Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

SOYKIRIMLARI KABÛLLENME AÇILIMI

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2961 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Mon Honoré,
J’admis que la nation Turque a réalisé le génocide Kurde, Arménien et les possible génocides Syrac et Roumen.
Votre Esclave.

***

My Honore,
I allowed that the Turkish nation carried out the Kurdish, Armenian genocide and possible the genocides Syrac and Roumen.
Your Slave.

***

Mein geehrt, Ich, der angenommen wurden, dass die türkische Nation den kurdischen, armenischen Genozid und die möglichen Genozide Syrac und Roumen verwirklicht hat.
Ihr Sklave.

***

Μου τιμημένος, Που αναγνωρίζομαι ότι το τούρκικο έθνος έχει πραγματοποιήσει την κουρδική, αρμενική γενοκτονία και τις πιθανές γενοκτονίες Syrac και Roumen.
Esclave σας.

***

Il mio onorato, Io ammessi che la nazione turca ha realizzato il genocidio kurdo, Arménien ed i genocidi possibili Syrac e Roumen.
Il vostro schiavo.

***

Meu Honrado,
Mim admitido que a nação Turca realizou o genocídio Curdo, Arménio e possíveis os genocídios Syrac e Roumen.
O vosso Escravo.

***

Mi Honrado,
Yo admitido que la nación Turca realizó el genocidio Kurdo, Armenio y los posibles genocidios Syrac y Roumen.
Su Esclavo.

***

私のHonore、私はトルコの国家がクルドの、アルメニアの集団虐殺および可能集団虐殺SyracおよびRoumen遂行したこと認めた。あなたの奴隷。

***

나의 Honore,
나는 터키 국가가 쿠루디스탄의, 아르메니아 몰살 및 가능했던 몰살 Syrac와 Roumen 실행했다 인정했다.
당신의 노예.

***

Мое Honore,
Я позволил что турецкая нация унесла курдские, армянские геноцид и возможно геноциды Syrac и Roumen.
Ваш невольник.

***

Saadetle…
   Hürriyetle…
      Adaletle!

Mehmet Kerem Doksat –Tarabya – 15 Aralık 2011 Perşembe

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Perşembe, 22 Şubat 2018