Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ULUSLARARASI 9. ANADOLU ADLÎ BİLİMLER KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Uluslararası 9. Anadolu Adlî Bilimler Kongresi, 6-8 Kasım 2012 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Adlî Bilimciler Derneği tarafından Zonguldak’ta kalabalık bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Kongre eş başkanlıklarını Adlî Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit HANCI ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp AD’dan Doç. Dr. Sadık TOPRAK ve Doç. Dr. Rıza YILMAZ’ın yaptığı kongrede aşağıdaki çıktılar alınmıştır.

-Kadınlarımız toplumda en değerli varlıklar olarak kabûl edilmelidir. Şiddet, toplumların karşı karşıya kaldıkları ve bugün daha da öne çıkan bir kavram olarak insanın diğer insanlara karşı ters bir bakışından silâhlı ve kanlı hareket ve eylemlere kadar karşılaştığı haksız, ruhsal-patolojik kodlarla yüklü hukukun, vicdanın ve ahlâkın reddettiği eylem türüdür. Bireysel şiddet olduğu gibi grupsal, illegal örgütlenmeye dayalı, gizli kalarak devletlerin oluşturduğu devletlerarası şiddet ile devletlerin örgütlenmelerinde de kurumsal şiddetten de söz etmek mümkündür. Birçok olay ve olguda insanlar, gruplar ve devletlerarası ilişkilerde bu kavramın üzerine iletişimin kurulduğu görülmektedir. Bunu önlemek için ötekileşmeyi ve Yabancılaşmayı hâttâ yalnızlaşmayı da ortadan kaldırmak zorundayız. İnsanın kendini tanıması çok önemli ve yüksek bir davranıştır. Çünkü sağlıklı ilişkileri kişi ancak böyle kurabilir. Kendini tanıyan ne kendisine ne de başkasına haksızlık yapacaktır.

Okumaya devam et
  3898 Hits
  0 yorum
3898 Hits
0 yorum