismini de buradan almıştır.

Daha geniş açıdan pek çok kere ele alınmış ve beyinsel bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı, bilinçdışının etkisi olduğu gibi tartışmalar ve teoriler savunulmuştur.

Fregoli Sendromu olan insanlar gördükleri insanların tamamının aslında aynı insan olduğunu düşünür.

Hasta, bu insanın farklı kılıklarda kendisini takip ettiğini, çevresinde dolaştığını ve takip altında olduğunu hisseder.

Bundan büyük rahatsızlık duyar ve rahat hareket edemez.

Sürekli olarak bir tedirginlik ve gerginlik hâli içerisinde bulunur.

Kendisi dışında herkesin gerçek değil de, kopya olduğu hezeyanını taşır. Ona göre, bulunduğu çevredeki insanlar zaman zaman kötü niyetli bazı kişi veya kişiler tarafından canlandırılan kopyaları ile değiştirilmektedir. 

İşte Fregoli Sendromu hayatı zehir eden, hastaları yaşamaktan nefret ettiren, her anı korku ve tedirginlikle geçirmelerine sebep olan, psikiyatrik hastalıkların en sıkıntı olan bir hastalık yahut bozukluktur…

Bazen demansta (Alzheimer) ilk belirti olarak karşımıza çıkar.

***

Tedavide klasik veya yeni nesil antipsikotikler ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi faydalı olur. Ben genellikle pimozid (Nörofren) veya Leponex (klozapin) gibi güçlü antipsikotikleri ve yüksek potensli benzodiyazepinleri tercih ediyorum.

Bu hastaların periyodik beyaz küre sayımı yaptırmaları gerekir.

***

Lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax veya Tafil) bağımlılık riski yüksek olan benzodiyazepinlerdir ama gerekirse yazarız.

Başka psikiyatrik hastalıkları ve bozuklukları paylaşmak üzere…

***

Barış, sevgi ve saygı ile kalın.

Bu arada Ramazan’da oruç tutuyorum diye bahane edip saldırganca davranışlarda bulunmak da akıllıca bir şey değil.

***

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç hûri

İsteyene ver sen onu

Bana seni gerek seni

                         Yûnus Emre

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 22 Haziran 2017

0
Etiketler: capgras fregoli hezeyan
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018